Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele Clasa a 6-a

....................... Data: ..........

Test la fizică
Fenomene termice

1. Un termometru indică în cameră 200C, iar afară -100C. Diferenţa


dintre temperatura aerului din cameră şi a celui de afară este:
a)-300C; b)100C; c)200C; d)300C;
(1p)
2. În timpul încălzirii unui corp se modifică:
a)temperatura, volumul, masa
b)volumul, masa, greutatea
c)volumul, temperatura, densitatea
d)temperatura, densitatea, masa
(1p)
3. Ştiind că T  K   t  C   273,15 să se completeze următorul tabel:
0

t(0C) 20 0
T(K) 250,15 373,15
(2p)
4. Se poate schimba starea de încălzire a unui corp dacă el nu
interacţionează cu un alt corp?
a)da; b)nu; c)nu se poate preciza
(1p)
5. Un pahar se umple complet cu apă la temperatura de +40C. Apa se
varsă din pahar când:
a)apa se încălzeşte;
b)apa se răceşte;
c)în nici unul din cazurile de mai sus;
(1p)
6. Alege varianta corectă:
a)Temperatura aerului dintr-o cameră într-o zi însorită de vară este
mai mare / egală / mai mică decât temperatura unui bulgăre de
zăpadă.
b)Apa caldă dintr-un pahar şi o bilă metalică rece au stări de
încălzire diferite, deci au aceeaşi temperatură / temperaturi
diferite.
c)Punând în contact termic o bilă rece cu apa caldă dintr-un vas,
după un anumit timp se stabileşte / nu se stabileşte echilibrul
termic şi cele două corpuri vor avea / nu vor avea aceeaşi
temperatură.
(1p)

Se acordă 3 puncte din oficiu.


Succes şi multă atenţie! ☺

S-ar putea să vă placă și