Sunteți pe pagina 1din 243

Conţinut Introducere .....................................

2
Pe scurt .......................................... 6
Cheile, portierele şi geamurile ..... 29
Scaunele, sistemele de
siguranţă ...................................... 47
Depozitarea ................................. 73
Instrumentele şi comenzile .......... 84
Sistem de iluminare ................... 117
Sistemul Infotainment ................ 125
Control climatizare ..................... 128
Conducerea şi utilizarea
autovehiculului ........................... 138
Îngrijirea autovehiculului ............ 169
Reparaţia şi întreţinerea ............ 211
Date tehnice ............................... 215
Informaţii pentru client ............... 235
Index alfabetic ............................ 238
2 Introducere

Introducere

Inapoi la Rezumat
Introducere 3

Date specifice pot conţine informaţii diferite faţă de valabile la nivel de ţară,
cele prezentate în acest manual de echipamentelor speciale şi
autovehiculului utilizare. accesoriilor.
Vă rugăm să treceţi datele În cazul în care prezentul Manual de ■ Secţiunea „Scurtă prezentare” vă
autovehiculului la pagina anterioară utilizare vă indică să vă adresaţi unui oferă o primă prezentare generală.
pentru a le avea la îndemână. Aceste atelier service, vă recomandăm să ■ Cuprinsul de la începutul
informaţii sunt disponibile în apelaţi la Partenerul Opel. manualului şi din cadrul fiecărui
secţiunile "Reparaţia şi întreţinerea"
Toţi Partenerii Opel oferă servicii de capitol vă indică modul de
şi "Date tehnice", precum şi pe
înaltă calitate, la preţuri rezonabile. structurare a informaţiilor.
plăcuţa de identificare.
Tehnicienii experimentaţi instruiţi de ■ Indexul vă permite să căutaţi
Opel lucrează conform procedurilor
Introducere specifice Opel.
informaţii specifice.
Autovehiculul dumneavoastră a fost ■ Săgeţile galbene din figuri
Pachetul de documentaţie destinat desemnează puncte de referinţă
proiectat ca o îmbinare a tehnologiilor clientului va fi păstrat permanent la
de ultimă oră, siguranţei, grijii faţă de sau indică o acţiune care trebuie
îndemână, în torpedou. întreprinsă.
mediul înconjurător şi economicităţii.
■ Săgeţile negre din figuri indică
Manualul de utilizare vă furnizează Utilizarea prezentului o reacţie sau o a doua acţiune care
informaţiile necesare care să vă
asigure o conducere sigură şi manual trebuie întreprinsă.
eficientă a autovehiculului. ■ Prezentul manual descrie toate ■ Manualul de utilizare se referă la
Asiguraţi-vă că pasagerii sunt dotările opţionale şi funcţiile autovehiculele cu volan pe partea
conştienţi de posibilele riscuri de disponibile pentru acest model. stângă. Utilizarea autovehiculelor
accidentare şi rănire care pot rezulta Anumite descrieri, inclusiv cele cu volan pe partea dreaptă este
din utilizarea necorespunzătoare referitoare la afişaj şi funcţiile de similară.
a autovehiculului. meniu, ar putea să nu fie valabile
pentru autovehiculul
Respectaţi întotdeauna cu stricteţe dumneavoastră datorită existenţei
reglementările în vigoare în ţările în variantelor de model, specificaţiilor
care călătoriţi. Aceste reglementări

Inapoi la Rezumat
4 Introducere

■ Manualul de utilizare foloseşte


codul de fabrică al motoarelor. 9 Avertisment
Denumirile comerciale aferente se
regăsesc în capitolul „Date Textul marcat 9 Avertisment oferă
tehnice”. informaţii referitoare la riscuri de
accidentare sau rănire.
■ Indicaţiile legate de direcţie din Nerespectarea acestor informaţii
descrieri, de exemplu la dreapta poate duce la răniri.
sau la stânga, în faţă sau în spate,
se raportează la sensul de
deplasare. Atenţie
■ Este posibil ca afişajul să nu fie
compatibil cu limba utilizată. Textul marcat Atenţie oferă
informaţii referitoare la
■ Mesajele de pe afişaj şi etichetele posibilitatea avarierii
interioare sunt scrise cu caractere autovehiculului. Nerespectarea
aldine. acestor informaţii poate duce la
avarierea autovehiculului.
Pericole, avertizări şi
atenţionări Simboluri
Referinţele la pagini sunt marcate
9 Pericol cu 3. 3 înseamnă „consultaţi pagina”.
Textul marcat 9 Pericol oferă Vă dorim să petreceţi multe ore
informaţii referitoare la riscuri plăcute la volanul autoturismului
mortale. Nerespectarea acestor dumneavoastră.
informaţii poate pune în pericol Adam Opel AG
viaţa.

Inapoi la Rezumat
Introducere 5

Inapoi la Rezumat
6 Pe scurt

Pe scurt Deblocarea Cheia electronică


autovehiculului
Telecomanda radio
Informaţii preliminare
referitoare la conducere

Când cheia electronică se află la


dumneavoastră, prin simpla tragere
de mânerul unei portiere, se
deblochează accesul în autovehicul
Apăsaţi butonul q pentru a debloca
şi se deschide portiera. Pentru
şi deschide portiera. Pentru a deschide hayonul, apăsaţi butonul
a deschide hayonul, apăsaţi butonul de sub bandoul de protecţie.
de sub bandoul de protecţie.
Sistemul Open&Start (deschidere şi
Telecomanda 3 30, Sistemul de pornire) 3 31.
închidere centralizată 3 34,
Portbagajul 3 37.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 7

Reglarea scaunului Spătarele scaunelor Înălţimea scaunelor

Poziţionarea scaunului

Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de scaun Acţionarea repetată a manetei


în timp ce îl reglaţi. în sus = ridicare
Trageţi maneta de deblocare, glisaţi Reglarea scaunului 3 49, în jos = coborâre
scaunul, eliberaţi maneta. Poziţionarea scaunului 3 49,
Rabaterea spătarului scaunului Reglarea scaunului 3 49,
Reglarea scaunului 3 49,
pasagerului din faţă 3 52. Poziţionarea scaunului 3 49.
Poziţionarea scaunului 3 49.

9 Pericol
Nu vă aşezaţi la o distanţă mai
mică de 25 cm de volan pentru
a permite declanşarea airbagului
în condiţii de siguranţă.

Inapoi la Rezumat
8 Pe scurt

Înclinarea scaunului Reglarea tetierelor Centura de siguranţă

Trageţi de manetă, ajustaţi înclinaţia Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţi Trageţi centura de siguranţă din
prin distribuirea masei corpului. pe înălţime, apoi fixaţi în poziţie. retractor şi fixaţi-o în cataramă.
Eliberaţi maneta, iar scaunul se Centura de siguranţă trebuie să nu fie
Tetierele 3 47.
fixează în poziţie cu un declic. răsucită şi să fie aşezată ferm pe
Reglarea scaunului 3 49, lângă corp. Spătarele nu trebuie să fie
Poziţionarea scaunului 3 49. înclinate excesiv spre înapoi
(maximum la circa 25°).
Pentru a decupla centura de
siguranţă, apăsaţi butonul roşu al
cataramei.
Centurile de siguranţă 3 58,
Sistemul airbag 3 62, Poziţia
scaunelor 3 49.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 9

Reglarea oglinzilor Reglarea oglinzilor retrovizoare Reglarea volanului


retrovizoare exterioare

Reglarea oglinzii retrovizoare


interioare

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,


Selectaţi oglinda retrovizoare apoi fixaţi în poziţie maneta şi
exterioară şi reglaţi-o. asiguraţi-vă că s-a blocat complet. Nu
Reglarea electrică 3 41, Oglinzile reglaţi volanul decât dacă
retrovizoare exterioare asferice autovehiculul este staţionar şi
Pivotaţi pârghia din partea inferioară
3 41, Rabatarea oglinzilor sistemul de blocare a volanului este
pentru a reduce efectul de orbire.
retrovizoare exterioare 3 42, dezactivat.
Oglinda retrovizoare interioară
Oglinzile retrovizoare exterioare Sistemul airbag 3 62, Poziţiile
3 43, Oglinda retrovizoare cu efect
încălzite 3 42. contactului 3 139.
automat anti-orbire 3 43.

Inapoi la Rezumat
10 Pe scurt

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 11

Prezentare generală 8 Fantele de ventilaţie 15 Maneta selectorului de


centrale .............................. 135 viteze, transmisia manuală 148
a panoului de bord 9 Scaunul stânga încălzit ........ 52 Transmisia manuală
1 Comutatorul pentru lumini .. 117 Sistemul de detectare secvenţială ......................... 148
Iluminarea grupului de a pierderii de presiune din Transmisia automată ......... 143
instrumente ........................ 122 anvelope ............................ 194 16 Scrumiera ............................. 89
Lampa de ceaţă spate ....... 121 Sistemul de monitorizare 17 Butonul Start/Stop ................. 31
Proiectoarele de ceaţă ....... 120 a presiunii în anvelope ....... 193
Reglarea fasciculului Sistemul ultrasonic de 18 Pedala de acceleraţie ........ 138
farurilor ............................... 118 asistenţă la parcare ............. 98 19 Contactul cu sistem de
2 Fantele laterale de Luminile de avarie .............. 120 blocare a volanului ............. 139
ventilaţie ............................. 135 Sistemul de închidere Panoul de senzori pentru
centralizată ........................... 34 funcţionarea de urgenţă
3 Lămpile de semnalizare,
Modul Sport .......................... 98 a sistemului Open&Start
semnalizarea cu farurile,
Scaunul dreapta încălzit ...... 52 (deschidere şi pornire) ......... 31
faza scurtă şi faza lungă .... 120
Luminile de însoţire ............ 123 Selectorul de combustibil ..... 92 20 Pedala de frână ................. 153
Lămpile de parcare ............ 121 10 Afişajul pentru informaţii .... 102 21 Pedala de ambreiaj ............ 138
Sistemul de control al Computerul de bord ........... 112
22 Reglarea volanului ............... 84
vitezei de croazieră ............ 102 Sistemul electronic de
climatizare .......................... 132 23 Maneta de deblocare
4 Comenzile de pe volan ........ 84 a capotei ............................ 171
5 Claxonul ............................... 85 11 Airbagul frontal pentru
Airbagul şoferului ................. 63 pasager ................................ 63
6 Instrumentele de bord .......... 90 12 Torpedoul ............................. 73
7 Ştergătoarele de parbriz, 13 Sistemul Infotainment ........ 125
sistemul de spălare 14 Sistemul de climatizare ...... 128
a parbrizului, sistemul de
spălare a farurilor ................. 85

Inapoi la Rezumat
12 Pe scurt

Luminile exterioare Semnalizarea cu farurile, faza Semnalizarea virajelor şi


lungă şi faza scurtă a schimbării benzii de rulare

Rotiţi comutatorul de lumini:


7 = Stinse Semnalizarea = Trageţi maneta Spre dreapta = Maneta în sus
8 = Lămpile de poziţie laterale cu farurile Spre stânga = Maneta în jos
9 = Farurile Faza lungă = Împingeţi
maneta Semnalizarea virajelor şi a schimbării
AUTO = Sistemul de control benzii de rulare 3 120.
automat al luminilor Faza scurtă = Împingeţi sau
trageţi maneta
Apăsaţi comutatorul de lumini
Faza lungă 3 118, Semnalizarea cu
> = Proiectoarele de ceaţă farurile 3 118.
r = Lampa de ceaţă spate
Sistemul de iluminare 3 117,
Dispozitivul de avertizare cu farurile
3 109.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 13

Luminile de avarie Claxonul Sistemele de spălare şi


ştergere
Ştergătoarele de parbriz

Acţionate prin intermediul butonului Apăsaţi j.


