Sunteți pe pagina 1din 8

NUME CURSANT

Anul Universitar: 2018-2019


Data: 01.04.2019

CHESTIONAR

1. Lista de mai jos cuprinde principalele elementele ce determina succesul unei


colaborari participative.

- Nevoi clare si o buna programare a activitatilor. (Sunt grupurile de interes


pregatite sa colaboreze? Necesitatea colaborarii este perceputa ca o urgenta?)
- Grupuri de interes puternice. (Sunt aceste grupuri credibile, bine organizate si
capabile sa-si reprezinte interesele?)
- Implicarea tuturor celor vizati. (Sunt prezente toate sectoarele importante
preocupate de problema pusa in discutie? Sunt implicati atat femei cat si barbati
la toate nivelele? Sunt prioritatile lor luate in considerare si inglobate in decizia
formulata?)
- Credibilitatea si "deschiderea" procesului. (Sunt toate grupurile de interes de
parere ca procesul este corect in ce priveste luarea deciziilor, deschis tuturor si
nu dominat de o singura parte, ca este condus dupa proceduri asupra carora s-a
cazut de acord si care ii asigura aceste calitati prin implicarea egala a partilor?)
- Angajarea si implicarea nivelului inalt, lideri vizibili. (Dacă de exemplu
primarul (sau directorul) nu poate fi implicat, trimite el un reprezentant cu
autoritatea de a lua decizii? Trimit organizatiile civice si cetatenii pe cei mai buni
reprezentanti pentru a participa la discutii?)
- Sprijinul sau consimtamantul reprezentantilor puterii. (Consimt institutiile
cheie si grupurile de putere – de exemplu: Consiliul local, Consiliul Judetean,
Camera de comert, ONG – urile locale, repezentanti ai minoritatilor etc. sa
sprijine si sa accepte recomandarile rezultate in urma procesului participativ?)
- Eliminarea neincrederii si a scepticismului. (Se depun eforturi in acest sens
inca de la inceputul procesului?)
- Conducerea ferma a procesului. (Este administrat eficace procesul
colaborarii? Sunt directionati ferm participantii catre un dialog constructiv in ciuda
diferentelor de opinii? Sunt sprijinite grupurile de interes in negocierea punctelor
dificile si in impunerea regulilor de lucru?)
- Succese interimare. (Se realizeaza succese pe parcursul procesului? Sunt
acestea construite, constientizate si recunoscute astfel incat sa dea incredere
participantilor si sa se asigure durabilitatea procesului?)
- Trecerea la probleme generale / globale. (Sunt participantii concentrati mai
1
putin asupra problemelor de detaliu si mai mult asupra celor de interes general
pentru comunitate?)
Alegeti 5 dintre aceste elemente - cele mai importante in domeniul dumneavoastra
de activitate - si precizati motivele acestei alegeri.
Explicati in continuare de ce credeti ca ar fi posibil - sau dimpotriva dificil - sa le
implementati in comunitatea, colectivul sau organizatia din care faceti parte.

1. Nevoi clare si o buna programare a activitatilor


Posibil: Identificarea necesităților/problemelor comunității, colaborarea participativă în domeniul
elaborării și aprobării documentațiilor de urbanism.
In acest moment, Departamentul de Planificare Urbana are putina experienta in implementarea
prevederilor legale pentru a angaja mai multi cetateni in procesul de planificare.
Acest proces de colaborare participativa implica un nivel complet si detaliat de informare la
care accesul trebuie pe deplin asigurat. Toti participantii trebuie sa primeasca informatiile
complete necesare si sa aiba acces la mijloacele de comunicare, astfel incat nivelul de
intelegere asigurat sa fie acelasi pentru toti. In acest scop, este necesar sa se asigure
desfasurarea unui proces de formare si deprindere colectiva pe parcursul caruia toti participantii
sa dobandeasca si sa impartaseasca acelasi nivel de informare si de intelegere. Implicarea
specialistilor independenti in rolul de facilitatori asigurand astfel asistenta tehnica profesionala
necesara luarii in considerare a tuturor argumentelor si propunerilor participantilor. De
asemenea acestia trebuie sa asigure respectarea legilor si reglementarilor in vigoare aplicabile
si echitatea solutiilor adoptate.
Identificarea clara a nevoilor si problemelor care ne impiedica pentru atingerea obiectivului
dorit, respectiv o documentatie de urbanism intocmita si avizata intr-un timp scurt, clara,
completa care sa fie adaptata la strategia de dezvoltare a localitatii in concordanta cu cerintele
cetatenilor si mediului de afaceri, (nu asa cum s-a intamplat in prezent cand finalizarea
reactualizarii unui PUG s-a realizat in 10-12 ani perioada de timp in care viata fiind intr-o
continua evolutie si dinamism, planificarile si programele propuse initial nu au mai corespuns in
totalitate cerintelor actuale, iar in aceasta perioada s-au pierdut o serie de investitori si
oportunitati benefice pentru comunitate).
Dificil: Nu intotdeauna specialistii doresc sa isi asume acest rol, iar cetatenii nu sunt obisnuiti
sa participe la procesul de planificare, unii dau dovada de lipsa de interes din cauza
dezamagirilor politice de an cu an.
2. Grupuri de interes puternice
Posibil: Implicarea cetatenilor si agentilor economici in identificarea problemelor zonei in care
locuiesc sau isi desfasoara activitatea, a nevoilor privind dezvoltarea zonei propuse prin
documentaia de urbanism, prezentarea proiectelor pe care vor sa le implementeze si termenele
scurte prin care poate obtine Fonduri Europene face ca grupurile de interese sa colaboreze
intens cu administratia publica si chiar sa puna presiuni pentru rezolvarea urgent a aprobarii
documentatie de urbanism.
Dificil: Lipsa actelor de proprietate este un obstacol major in atrageare si obtinerea Fondurilor
Europene pentru cele mai multe grupuri.

