Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrarea Nr.

Tema: Amfioxul. Morfologie externă și internă

Sisteme de organe Structura


Aspect exterior Corpul este transparent, de cca 5 cm, posedă simetrie bilaterală ,
musculatură segmentată. Trăiește în mediul acvatic în apele sărate, în zona
de litoral, îngropat pe jumătate în substrat.
Aparatul digestiv Se hrănește prin filtrarea apei. Tubul digestiv este simplu: gura→farige
→intestin → anus. Particulele nutritive patrunzînd în faringe se
sedimentează și se așează pe fundul faringelui. Sectorul inferior al
faringelui se numește endostil, ce prezintă un canal cu două grupe de
celule: 1.vibrative și 2. digestive. Particulele nutritive formeză
conglomerate datoritaă substanței mucozitare. Conglomeratul pătrunde în
intestin. Are loc secreția sucului gastric de către un „ficat”. Resturile
nedigerate sunt evacuate prin anus.
Aparatul circulator Este de tip închis, realizează un singur circuit mare. Circulația sagvină are
loc în sensul acelor de ceasornic. Rolul de inimă o îndeplinește o porțiune
de vase sangvine numite – aorta ventrală. De la aorta ventrală pornesc 90
perechi de artere branhiale care trec prin pereții branhiali ai faringelui. Aici
sîngele venos devine arterial. Sîngele arterial se adună în aortra dorsală,
unde o parte din sînge pleacă spre cap, iar alta spre corp. Aorta se ramifică
în artere care pleacă spre organe și țesuturi. Sîngele venos de la organe vine
prin două perechi de magistrale - cardinale. Aceste 2 ducte se varsă în
sinus.
Aparatul respirator Respiră prin pereții faringelui. Oxigenul împreună cu apa pătrunde în
faringe. Aici funcția de respirație este realizată de 90 de fonte branhiale,
prin care iese apa, cedând oxigenul așa numitelor septe branhiale. În
peretele branhial se află cîte un vas sangvin care colectează oxigenul.

Scheletul Scheletul este nesegmentat constituit dintr-o singură axă – coarda.


Aparatul excretor Aparatul excreator este reprezentat de protonefridii, așezate în zona
fangială. Protonefridiile sînt formate din solinicite care captează
substanțele toxice din celom, rezultate în urma metabolismului celular.
Apa din faringe în timpul respirației pătrunde într-o cameră specială
numită cameră arterială se elimină în atriopor.
Aparatul de Se reproduc sexuat . Fecundația este externă.
reproducere Gonadele la matturizre elimină gameți în apă după fecundația externă
apare o larvă care crește și se transformă într-un tip feminin sau
masculin. Sunt animale unisexuate.
Lipsește dimorfismul sexual.
S.N și organele de simț Sistemul nervos este de tip tubular.
Prin coadă trece tubul nervos.
Din organele de simț sunt prezente organele fotosenzitive – ocelii Hesse.
Aceștea sînt constituiți din două celule. Forma transparentă a corpului
asigură trecerea razelor de lumină pînă la oceli.