Sunteți pe pagina 1din 2

PROTECȚIA FAUNEI

 pe scurt 

Reprezentând totalitatea speciilor de animale, FAUNA prezintă importanţă


din punct de vedere juridic sub aspectul protecţiei animalelor, atât cele
domestice cât şi cele sălbatice.

Pentru protecţia faunei autohtone, legea interzice naturalizarea ori ţinerea


în captivitate a faunei sălbatice fără autorizaţie eliberată de organele de stat
competente, comercializarea faunei sălbatice, introducerea oricărei specii de faună
străină în natura sălbatică a ţării fără avizul organelor competente, combaterii
dăunătorilor, bolilor şI a răpitoarelor prin metode ce ar putea provoca daune faunei
(potrivit H.G. nr. 127/1994).
Persoanele fizice sau juridice care comercializează animale din
fauna sălbatică, în stare vie sau prelucrate trebuie să obţină în prealabil
autorizaţie din partea autorităţilor care administrează şI gospodăresc fondurile de
vânătoare, contra unei taxe.

În ceea ce privește gospodărirea vânatului, Legea nr. 26/1976 privind


economia vânatului şi vânătoarea, prevede că aceasta trebuie să se realizeze prin
metode care să asigure menţinerea echilibrului ecologic.
Lista speciilor admise la vânat și pescuit, a zonelor, perioadelor, mijloacelor şi
cantităţilor permise, atât din fondul silvic, cât și de pe întregul teritoriu al ţării, cu
excepţia celor din crescătorii.

Articolul 15 din Legea nr. 26/1976, prevede că vânătoarea recreativ


sportivă se practică numai pe bază de permis de vânătoare, iar la unele specii

1
(cerbul comun, ursul, dropia, capra neagră, marmota, mistreţul, râsul, cocoşul de
munte, căprioara) și cu autorizaţii de vânătoare prevăzute de lege și se vânează anual.
Înlăturarea din obiectiv a vânatului degenerat, accidentat sau debil și a celui cu
trasee rău conformate se efectuează prin vânătoarea de selecţie de către personalul
unităţilor ce deservesc fondul de vânătoare sau de vânători calificaţi în acest sens.

În ceea ce priveşte protecţia faunei piscicole, Legea nr. 12/1974 privind


pescuitul și piscicultura, prevede în art. 13 că prin pescuit se înţelege prinderea peştelui
şi a celorlalte vieţuitoare acvatice pe bază de autorizaţie în locuri, perioade, cu unelte și
în dimensiuni prevăzute de lege, în scop industrial, ştiinţific sau sportiv (membri ai
Asociaţiei Generale a Vânătorilor şI Pescarilor Sportivi).
Potrivit H.G. nr. 457/1994, Ministrul Apelor, Pădurilor și Protecţiei Mediului
stabileşte și controlează modul de gospodărire a fondurilor de vânătoare și
salmonicole, precum și respectarea legislaţiei privind gospodărirea acestor fonduri,
organizarea acţiunilor de vânătoare și pescuit, inclusiv cu străinii.

În scopul conservării diversităţii biologice, a heterogenităţii structurilor


ecologice caracteristice diferitelor medii acvatice și zone umede, al menţinerii și
ameliorării potenţialului biologic de regenerare a resurselor acvatice valorificabile
economic se impune declararea ca zone protejate de interes ecologic
naţional a unor sectoare de cursuri de apă, sau sectoare din apele
teritoriale maritime în care sunt prezente biocenoze reprezentative sau
populaţii rare sau periclitate, autohtone sau migratoare. În perimetrul
acestor zone desfăşurarea oricărei activităţi trebuie să fie supusă restricţiei prevăzute
de lege pentru zonele protejate de interes naţional.

S-ar putea să vă placă și