3. Implicarea tuturor celor vizati.

2
Posibil: Implicarea tuturor actorilor vizati, respectiv conducatorii serviciilor publice
descentralizate, agentii economici, ONG-uri, asociatii, persoane fizice, direct afectate de
schimbările propuse prin noile documentații de urbanism reprezintă primul pas în Eliminarea
neincrederii si a scepticismului, pe de altă parte, implicarea tuturor celor vizați, prezită
garantia ca sunt identificate toate nevoile comunitatii (din punct de vedere al urbanismului și
amenajarii teritoriului). Autoritatile responsabile in domeniul planificarii spatiale sau alte
organisme implicate in proces ar trebui sa se asigure ca oamenii se simt respectati, in largul lor
si liberi sa-si exprime opiniile. Toate persoanele care sunt potential interesate trebuie incurajate
sa-si exprime si sa-si impartaseasca nevoile si preocuparile in cadrul unor dezbateri informale,
in moduri de desfasurare si directii multiple, al caror scop este de a imbunatati dialogul activ si
intelegerea impartasita a provocarilor, de a dezvolta interese comune si preocupari impartasite,
toate acestea pentru a crea o viziune comuna si pentru a genera aparitia unei conceptii
colective privind solutiile de amenajare si planificare. Toti participantii trebuie sa fie activi si
implicati pe tot parcursul procesului de elaborare, de la initiere la conceptie, de la luarea deciziei
la punerea in opera, de la urmarire la evaluarea politicilor de planificare.
Dificil: Mentalitatea: “Nu ma intereseaza / Am altceva mai important de facut acum / O sa ma
descurc eu daca si cand …” scade interesul in implicarea privind implementarea unor programe
si politici benefice comunitatii. Lipsa comunicarii pe intelesul si la nivelul de cunostinte al
cetatenilor.

4. Credibilitatea si "deschiderea" procesului


Posibil: Politicile de planificare urbana trebuie sa fie transparente, adaptate si eficiente in ceea
ce priveste participarea publicului si furnizarea de raspunsuri adecvate la provocarile culturale,
sociale, de protectie a mediului si economice. Orice persoana care se simte afectata sau care
este interesata de un proiect sau o politica de planificare trebuie sa aiba posibilitatea de a-și
formula propriile nevoi și preocupari. Autoritatile responsabile in domeniul planificarii urbane si
celelalte organisme implicate in proces ar trebui sa se asigure ca oamenii se simt respectati si
liberi sa-si exprime opiniile. Toate persoanele care sunt potential interesate trebuie incurajate
sa-si exprime si sa-si impartaseasca nevoile si preocuparile in cadrul unor dezbateri informale.
De asemenea acestea ar trebui sa primeasca un feed-back cu privire la modul de aplicare a
opiniilor, nevoilor, sugestiilor cu privire la propriile nevoi.
Dificil: Desi exista deschidere din partea autoritatilor lupta cu mentalitatea este dificila.
Intotdeauna se va spune “au ei un interes, o fac ca sa le fie lor bine nu noua”.

