Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEUL PEDAGOGIC „D. P.

PERPESSICIUS” BRĂILA
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar MIRCIOI MARIANA
CLASA : a III-a
DISCIPLINA : Joc și mișcare
EFECTIV : 31 elevi
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de educație fizică

TEMA : Jocuri de mișcare cuprinzând variante de alergare (în zig-zag, cu transport de obiecte, cu ocolire de obstacole)
Jocuri: „Căluțul și vizitiul”, „Schimb de nuci”, Ștafeta „Cursa animalelor”

TIPUL LECŢIEI: mixtǎ (perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice)

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere;
1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe;
1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex și eforturi diferite;
2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O 1 – să execute corect exercițiile de încălzire și de revenire a organismului după efort, respectând indicațiile date;
O 2 – să exerseze jocurile de mișcare propuse, executând diferite variante de alergare (în zig-zag, cu transport de obiecte, cu
ocolire de obstacole);
O 3 – să - și coordoneze corect și rapid mișcările impuse de jocurile propuse, manipulând diverse obiecte;
O 4 - să manifeste corectitudine în desfăşurarea întrecerilor, în relaţiile cu partenerii şi cu adversarii.

RESURSE PROCEDURALE: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observația, jocul de mișcare


RESURSE MATERIALE: fanioane (roșu, galben, verde), corzi, repere, jaloane, mingi, bănci de gimnastică, linguri, nuci, cercuri,
jetoane pentru tragere la sorți a echipelor

DURATA: 45 de minute

FORME DE ORGANIZARE A COLECTIVULUI: frontală, pe echipe/perechi, individuală

BIBLIOGRAFIE:
o Crinu, Ileana; Nica, Elena; Logel, Dumitru; Dulică, Daniela- „Educaţie fizică, clasele I-IV”, Editura Carminis, Pitești, 2001
o Oprea, Laurențiu (coord.) – „Enciclopedia jocurilor de mișcare”, Editura Național, București, 2015
o Programa școlară „Joc și mișcare”, clasele a III-a – a IV-a- Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5003 /
02.12.2014
o „855 de jocuri și activități – Ghidul animatorului”, UNICEF, Chișinău, 2005
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

