Sunteți pe pagina 1din 1

DATE PRIVIND AMBALAJELE INTRODUSE PE PIAŢĂ ŞI DEŞEURILE DE

AMBALAJE GESTIONATE ÎN ANUL 2012

În baza Ordinului Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 794/2012 privind


procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.
Analiza şi interpretarea datelor a fost efectuată în cadrul ANPM – DDSCPSS.
Sunt prezentate în continuare principalele rezultate obţinute şi interpretarea
acestora.
Cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piaţă in anul 2012 a fost de
1059557 tone.

Cantitatea totală de
Tip material ambalaje introdusă %
pe piaţă în 2012
Sticlă 160259 15,13
Plastic 298042 28,13
Hârtie şi Carton 303108 28,61
Metal - Total 58333 5,51
Lemn 239774 22,63
Altele 41 0,00
TOTAL GENERAL 1059557 100

În anul 2012 a fost valorificată o cantitate totală de 608712 tone de deşeuri de


ambalaje, din care 601800 tone au fost reciclate.
Raportat la întreaga cantitate de ambalaje introdusă pe piaţă în anul 2012,
procentul total de valorificare a fost de 57,45%, iar procentul de reciclare a fost
de 56,80%.
Structura deşeurilor de ambalajele valorificate şi reciclate pe tip de
material – 2012

Cantitatea de
Cantitatea de
Tip material % deşeuri %
deşeuri reciclată
valorificată
Sticlă 106192 66,3 106192 66,3
Plastic 152852 51,3 154778 51,9
Hârtie şi Carton 211698 69,8 212648 70,2
Metal - Total 32398 55,5 32398 55,5
Lemn 98660 41,1 102696 42,8
Altele 0 0,0 0 0,0
TOTAL
601800 56,8 608712 57,4
GENERAL