5. Sprijinul sau consimtamantul reprezentantilor puterii


Autoritatile, atat la nivel local cat si cele de la nivel national au si trebuie sa-si asume in
continuare un rol de lider recunoscut in promovarea participarii populatiei la luarea deciziilor
majore privind actiunile intreprinse in comunitate si ca succesul oricarui proces de participare
democratica depinde de angajamentul si implicarea reala al acestor autoritati. Regulile de
functionare trebuie adaptate fiecarei situatii in parte pentru a raspunde contextului local specific.
Metodele si procesele trebuie sa varieze in functie de anvergura planurilor, de nivelul de
planificare si de populatiile vizate, in acord cu structurile administrative locale. Un proces
participativ autentic nu poate fi asigurat fara stabilirea in prealabil a unor reguli solide si
adaptate de functionare si de adoptare a deciziilor in cadrul comunitatilor implicate. Problema
reprezentarii este cruciala. Autoritatilor publice competente le revine sarcina de a defini criteriile

3
conform carora reprezentarea grupurilor sau persoanelor corespunde procedurilor juridice si de
a stabili daca exista un interes real pentru programele sau proiectele propuse.
Posibil: Dorinta de a multumi votantul, de a crea sau pastra imaginea celor alesi.
Dificil: Atunci cand interesele autoritatilor sunt contrare celor ale cetatenilor.

2. „Scara Arnstein” prezintă metaforic gradele de implicare a cetăţenilor (sau


membrilor unei organizaţii sau colectiv) prin 8 trepte.

Treptele de la bază sunt (1) manipularea şi (2) terapia. Ele descriu nivele de
neparticipare, obiectivul lor real fiind excluderea cetăţenilor (membrilor colectivului)
din conducerea şi planificarea programelor, în timp ce conducătorii sunt abilitaţi
să îi "educe" şi "vindece" pe participanţi.

Următoarele două trepte - (3) informarea şi (4) consultarea – sunt doar jumătăţi de
măsură. Cetăţenii sunt informaţi că o anumită acţiune le va afecta direct mediul şi
stilul de viaţă. Comunicarea este de obicei unilaterală, fără feedback sau posibilităţi
de negociere, formală şi intimidantă şi de obicei realizată prea târziu pentru a se
mai putea influenţa decizia care vine de sus. Pot reprezenta metode legitime de
culegere a informaţiei de la cetăţeni dar nu există nici o garanţie că informaţia va fi
luată în consideraţie la formularea deciziilor.
Accepţiunea uzuală pentru consultarea cetăţenilor include anchete de opinie,
întâlniri şi audieri.

Treapta (5) este calmarea spiritelor şi de obicei pe acest nivel cetăţenilor li se dau
mai multe şanse să îşi exprime părerile, de a le argumenta, de a prezenta și puncte
de vedere diferite de cele oficiale.
Ultimele 3 trepte sunt (6) parteneriatul, (7) delegarea puterii şi (8) controlul din
partea cetăţenilor. În ultimele două, cetăţenii capătă controlul prin deţinerea
majorităţii în comitete de management sau de elaborare de politici, sau chiar prin
deţinerea puterii manageriale.

Aţi fost cu siguranţă în situaţia de a identifica una sau alta dintre „treptele” scării
Arnstein descrise mai sus în domeniul dumneavoastră de activitate (sau în domenii
conexe).
Descrieţi 3 experienţe personale, precizând circumstanţele în care s-au produs.
a.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………b.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………c.
…………………………………………………………………………………………………
4
……………………………………………………………………………………………….

3. Principiile care reglementează eforturile de planificare participativă sunt:

- diversitate în implicare, echitate în alocarea şi utilizarea resurselor publice;


- transparenţă în acţiuni şi în comunicare;
- deschidere pentru noi idei şipuncte diferite de vedere;
- răspundere în derularea de politici şi acţiuni;
- încredere acordată de către cetăţeni.

Ele ar trebui să fie și principii importante ale administraţiei publice locale.

Evaluaţi 2 exemple dintre realizările autorităţii locale din localitatea dvs. pe baza
acestor principii, folosind punctajul prezentat în continuare (încercuiţi punctele
acordate).

1 = nu a fost niciodată un principiu important


2 = este important numai când serveşte interese personale sau politice
3 = câteodată este considerat important
4 = deseori este considerat ca fiind un principiu important
5 = este întotdeauna important ca parte componentă a procesului de guvernare
locală

Exemplul 1: …………………………………………………………………………………………….....