¨.
Luminile de avarie 3 120.
& = rapid
% = lent
$ = ştergere temporizată sau
ştergere automată cu senzor
de ploaie
§ = dezactivate
Pentru o singură trecere atunci când
ştergătoarele de parbriz sunt oprite,
apăsaţi maneta în jos.

Inapoi la Rezumat
14 Pe scurt

Ştergătoarele de parbriz 3 85, Sistemele de spălare Sistemul de spălare şi ştergere


Înlocuirea lamelelor ştergătoarelor a parbrizului şi a farurilor a lunetei
3 175.

Trageţi maneta. Ştergătorul = împingeţi maneta


Sistemul de spălare a parbrizului şi activat
farurilor 3 85, Lichidul de spălare Ştergătorul = împingeţi din nou
3 173. dezactivat maneta
Spălarea = împingeţi şi
menţineţi împinsă
maneta
Sistemul de spălare şi ştergere
a lunetei 3 86, Înlocuirea lamelelor
ştergătoarelor 3 175, Lichidul de
spălare 3 173.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 15

Climatizarea Dezaburirea şi degivrarea Transmisia


geamurilor
Luneta încălzită, oglinzile Transmisia manuală
retrovizoare exterioare încălzite

Distribuţia aerului în poziţia l.


Setaţi selectorul de temperatură în Treapta marşarier: cu autovehiculul
Încălzirea este activată prin apăsarea poziţia cald la maximum. staţionar, aşteptaţi 3 secunde după
butonului Ü. apăsarea pedalei de ambreiaj, apoi
Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul apăsaţi butonul de eliberare de pe
Luneta încălzită 3 45. maxim sau la A. maneta selectorului de viteze şi
Răcirea n activată. selectaţi treapta marşarier.
Apăsaţi butonul V. Dacă treapta de viteze respectivă nu
Sistemul de climatizare 3 128. este cuplată, aduceţi maneta
selectorului de viteze în poziţia
neutră, eliberaţi şi apăsaţi din nou
pedala de ambreiaj; selectaţi din nou
treapta de viteze.

Inapoi la Rezumat
16 Pe scurt

Transmisia manuală 3 148. Transmisia semiautomată Transmisia automată

N = poziţia neutră P = poziţia de parcare


o = poziţia de conducere R = marşarier
+ = treaptă superioară de viteze N = poziţia neutră
- = treaptă inferioară de viteze D = poziţia de conducere
A = comutarea între modurile
manual şi automat Maneta selectorului de viteze poate fi
R = treapta marşarier (cu deplasată din poziţia P sau N numai
dispozitiv de blocare când contactul este cuplat şi pedala
a manetei selectorului de de frână este apăsată (maneta
viteze) selectorului de viteze este blocată).
Pentru a cupla P sau R, apăsaţi
Transmisia manuală secvenţială butonul de eliberare de pe maneta
3 148. selectorului de viteze.
Transmisia automată este disponibilă
în două variante 3 143.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 17

Demararea Pornirea motorului cu ajutorul Pornirea motorului cu ajutorul


contactului butonului Start/Stop
Verificaţi înainte de a demara
■ Starea anvelopelor şi presiunea din
acestea 3 192, 3 230.
■ Nivelurile uleiului de motor şi ale
lichidelor 3 171.
■ Dacă toate geamurile, oglinzile,
lămpile exterioare şi plăcuţele de
înmatriculare sunt curate şi în stare
de funcţionare.
■ Poziţionarea corectă a scaunelor,
centurilor de siguranţă şi oglinzilor
retrovizoare 3 49, 3 59, 3 41.
■ Rotiţi cheia în poziţia 1 Cheia electronica trebuie să se afle în
■ Verificaţi funcţionarea frânelor la
■ Mişcaţi puţin volanul pentru a-l habitaclu.
viteză redusă, în special dacă
acestea sunt ude. debloca ■ Acţionaţi ambreiajul şi frâna,
■ Acţionaţi ambreiajul şi frâna, transmisia automată la P sau N
transmisia automată la P sau N ■ Nu acţionaţi pedala de acceleraţie
■ Nu acţionaţi pedala de acceleraţie ■ La motorul diesel, apăsaţi scurt
■ În cazul motoarelor diesel, rotiţi butonul pentru a porni
cheia în poziţia 2 pentru preîncălzirea, mişcaţi uşor volanul
preîncălzire şi aşteptaţi până când pentru a-l debloca, aşteptaţi până
lampa de control ! se stinge când lampa de control ! se stinge
■ Rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţi- ■ Apăsaţi butonul timp de 1 secundă
o atunci când motorul porneşte. şi eliberaţi-l când porneşte motorul.

Inapoi la Rezumat
18 Pe scurt

Sistemul Open&Start (deschidere şi Parcare înainte să decuplaţi contactul. Pe


pornire) 3 31. un drum în rampă, poziţionaţi roţile
■ Trageţi întotdeauna frâna de mână din faţă în sens opus faţă de
fără a apăsa butonul de deblocare. bordură.
Dacă parcaţi pe un drum înclinat,
acţionaţi la maximum frâna de Dacă autovehiculul se află pe un
mână. Pentru a reduce forţa de drum în pantă, cuplaţi treapta
acţionare, apăsaţi simultan şi marşarier sau aduceţi maneta
pedala de frână. selectorului de viteze în poziţia P
înainte să decuplaţi contactul.
■ Opriţi motorul. Rotiţi cheia de Poziţionaţi roţile din faţă spre
contact în poziţia 0 şi scoateţi-o bordură.
sau, cu autovehiculul staţionar,
apăsaţi butonul de pornire/ oprire şi ■ Încuiaţi autovehiculul prin
deschideţi portiera şoferului. Rotiţi intermediul butonului p al
volanul până când simţiţi că se telecomenzii sau al senzorului de
blochează. pe mânerul unei portiere din faţă.
În cazul autovehiculelor cu Pentru a activa sistemele de
transmisie automată, cheia poate fi blocare antifurt şi de alarmă
scoasă numai când maneta antifurt, apăsaţi de două ori butonul
selectorului de viteze este în poziţia p sau atingeţi de două ori senzorul
P. Dacă poziţia P nu este selectată de pe mânerul unei portiere din
sau dacă frâna de mână nu este faţă.
trasă, simbolul „P” clipeşte câteva ■ Nu parcaţi autovehiculul pe
secunde pe afişajul transmisiei. suprafeţe uşor inflamabile.
■ Dacă autovehiculul se află pe Temperatura ridicată a sistemului
o suprafaţă orizontală sau pe un de evacuare poate cauza
drum în rampă, cuplaţi prima aprinderea suprafeţei de sub
treaptă sau aduceţi maneta autovehicul.
selectorului de viteze în poziţia P
Inapoi la Rezumat
Pe scurt 19

■ La autovehiculele echipate cu
transmisie manuală secvenţială,
lampa de control R clipeşte câteva
secunde după decuplarea
contactului în cazul în care frâna de
mână nu a fost trasă 3 109.
■ Închideţi geamurile.
■ Ventilatorul de răcire a motorului
poate rămâne în funcţiune şi după
oprirea motorului 3 170.
■ După funcţionarea la turaţii ridicate
sau cu sarcini mari, menţineţi
motorul la turaţii reduse sau la
ralanti pentru aproximativ
30 de secunde înaintea decuplării
contactului, pentru a proteja
turbocompresorul.
Cheile, încuierea 3 29, Parcarea
autovehiculului pentru perioade
îndelungate 3 169.

Inapoi la Rezumat
20 Pe scurt

Caracteristici principale Scaunele de pe rândul al Reglarea spătarelor scaunelor


doilea laterale

Împingeţi în jos maneta de deblocare,


9 Avertisment reglaţi înclinarea spătarului, eliberaţi
maneta şi fixaţi spătarul în poziţie.
Când reglaţi rândul de scaune sau
spătarele scaunelor, ţineţi mâinile 9 Avertisment
la distanţă de zona balamalelor.
Ocupanţii vor călători numai pe
Poziţionarea scaunelor scaune al căror spătar este fixat
Împingeţi spre înainte maneta de corespunzător în poziţie verticală.
deblocare şi glisaţi rândul de scaune.
Eliberaţi maneta şi fixaţi scaunele în
poziţie cu un declic.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 21

Scaunele de pe rândul al Împingeţi maneta spre înainte şi


glisaţi al doilea rând de scaune spre
treilea înainte, până la marcaj.

Ghidaţi centurile de siguranţă prin


suporturile pentru centuri şi
introduceţi clemele de fixare în
suporturi.
9 Avertisment
9 Avertisment
Când se deplasează scaunele
aflate în poziţie verticală sau La versiunile cu şine laterale în
rabatată, nu ţineţi mâinile în zona portbagaj, respectaţi instrucţiunile
articulaţiilor. 3 77.

Instalarea scaunelor
Scoateţi mocheta podelei 3 76 şi
copertina din portbagaj 3 75.

Inapoi la Rezumat
22 Pe scurt

Glisaţi al doilea rând de scaune în


poziţia dorită şi fixaţi scaunele în
poziţie.

Din portbagaj, ridicaţi scaunul în Pivotaţi scaunul spre înapoi până


poziţie trăgând de mâner. când ajunge în poziţie verticală şi se
fixează în poziţie cu un declic.
Sprijiniţi cu mâna partea superioară
a spătarului.
Pregătirea de utilizare a cataramelor
centurilor de siguranţă 3 59,
Copertina portbagajului 3 75.

9 Avertisment
Centura de siguranţă nu trebuie să
fie dirijată prin suportul de centură
atunci când este utilizată.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 23

Glisaţi al doilea rând de scaune în


poziţia dorită şi fixaţi scaunele în
poziţie.

Depozitarea scaunelor Din portbagaj, apăsaţi butonul de la


partea superioară a spătarului şi
Scoateţi copertina portbagajului
rabataţi spătarul. Cu ajutorul
3 75.
mânerului de pe scaun, trageţi spre
Împingeţi maneta spre înainte şi înapoi şi în sus şi apoi basculaţi
glisaţi al doilea rând de scaune spre scaunul spre înainte, până când
înainte, până la marcaj. acesta este culcat pe podeaua
Apăsaţi siguranţa pentru deblocare şi autovehiculului. Susţineţi scaunul în
coborâţi complet tetierele celui de-al tot cursul procedurii cu ajutorul
treilea rând de scaune. mânerului.
Ghidaţi centurile de siguranţă prin Retractaţi catarama centurii de
suporturile pentru centuri şi siguranţă 3 59 şi instalaţi mocheta
introduceţi clemele de fixare în 3 76 şi copertina portbagajului
suporturi. 3 75.

