Sunteți pe pagina 1din 10

Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina

Tema. Impozitul pe venit.


Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice

Aplicaţie practică Nr. 1


D-na Popescu este angajată la SRL „Vara”. Cererea de acordare a scutirilor P2 a fost depusă la
31.12.anul precedent (a.p.) Salariul este stabilit în acord. In perioada ianuarie-februarie a primit
următoarele plăţi:
10.1 salariu pentru decembrie - 780 lei.
15.01. avans pentru ianuarie -600 lei.
02.02. salariu pentru ianuarie -515 lei.
28.02. salariu pentru februarie -1800 lei.
Determinaţi impozitul pe venit reţinut din plăţile respective.

Aplicaţie practică Nr. 2


D-nul Andrei Guzun este angajat la S.A. „Colibri”. Cererea de acordare a scutirilor personală, şi
pentru o persoană întreţinută, invalid din copilărie a fost depusă în termenii stabiliţi pentru a
primi scutirile integrale pe parcursul anului. Salariul este stabilit în acord. In perioada ianuarie-
februarie a primit următoarele plăţi:
02.02. salariu pentru ianuarie - 2450lei.
15.02. avans pentru februarie - 500 lei.
28.02. ajutor material în legătură cu efectuarea tratamentului medical a copilului invalid - 1200
lei.
Determinaţi impozitul pe venit reţinut din plăţile respective.

Aplicaţie practică Nr. 3


D-na V. Tătaru este angajată în funcţie de avocat la firma “Avocat-Consult”. Salariul lunar
constituie 2415 lei. Prin cumul este angajat la USM în calitate de lector superior pentru 0,5
salarii, care constituie 940 lei. Persoana în cauză are dreptul la scutire personală. Scutirile au
fost acordate. Determinaţi suma impozitului pe venit la momentul primirii salariului pentru luna
curentă, dacă se ştie, că lunile precedente impozitul a fost reţinut în cuantum deplin.

Aplicaţie practică Nr. 4


Dumitru Ţurcanu este student la UTM. Bursa lunară constituie 220 lei. În afara orelor de studii
este angajat la “Avante” SRL în calitate de programist pe 0,5 salarii. Salariul de bază pentru o
unitate de programist este de 2500 lei. Salariul este achitat în ultima zi a lunii. În luna august a
participat la un concurs internaţional al programiştilor şi a obţinut premiul II în sumă de 4500
Euro. La data întoarcerii în ţară cursul BNM a constituit 16,2540 lei. Determinaţi impozitul pe
venit pentru anul curent.

Aplicaţie practică Nr. 5


D-l Cogîlniceanu a suferit de boală actinică, în urma lichidarii avariei CAE de la Cernobîl.Este
angajat la „CR” SRL. Cererea de acordare a scutirii personale (P) a fost depusă la 31 decembrie
2005. Aflând pe parcursul anului ca are dreptul la o scutire majoră a depus cerere la 15 iulie, la
care a anexat documentele respective. Salariul lunar constituie 1500 lei. Pe parcursul anului a
primit dividende de la DAAC HERMES SA( rezident al RM) de 480 lei.
Determinaţi obligaţiunile faţă de buget la sfîrşitul perioadei fiscale, dacă se ştie, că impozitul
reţinut la sursa de plată din toate veniturile obţinute au fost efectuate în cuantum deplin.

Aplicaţie practică Nr. 6


D-na L. Solomon este angajată unei bănci comerciale. Salariul lunar este de 6800 lei. Lunar
primeşte plăţi pentru ore suplimentare de lucru de 10% din salariul de bază. În luna octombrie a

1
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina
anului precedent a primit un împrumut de 72000 lei pe termen de 6 ani, fără dobîndă. Rata de
refinanţare a BNM e de 12%. Rambursarea împrumutului se efectuează lunar, începînd cu luna
următoare lunii în care a fost primit împrumutul în mărime de 2000 lei. Scutirile acordate
reprezintă scutirea personală şi pentru o persoană întreţinută. Plăţile salariale se achită în ultima
zi a lunii. Determinaţi impozitul pe venit pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului curent.