 Diversitate în implicare 1 2 3 4 5
 Echitate în alocarea şi utilizarea 1 2 3 4 5
resurselor publice
 Transparenţă în acţiuni şi în comunicare 1 2 3 4 5
 Deschidere pentru noi idei şi puncte 1 2 3 4 5
diferite de vedere
 Răspundere în derularea de politici şi acţiuni 1 2 3 4 5
 Încredere acordată de către cetăţeni 1 2 3 4 5

Punctaj total: ...................................................................................................................


Exemplul 2: ...........................................................................................................

 Diversitate în implicare 1 2 3 4 5
 Echitate în alocarea şi utilizarea 1 2 3 4 5
resurselor publice
 Transparenţă în acţiuni şi în comunicare 1 2 3 4 5
 Deschidere pentru noi idei şi puncte 1 2 3 4 5
diferite de vedere
 Răspundere în derularea de politici şi acţiuni 1 2 3 4 5
 Încredere acordată de către cetăţeni 1 2 3 4 5
5
Punctaj total: ...................................................................................................................

(Dacă aţi obţinut pentru fiecare exemplu între 24 şi 30 de puncte, vă puteţi manifesta recunoştinţa pentru
oficialii locali aleşi care vă reprezinta!...
Dacă punctajul obţinut este între 15 şi 24 de puncte, a sosit timpul să vă organizaţi pentru a-i ajuta să fie
mai responsabili din punctul de vedere al acestor principii…
Dacă punctajul este mai mic de 15 puncte, este momentul să vă ginditi la schimbarea lor!!!…)

4. Descrieţi caracteristicile principale ale unei „viziuni” pentru comunitatea din care
faceţi parte (cum aţi dori să se prezinte aceasta peste 10 - 15 ani).

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

5. Ce acţiuni credeţi că ar trebui intreprinse și de către cine pentru realizarea „viziunii”


prezentate la pct. 4,? Ȋn care dintre aceste acţiuni credeţi că v-aţi putea implica?

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

6. Identificaţi și prezentaţi trei probleme şi trei oportunităţi din localitatea


dumneavoastră (fiecare oportunitate va fi legată de una dintre cele trei problemele
precizate anterior) ce ar putea fi abordate prin procese de planificare participativă în
care să fie implicate autorităţile locale şi diferiti reprezentanţi ai comunităţii.

Probleme:

a..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
b..........................................................................................................................................
.................…………………………………………………………………………………………
c.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

6
Oportunităţi:

a..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

b……………………………………………………………………………………………………
………….............................................................................................................................
c……………………………………………………………………………………………………
………….............................................................................................................................

7. Revedeţi problemele și oportunităţile de la pct. 6 şi selectaţi câte una din fiecare.

Identificaţi factorii interesaţi pe care îi considerati importanţi pentru rezolvarea


problemei sau pentru a profita de potenţiala oportunitate. Ordonaţi-i după importanţă:
1 = cel mai important; 2 = următorul ca importanţă, etc.

Enunţul problemei:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Potenţiali factori interesaţi:
1…………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………….

Enuntul oportunităţii:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Potenţiali factori interesaţi:
1……………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………
8. Pornind de la problemele și oportunităţile identificate și prezentate la pct. 6 si 7,
cum și în ce măsură credeţi că v-aţi putea implica într-un proces de planificare
participativă în comunitatea dumneavoastră?
Care ar fi atu-urile și punctele dumneavoastra forte în buna desfășurare sau în
conducerea unui astfel de proces?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Experienţele pe care le-aţi avut în cadrul unor echipe de lucru v-au pus fie în

7
situaţia de a pune în practică deciziile altora fie în cea de a lua decizii pe care alţii le-
au pus în practică.
Ce acţiuni credeţi că ar fi putut fi întreprinse pentru a face oricare din aceste
experienţe mai eficace și a-i spori potenţialul de succes?

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

10. Aţi fost pus în situaţia în care veţi exercita atribuţii de conducere ce depăşesc
mandatul dumneavoastră curent.

Veţi fi conducătorul unei echipe de planificare participativă al cărei obiectiv este găsirea
de soluţii pentru o problemă aparută într-unul din cartierele localităţii dvs. - o grădiniţă
pentru copii care a devenit supraaglomerată de când în cartier s-au mutat familii de romi
cu mulţi copii.

Mulţi locuitori ai cartierului privesc cu îngrijorare sau chiar cu nemulţumire agresivă


situaţia creată.

Folosind o parte dintre informațiile cuprinse în scenariul prezentat în cadrul cursului, ce


acţiuni credeţi că puteţi iniţia pentru a aborda potenţialul conflict etnic ce riscă să apară
în cartier?

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
-----//-----