Inapoi la Rezumat
24 Pe scurt

Tetierele active pentru Computerul de bord Sistemul de verificare


scaunele din faţă

Funcţii: Sistemul de verificare monitorizează:


În cazul unui impact din spate, ■ Autonomia ■ Nivelurile lichidelor
tetierele active se înclină uşor spre
■ Consumul instantaneu ■ Presiunea în anvelope
înainte. Capul este sprijinit mai
eficient de către tetieră şi riscul rănirii ■ Distanţa parcursă ■ Bateria telecomenzii radio
datorită şocurilor este redus. ■ Viteza medie ■ Sistemul de alarmă antifurt
Tetierele active pot fi identificate prin ■ Consumul absolut ■ Lămpile exterioare importante,
cuvântul ACTIVE. ■ Consumul mediu inclusiv cablurile şi siguranţele.
Tetierele 3 47. ■ Cronometrul Mesajele de pe afişaj 3 109.
■ Presiunea în anvelope
Computerul de bord 3 112, 3 113.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 25

Sistemul audio pentru Modul Sport Sistemul FlexOrganizer


scaunele din spate

Se activează prin apăsarea În pereţii laterali se află chingi de


Sistemul Twin Audio permite butonului SPORT. ancorare de care pot fi prinse diferite
pasagerilor din spate să aleagă între Modul SPORT este utilizat pentru componente, pentru a compartimenta
sursa audio curentă a sistemului a întări suspensiile şi direcţia. Motorul spaţiul portbagajului sau pentru a fixa
Infotainment şi o sursă audio răspunde mai prompt la acţionarea încărcături.
separată. acceleraţiei. În cazul transmisiei Sistemul este alcătuit din
Sistemul audio pentru scaunele din manuale secvenţiale şi al transmisiei ■ adaptoare
spate 3 126. automate, schimbarea treptelor de
viteze este modificată. ■ plasa de compartimentare variabilă
Modul SPORT 3 155. ■ buzunarele din plasă pentru
panourile laterale
■ cârligele din portbagaj
Sistemul FlexOrganizer 3 77.

Inapoi la Rezumat
26 Pe scurt

Sistemul de detectare Sistemul de monitorizare Farurile adaptive


a pierderilor de presiune a presiunii în anvelope
din anvelope

Sistemul îmbunătăţeşte iluminarea în


viraje şi creşte raza de acţiune
În fiecare roată este integrat un a farurilor.
Dacă se înregistrează o pierdere de senzor de presiune pentru
presiune dintr-o anvelopă, diametrul monitorizarea presiunii în anvelope. Fasciculul de lumină pivotează în
acesteia se reduce. În consecinţă, funcţie de poziţia volanului şi de
În timpul conducerii, presiunile viteză.
turaţia acesteia va fi diferită faţă de curente din anvelope apar în meniul
cea a celorlalte anvelope. Dacă Board Computer (Computer de bord). La viteze mari şi conducere continuă
sistemul detectează o asemenea în linie dreaptă, intensitatea
Presiunile incorecte în anvelope sunt luminoasă a farurilor creşte uşor,
diferenţă de turaţie, lampa de control
afişate sub forma unor mesaje pe automat, crescând astfel raza de
w se aprinde în roşu.
Info-Display. acţiune a fasciculului farurilor.
Sistemul de detectare a pierderilor de
Sistemul de monitorizare a presiunii Farurile adaptive 3 119.
presiune din anvelope 3 194.
în anvelope 3 193.

Inapoi la Rezumat
Pe scurt 27

Funcţionarea pe bază de Gazele naturale 3 92, 3 160. Filtrul de particule diesel


gaze naturale Filtrul de particule diesel elimină
particulele dăunătoare de funingine
din gazele de eşapament. Sistemul
include o funcţie de autocurăţare care
este executată în mod automat în
timpul mersului. Filtrul este curăţat
prin arderea particulelor de funingine
la temperaturi foarte înalte. Acest
proces are loc automat în condiţii
presetate de rulare şi poate dura
maxim 25 de minute. Consumul de
combustibil poate creşte în această
perioadă. Emisiile de mirosuri şi fum
ce au loc în cursul acestui proces sunt
Motorul este proiectat special să normale.
funcţioneze pe bază de gaze naturale
sau de benzină.
Butonul Y poate fi utilizat pentru
comutare între funcţionare pe
benzină, respectiv pe gaze naturale.
Starea ledului indică tipul de
combustibil utilizat la un moment dat.
Funcţionarea pe = Ledul este stins.
bază de gaze
naturale
Funcţionarea pe = Ledul este
benzină aprins.
Inapoi la Rezumat
28 Pe scurt

În anumite condiţii de rulare, de


exemplu călătorii scurte, este posibil
ca sistemul să nu activeze procesul
automat de autocurăţare.
Dacă filtrul necesită curăţare şi
condiţiile anterioare de rulare nu au
permis activarea curăţării automate,
lampa de control ! clipeşte.
Instrucţiuni suplimentare 3 141.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 29

Cheile, portierele şi Cheile, încuietorile Cheia cu lamă pliabilă


geamurile Cheile
Duplicatele de chei
Cheile, încuietorile ....................... 29 Codul cheii este specificat în cartela
Portierele ..................................... 37 Car Pass sau pe eticheta detaşabilă.
Securitatea autovehiculului .......... 38 Codul cheii trebuie precizat atunci
când se comandă duplicate de chei,
Oglinzile retrovizoare exterioare . . 41 acesta fiind o componentă
Oglinzile interioare ....................... 43 a sistemului antidemaraj.
Geamurile .................................... 43 Atunci când se înlocuiesc cheile
Acoperişul .................................... 46 electronice ale sistemului
Open&Start (Deschidere şi Pornire), Apăsaţi butonul pentru a extinde lama
toate cheile ce necesită programare cheii. Pentru a rabate cheia, apăsaţi
trebuie înmânate dealerului. mai întâi butonul.
Încuietorile 3 207, Sistemul
Open&Start (deschidere şi pornire), Cartela Car Pass
cheia electronică 3 31. Cartela Car Pass conţine date
relevante pentru siguranţa
autovehiculului, impunându-se de
aceea păstrarea acesteia într-un loc
sigur.
Când autovehiculul este dus la un
atelier service, datele autovehiculului
sunt necesare pentru executarea
anumitor operaţiuni.

Inapoi la Rezumat
30 Cheile, portierele şi geamurile

Telecomanda radio Utilizaţi telecomanda cu grijă, Înlocuirea bateriei telecomenzii


protejaţi-o de umezeală şi radio
temperaturi ridicate şi evitaţi folosirea Înlocuiţi bateria imediat ce aria de
inutilă a acesteia. acoperire a telecomenzii se reduce.
Defecţiuni Bateriile nu vor fi eliminate împreună
În cazul în care sistemul de închidere cu gunoiul menajer. Acestea vor fi
centralizată nu poate fi activat prin eliminate prin intermediul unui centru
intermediul telecomenzii radio, adecvat de reciclare.
cauzele pot ţine de: Cheia cu lamă pliabilă
■ Aria de acoperire insuficientă,
■ Bateria descărcată,
■ Acţionarea frecventă, repetată,
Aceasta este folosită pentru a telecomenzii radio în afara ariei
a acţiona: de acoperire, ce va necesita
resincronizarea,
■ Sistemul de închidere centralizată,
■ Supraîncărcarea sistemului de
■ Sistemul de blocare antifurt, închidere centralizată prin utilizare
■ Sistemul de alarmă antifurt, la intervale foarte scurte, ce duce la
■ Geamurile acţionate electric. întreruperea pentru scurt timp
a alimentării cu energie electrică,
Telecomanda radio are o rază de
acţiune de aproximativ 5 metri. ■ Interferenţa cu unde radio de
Această arie de acoperire poate fi putere mai mare care provin de la Extindeţi cheia şi deschideţi unitatea.
afectată de factori externi. Luminile alte surse. Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032),
de avarie confirmă acţionarea Deblocarea 3 34. respectând poziţia de instalare.
telecomenzii. Închideţi unitatea şi sincronizaţi
telecomanda.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 31

Cheia cu lamă fixă Sistemul Open&Start


Solicitaţi înlocuirea bateriei de către
un atelier service.

Sincronizarea telecomenzii
radio
După înlocuirea bateriei, deblocaţi
portiera cu cheia în încuietoarea
portierei şoferului. Telecomanda se
va sincroniza la cuplarea contactului.

Setările memorate Apăsaţi butonul Start/Stop. Contactul


La încuierea autovehiculului, ultimele este cuplat. Sistemul electronic
setări realizate sunt salvate automat Face posibilă acţionarea antidemaraj şi sistemul de blocare
specific pentru cheia utilizată: următoarelor funcţii, fără utilizarea a volanului sunt dezactivate.
■ Sistemul electronic de climatizare, cheii mecanice Pentru a porni motorul, apăsaţi şi
■ Info-Display, ■ Sistemul de închidere centralizată, menţineţi aşa butonul Start/Stop, în
■ Sistemul Infotainment, ■ Sistemul de blocare antifurt, timp ce apăsaţi simultan pedala de
frână şi de ambreiaj.
■ Iluminarea panoului de bord. ■ Sistemul de alarmă antifurt,
Transmisia automată: motorul poate
Setările memorate sunt restabilite ■ Geamurile acţionate electric,
fi pornit numai dacă maneta
automat atunci când cheia este ■ Contactul şi demarorul. schimbătorului de viteze se află în
folosită pentru deblocare. Cheia electronică trebuie pur şi poziţiile P sau N.
simplu să se afle în posesia şoferului.

Inapoi la Rezumat
32 Cheile, portierele şi geamurile

Motorul este pornit şi contactul este Telecomanda radio Utilizarea în caz de urgenţă
cuplat prin reapăsarea butonului
Start/Stop. Autovehiculul trebuie să
fie staţionar. Simultan, este activat
sistemul antidemaraj.
În cazul în care contactul a fost
decuplat şi autovehiculul este
staţionar, sistemul de blocare
a volanului este activat automat când
portiera şoferului este deschisă sau
închisă.
Lampa de control 0 3 101.
Notă
Nu lăsaţi cheia electronică în Cheia electronică este de asemenea Dacă şi telecomanda se defectează,
portbagaj sau în faţa Info-Display. prevăzută cu telecomandă. portiera şoferului poate fi blocată sau
Câmpurile senzorilor de pe deblocată cu ajutorul cheii de urgenţă
manetele portierelor trebuie din cheia electronică: apăsaţi
menţinute curate pentru a se asigura mecanismul de blocare şi scoateţi
funcţionarea nestânjenită capacul prin aplicarea unei presiuni
a acestora. uşoare. Împingeţi cheia de urgenţă
spre exterior, dincolo de punctul de
Dacă bateria este descărcată, rezistenţă şi scoateţi-o.
autovehiculul nu va fi tractat, pornit
prin tractare sau prin împingere,
deoarece volanul nu poate fi
deblocat.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 33

Înlocuirea bateriei cheii


electronice

Cheia de urgenţă blochează şi Ţineţi cheia electronică în poziţia


deblochează numai portiera marcată şi apăsaţi butonul Start/Stop.
şoferului. Deblocarea accesului în Pentru a opri motorul, apăsaţi butonul
autovehicul 3 34. În cazul Start/Stop timp de cel puţin Dacă sistemul nu mai funcţionează
autovehiculelor dotate cu sistem de 2 secunde. corespunzător sau dacă aria de
alarmă antifurt, alarma se poate acoperire scade, înlocuiţi imediat
declanşa atunci când accesul în Blocaţi portiera şoferului cu cheia de bateria. Necesitatea înlocuirii bateriei
autovehicul este deblocat. urgenţă. Blocarea accesului în este indicată de InSP3 în afişajul
Dezactivaţi alarma prin cuplarea autovehicul 3 34. pentru service sau printr-un mesaj de
contactului. Această dotare opţională trebuie să comandă de verificare în Info-Display
fie folosită doar în caz de urgenţă. 3 110.
Apelaţi la un atelier service pentru Bateriile nu vor fi eliminate odată cu
asistenţă. gunoiul menajer. Acestea vor fi
eliminate prin intermediul unui centru
adecvat de reciclare.