Aplicaţie practică Nr. 7


D-l Bondarenco A. a importat din Germania un autoturism Volvo XXX. Valoarea declarata la
punctul vamal de la frontiera a constituit 5200 euro. Cursul oficial al BNM la data importului
constituia 16,2 lei. Pe parcursul anului microbusul a fost vîndut S.A. „Icam”. Suma din actul de
achiziţie şi din contract a constituit 184300 lei, din care i s-a reţinut impozit la sursa de plată.
Din data de 15.07 a anului curent este angajat la SRL „Astra” în calitate de şofer cu salariul lunar
de 1300 lei. La momentul angajării a depus cerere de acordare ascutirilor PS3. Determinaţi
relaţiile cu bugetul la sfîrşitul anului fiscal.

Aplicaţie practică Nr. 8


D-l V. Gavrilita pe parcursul anului a fost angajat în cadrul firmei „Traectorie”. Salariul lunar
este de 620 lei. Din octombrie salariul constituie 1720 lei. Cererea de acordare a scutirilor P2 a
fost depusă în termenii stabiliţi şi scutirea a fost acordată pe parcursul anului în mărime deplină.
Tot în cadrul acelueaşi agent economic a mai primit 8000 lei pentru darea în arendă a
autoturismului propriu. Impozitele reţinute la sursa de plată s-au efectuat în cuantum deplin.
Determinaţi sarcina fiscală a persoanei respective pentru anul curent si relaţiile cu bugetul la
sfărsitul anului.

Aplicaţie practică Nr. 9


D-l V. Bolocan este inginer programist. Pe parcursul anului a fost angajat în cadrul firmei „Zet”.
Salariul lunar este de 1100 lei. Cererea de acordare a scutirilor PS a fost depusă în termenii
stabiliţi şi scutirea a fost acordată pe parcursul anului în mărime deplină. În luna octombrie a
primit în cont său personal 10800 Euro de la „Star Program” din România pentru dreptul de
utilizare a unei programe – proprietate intelectuală a d-lui Bolocan. Cursul BNM la data primirii
mijloacelor băneşti este de1 Euro= 19,42 lei. D-l Bolocan a prezentat A.E. din România
Certificat de rezident fiscal al RM. În luna ianuarie a primit un certificat tipizat de la Star
Program precum ca i s-a reţinut un impozit pe venit la sursa în mărime de 10% din suma de
contract care constituie 1200 euro.(12000 euro*10%). Determinaţi sarcina fiscală a persoanei
respective pentru anul curent si relaţiile cu bugetul la sfîrsitul anului.

Aplicaţie practică nr. 10.


D-l Vasile Goncear este angajatul firmei Tresmus Grup SRL. Salariul constituie 2800 lei lunar.
Scutirile P au fost acordate. Pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri de la GRAD SA din
darea în chirie a unui garaj, suma contractuală fiind de 800 lei/lună. Pe parcursul anului a
vîndut un apartament cu două odai cu 327000 lei, valoarea lui de bază fiind evoluată de 52400
lei. Apartamentul respectiv a fost locuinţa de bază a D-lui Goncear din 07.12.2001. Suma
încasărilor de la vînzarea apartamentului a fost utilizată pentru procurarea unei case de locuit.
Valoarea casei a costituit 840200 lei. Determinaţi impozitul pe venit al D-lui Goncear pentru
anul fiscal curent. Indicaţi suma de plată necesară pentru achitare la sfîrşitul perioadei fiscale,
reieşind din faptul că pe parcursul anului au fost efectuate reţinerile necesare la sursa de plată.

Tema. Impozitul pe venit.


Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor juridice
Aplicaţie practică 1.
Codru SRL în anul fiscal curent a obţinuturmătorii indicatori, în lei
1.venituri din vînzărea mărfurilor 8625000

2
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina
2. venituri din darea în arendă a patrimoniului 172400
3. venituri din dobîndă de la Hîrtiile de Valoare de Stat 25200
4. diferenţe de curs valutar 11320
5. Costul mărfurilor 7254000
6. Cheltuieli de întreţinere a patrimoniului dat în arendă 89400
7. Cheltuielile perioadei. 883700
În evidenţa În scopuri
financiară fiscale
8. Din cheltuielile perioadei avem
- uzura MF 145200 198300
reparaţia MF 103400 89720
Determinaţi impozitul pe veniturile Codru SRL reieşind din prevederile Codului Fiscal pentru
anul curent. Indicaţi suma de plată la buget pentru impozitul respectiv.
Aplicaţie practică 2.
I.S. “Tanase” în anul current a obţinut următorii indicatori:

1. Rezultatul activităţii economice 735200 lei


2. Dividende primite de la nerezidenţi,însă calculate în anul precedent 32800 lei
3.Cheltuieli documentar neconfirmate 15000 lei.
4. Cheltuieli personale ale directorului 24800 lei.
5. Impozitul reţinut la sursa de plată în străinătate , pentru dividende 11480 lei.
Determinaţi suma impozitului pe venit pentru anul fiscal curent. Indicaţi suma necesară spre

plată la buget.

Aplicaţie practică 3.

“Trio” SRL în anul current a obţinut următorii indicatori: Rezultatul activităţii economice 720

mii lei. Dividende primite de la HVS –72,8 mii lei. Uzura MF în evidenţa financiară 116 mii lei.

Valoarea riziduală a MF la începutul anului fiscal este de: I categorie MF-1230 mii lei; IV

categorie MF-148 mii V categorie MF- 415 mii lei. Pierderile fiscale ale anului 2003 au

constituit 69 mii lei.

Determinaţi suma impozitului pe venit pentru anul fiscal curent.

Aplicaţie practică 4.

Tanavius SRL în anul fiscal curent a obţinuturmătorii indicatori, în lei


venituri din vînzărea mărfurilor 6425000
venituri din dobîndă de la Hîrtiile de Valoare de Stat 172400
diferenţe pozitive de curs valutar 25200
costul mărfurilor 5212000
cheltuielile perioadei. 289400
3
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina
În evidenţa În scopuri
financiară fiscale
Din cheltuielile perioadei avem
- uzura MF 145200 114040
- reparaţia MF 103400 89720
cheltuieli de delegaţii 115230 105240
În anul precedent Tanavius SRL a avut pierderi fiscale de 36000 lei. Determinaţi impozitul pe
veniturile reieşind din prevederile Codului Fiscal pentru anul 2006. Indicaţi suma de plată la buget
pentru impozitul respectiv.

Aplicaţie practică 5.
I.M. “Trandafir” în anul curent a obţinut următorii indicatori: rezultatul activităţii economico-
financiare 548 mii lei. Cheltuielile uzurii MF reflectate în evidenţa financiară au costituit – 318,9
mii lei. Reparaţia MF pentru I categorie – 215,3 mii, pentru a V categorie –112 mii lei
Categoria MF Valoarea rămasă la Întrări de MF Ieşiri de MF
începutul anului
Categoria I 5830420 141500
Categoria V 720140 67300 127200
Determinaţi suma Impozitului pe venit reieşind din prevederile CF pentru anul 2006.
Aplicaţie practică 6.
I.M. “Astra” în anul curent a obţinut următorii indicatori: rezultatul activităţii economico-
financiare 614mii lei. Cheltuielile uzurii MF reflectate în evidenţa financiară au costituit – 218,9
mii lei. Reparaţia MF pentru I categorie – 283,4 mii, pentru a V categorie –75 mii lei
Categoria MF Valoarea rămasă la Întrări de MF Ieşiri de MF
începutul anului
Categoria I 3820350
Categoria V 420140 67300 93200
Achitările impozitului pe venit cu titlu de avans au constituit 87 mii lei. Determinaţi suma
impozitului pe venit reieşind din prevederile CF pentru anul 2006. Calculaţi suma necesară
pentru achitare pînă la 31martie anul următor.

