Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea de invatamant:
Cadrul didactic:
Data:
Clasa: a III a
Disciplina: Matematica si explorarea mediului
Subiectul lectiei : Fenomene in anotimpul de toamna
Tipul lectiei: Consolidarea cunostintelor
Obiectiv de referinta: Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul
apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
Obiective operationale:
Cognitive:
O1-Sa enumere caracteristicile( fenomenele ) anotimpului prezentat . Obiectivul este realizat la
nivel minim daca elevii denumesc cel putin doua caracteristici ale anotimpului.
Obiectiv diferentiat - Sa coloreze in contur o fisa cu un fruct /o legume de toamna. Obiectivul
este realizat la nivel minim daca elevul coloreaza singur in proportie de 50 %.
O2 –Sa denumeasca anotimpul in care suntem. Obiectivul este realizat la nivel minim un singur
elev denumeste anotimpul correct.
O3 – Sa denumesca correct figura geometrica prezentata - triunghi . Obiectivul este realizat la nivel
minim daca un singur elev denumeste correct figura geometrica.
Psihomotorii:
O4- Sa – si coordoneze miscarile pentru manevrarea instrumentelor, materialelor de lucru :lipici ,
nori , frunze si picaturi de ploaie deja decupate. Obiectivul este realizat la nivel minim daca
instrumentele si materialele sunt manevrate adecvat in proportie de 65%.
O5- Sa execute miscari ale corpului dupa indicatiile versurilor. Obiectivul este realizat la nivel
minim daca elevii executa miscarile corespunzatoare unei singure strofe.
Afective:
O6- Sa participe cu placere la activitate. Obiectivul este indeplinit la nivel minim daca elevii
manifesta (verbal sau nonverbal)o stare afectiva pozitiva cel putin o data pe parcursul activitatii.
O7- Sa isi mentina concentrata atentia pe parcursul activitatii. Obiectivul este realizat la nivel
minim daca elevii indeplinesc sarcinile propuse de cadrul didactic fara sa le fie distrasa atentia pe
parcursul a cel putin 50 % din timpul alocat activitatii.

Metode si procedee: Conversatia, explicatia, auditia , expunerea , demnstratia, observatia dirijata,


exercitiul,jocul didactic
Mijloace didactice: Plansa cu anotimpul de toamna, lipici, fise de lucru, nori, frunze si picaturi de
ploaie deja decupate, calculator
Forme de organizare: Frontala, individuala
Evaluare: Formativa
Bibliografie
- Ghergut, A., 2016, ,,Educatie speciala – Ghid metodologic”, Editura Polirom , Iasi
DESFASURAREA ACTIVITATII

Momentele Ob. Activitatea Activitatea Metode Mijloace Evaluarea


activitatii profesorului elevului didactice
1. Moment Se pregatesc materialele si
organizatoril se asigura conditiile
psihopedagogice necesare
desfasurarii activitatii.
2. Captarea Profesorul le da elevilor In timpul animatiei, Observatia CD Capacitatea de
atentiei O5 sa vizioneze cantecelul elevii imita gesturile Auditia Calculator concentrare a
animat ,,Bate vantul din filmulet. atentiei
frunzele ”.

3. Anuntarea Le prezint elevilor tema si Elevii asculta. Conversatia Capacitatea de


subiectului si obiectivele activitatii pe concentrare si
intelesul lor. mentinere a
a obiectivelor
atentiei
activitatii
4. Profesorul afiseaza o serie Conversatia Planse
Desfasurarea O1 de imagini caracteristice Elevii, uitandu-se la
O2 toamnei. planse , vor raspunde la
activitatii
Apoi adreseaza elevilor intrebari. Vor arata pe Capacitatea de
cateva intrebari:,, In ce rand fructele din concentrare si
anotimp suntem?,, imagini. mentinere a
,,In imagini ce anotimp este
atentiei
?,, Elevii cu deficienta
,,Ce se intampla toamna cu severa coloreaza o fisa Fise de
frunzele copacilor?,, reprezentand un lucru
,,Cum este cerul toamna?,, fruct/legume de Creioane
,,Ce fructe mancam noi toamna.
toamna?,,
Profesorul prezinta elevilor Conversatia
O3 fisa cu triunghiuri. Elevii Elevii raspund. Exercitiul Fise de
sunt intrebati ce figura lucru
geometrica este.

5. Evaluarea O4 Profesorul imparte fisele de Elevii realizeaza Explicatia Fise lucru, Capacitatea de
lucru, elementele decupate lucrarea dupa indicatii. Observatia lipici, concentrare
si incheierea
anterior, lipici. Elevii sunt sprijiniti. dirijata Elemente asupra sarcinii
activitatii
Conversatia decupate primite
Prefesorul va face aprecieri Exercitiul anterior
stimulative si incurajatoare
asupra modului de realizare
a sarcinilor de lucru
propuse, asupra implicarii
si colaborarii pe parcursul
activitatii si va imparti
abtipilduri prescolarilor
care au participat activ.

S-ar putea să vă placă și