Inapoi la Rezumat
34 Cheile, portierele şi geamurile

Defecţiuni Deblocarea
Dacă închiderea centralizată nu
funcţionează sau motorul nu poate fi Telecomanda radio
pornit, cauza poate fi una din
următoarele:
■ O defecţiune la telecomandă 3 30,
■ Cheia electronică în afara ariei de
recepţie.
Pentru eliminarea cauzei
defecţiunilor, schimbaţi poziţia cheii
electronice.
Pentru înlocuirea bateriilor, acţionaţi
dispozitivul de blocare şi scoateţi Sistemul de închidere
capacul, împingându-l uşor. Împingeţi
capacul de pe cealaltă parte spre centralizată
Apăsaţi butonul q.
exterior. Deblochează şi blochează portierele,
Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032), portbagajul şi clapeta rezervorului de
respectând poziţia de instalare. Fixaţi combustibil.
capacele. Prin tragerea de mânerul interior al
unei portiere, se deblochează
Sincronizarea telecomenzii accesul în autovehicul şi se deschide
radio portiera.
Telecomanda radio se sincronizează Notă
automat la fiecare procedură de În cazul unui accident de o anumită
pornire. gravitate, accesul în autovehicul
este deblocat automat.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 35

Cheia electronică Telecomanda radio Atingeţi câmpul senzorial de pe


mânerul uneia dintre portierele din
faţă.
Cheia electronică trebuie să se
găsească în afara autovehiculului, la
o distanţă de sub aprox. 1 metru.
Nicio altă cheie electronică nu trebuie
să se afle în habitaclu.
Înainte ca accesul în autovehicul să
poată fi deblocat, trebuie să treacă cel
puţin 2 secunde. În acest timp, se
poate verifica dacă accesul în
autovehicul este blocat.
Acţionaţi maneta unei portiere sau Apăsaţi butonul p. Notă
apăsaţi butonul aflat sub bandoul de Autovehicul nu este blocat în mod
protecţie al hayonului. Cheia electronică automat.
Cheia electronică trebuie să se
găsească în afara autovehiculului, la
o distanţă de sub aprox. 1 metru.

Blocarea
Închideţi portierele, portbagajul şi
clapeta rezervorului de combustibil.
În cazul în care portiera şoferului nu
este închisă în mod corespunzator,
sistemul de închidere centralizată nu
va funcţiona.

Inapoi la Rezumat
36 Cheile, portierele şi geamurile

Butonul pentru închiderea Defecţiuni la telecomanda radio Defecţiune la sistemul de


centralizată sau cheia electronică închidere centralizată
Deblocarea Deblocarea
Rotiţi complet cheia normală sau
cheia de urgenţă 3 31 în încuietoarea
portierei şoferului. Celelalte portiere
pot fi deschise prin acţionarea
mânerului interior (cu excepţia
cazului în care sistemul de blocare
antifurt a fost activat anterior).
Portbagajul şi clapeta rezervorului de
combustibil vor rămâne blocate.
Pentru a dezactiva sistemul de
blocare antifurt, cuplaţi contactul
Apăsaţi butonul m: portierele sunt 3 39.
blocate sau deblocate.
Rotiţi complet cheia normală sau
LED-ul din butonul pentru închiderea cheia de urgenţă 3 31 în încuietoarea
centralizată m se aprinde pentru portierei şoferului. Accesul în
circa 2 minute după blocarea autovehicul va fi deblocat complet la
portierelor cu ajutorul telecomenzii. deschiderea portierei şoferului.
Dacă portierele sunt blocate din
interior în timpul deplasării, ledul Blocarea
rămâne aprins. Închideţi portiera şoferului, deschideţi
portiera pasagerului, apăsaţi butonul
pentru închiderea centralizată m.
Accesul în autovehicul este blocat.
Închideţi portiera pasagerului.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 37

Blocarea Încuietorile de siguranţă Portierele


pentru copii
Portbagajul
Deschidere

Introduceţi cheia normală sau cheia


de urgenţă 3 31 în deschizătura de
deasupra încuietorii, pe partea 9 Avertisment
interioară a portierei, şi apăsaţi până
ce se produce blocarea, confirmată Utilizaţi încuietorile de siguranţă Apăsaţi butonul aflat sub bandoul de
de un declic. Apoi, închideţi portiera. pentru copii atunci când pe locurile protecţie.
Procedura trebuie repetată pentru din spate se află copii.
fiecare portieră în parte. Portiera
şoferului poate fi blocată şi din Utilizând cheia sau o şurubelniţă
exterior cu ajutorul cheii. Clapeta adecvată, rotiţi butonul de pe
rezervorului de combustibil nu poate încuietoarea portierei din spate în
fi blocată. poziţie orizontală. Portiera nu poate fi
deschisă din interior.

Inapoi la Rezumat
38 Cheile, portierele şi geamurile

9 Avertisment
Nu apăsaţi butonul de sub bandoul de
protecţie în timp ce închideţi hayonul,
Securitatea
pentru a nu-l debloca din nou. autovehiculului
Nu conduceţi cu hayonul deschis
sau întredeschis, de exemplu Sistemul de blocare
atunci când transportaţi obiecte
voluminoase, deoarece gazele de antifurt
eşapament toxice pot pătrunde în
habitaclu. 9 Avertisment

Notă Nu folosiţi sistemul dacă în


Instalarea anumitor accesorii grele autovehicul se află persoane!
pe hayon poate afecta funcţia Portierele nu pot fi deblocate din
acestuia de a rămâne deschis. interior.

Închidere Sistemul blochează încuietorile


tuturor portierelor. Toate portierele
trebuie să fie închise, altfel sistemul
nu poate fi activat.
În cazul în care contactul era cuplat,
portiera şoferului trebuie deschisă şi
închisă pentru a putea asigura
autovehiculul.
Descuierea autovehiculului
dezactivează sistemul mecanic de
blocare antifurt. Aceasta nu se poate
face prin intermediul butonului de
închidere centralizată.
Utilizaţi mânerul interior.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 39

Activarea cu ajutorul Activarea cu ajutorul cheii Acesta monitorizează:


telecomenzii radio electronice ■ Portierele, portbagajul, capota,
■ Habitaclul,
■ Înclinarea autovehiculului, de
exemplu în cazul ridicării acestuia,
■ Contactul.

Activarea
Sistemul este activat prin acţionarea
p telecomenzii sau prin atingerea
zonei senzorului de pe maneta
portierei faţă încă o dată după
blocare.
Notă
Apăsaţi p de două ori într-un interval Atingeţi câmpul senzorial de pe
Modificările aduse interiorului
de 15 secunde. mânerul uneia dintre portierele din
autovehiculului, cum ar fi utilizarea
faţă de două ori într-un interval de
huselor pentru scaune, trapa sau
15 secunde.
geamurile deschise, pot afecta
Cheia electronică trebuie să se funcţionarea sistemului de
găsească în afara autovehiculului, la monitorizare a habitaclului.
o distanţă de sub aprox. 1 metru.

Sistemul de alarmă antifurt


Sistemul de alarmă antifurt
încorporează şi funcţionează în
strânsă legătură cu sistemul de
blocare antifurt.

Inapoi la Rezumat
40 Cheile, portierele şi geamurile

Activarea fără monitorizarea 1. Închideţi portbagajul, capota şi În primele 10 secunde de la activarea


habitaclului şi înclinării geamurile. sistemului de alarmă antifurt:
autovehiculului 2. Apăsaţi butonul b. Ledul din Ledul = Testarea, întârzierea
butonul m clipeşte timp de este activării,
maximum 10 secunde aprins
3. Închideţi portierele. Ledul = Una dintre portiere,
clipeşte portbagajul, capota
4. Activaţi sistemul de alarmă rapid este deschisă,
antifurt. Ledul se aprinde. După respectiv există
circa 10 secunde, sistemul este o defecţiune în sistem.
armat. Ledul va clipi până la
dezactivarea sistemului. După primele 10 secunde de la
activarea sistemului de alarmă
Dioda emiţătoare de lumină antifurt:
(LED) Ledul clipeşte = Sistemul este
lent activ,
Dezactivaţi monitorizarea habitaclului Ledul se = Funcţia este
şi a înclinării autovehiculului atunci aprinde circa dezactivată.
când lăsaţi animale în autovehicul, o secundă
datorită volumului ridicat de semnale
Apelaţi la un atelier service pentru
ultrasonice sau riscului de declanşare
asistenţă în caz de defecţiuni.
a alarmei din cauza mişcărilor.
Dezactivaţi de asemenea Dezactivarea
monitorizarea atunci când
autovehiculul este transportat cu Deblocarea autovehiculului
feribotul sau trenul. dezactivează sistemul de alarmă
antifurt.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 41

Alarma Notă
Sistemul antidemaraj nu blochează
Oglinzile retrovizoare
La declanşare, alarma emite un
semnal acustic (claxonul) şi un portierele. De aceea, după părăsirea exterioare
semnal vizual (luminile de avarie). autovehiculului, trebuie să blocaţi
Numărul şi durata semnalelor de accesul în acesta şi să activaţi Oglinzile convexe
alarmare sunt stabilite prin lege. sistemul de alarmă antifurt 3 34, Oglinda exterioară convexă conţine
3 39. o zonă asferică şi reduce unghiurile
Alarma poate fi dezactivată prin
apăsarea unui buton al telecomenzii moarte. Forma oglinzii face ca
sau prin cuplarea contactului. obiectele să pară mai mici, ceea ce
afectează capacitatea de estimare
Sistemul de alarmă antifurt se poate a distanţelor.
dezactiva numai apăsând butonul p
sau cuplând contactul.
Reglarea electrică
Sistemul antidemaraj
Sistemul verifică dacă autovehiculul
poate fi pornit cu cheia folosită. Odată
ce emiţătorul din cheie este
recunoscut, autovehiculul poate fi
pornit.
Sistemul antidemaraj se activează
automat după ce cheia a fost scoasă
din contact sau atunci când motorul
este oprit prin apăsarea butonului
Start/Stop.
Lampa de control A 3 97.

Inapoi la Rezumat
42 Cheile, portierele şi geamurile

Mai întâi selectaţi oglinda Rabatarea manuală Încălzirea


retrovizoare exterioară dorită şi Oglinzile retrovizoare exterioare pot fi
utilizaţi apoi butonul de reglare. rabatate apăsând uşor pe marginea
exterioară a carcasei.
Rabatarea
Rabatarea electrică

Se activează prin apăsarea


butonului Ü.
Sistemul de încălzire funcţionează
când motorul este pornit şi se
Pentru siguranţa pietonilor, oglinzile dezactivează în mod automat după
retrovizoare exterioare se vor rabata Apăsaţi butonul n şi ambele oglinzi câteva minute.
în direcţia de mers din poziţia retrovizoare exterioare sunt rabatate.
obişnuită a acestora dacă sunt lovite Apăsaţi din nou butonul n - ambele
cu suficientă forţă. Repoziţionaţi oglinzi exterioare revin în poziţia de
oglinzile retrovizoare apăsând uşor conducere.
pe carcasa acestora. Dacă o oglindă retrovizoare
rabatabilă electric este extinsă
manual, apăsarea butonului n va
extinde electric doar cealaltă oglindă.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 43

Oglinzile interioare Funcţia automată anti- Geamurile


orbire
Funcţia manuală anti- Geamurile acţionate
orbire manual
Geamurile laterale pot fi deschise sau
închise cu ajutorul manivelelor de pe
portiere.