Aplicaţie practică 7.
Î.M. Luceafăr S.A. a obţinut în anul curent profit din vînzarea mărfurilor şi prestarea serviciilor
în mărime de 128 mii lei. Cheltuielile general administrative au constituit 109,2 mii lei,
cheltuielile comerciale – 21,3 mii lei, alte cheltuieli operaţionale – 5,7 lei. Întreprinderea are la
bilanţ un autoturism cu valoarea iniţială de 189,3 mii lei, care a fost procurat în anul curent. În
evidenţa financiară s-a calculat uzura 56,7 mii lei. Autoturismul se atribuie la a V categorie de
MF. Reparaţia autoturismului trecută la cheltuieli a constituit 12 mii lei. Impozitul reţinut prin
stopaj la sursă din serviciile prestate a constituit 2,2 mii lei. Determinaţi sarcina fiscală la
impozitul pe venit şi relaţiile cu bugetul la sfărşitul perioadei fiscale.

Aplicaţie practică 8.
Firma „Graţiela” în anul curent a obţinut profit din activitatea economico-financiară de 109200
lei, inclusiv venituri din dividende de la HVS 4300 lei, şi dividende calculate, însă neprimite de
la nerezidenţi 8720 lei. Pe parcursul anului a procurat maşini de cusut pentru a le utiliza în
producere de 160200 lei. (categoria a V de MF). Uzura în evidenţa financiară a constituit 30100
lei. Întreprinderea a beneficiat de scutiri prevăzute în art. 492 al CF.
Determinaţi impozitul pe venit pentru anul curent.

Aplicaţie practică 9.

4
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina
SRL „Galactica” în anul 2006 a realizat următoarele venituri:

Indicatori Cont contabil Suma, mii lei


Venit din vînzarea mărfurilor 611 8875,0
Alte venituri operaţionale, 612 78,0
Inclusiv din darea în chirie a patrimoniului 37,0
Dividende de la nerezidenţi calculate, însă neprimite în 621 148,0
anul fiscal curent
Venituri financiare, 622 242,0
Inclusiv:
Diferenţe pozitive de curs valutar 102,0
Dobînzi de la depunerile bancare de peste hotare 80,0
Dobinzi de la HVS emise de RM 60,0

Cheltuielile au constituit:

Costul mărfurilor vîndute 711 7719,0


Cheltuieli comerciale 712 173,0
Cheltuieli generale si administrative 713 562,6
Alte cheltuieli operationale 714 108,4
Diferente negative de curs valutar 722 192,7

Din cheltuielile curente indicate mai sus avem:

Cheltuieli calculate, dar neachitate pentru servicii 10,2


acordate de o persoană interdependentă
Cheltuieli de delegaţii 289,5
Cheltuieli de reprezentanţă 56,3
Cheltuieli documentar neconfirmate 5,7
Cheltuieli de sponsorizare şi binefacere 38,9
Reparaţia MF din categoria V 36,4
Uzura MF 43,95
Servicii de audit 8,3
Reclama 12,4
Plăţi salariale 60,2
Notă 1. Depăşirea cheltuielilor reglementate de delegaţii a constituit 12680 lei.
Întreprinderea are în proprietate următoarele MF

lei

Categoria Valoarea Intrări de Ajustarea Ieşiri de Valoarea Uzura


MF reziduală la MF valorii MF MF reziduală la MF
începutul anului sfîrşitul

5
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina
fiscal anului fiscale
I 144343
IV 76800 76800
V 89209 102300 27479
Total 166009 246643 27479 76800
Notă: Procurările de MF a constituit: I categorie – depozit pentru depozitarea stocurilor de marfă,
V categorie un autoturism de serviciu.
În anul 2003 întreprinderea a înregistrat pierderi fiscale în sumă de 56 mii lei.
În anul în străinătate i s-a reţinut impozit pe venit la sursa de plată din ventiturile financiare 22
mii lei.
Pentru veniturile obţinute din darea în chirie a patrimoniului a fost a reţinut impozit pe venit la
sursa de plată conform prevederilor CF. Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată este
confirmat documentar.
Pe parcursul anului a achitat impozit pe venit cu titlu de avans în mărime de 33 mii lei.
1. Determinaţi sarcina fiscală la impozitul pe venit pentru anul de gestiune.
2. Eşalonaţi suma de plată a impozituli în avans pe termene de plată.
3. Indicaţi suma necesară ce trebuie achitată la buget pînă la data de 31 martie a anului
următor anului de gestiune.