NR. ETAPELE LECŢIEI OB. CONŢINUT FORMAŢII


CRT. ŞI DURATĂ OP. DOZARE DE EVALUARE
LUCRU
Organizarea  alinierea; -în linie pe un  Receptivitatea
1. colectivului de  salutul; rând şi interesul
elevi (2 minute)  anunţarea temelor şi a obiectivelor; elevilor
 Răspunsul
adecvat la
comenzi
2. Pregătirea O1  interpretarea cântecului „Am o căsuță mică” 2 min. - în linie pe un  Observarea
organismului 1 și executarea mișcărilor impuse de versuri, rând sistematică a
pentru efort- în ritmuri diferite; elevilor
încălzirea  executarea jocului „Bagheta porunceşte” –  Aprecieri
(6 minute) variante de mers și alergare: 2 min. - în coloană individuale şi
o mers pe vârfuri cu brațele sus câte unul colective
o mers pe câlcâie cu mâinile la
spate
o rotiri de brațe (spre înainte,
spre înapoi)
o pasul piticului
o pasul ștrengarului
o alergare normală
o ușoară alergare spre înapoi
o alergare cu genunchii sus
o mers cu mișcări de respirație
 joc de atenție „Semaforul” 2 min.
o culoarea verde: mers șerpuit -în coloană
o culoare galben: alergare cu pași câte unul
încrucișați
o culoarea roșie: oprire, în ghemuit
3. Realizarea O2  Repetarea jocului „Căluțul și vizitiul” -de 2 ori -3 șiruri de  Corectitudinea
temelor lecției O3 o formarea celor 3 echipe, prin elevi, grupați şi respectarea
(30 minute) O4 numărare „1,2,3” câte 2 parcurgerii
o reactualizarea regulilor jocului etapelor jocului
o formarea perechilor „căluț-vizitiu”  Respectarea
în cadrul fiecărei echipe tehnicii de
o „înhămarea” cu ajutorul corzii execuţie
o startul jocului la semnal (fluier)  Observarea
o alergarea în pereche „căluț-vizitiu” sistematică a
până la reper elevilor
o ocolirea reperului și revenirea, tot  Aprecieri
prin alergare, la propria echipă individuale şi
o predarea corzii următoarei colective
perechi și deplasarea prin dreapta
la coada șirului
o reluarea jocului cu schimbul
rolurilor
o stabilirea câștigătorilor celor 2
curse
o felicitarea câștigătorilor, dar și a
adversarilor
O2  Învățarea jocului: „Schimb de nuci”
O3 o Formarea a 2 grupe (prin -o dată -2 linii de elevi,  Corectitudinea
O4 numărare „1,2”) care se așază față așezate față în şi respectarea
în față la 7-8 metri distanță față (7 -8 m) parcurgerii
o Explicarea regulilor de joc: etapelor
1.primii jucători din fiecare grupă ștafetei
au câte o lingură în fiecare mână,  Respectarea
în una din ele având o nucă; tehnicilor de
2. la semnal (fluier), jucătorii din execuţie
ambele grupe aleargă unul spre
celălalt;  Observarea
3.la întâlnire, fiecare jucător sistematică a
răstoarnă propria nucă în lingura elevilor
liberă a celuilalt, după care își  Aprecieri
continuă alergarea, predând individuale şi
lingurile următorului; colective
4.dacă o nucă a căzut pe sol,
echipa respectivă va recupera
nuca, dar este penalizată cu 1
punct.;
5.câștigă formația care are mai
puține penalizări.
o Demonstrarea jocului (jocul de
probă)
o Conducerea jocului
o Stabilirea câștigătorilor
 Ștafeta „ Cursa animalelor” - consolidarea
 Corectitudinea
deprinderii de alergare (în zig-zag, cu -o dată -2 șiruri de
transport de obiecte, cu ocolire de elevi şi respectarea
obstacole) parcurgerii
O2 o Formarea a două echipe, prin etapelor
O3 ștafetei
tragere la sorți („Curajoșii” și
O4 „Îndemânaticii”)  Respectarea
o Explicarea regulilor ștafetei tehnicilor de
1.„Săritura cangurului” - primul execuţie
elev din echipă se va deplasa prin  Observarea
alergare cu o minge ținută între sistematică a
genunchi, până la cercul amplasat elevilor
pe sol; lasă mingea în interiorul  Aprecieri
cercului individuale şi
2.„Săritura iepurașului” – elevul, colective
situat lateral de banca de
gimnastică, apucă marginile
acesteia și prin săritură își trece
picioarele de cealaltă parte a
băncii
3. „Cursa printre girafe” – elevul
aleargă printre jaloanele „girafe”,
pe vârfuri și cu brațele întinse
deasupra capului.
4.predarea ștafetei următorului
copil din echipă, prin salutul
reciproc
5.următorul elev din grupă va
executa ştafeta, parcurgând invers
probele: „Cursa printre girafe”,
„Săritura iepuraşului” şi încheie
cu „Săritura cangurului”. Predă
mingea colegului, care continuă
ştafeta
o Demonstrarea jocului (jocul de
probă - dus - întors)
o Conducerea jocului
o Stabilirea câștigătorilor – echipa care
termină de executat prima ştafeta
4. Revenirea O1  interpretarea cântecului „La pădure” și a 2-3 min. - în coloană Corectitudinea
organismului mișcărilor sugerate de versurile acestuia câte unul mișcărilor sugerate
după efort de text
(5 minute)  joc de respirație „Balonașul buclucaș” 1-2 min. -în formație de Respectarea
horă tehnicilor de
 încheierea activității „Împreună la joacă!” execuţie și
respirație
5. Încheierea -aprecieri și recomandări asupra desfăşurării 2 min. -în linie pe un
lecției lecției și asupra comportamentului elevilor; rând
(2 minute) -alinierea, salutul şi părăsirea sălii de sport în mod -în coloană
disciplinat câte unul