Geamurile acţionate
electric
9 Avertisment

Efectul de orbire exercitat pe timp de Aveţi grijă la acţionarea electrică


noapte de farurile autovehiculelor din a geamurilor. Risc de accidentare,
spate este redus automat. în special în cazul copiilor.
Pentru reducerea efectului de orbire,
reglaţi pârghia din partea inferioară Dacă pe locurile din spate
a carcasei oglinzii retrovizoare. călătoresc copii, activaţi sistemul
de siguranţă pentru copii al
geamurilor acţionate electric.
Supravegheaţi cu atenţie
geamurile în timpul închiderii.
Asiguraţi-vă că nu sunt prinse
obiecte în timpul cursei de
închidere a geamurilor.

Inapoi la Rezumat
44 Cheile, portierele şi geamurile

Geamurile pot fi acţionate electric Funcţia de protecţie Comutatorul z poate fi utilizat pentru
■ cu contactul cuplat, Dacă în timpul închiderii automate activarea sau dezactivarea
geamul întâmpină rezistenţă în comutatoarelor de pe portierele din
■ în interval de 5 minute de la spate.
decuplarea contactului, a doua jumătate a cursei, acesta se
opreşte imediat şi se redeschide.
■ în interval de 5 minute de la rotirea Acţionarea geamurilor din
cheii de contact în poziţia 1. În cazul acţionării dificile datorate
gheţii sau altor obstacole, acţionaţi exterior
Funcţia în aşteptare după decuplarea comutatorul basculant aferent Geamurile pot fi acţionate cu
contactului se dezactivează la geamului respectiv de câteva ori telecomanda din exteriorul
deschiderea portierei şoferului. până la închiderea geamului. autovehiculului.
Telecomanda radio
Sistemul de protecţie pentru
copii la geamurile din spate

Acţionaţi comutatorul pentru


a deschide sau închide geamul.
Apăsaţi q sau p până când
Pentru autovehiculele cu funcţie de
deschidere/ închidere automată, geamurile sunt deschise, respectiv
acţionaţi din nou butonul pentru a opri închise complet.
mişcarea geamului.

Inapoi la Rezumat
Cheile, portierele şi geamurile 45

Cheia electronică Defecţiuni Luneta încălzită


Dacă geamurile nu pot fi deschise şi
închise în mod automat, activaţi
unitatea electronică de control
a geamurilor, astfel:
1. Închideţi toate portierele.
2. Cuplaţi contactul.
3. Închideţi complet geamurile şi
menţineţi apăsat butonul încă
5 secunde.
4. Deschideţi complet geamurile şi
menţineţi apăsat butonul încă
o secundă.
Pentru închidere, atingeţi câmpul Se activează prin apăsarea
senzorial de pe mânerul portierei 5. Repetaţi această procedură
pentru fiecare geam. butonului Ü.
până când toate geamurile sunt
închise complet. Sistemul de încălzire funcţionează
când motorul este pornit şi se
Cheia electronică trebuie să se dezactivează în mod automat după
găsească în afara autovehiculului, la câteva minute.
o distanţă de sub aprox. 1 metru.
În funcţie de tipul motorului,
Suprasolicitarea dispozitivul de încălzire a lunetei se
Dacă geamul este acţionat repetat în activează automat în timpul curăţării
intervale scurte de timp, funcţionarea filtrului de particule diesel.
acestuia este dezactivată pentru
o perioadă.

Inapoi la Rezumat
46 Cheile, portierele şi geamurile

Parasolarele Acoperişul
Puteţi preveni efectul de orbire prin
rabatarea şi rotirea parasolarelor în Trapa panoramică
poziţia dorită. Nu fixaţi etichete autocolante în zona
Dacă parasolarele sunt prevăzute cu mediană a acoperişului. Nu acoperiţi
oglinzi, capacele oglinzilor vor fi autovehiculul cu o prelată.
închise în timpul deplasării.
Parasolarul
Parasolarul este acţionat electric.

Apăsaţi butonul G pentru a-l


deschide, respectiv H pentru a-l
închide. Apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul pentru închidere completă.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 47

Scaunele, sistemele Tetierele pentru persoanele foarte înalte,


respectiv la înălţimea minimă pentru
de siguranţă persoanele foarte scunde.
Poziţia
Reglarea
Tetierele ....................................... 47 9 Avertisment Reglarea tetierelor cu buton de
Scaunele faţă ............................... 49 deblocare
Conduceţi numai cu tetiera reglată
Scaunele spate ............................ 53 în poziţie corespunzătoare.
Centurile de siguranţă ................. 58
Sistemul airbag ............................ 62
Scaunele pentru copii .................. 67

Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţi


pe înălţime şi fixaţi în poziţie.
Marginea superioară a tetierei trebuie
să se afle la nivelul părţii superioare
a capului ocupantului. Dacă acest
lucru nu este posibil, atunci tetierele
vor fi reglate la înălţimea maximă

Inapoi la Rezumat
48 Scaunele, sistemele de siguranţă

Reglarea tetierelor fără buton de Scoaterea Tetiere active


deblocare

Apăsaţi siguranţele şi trageţi tetiera în În cazul unui impact din spate,


Trageţi în sus tetiera sau apăsaţi sus. tetierele active se înclină uşor spre
siguranţa pentru a o debloca şi înainte. Capul este sprijinit mai
împingeţi în jos tetiera. eficient de către tetieră şi riscul rănirii
datorită şocurilor este redus.
Tetierele active sunt identificate prin
marcajul ACTIVE de pe manşoanele
de ghidare ale tetierelor.
Notă
Accesoriile omologate pot fi ataşate
de tetiera scaunului pasagerului din
faţă numai dacă acesta nu este
ocupat.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 49

Scaunele faţă ■ Aşezaţi-vă cu umerii cât mai


aproape de spătar. Reglaţi
■ Reglaţi suportul pentru coapse
astfel încât să fie un spaţiu de
înclinarea spătarului astfel încât să aproape două degete între
Poziţia scaunului puteţi uşor apuca volanul cu braţele marginea scaunului şi scobitura
uşor flexate. Atunci când rotiţi genunchiului.
9 Avertisment volanul, menţineţi contactul ■ Reglaţi suportul lombar astfel încât
umerilor cu spătarul. Nu înclinaţi acesta să sprijine în mod natural
Conduceţi numai cu scaunul reglat prea mult spătarul spre înapoi. Vă
corespunzător. coloana vertebrală.
recomandăm un unghi maxim de
înclinare de circa 25°.
■ Reglaţi volanul 3 84.
Reglarea scaunului
■ Reglaţi pe înălţime scaunul astfel 9 Pericol
încât să aveţi un câmp de
vizibilitate suficient în toate Nu vă aşezaţi la o distanţă mai
direcţiile şi asupra tuturor mică de 25 cm de volan pentru
instrumentelor de bord. Se a permite declanşarea airbagului
recomandă o distanţă de cel puţin în condiţii de siguranţă.
o palmă între cap şi cadrul
plafonului. Coapsele trebuie să fie
aşezate lejer pe perna scaunului, 9 Avertisment
fără să fie presate pe aceasta.
■ Reglaţi tetiera 3 47. Nu reglaţi niciodată scaunele în
■ Aşezaţi-vă cu spatele cât mai timpul conducerii, deoarece
aproape de spătar. Reglaţi distanţa ■ Reglaţi pe înălţime centura de acestea se pot deplasa pe
scaunului faţă de pedale astfel siguranţă 3 59. neaşteptate.
încât picioarele să fie uşor flexate
atunci când apăsaţi pedalele.
Glisaţi scaunul pasagerului faţă cât
mai mult posibil spre înapoi.

Inapoi la Rezumat
50 Scaunele, sistemele de siguranţă

Poziţionarea scaunului Spătarele scaunelor Înălţimea scaunelor

Trageţi maneta de deblocare, glisaţi Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de spătar Acţionarea repetată a manetei
scaunul, eliberaţi maneta. în timp ce-l reglaţi. în sus = ridicare
în jos = coborâre

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 51

Înclinarea scaunului Suportul lombar Suportul reglabil pentru coapse

Trageţi de manetă, ajustaţi înclinaţia Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de spătar Apăsaţi butonul şi glisaţi suportul
prin distribuirea masei corpului. în timp ce-l reglaţi. pentru coapse.
Eliberaţi maneta, iar scaunul se
fixează în poziţie cu un declic.

Inapoi la Rezumat
52 Scaunele, sistemele de siguranţă

Rabatarea scaunelor Cotiera Încălzirea

Împingeţi tetiera în jos. Împingeţi cotiera ridicată spre înapoi, Reglaţi încălzirea la nivelul dorit,
Glisaţi scaunul spre înapoi. dincolo de punctul de rezistenţă şi apăsând o dată sau de mai multe ori
rabataţi-o. butonul ß pentru scaunul vizat, cu
Ridicaţi maneta de deblocare, contactul cuplat. Lampa de control
rabataţi spătarul spre înainte şi Cotiera poate fi deplasată în diverse
poziţii prin ridicare în trepte. integrată în buton va indica nivelul
blocaţi-l în poziţie. setat.
Pentru readucerea scaunului în Nu este recomandată utilizarea
poziţie verticală, ridicaţi maneta de prelungită a dispozitivului de încălzire
deblocare şi fixaţi spătarul în poziţie la nivelul maxim în cazul persoanelor
cu un declic. cu pielea sensibilă.
Încălzirea scaunelor funcţionează
numai când motorul este pornit.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 53

Scaunele spate Împingeţi spre înainte maneta de


deblocare şi glisaţi rândul de scaune.
Eliberaţi maneta şi fixaţi scaunele în
Scaunele din rândul al poziţie cu un declic.
doilea
Rabaterea şi glisarea spre
9 Avertisment înainte a rândului de scaune
Demontaţi copertina portbagajului
Când reglaţi rândul de scaune sau dacă este necesar 3 75.
spătarele scaunelor, ţineţi mâinile
Coborâţi tetierele 3 47.
la distanţă de zona balamalelor.

Deplasarea rândului de scaune Împingeţi în jos maneta de


deblocare 1 şi pivotaţi perna
scaunului în sus până când se
blochează în poziţie.
Împingeţi în jos manetele de
deblocare 2 de pe ambele laturi,
aduceţi spătarul în poziţie verticală şi
blocaţi-l în poziţie.
Trageţi maneta din spatele spătarului
central, aduceţi spătarul în poziţie
verticală şi blocaţi-l în poziţie.
Puneţi cataramele centurilor de
siguranţă în buzunarele scaunelor. Împingeţi în jos maneta de
deblocare 3, glisaţi bancheta în
poziţia la maximum spre înainte şi
fixaţi-o în poziţie.