Tema: Accizele
Aplicaţie practică nr.1
Fabrica produce bere din malţ. Accizele sunt stabilite 2,63 lei/litru. În luna martie a fabricat
5000 l. de bere. Au fost vindute 3780 st. de bere cu vol.de 0,5 l. si 4000 sticle de bere cu vol de
0,33 l. Determinaţi suma accizelor, care trebuie achitate la buget pentru luna martie.

Aplicaţie practică nr.2


Lux SRL este importatoare de blănuri. La data de 15 mai 2005 a importat din Federaţia Rusă 30
blănuri de samur preţul exportatorului de 15000 lei/buc., Cheltuielile de transport au constituit
26000 lei, cheltuielile de asigurare a mărfurilor în drum 7000 lei. Procedurile vamale constituie
0,25% din valoarea în vamă. Accizele constituie 25%.
Determinaţi accizele ce trebuie achitate în vamă pentru importul respectiv.

Aplicaţie practică nr.3


S.A. Veselie produce vinuri cu o concentraţie de alcool de peste 13% vol/l (poziţia tarifară 2204
21). În producere se utilizează alcool etilic nedenaturat de 80% vol (2207 10). Alcoolul etilic a
fost procurat de la producătorii autohtoni. Conform facturii fiscale accizele pentru 2000 1. de
alcool constituie 16000 lei. În luna iunie s-a fabricat 15000 de vin de 18%vol/l, pentru care au
fost utilizate 1688 l de alcool. Din vinurile fabricate au fost vîndute 24500 sticle cu vol de 0,5 l
în sumă de 292500 lei, în preţuri fără TVA şi accize.
Determinaţi suma accizelor nesesară de plată la buget pentru luna iunie.

Aplicaţie practică nr.4


S.A. “Răut” este importatoare de autoturisme. La data de 01 iunie a importat 8 autoturisme
Nissan la poz. Tarifară 8703 23 cu capacitatea cilindrică a motorului 1600 cm 3. Valoarea
determinată în vamă (pentru determinarea impozitelor) a unui autoturism este de 12000Euro buc.
Cursul oficial al BNM este de 1 euro=19,5234 lei.
Determinaţi impozitele necesare de achitat pentru importul respectiv.

Aplicaţie practică nr.5


“Arcada” SRL a importat la 22 aprilie: icre roşi 5000 cutii cu masa netto 120 gr./cutie la preţ de
invoice 30 lei/cutie, şi icre negre 3000 cutii cu masa netto 80 gr./cutie la preţ de 38 lei/cutia.
Determinaţi accizele necesare spre achitare pentru import.

6
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina

Aplicaţie practică nr.6


Tutun CTC a produs în luna februarie ţigarete cu filtru 20000 pachete standard şi 5000 pachete
fără filtru. Vînzările au constituit 25000 pachete cu filtru cu valoarea de 75000 lei (incl TVA şi
accize) şi 3000 pachete ără filtru 6000 lei (incl. TVA şi accize).
Determinaţi accizele pentru luna februarie.

Aplicaţie practică nr.7


Combinatul Alimentar din Bălţi a produs şi a realizat în luna mai (poziţie tarifară 2208) 50 000
sticle 0,7 l de vodcă 40% la preţ fără TVA şi accize 15 lei/sticlă şi 20 000 sticle de 0,5 l de
lichior de 25% - 12 lei sticla.
Determinaţi accizele pentru luna mai.

Aplicaţie practică nr.8


Firma Cavaler SRL importează pentru realizarea în reţeaua sa de magazine aparate video de
înregistrat. La 25 aprilie a importat 100 buc camere video Sony cu preţul de import 400
Euro/buc. Cursul valutar al BNM este de 1 Euro=19,53 lei.
Determinaţi impozitele ce trebuie achitate în vamă.

Aplicaţie practică nr.9


S.A. Traian importează mărfuri pentru industrie. La data de 15 mai a importat solvenţi şi diluanţi
100 butoaie a cîte 180 kg/but. masă netă. (poziţia tarifară 3814 00 900). Valoarea declarată în
vamă constituie 675 mii lei . Determinaţi impozitele ce trebuie achitate pentru import.

Tema: Taxa pe valoarea adăugată.


