Sunteți pe pagina 1din 2

Citește cu atenție textul de mai jos.

Primăvara
de George Topârceanu

După-atâta frig şi ceaţă Un curcan stă sus, pe-o bârnă,


Iar s-arată soarele. Nu vrea să se bucure.
De-acum nu ne mai îngheaţă Moţul roşu îi atârnă
Nasul şi picioarele! Moale ca un ciucure.
...............................................

Păsările migratoare Doar Grivei, bătrânul, n-are


Se re-ntorc din tropice. Cu ce roade oasele.
Gâzele depun la soare Că de când cu postul mare,
Ouă microscopice. Toate-i merg de-a-ndoasele.

Toată lumea din ogradă Pentru câte-a tras, sărmanul,


Cântă fără pauză. Cui să ceară daune?…
Doi cocoşi se iau la sfadă Drept sub nasul lui, motanul
Nu ştiu din ce cauză. A venit să miaune.
.........................................................

Vocabular:

I. Alege varianta corectă.

1. Textul de mai sus este:

a) o poveste b) o fabulă c) o ghicitoare d) o poezie

2. Fragmentul de mai sus are:

a) șase strofe și douăzeci și patru de alineate b) șase vesuri și douăzeci și patru de strofe
c) șase strofe și douăzeci și patru de versuri d) șase fragmente și douăzeci și patru de versuri

3. Strofele care descriu anotimpul primăvara sunt:

a) prima și a treia b) prima și a doua c) prima, a doua și a treia d) a doua, a treia și a patra
(Atenție! Strofele 1, 2, 3 sunt scrise pe prima coloană, iar strofele 4, 5, 6, pe a doua coloană)

II. Animalele domestice întâlnite în poezie au încins o horă. Ele s-au prins ele în joc, în ordine alfabetică.
Scrie-le și tu în această ordine!

____________________________________________________________________________________

III. Formuleză o întrebare prin care ceri informații despre insectele care apar în poezie.

_______________________________________________________________________________________

IV. Transcrie din text:


a) al șaptelea și al optulea vers:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
b) cuvintele care conțin grupuri de litere:

_________________________________________________________________________________

V. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:

microscopic – ___________________ migratoare – ___________________

sfadă – ___________________ daună – ___________________

VI. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele „roade” și „cui” să aibă sensuri diferite de cele din textul
dat.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VIII. Redactează un scurt text informativ (de 4-5 rânduri) care să-i detemine pe oameni să ocrotească
animalele.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________