Inapoi la Rezumat
54 Scaunele, sistemele de siguranţă

Pentru repoziţionare, împingeţi în jos Rabaterea spătarelor scaunelor


maneta de deblocare 3 şi glisaţi 9 Avertisment
laterale
bancheta în poziţia dorită. Reglaţi
spătarul şi utilizaţi maneta de Ocupanţii vor călători numai pe
deblocare 1 pentru a rabata perna scaune al căror spătar este fixat
scaunului în jos. Toate elementele corespunzător în poziţie înclinată
trebuie să se fixeze în poziţie cu un spre înapoi.
declic.
9 Avertisment
Reglarea spătarelor scaunelor
laterale Conduceţi autovehiculul numai
dacă spătarele sunt asigurate în
poziţia blocată. În caz contrar,
există riscul rănirii ocupanţilor sau
al deteriorării încărcăturii sau
autovehiculului în cazul unei Demontaţi copertina portbagajului
frânări bruşte sau al unei coliziuni. dacă este necesar 3 75.
Coborâţi tetierele 3 47.
Puneţi cataramele centurilor de
siguranţă în buzunarele scaunelor.
Împingeţi în jos maneta de deblocare,
aduceţi spătarul în poziţie verticală
sau înclinat spre înainte sau rabataţi-
Împingeţi în jos maneta de deblocare, l peste perna scaunului şi fixaţi-l în
reglaţi înclinarea spătarului într-una poziţie.
din cele două poziţii disponibile, Pentru repoziţionare, împingeţi în jos
eliberaţi maneta şi fixaţi spătarul în maneta de deblocare şi fixaţi spătarul
poziţie. în poziţia dorită.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 55

Rabaterea spătarului scaunului Instalarea scaunelor


central

Spătarul rabatat al scaunului central


spate poate fi folosit ca o cotieră şi are
incorporate suporturi pentru pahare şi Scoateţi mocheta podelei şi copertina
Coborâţi tetiera complet 3 47. compartimente de depozitare. portbagajului 3 76.
Puneţi cataramele centurilor de Împingeţi maneta spre înainte şi
glisaţi al treilea rând de scaune spre
siguranţă în buzunarele scaunelor. Scaunele din rândul al înainte, până la marcaj.
Trageţi maneta din spatele spătarului, treilea
aduceţi spătarul în poziţie verticală
sau rabataţi-l peste perna scaunului
şi fixaţi-l în poziţie. 9 Avertisment
Pentru repoziţionare, trageţi maneta, Când se deplasează scaunele
îndreptaţi spătarul şi fixaţi-l în poziţia aflate în poziţie verticală sau
dorită. rabatată, nu ţineţi mâinile în zona
articulaţiilor.

Inapoi la Rezumat
56 Scaunele, sistemele de siguranţă

Glisaţi scaunul spre înapoi până când


ajunge în poziţie verticală şi se
fixează în poziţie cu un declic.
Sprijiniţi cu mâna partea superioară
a spătarului.
Glisaţi al doilea rând de scaune în
poziţia dorită şi fixaţi scaunele în
poziţie.
Centurile de siguranţă 3 59.
Fixaţi copertina portbagajului în
spatele celui de-al treilea rând de
Ghidaţi centurile de siguranţă prin Din portbagaj, ridicaţi scaunul în scaune 3 75.
suporturile pentru centuri şi poziţie trăgând de mâner.
introduceţi clemele de fixare în
Depozitarea scaunelor
suporturi. Scoateţi copertina portbagajului
3 75.
9 Avertisment Împingeţi maneta spre înainte şi
glisaţi al doilea rând de scaune spre
Înainte de repoziţionare, toate înainte, până la marcaj.
componentele trebuie scoase din Apăsaţi siguranţa pentru deblocare şi
şinele de ghidare iar centurile de coborâţi complet tetierele celui de-al
siguranţă trebuie fixate în inelele treilea rând de scaune.
din podeaua autovehiculului fără
a fi răsucite.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 57

Din portbagaj, apăsaţi butonul de la Glisaţi al doilea rând de scaune în


partea superioară a spătarului şi poziţia dorită şi fixaţi scaunele în
rabataţi spătarul. Cu ajutorul poziţie.
mânerului de pe scaun, trageţi spre
înapoi şi în sus şi apoi basculaţi
scaunul spre înainte, până când
acesta este culcat pe podeaua
autovehiculului. Susţineţi scaunul în
tot cursul procedurii cu ajutorul
mânerului.

Ghidaţi centurile de siguranţă prin


suporturile pentru centuri şi
introduceţi clemele de fixare în
suporturi.

Aşezaţi cataramele centurilor de


siguranţă în nişa din podea şi
închideţi capacul.
Instalaţi mocheta podelei şi copertina
portbagajului 3 76, 3 75.

Inapoi la Rezumat
58 Scaunele, sistemele de siguranţă

Centurile de siguranţă 9 Avertisment


Notă
Asiguraţi-vă că centurile nu sunt
deteriorate sau prinse de obiecte
Fixaţi-vă centura de siguranţă tăioase. Preveniţi pătrunderea
înaintea fiecărei călătorii. murdăriei în dispozitivele de
În eventualitatea unui accident, retractare a centurilor de siguranţă.
persoanele care nu poartă centuri
Lampa de control pentru centura de
de siguranţă periclitează atât
siguranţă X 3 95.
integritatea fizică şi viaţa celorlalţi
ocupanţi, cât şi pe cea proprie.
Limitatoarele de sarcină
Centurile de siguranţă sunt destinate Pentru scaunele din faţă, presiunea
utilizării de către o singură persoană. exercitată asupra corpului este
Acestea nu sunt adecvate copiilor redusă prin eliberarea treptată
sub 12 ani sau mai scunzi de a centurii de siguranţă în timpul unei
150 cm. Scaunele pentru copii coliziuni.
Centurile de siguranţă sunt blocate în
cursul accelerărilor şi decelerărilor 3 67.
bruşte ale autovehiculului pentru Verificaţi periodic integritatea şi
siguranţa ocupanţilor. funcţionalitatea tuturor
componentelor sistemului centurilor
de siguranţă.
Solicitaţi înlocuirea componentelor
deteriorate. După un accident,
solicitaţi unui atelier service
înlocuirea centurilor de siguranţă şi
a dispozitivelor de pretensionare care
s-au declanşat.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 59

Dispozitivele de pretensionare Desfăşurarea dispozitivelor de Centura de siguranţă cu


a centurilor de siguranţă pretensionare a centurilor de
siguranţă este indicată prin fixare în trei puncte
aprinderea lămpii de control v
3 95. Montarea
După declanşare, dispozitivele de
pretensionare a centurilor de
siguranţă trebuie înlocuite într-un
atelier service specializat.
Dispozitivele de pretensionare
a centurilor de siguranţă pot declanşa
o singură dată.
Notă
Nu ataşaţi sau aşezaţi accesorii sau
alte obiecte în zona de declanşare
În cazul unei coliziuni frontale sau din
a dispozitivelor de pretensionare
spate de o anumită gravitate,
a centurilor de siguranţă. Nu
centurile de siguranţă frontale sunt Extrageţi centura din retractor,
modificaţi componentele
tensionate. ghidaţi-o peste corp având grijă să nu
dispozitivelor de pretensionare
a centurilor de siguranţă, deoarece se răsucească şi cuplaţi clema
9 Avertisment aceasta poate avea drept metalică în cataramă. Tensionaţi
consecinţă anularea certificatului de frecvent centura transversală în
Manevrarea incorectă (de ex. timpul mersului trăgând de centura
înmatriculare.
scoaterea sau fixarea centurilor) diagonală.
poate declanşa dispozitivele de
pretensionare ale centurilor.

Inapoi la Rezumat
60 Scaunele, sistemele de siguranţă

Reglarea pe înălţime Demontarea

Hainele largi sau voluminoase


împiedică fixarea corespunzătoare
a centurii de siguranţă. Nu aşezaţi 1. Extindeţi uşor centura de Pentru a elibera centura, apăsaţi
obiecte precum genţi sau telefoane siguranţă. butonul roşu de pe cataramă.
mobile între centura de siguranţă şi 2. Apăsaţi butonul.
corpul dumneavoastră. Centurile de siguranţă ale
3. Reglaţi pe înălţime şi blocaţi în
poziţie.
scaunelor de pe al doilea rând
9 Avertisment Centura de siguranţă a scaunului
Reglaţi centura de siguranţă pe central poate fi trasă afară din
înălţime astfel încât aceasta să treacă retractor numai dacă spătarul este
Centura de siguranţă nu trebuie să
peste umăr. Centura de siguranţă nu fixat în poziţia cea mai din spate
treacă peste obiecte dure sau
trebuie să treacă peste gât sau peste
fragile aflate în buzunarele
braţ.
hainelor.
Nu reglaţi pe înălţime centura de
siguranţă în timpul mersului.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 61

Centurile de siguranţă ale


scaunelor de pe al treilea rând

Când nu este utilizată, ghidaţi centura Apăsaţi siguranţa elastică şi eliberaţi


de siguranţă prin suportul pentru cârligul din inelul de fixare din podea.
centură conform figurii şi introduceţi
Deschideţi capitonajul podelei dintre clema metalică în suport.
scaune şi trageţi în sus cataramele.
Scoateţi clema de fixare şi centura din Centurile de siguranţă detaşabile ale
dispozitivul de fixare. scaunelor de pe al treilea rând
Centurile de siguranţă detaşabile
9 Avertisment sunt identificate printr-o etichetă
aflată pe centură.
Centura nu trebuie să fie dirijată Pentru utilizarea şinelor de ghidare
prin suportul pentru centură atunci laterale, centurile de siguranţă pot fi
când este utilizată. desprinse din inelele de fixare din
podeaua autovehiculului.
Retractaţi centura de siguranţă şi
agăţaţi cârligul de suportul magnetic.

Inapoi la Rezumat
62 Scaunele, sistemele de siguranţă

Pentru a depozita centura de


siguranţă, desfaceţi cârligul din
Utilizarea centurii de siguranţă Sistemul airbag
de către femeile însărcinate
suportul magnetic, împingeţi
Sistemul airbag constă dintr-o serie
siguranţa elastică a cârligului şi
de sisteme individuale.
ancoraţi-l în inelul de fixare din
podeaua autovehiculului. Centura de La declanşare, airbagurile se umflă
siguranţă nu trebuie să fie răsucită. într-un interval de ordinul
Cârligul trebuie să fie blocat milisecundelor. Acestea se dezumflă
corespunzător în inelul de fixare al de asemenea rapid, astfel încât
centurii de siguranţă, cu siguranţa adesea nici nu sunt sesizate în timpul
elastică închisă la loc. coliziunii.
Notă
9 Avertisment
Cârligul va fi ancorat numai de
inelele de fixare prevăzute în Dacă sistemele airbag nu sunt
podeaua autovehiculului. manevrate corespunzător,
Inelele de fixare şi centurile de 9 Avertisment acestea se pot declanşa exploziv.
siguranţă nu vor fi folosite pentru
ancorarea obiectelor. Centura transversală trebuie
poziţionată cât mai jos posibil
peste pelvis, pentru a se preveni
exercitarea de presiune asupra
abdomenului.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 63

Notă Sistemul de airbaguri


Unităţile electronice de comandă ale
sistemelor airbag şi dispozitivelor de frontale
pretensionare a centurilor de
siguranţă se află în consola centrală.
Nu amplasaţi obiecte magnetice în
zona respectivă.
Nu lipiţi nimic pe capacele
airbagurilor şi nu le acoperiţi cu alte
materiale.
Fiecare airbag se declanşează
o singură dată. Apelaţi la un atelier
service pentru înlocuirea Este prevăzută de asemenea
airbagurilor declanşate. În plus, ar o etichetă autocolantă de avertizare
putea fi necesară înlocuirea în partea laterală a panoului de bord,
volanului, a panoului de bord, a unor Sistemul airbag frontal este alcătuit vizibilă când portiera pasagerului din
părţi din capitonaj, a chederelor dintr-un airbag încorporat în volan şi faţă este deschisă.
portierelor, a mânerelor şi unul încorporat în planşa de bord.
scaunelor. Acestea sunt identificate prin
Nu modificaţi componentele cuvântul AIRBAG.
sistemului airbag, deoarece aceasta
poate conduce la invalidarea
omologării de tip a autovehiculului.
Când airbagurile se declanşează,
gazele fierbinţi degajate pot cauza
arsuri.
Lampa de control v pentru sistemele
airbag 3 95.
Inapoi la Rezumat
64 Scaunele, sistemele de siguranţă

Sistemul airbag frontal se Sistemul airbag lateral este alcătuit


declanşează în eventualitatea unui 9 Avertisment din câte un airbag încorporat în
accident de o anumită gravitate în spătarele scaunelor din faţă. Acestea
zona descrisă în figură. Contactul Protecţia optimă este asigurată sunt identificate prin cuvântul
trebuie să fie cuplat. numai atunci când scaunul se află AIRBAG.
în poziţie corespunzătoare 3 49.
Sistemul de detectare a ocupării
scaunului 3 66. Scaunul pentru Menţineţi liberă zona de
copii prevăzut cu emiţătoare 3 71. expansiune a airbagurilor.
Fixaţi corect şi cuplaţi bine centura
de siguranţă. Numai astfel
airbagul va putea să vă protejeze.