Aplicaţie practică nr.1
Uzina primeşte materiale şi materie primă de la trei furniţori la preţuri de piaţă, inclusiv T.V.A.
(mii lei)
Furnizorii
Perioada
I II III
Aprilie 606,8 1290,6 452,0
Mai 380,4 945,3 522,8
În aprilie au fost vîndute mărfuri cumpărătorilor de 1845 mii lei, iar în mai 2986 mii lei.
Determinaţi TVA de plată la buget pentru fiecare perioadă fiscală.

Aplicaţie practică nr.2


S.A. Stuguraş activează în domeniul importului şi a exportului produselor alimentare. În luna
mai 2005 au fost înregistrate următoarele tipuri de operaţiuni.
Procurări de produse alimentare de pe teritoriului RM, conform facturilor fiscale în sumă totală
de 525600 lei, conform facturilor de expediţie 52000 lei.Procurări de zahăr 129600 lei (incl.
TVA).Procurări de servicii – 36000 lei (incl. TVA).Procurări de mijloace fixe – 51600 lei.
Importul de mărfuri la valoare vamală - 248 000 lei.Vînzări de produse alimentare pe teritoriul
RM la preţuri ce includ TVA – 541920 lei.(inclusiv zahăr –72000 lei.) Export de produse –
426000 lei.
Determinaţi TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna mai.
Aplicaţie practică nr.3
Fabrica a primit materii primă la preţuri de piaţă, inclusiv T.V.A. (mii lei) In luna aprilie de
2206 mii lei şi în luna mai de 1980 mii lei.
În aprilie au fost vîndute mărfuri cumpărătorilor de 2986 mii lei, iar în mai - 1845 mii lei (preţuri
fără TVA). În luna mai au fost restituite furnizorilor piese de completare primite în luna aprilie
din cauză, că nu corespundeau standardelor necesare în sumă totală de 126 mii lei.
Determinaţi TVA de plată la buget pentru fiecare perioadă fiscală.

7
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina

Aplicaţie practică nr.4


S.A. Bucuria în luna mai 2006 a înregistrat următoarele tipuri de operaţiuni.
Procurări de materii prime (cu excepţia zahărului) de pe teritoriului RM, conform facturilor
fiscale în sumă totală de 525600 lei. Procurări de zahăr 129600 lei (incl. TVA).Procurări de
servicii – 36000 lei (incl. TVA). Importul de materie primă la valoare vamală - 248 000
lei.Vînzări pe teritoriul RM la preţuri ce includ TVA – 541920 lei.(inclusiv zahăr –72000 lei.).
Vînzarea unui automobil cu valoarea rămasă de bilanţ 40000 lei (fără TVA). Export de produse –
426000 lei.
Determinaţi TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna mai.

Aplicaţie practică nr.5


GalaPac SRL activează în domeniul importurilor si exporturilor de mărfuri industriale. În luna
iulie a importat la valoare de invoice mărfuri în sumă de 1460 mii lei. A procurat de la
producătorii RM mărfuri pentru export de 1200 mii lei (inclusiv TVA). Mărfurile importate au
fost vîndute 2044 mii lei, incl. TVA, mărfurile exportate - 1000 mii lei. TVA destinată trecerii în
cont din luna precedentă este de 218 mii lei.Exportul pentru lunile precedente au constituit 4620
mii lei. În luna curentă întreprinderea a cerut restituirea TVA. Determinaţi relaţiile cu
bugetulpentru luna iulie, dacă IFS a acceptat restituirea conform prevederilor CF.

Aplicaţie practică nr.6


Traectorie SRL activează în domeniul importurilor si exporturilor de mărfuri industriale. În luna
iunie a importat la valoare de invoice mărfuri în sumă de 1830 mii lei. A procurat de la
producătorii RM mărfuri pentru export de 1200 mii lei (inclusiv TVA). Mărfurile importate au
fost vîndute 2562 mii lei, incl. TVA, mărfurile exportate - 1000 mii lei. TVA destinată trecerii în
cont din luna precedentă este de 118 mii lei, (din cauza livrărilor la cota 0% - 670 mii lei). În
luna curentă întreprinderea a cerut restituirea TVA. Determinaţi relaţiile cu bugetul pentru luna
iunie, dacă IFS a acceptat restituirea conform prevederilor CF.

