Sunteți pe pagina 1din 4

Dragi utilizatori!

În legătură cu organizarea activităților didactice și de cercetare în regim online, echipa


Bibliotecii Centrale USM vă oferă servicii și produse informaționale la distanță precum:

 Acces la catalogul electronic - http://primo.libuniv.md/ (accesarea resurselor cu text


integral)
 Acces la repozitoriul instituțional USM http://dspace.usm.md:8080/xmlui/
 Acces la baze de date
 Cercetări bibliografice
 Atribuirea indicelui CZU la teze, autoreferate, articole ştiinţifice
 Consultaţii, asistenţă informaţional-bibliografică

Vă rugăm să ne contactați prin email:  e_zasmenco@mail.ru, sanda.cojuhari@gmail.com,


deva1467@mail.ru

SURSE INFORMAȚIONALE, CARE POT FI ACCESATE DE LA ORICE


CALCULATOR CONECTAT LA INTERNET

In contextul situatiei pandemice globale, editorii de resurse stiintifice, depașind contradicțiile,


concurența, și-au unit eforturile în beneficiul comunității medicale și științifice și au pus la
dispoziție gratut resurse, ce tin de COVID-19, în speranța, că utilizarea acestor informații va
contribui la soluționarea acestei probleme globale.
Resursele în cauză sunt disponibile pe site-ul campaniei Scientific Knowledge Services AG:
https://www.knowledge.services/covid-19/ 

RESURSE ACCESIBILE DE LA DOMICILIU PRIN ID ȘI PAROLĂ


1. Campania Editorială EBSCO: http://search.ebscohost.com/
2. Campania Cambridge University Press: https://www.cambridge.org/core/
Obțineți parola la adresa e-mail: e_zasmenco@mail.ru

RESURSE DESCHISE DIN REPUBLICA MOLDOVA:


 Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova - https://www.legis.md/
 Ghișeul unic de informație științifico-tehnologică din Republica Moldova -
http://stiu.md/
 Instrumentul Bibliometric Național (IBN) – reprezintă o bază de date care conține 114
titluri de reviste ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova precum și
materialele conferințelor științifice.
 Institutional Repository of Moldova State University, Moldova State University –
Universitatea de Stat din Moldova
 Institutional Repository of Economic Knowledge (IREK – AESM), Academy of
Economic Studies of Moldova - Academia de Studii Economice din Moldova
 Repository of National Institute For Economic Research (INCE) – Institutul Național
de Cercetări Economice
 Digital Institutional Repository (DIR-SPU), Ion Creangă Pedagogical State
University – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 Institutional Repository in Agricultural Sciences of State Agrarian University of
Moldova, State Agrarian University of Moldova - Universitatea Agrară de Stat din
Moldova
 Institutional Repository in Medical Sciences (RMS – Nicolae Testemitanu SUMPh),
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of
Moldova – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
 Institutional Repository Open Research Archive of Alecu Russo Bălți State
University (ORA USARB) – Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți
 Institutional Repository of the Technical University of Moldova – Universitatea
Tehnică a Moldovei
 Institutional Repository of the Academy of Public Administration – Academia de
Administrare Publică
 IR – SUPhES (Institutional Repository of State University of Physical Education
and Sport) – Universitatea de Educație Fizică și Sport
 Academy of Music, Theatre and Fine Arts – Institutional Repository – Academia de
Muzică, Teatru și Arte Plastice

RESURSE DESCHISE ÎN LIMBA RUSĂ:


 КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/ - это научная электронная библиотека,
построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами
которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный
контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института научной рецензии, повышение
цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний.
 Список российских научных журналов, размещенных на платформе
eLIBRARY.RU, которые имеют, открытые для всех, полнотекстовые выпуски
(всего более 3000 наименований) -
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp

RESURSE DESCHISE INTERNAȚIONALE:


 ZENODO – https://zenodo.org/ - Depozit de date de cercetare cu acces deschis. Creat și
lansat în anul 2013 de OpenAIRE și CERN în scopul oferirii unui loc pentru a depune
seturi de date, permițând cercetătorilor din orice domeniu să încarce fișiere de până la 50
GB.
 DOAJ – Directory of Open Access Journals – http://www.doaj.org/ - Include 14389
reviste academice din 130 de ţări şi publicate în 50 de limbi. Text integral, articole
ştiinţifice recenzate.
 DOAB – Directory of Open Acces Books - https://www.doabooks.org/ - Include
27950 cărți academice recenzate, publicate de 379 editori.
 SHERPA – http://www.sherpa.ac.uk/ - Cuprinde arhive digitale din Marea Britanie.
 Directoriul OpenDOAR – https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/: Oferă acces la 5325
arhive digitale.
 Registrul ROAR – http://roar.eprints.org/ - Oferă acces la 4725 arhive digitale.

ALTE RESURSE UTILE


 Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene - https://op.europa.eu/ro/web/general-
publications/publications - Acces online gratuit la peste 300 000 de resurse de la editori
de prestigiu. Căutare după cuvinte cheie, subiect, autor sau limbă prin OPAC. Resursele
sunt disponibile în mai multe limbi, inclusiv – limba română.
 Rețeaua Digital Commons – http://network.bepress.com/ - Dezvoltată de bibliotecarii
universitari și instituțiile de sprijin ale acestora, platforma include o colecție de articole
de reviste, capitole de carte, disertații, materialele conferințelor și alte lucrări științifice
originale in texte integrale cu acces gratuit de la sute de universități și colegii din
întreaga lume.
 Repozitoriul OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY -
https://openknowledge.worldbank.org/ - este depozitul oficial cu acces deschis al Băncii
Mondiale pentru rezultatele sale de cercetare și produse ale cunoașterii, care oferă peste
30 000 de publicaţii structurate în colecţii şi subcolecţii.
 Biblioteca virtuală de Sociologie - https://bibliotecadesociologie.ro/ - reprezintă o bază
de date comprehensibilă, care colecționează, digitalizează, organizează și oferă acces
structurat la materiale de specialitate din domeniul sociologiei și specializărilor conexe.
 Biblioteca Cenrului Independent de Jurnalism - http://media-azi.md/ro/bibliotec
%C4%83

VĂ DORIM SANATATE ȘI REALIZĂRI FRUMOASE!