Sistemul de airbaguri
laterale

Sistemul airbag lateral se


declanşează în eventualitatea unui
accident de o anumită gravitate în
Mişcarea spre înainte a şoferului şi zona descrisă în figură. Contactul
a pasagerului din faţă este trebuie să fie cuplat.
amortizată, reducându-se substanţial Sistemul de detectare a ocupării
riscul accidentării în zona capului şi scaunului 3 66. Scaunul pentru
a toracelui. copii prevăzut cu emiţătoare 3 71.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 65

Sistemul de airbaguri
pentru protecţia capului

Astfel se reduce substanţial riscul de Sistemul airbag pentru protecţia


accidentare în zona toracelui şi în capului se declanşează în
zona pelvisului în eventualitatea unui eventualitatea unui accident de
impact lateral. Sistemul airbag pentru protecţia o anumită gravitate în zona descrisă
capului este alcătuit din câte un în figură. Contactul trebuie să fie
9 Avertisment airbag încorporat în capitonaj pe cuplat.
fiecare parte a plafonului. Acestea
Menţineţi liberă zona de sunt identificate prin cuvântul
expansiune a airbagurilor. AIRBAG de pe stâlpii centrali.
Notă
Utilizaţi exclusiv huse omologate
pentru scaunele autovehiculului
dumneavoastră. Aveţi grijă să nu
acoperiţi airbagurile.

Inapoi la Rezumat
66 Scaunele, sistemele de siguranţă

Este identificat printr-o etichetă


9 Avertisment autocolantă amplasată pe panoul
inferior al scaunului pasagerului din
Menţineţi liberă zona de faţă şi prin lampa de control y ce se
expansiune a airbagurilor. aprinde timp de circa 4 secunde la
Cârligele de pe mânerele din cuplarea contactului.
plafon se vor folosi în exclusivitate Sistemul de detectare a ocupării
pentru articole uşoare de scaunului dezactivează airbagurile
îmbrăcăminte, fără umeraşe. Nu frontal şi lateral ale pasagerului din
păstraţi niciun obiect în aceste faţă dacă locul respectiv nu este
articole de îmbrăcăminte. ocupat sau dacă este instalat un
scaun Opel pentru copii prevăzut cu
Astfel se reduce substanţial riscul Sistemul de detectare emiţătoare. Sistemul airbag pentru
accidentării capului în eventualitatea a ocupării scaunului protecţia capului rămâne activat.
unui impact lateral.
Sistemul airbag pentru protecţia 9 Pericol
capului nu protejează cel de-al treilea
rând de scaune. Pe scaunul pasagerului din faţă
pot fi montate numai scaune Opel
pentru copii prevăzute cu
emiţătoare. Instalarea scaunelor
fără emiţătoare prezintă pericol de
rănire mortală.

Lampa de control 3 95.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 67

Notă
Este recomandat ca persoanele
Scaunele pentru copii Pentru copiii cu vârste sub 12 ani şi
înălţime mai mică de 150 cm, se vor
care cântăresc mai puţin de 35 kg să utiliza numai sisteme de reţinere
călătorească numai pe locurile din
Scaune pentru copii pentru copii adecvate vârstei şi taliei
spate. Vă recomandăm sistemele de copilului. Sunt adecvate sistemele de
Nu plasaţi obiecte grele pe scaunul reţinere pentru copii Opel, proiectate reţinere conforme cu normele
pasagerului din faţă. În caz contrar, special pentru acest tip de ECE 44-03 sau ECE 44-04.
scaunul va fi considerat a fi ocupat autovehicule. Deoarece la copiii cu înălţimi mai mici
şi sistemele airbag pentru pasagerul Atunci când se utilizează un scaun de 150 cm poziţionarea corectă
din faţă nu vor fi dezactivate. pentru copii, respectaţi următoarele a centurii de siguranţă este rareori
instrucţiuni de utilizare şi instalare, posibilă, vă recomandăm insistent să
Nu utilizaţi huse sau perne pe utilizaţi un sistem de reţinere pentru
scaunul pasagerului din faţă. precum şi pe cele furnizate de
producătorul scaunului pentru copii. copii adecvat, chiar dacă acest lucru
nu este obligatoriu prin lege pentru
Respectaţi întotdeauna
vârsta copilului.
reglementările locale sau naţionale.
În unele ţări, este interzisă instalarea Nu ţineţi niciodată în braţe un copil în
scaunelor pentru copii pe anumite timpul călătoriei cu autovehiculul.
scaune. Copilul va fi prea greu de reţinut în
braţe în cazul unei coliziuni.
Selectarea scaunului adecvat În cazul în care transportaţi copii,
Scaunele din spate reprezintă cea utilizaţi scaune pentru copii potrivite
mai adecvată locaţie pentru fixarea pentru gabaritul copilului.
unui sistem de reţinere pentru copii. Verificaţi dacă scaunul pentru copii
Copiii trebuie poziţionaţi cu spatele la pe care îl veţi instala este compatibil
sensul de mers atunci când acest cu acest autovehicul.
lucru este posibil. Astfel, coloana
vertebrală a copilului, care este încă Verificaţi dacă locul pentru instalarea
fragilă, va fi supusă unei tensionări scaunului pentru copii în autovehicul
minime în cazul unui accident. este corect.

Inapoi la Rezumat
68 Scaunele, sistemele de siguranţă

Nu lăsaţi copiii să intre sau să iasă din


maşină decât pe partea opusă celei
dinspre trafic.
Când scaunul pentru copii nu este
folosit, fixaţi-l cu o centură de
siguranţă sau scoateţi-l din maşină.
Notă
Nu lipiţi nimic pe scaunele pentru
copii şi nu le acoperiţi cu alte
materiale.
Un scaun pentru copii care a fost
supus solicitărilor în timpul unui
accident trebuie înlocuit.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 69

Locuri de instalare a scaunelor pentru copii


Opţiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii
Pe scaunul Pe scaunele Pe scaunul Pe scaunele de
pasagerului din faţă laterale de pe al central de pe pe al treilea
Clasa de gabarit şi de vârstă1) doilea rând al doilea rând rând
Grupa 0: până la 10 kg sau aproximativ 10 luni 1
B ,+ U, + U X
Grupa 0+: până la 13 kg sau circa 2 ani
Grupa I: 9 - 18 kg sau aproximativ 8 luni - 4 ani B2, + U, +, ++ U UF
Grupa II: 15 - 25 kg sau aproximativ 3 - 7 ani
X U U UF
Grupa III: 22 - 36 kg sau aproximativ 6 - 12 ani

B1 = Limitat, doar dacă autovehiculul este echipat cu sistem de detectare a ocupării scaunului şi scaun Opel pentru copii
prevăzut cu emiţătoare.
Dacă scaunul pentru copii este fixat cu o centură de siguranţă cu fixare în trei puncte, reglaţi scaunul în poziţia cea
mai înaltă. Deplasaţi scaunul pasagerului din faţă cât mai mult posibil spre înapoi şi deplasaţi punctul de ancorare
a centurii de siguranţă a pasagerului din faţă în cea mai joasă poziţie.
B2 = Limitat, doar dacă autovehiculul este echipat cu sistem de detectare a ocupării scaunului şi scaun Opel pentru copii
prevăzut cu emiţătoare.
Dacă scaunul pentru copii este fixat cu o centură de siguranţă cu fixare în trei puncte, reglaţi scaunul în poziţia cea
mai înaltă. Deplasaţi scaunul pasagerului din faţă cât mai mult posibil spre înapoi astfel încât centura de siguranţă
să se desfăşoare din punctul de ancorare spre înainte.
U = Utilizare universală în combinaţie cu centurile de siguranţă cu fixare în trei puncte.

1) Este recomandată utilizarea fiecărui tip de scaun pentru copii până când copilul atinge limita maximă admisă
a gabaritului.
Inapoi la Rezumat
70 Scaunele, sistemele de siguranţă

UF = Se poate utiliza fără restricţii în cazul scaunelor pentru copii orientate cu faţa la sensul de mers în combinaţie cu
centura de siguranţă cu fixare în trei puncte.
+ = Scaunul autovehiculului prevăzut cu dispozitive de ancorare ISOFIX. Când utilizaţi dispozitivele de ancorare
ISOFIX, se pot utiliza numai scaune ISOFIX pentru copii omologate pentru autovehiculul dumneavoastră.
++ = Scaunul autovehiculului prevăzut cu dispozitive de ancorare ISOFIX. Când utilizaţi dispozitivele de ancorare
ISOFIX sau Top Tether, se pot utiliza numai scaune ISOFIX pentru copii omologate pentru autovehiculul
dumneavoastră.
X = Nu este admis niciun scaun pentru copii la această clasă de gabarit.

Inapoi la Rezumat
Scaunele, sistemele de siguranţă 71

Scaunele Isofix pentru Sistemele de reţinere Scaunele pentru copii


copii pentru copii Top-Tether prevăzute cu emiţătoare

Fixaţi scaunele ISOFIX pentru copii Fixaţi sistemele Top-Tether de O etichetă autocolantă indică faptul
omologate în suporturile de ancorare. reţinere pentru copii omologate în că scaunul pentru copii este prevăzut
inelele de ancorare de pe al doilea cu emiţătoare.
rând de scaune. Chinga trebuie să Scaunele Opel pentru copii prevăzute
treacă printre cele două tije de cu emiţătoare sunt detectate automat
ghidare ale tetierei. în cazul montării corecte a acestora
Când utilizaţi dispozitive de fixare pe scaunul pasagerului din faţă
ISOFIX sau Top-Tether pentru echipat cu sistem de detectare
a instala un scaun pentru copii, puteţi a ocupării scaunului.
utiliza sisteme universale de reţinere
pentru copii compatibile cu sistemul
ISOFIX.

Inapoi la Rezumat
72 Scaunele, sistemele de siguranţă

Notă
Trebuie să nu existe obiecte
(precum folii de plastic sau pături)
între scaun şi sistemul de reţinere
pentru copii.
Sistemul de detectare a ocupării
scaunului 3 66.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 73

Depozitarea Compartimentele de Suporturile pentru pahare


depozitare
Compartimentele de depozitare . . 73 Torpedoul
Portbagajul ................................... 75
Sistemul portbagaj de acoperiş . . . 81
Instrucţiuni referitoare la
încărcare ...................................... 82

Suporturile pentru pahare sunt


amplasate în consola centrală, în
portiere şi în capitonajul din spate.
Torpedoul este prevăzut cu un suport
pentru stilou.
Torpedoul trebuie să fie închis în
timpul deplasării.

Inapoi la Rezumat
74 Depozitarea

Alte suporturi pentru pahare sunt Compartimentul de Spaţiile de depozitare din


prevăzute în spătarul scaunului
central din spate, când acesta este depozitare de sub scaun plafon
rabatat.