Aplicaţie practică nr.7


S.A. Verdac luna martie au fost înregistrate următoarele tipuri de operaţiuni.
Procurări de produse alimentare de pe teritoriului RM, conform facturilor fiscale în sumă totală
de 4280000 lei, Procurări de produse lactate 89600 lei (incl. TVA) Procurări de servicii – 72000
lei (incl. TVA), Importul de mărfuri la valoare vamală - 248 000 lei. Vînzări de produse
alimentare pe teritoriul RM la preţuri ce includ TVA – 541920 lei.(inclusiv produse lactate –
92000 lei.) Export de produse – 426000 lei.
Determinaţi TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna mai.

Aplicaţie practică nr.8


S.A. Stuguraş activează în domeniul importului şi a exportului produselor alimentare. În luna
mai anul curent au fost înregistrate următoarele tipuri de operaţiuni.
Procurări de produse alimentare de pe teritoriului RM, conform facturilor fiscale în sumă totală
de 525600 lei, conform facturilor de expediţie 52000 lei. Procurări de zahăr 129600 lei (incl.
TVA). Procurări de servicii – 36000 lei (incl. TVA). Procurări de mijloace fixe – 51600 lei.
Importul de mărfuri la valoare vamală - 248 000 lei. Vînzări de produse alimentare pe teritoriul
RM la preţuri ce includ TVA – 541920 lei.(inclusiv zahăr –72000 lei.) Export de produse –
426000 lei.
Determinaţi TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna mai.

Aplicaţie practică nr.9

8
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina
S.A. Lapte a produs şi a livrat marfă de primă necesitate de 200 mii lei şi alte produse lactate de
85,2 mii lei (fără TVA). Procurările de materii prime, servicii, apă, energie electrică au constituit
214,5 mii lei,fără TVA (la cota standard).
Determinaţi TVA colectată, restituirea TVA şi reportul TVA pentru luna următoare, dacă
reportul din luna precedentă este de 45 mii lei.

Tema:Impozitul funciar.
Aplicaţie practică 1.
D-na Bigovschi Ana locuieşte în mun. Chişinău. Este proprietar al unui teren de pămînt pe care
este amplasată locuinţa. Suprafaţa este de 0,08 ha. Determinaţi suma impozitului funciar.
Eşalonaţi impozutul pe termene de plată. Calculaţi bonificaţia acordată, în caz de achitarea
impozitlui pînă la 30 iunie.

Aplicaţie practică 2.
D-nul Barbos M. locuieşte în s Răspopeni. Este proprietar al următoarelor terenuri: pământ pe
care este amplasată locuinţa cu suprafaţa este de 0,26 ha, terenuri din extravilan : vie –0,6 ha,
teren arabil 1,5 ha. Terenul arabil îţ dă în arendă D-lui Eftodii V. Determinaţi suma impozitului
funciar. Eşalonaţi impozutul pe termene de plată.

Aplicaţie practică 3.
“Probal Agro” SRL are umătoarele terenuri în s. Codreanca: livezi 50 ha, vie 300 ha., terenuri
din extravilan pe care sunt amplasate clădirile auxiliare 1,2 ha. Determinaţi impozitul funciar
pentru anul fiscal curent. Indicaţi suma necesară de plată pentru primul termen de plată.

Aplicaţie practică 4.
SA Moldcarton are în proprietate depozite în mun. Chişinău, care este amplasat pe 0,7 ha. În
s.Dobrogea terenurile din extravilat, utilizate în scopuri industriale sunt de 8 ha. Determinaţi
suma impozitului funciar pentru întreprindere, cu condiţia că el va fi totalmente virat la buget
pină la 30 iunie. Îndicaţi bugetele, unde urmează să fie transferat impozitul, dacă adresa juridică
a întreprinderii este s. Dobrogea.

Tema: Impozitul pe bunurile impobiliare.


Aplicaţie practică 1.
“Izvosanil” SRL are la bilanţ clădire cu valoarea iniţială de 4580 mii lei. Durata de funcţionare utilă
este de 25 ani. La întreprindere se utilizează metoda liniară. Uzura calculată la situaţia de 01.01.2006
este de 549,6 mii lei. Determinaţi suma impozitului pe bunurile imobiliare pentru trimestru II 2006.
Indicaţi termenul de plată a impozitului.

Aplicaţie practică 2.
“Vasconi” SRL are la bilanţ clădire cu valoarea iniţială de 4580 mii lei. Durata de funcţionare
utilă este de 35 ani. La întreprindere se utilizează metoda liniară. Uzura calculată la situaţia de
01.01.2006 este de 392,5 mii lei. La 14 februarie a fost dat în exploatare un depozit cu valoarea
iniţială 1450 lei. Durata utilă de exploatare este de 25 ani. Determinaţi suma impozitului pe
bunurile imobiliare pentru trimestru I 2006. Indicaţi termenul de plată a impozitului.

Aplicaţie practică 3.
“Croitor” SRL are la bilanţ clădire cu valoarea iniţială de 5460 mii lei. Durata de funcţionare
utilă este de 25 ani. La întreprindere se utilizează metoda liniară. Uzura calculată la situaţia de
01.01.2006 este de 428,3 mii lei. La 20 august a fost dat în exploatare un depozit cu valoarea
iniţială 1450 lei. Durata utilă de exploatare este de 40 ani, iar la 20 iunie a fost scos din uz şi
demolat depozitul vechi cu valoarea iniţială de 825 mii lei şi uzura calcuată de 678 mii lei.
Determinaţi suma impozitului pe bunurile imobiliare pentru 2006.
9
Culegere de probleme la disciplina Fiscalitate Balaban Ecaterina

Aplicaţie practică 4.
D-na Cărpineanu locuieşte în mun. Chişinău. Este proprietar al unui apartament cu valoarea de
594 mii lei. Suprafaţa locuinţei este de 150 m2.
Determinaţi suma impozitului pe bunurile imobiliare. Eşalonaţi impozutul pe termene de plată.

Aplicaţie practică 5.
D-nul Iachimovschi locuieşte în mun. Chişinău. Este proprietar al unei case de locuit cu valoarea de 1216 mii
lei. Suprafaţa locuinţei este de 220 m2.
Determinaţi suma impozitului pe bunurile imobiliare. Eşalonaţi impozutul pe termene de plată.

Tema. Taxele locale.


Aplicaţie practică.
Activitatea de bază a firmei Pradox SRL este organizarea loteriilor. În luna aprilie a organizat o
loterie în mun. Chisinău şi una în or. Orhei. Valoarea biletele expuse la loterie a constituit: în
mun. Chişinău – 500 mii lei, la Orhei 300 mii lei. La Chişinău cota taxei de organizare a
licitaţiilor şi loteriilor este aprobată conform prevederilor CF, iar la Orhei cota constituie 70%
din cota prevăzută în CF.
Determinaţi taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor. Indicaţi bugetele la care vor fi virate taxa
respectivă.

Aplicaţie practică.
Hotelul “Basarabia” din mun. Bălţi prestează servicii hoteliere şi servicii de parcare a
autoturismelor, şi spălătorie a rufelor. În trimestru II al anului curent a încasat mijloace băneşti în
sumă de 125 mii lei din cazare, 14,2 mii lei din prestarea serviciilor de parcare şi 38 mii lei de la
spălătorie.
Determinaţi taxele locale, dacă se ştie că în mun. Bălţi au fost adoptate cotele taxelor locale în
mărime de 60% de la cele prevăzute în CF.

Aplicaţie practică.
GalaImpex SRL a avut în I trimestru al anului curent următorul număr de angajaţi: ianuarie 14,
februarie 18, martie 23.
Determinaţi taxa pentru amenajarea teritoriului.

Aplicaţie practică.
SA Vladion prestează servicii de transport auto de pasageri pe rutele municipale în mun.
Chişinău. Întreprinderea are 6 microbusuri cu capacitatea de 15 locuri. Cota stabilită în mun.
Chisinau constitue 80% din cota maximă, prevăzută în CF.
Determinaţi taxa de prestare a serviciilor auto de călători.

10

S-ar putea să vă placă și