Suportul pentru ochelari

Ridicaţi de marginea teşită şi trageţi Pentru deschidere, apăsaţi locurile


în afară. Sarcina maximă: 1,5 kg. marcate.
Pentru închidere, împingeţi-l la loc Sarcina maximă admisă pentru cele
pentru a se fixa în poziţie. două compartimente de depozitare
Rabataţi în jos şi deschideţi.
din faţă este de 1 kg, iar pentru trei
A nu se utiliza pentru depozitarea de compartimente de depozitare din
obiecte grele. spate este de 2 kg.
Compartimentele de depozitare
trebuie să fie închise în timpul
deplasării.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 75

Portbagajul Setul pentru depanarea anvelopelor


se află pe partea dreaptă, în spatele
Scoateţi copertina portbagajului din
suporturile laterale. Aceasta se
capacului 3 196. retractează automat.
Depozitarea în portbagaj
Închiderea
Copertina portbagajului Trageţi copertina spre partea din
Nu aşezaţi obiecte grele sau cu spate a autovehiculului cu ajutorul
muchii tăioase pe copertina manetei şi fixaţi-o în suporturile
portbagajului. laterale.
Înainte de a manevra copertina
portbagajului, centurile de siguranţă Demontarea
ale scaunelor din spate trebuie să fie
trecute prin suporturile laterale pentru
centuri.

Deschiderea
Pentru a deschide capacul, ridicaţi
mocheta. Ridicaţi, rotiţi şi trageţi în
sus inelul. Compartimentul de
depozitare conţine sculele
autovehiculului 3 189 şi cuplajul
sferic de tractare.
Panoul de siguranţe se află pe partea
Deschideţi copertina portbagajului.
stângă, în spatele capacului din
capitonajul lateral al portbagajului Trageţi în sus maneta de deblocare şi
3 187. menţineţi-o în poziţie. Ridicaţi partea
dreaptă a copertinei şi scoateţi-o din
suporturi.

Inapoi la Rezumat
76 Depozitarea

Montarea introduceţi partea dreaptă Introduceţi cârligele în poziţiile dorite


Introduceţi partea stângă a copertinei a copertinei în nişă şi fixaţi-o în pe şine: introduceţi cârligul în
portbagajului în nişa din partea poziţie. canelura superioară a şinei şi
stângă, ridicaţi în sus şi menţineţi în apăsaţi-l în canelura inferioară.
poziţie maneta de deblocare, Mocheta pentru podeaua Atunci când se utilizează şinele (cu
introduceţi partea dreaptă excepţia plasei de compartimentare
a copertinei în nişă şi fixaţi-o în portbagajului din faţa hayonului), scaunele din cel
poziţie. Utilizaţi mocheta pentru podeaua de-al treilea rând trebuie depozitate
portbagajului atunci când al treilea 3 55 iar centurile de siguranţă ale
Depozitarea în spatele rând de scaune este depozitat. scaunelor trebuie desprinse din
scaunelor din rândul al treilea podea. Fixaţi inelele lăsate libere ale
centurilor de siguranţă de magneţii
Şinele şi cârligele de suportului 3 59.
amarare
Inelele de amarare

Introduceţi partea stângă a copertinei


portbagajului în nişa din partea
stângă, ridicaţi în sus şi menţineţi în
poziţie maneta de deblocare,

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 77

Inelele de amarare sunt destinate Plasa de compartimentare


asigurării articolelor împotriva variabilă
alunecării, de exemplu, cu ajutorul
chingilor de amarare, plasei de
compartimentare pentru bagaje sau
plasei de protecţie.
Inelele pentru fixarea centurilor de
siguranţă demontabile nu trebuie
utilizate ca inele de amarare.
Centurile scaunelor din cel de-al
treilea rând nu trebuie utilizate
niciodată pentru fixarea
încărcăturilor. Sistemul este alcătuit din
■ adaptoare,
Sistemul de management ■ plasă de separare reglabilă, Introduceţi câte un adaptor în fiecare
al zonei de încărcare ■ buzunare din plasă, şină: rabataţi în jos plăcuţa de
■ cârlige. manevrare, introduceţi adaptorul în
Sistemul FlexOrganizer este un canelurile superioară şi inferioară ale
sistem flexibil de divizare a zonei de Componentele sunt montate pe două şinei şi deplasaţi în poziţia dorită.
încărcare sau de asigurare şine de ghidare din panourile laterale, Rotiţi în sus plăcuţa de manevrare
a încărcăturii. prin intermediul adaptoarelor şi pentru a bloca adaptorul. Tijele plasei
cârligelor. Plasa de compartimentare trebuie să fie extinse înainte de a le
poate fi de asemenea montată direct introduce în adaptoare: trageţi spre
în faţa hayonului. exterior piesele de capăt şi blocaţi-le
rotindu-le în sens orar.

Inapoi la Rezumat
78 Depozitarea

Pentru instalare, comprimaţi puţin Plasa de compartimentare din Pentru demontare, comprimaţi tijele
tijele şi introduceţi-le în fantele faţa hayonului plasei şi scoateţi-le.
aferente din adaptoare. Tija mai Pentru o încărcare mai uşoară cu
lungă trebuie introdusă în adaptorul scaunele din cel de-al treilea rând
superior. rabatate, introduceţi mai întâi tija,
Pentru demontare, comprimaţi tijele încărcaţi portbagajul şi ulterior
plasei şi scoateţi-le din adaptoare. introduceţi tija superioară.
Rabataţi în jos plăcuţa de manevrare
a adaptorului, scoateţi-l din canelura
inferioară şi apoi din canelura
Plasa de protecţie
superioară. Plasa de protecţie poate fi instalată în
spatele celui de-al doilea rând de
Cârligele şi buzunarele de plasă scaune sau în spatele scaunelor din
faţă.
Nu transportaţi pasageri în spatele
Plasa de compartimentare poate fi plasei de protecţie.
instalată direct în faţa hayonului,
prevenind căderea încărcăturii la
deschiderea acestuia.
Cele patru piese de capăt ale tijei
plasei trebuie fixate înainte de
montare, prin rotirea fiecărei piese în
sens antiorar şi presare în poziţie.
Pentru montare, comprimaţi puţin
tijele şi introduceţi-le în fantele
Buzunarele de plasă pot fi agăţate de aferente. Tija mai lungă trebuie
cârligele de amarare. introdusă în partea de sus.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 79

Montarea În spatele celui de-al doilea rând de În spatele scaunelor din faţă
scaune

Există două fante de montare în rama Suspendaţi cârligele chingilor de


plafonului: suspendaţi şi fixaţi tija Suspendaţi cârligele chingilor de tensionare ale plasei în fante şi
plasei într-o parte, comprimaţi-o şi tensionare ale plasei în inelele de tensionaţi plasa.
fixaţi-o în cealaltă parte. amarare şi tensionaţi plasa.
Demontarea
Înclinaţi în sus dispozitivul de reglare
a chingii plasei şi detaşaţi chinga.
Desprindeţi tija superioară într-o
parte, comprimaţi, desprindeţi de
cealaltă parte şi scoateţi-o din fante.

Inapoi la Rezumat
80 Depozitarea

Depozitarea Rulaţi tija superioară a plasei


aproximativ până la partea mediană.
Amplasaţi tija superioară a plasei
peste chingile de tensionare lângă tija
inferioară. Cârligele de pe tija
superioară trebuie să nu fie
îndreptate către tija inferioară.

Ridicaţi perna scaunelor celui de-al


doilea rând 3 53. Introduceţi plasa de
Aşezaţi chingile de tensionare protecţie în suporturile aferente,
conform figurii şi potriviţi-le pe plasă. rabataţi la loc perna scaunelor şi
fixaţi-o în poziţie.

Măsuţele rabatabile
Fixaţi banda Velcro strâns în jurul Amplasate pe spătarele scaunelor din
plasei în dreptul dispozitivelor de faţă.
reglare. Dispozitivele de reglare şi Deschideţi prin deplasare în sus până
tijele plasei trebuie să fie aşezate la fixarea în poziţie.
unele lângă celelalte.
Rabataţi prin apăsare dincolo de
punctul de rezistenţă.
Nu aşezaţi pe acestea obiecte grele.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 81

Triunghiul reflectorizant Sistemul portbagaj de Fixaţi portbagajul de acoperiş în


punctele de montare.
Depozitaţi triunghiul reflectorizant în acoperiş
nişa din hayon şi fixaţi-l cu chingile din Versiunea cu bare de amarare
stânga şi din dreapta. Portbagajul de acoperiş
Din motive de siguranţă şi pentru a se
Trusa de prim-ajutor preveni deteriorarea acoperişului, se
recomandă utilizarea sistemului
omologat de portbagaj de acoperiş.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
şi demontaţi portbagajul de acoperiş
când nu este utilizat.

Versiunea fără bare de amarare

Pentru fixarea portbagajului de


acoperiş, introduceţi şuruburile de
montare în orificiile indicate în figură.
Depozitaţi trusa de prim-ajutor în nişa
din hayon şi fixaţi-o cu chinga.

Ridicaţi capacele fantelor de


montare.

Inapoi la Rezumat
82 Depozitarea

Instrucţiuni referitoare ■ Asiguraţi obiectele mobile din


portbagaj împotriva alunecării. 9 Avertisment
la încărcare ■ Atunci când transportaţi obiecte în Asiguraţi-vă întotdeauna că
portbagaj, spătarele celui de-al încărcătura autovehiculului este
doilea rând de scaune nu trebuie să depozitată în siguranţă. În caz
fie înclinate spre înainte. contrar, obiectele neasigurate pot
■ Încărcătura nu trebuie să fi proiectate prin habitaclu, putând
depăşească marginea superioară provoca rănirea ocupanţilor sau
a spătarelor. deteriorarea încărcăturii sau
■ Nu plasaţi nimic pe copertina a autovehiculului.
portbagajului şi nici pe planşa de
bord. ■ Sarcina utilă este diferenţa dintre
masa totală maximă autorizată
■ Încărcătura nu trebuie să
(conform plăcuţei de identificare
obstrucţioneze acţionarea
3 216) şi masa proprie CE
pedalelor, a manetei frânei de
a autovehiculului.
■ Obiectele grele din portbagaj vor fi mână şi a manetei selectorului de
viteze şi să nu limiteze libertatea de Pentru calcularea sarcinii utile,
plasate în spatele spătarelor
mişcare a şoferului. Nu aşezaţi în introduceţi datele aferente
scaunelor. Asiguraţi-vă că
interiorul autovehiculului obiecte autovehiculului dumneavoastră în
spătarele sunt blocate corect în
neasigurate. tabelul Masele de la începutul
poziţie. Dacă este necesar ca
acestui manual.
obiectele să fie stivuite unele peste ■ Nu conduceţi cu portbagajul
altele, cele grele vor fi aşezate la deschis. Masa proprie CE a autovehiculului
bază. include valorile maselor estimate
pentru şofer (68 kg), bagaje (7 kg)
■ Fixaţi obiectele cu chingile de
şi toate lichidele (rezervorul 90%
amarare ataşate de inelele de
plin).
amarare 3 76.

Inapoi la Rezumat
Depozitarea 83

Echipamentele opţionale şi
accesoriile măresc masa proprie
a autovehiculului.
■ Rularea cu portbagajul de acoperiş
încărcat măreşte sensibilitatea
autovehiculului la vânt lateral şi-i
afectează manevrabilitatea,
datorită ridicării centrului de
greutate. Distribuiţi încărcătura
uniform şi asiguraţi-o
corespunzător cu ajutorul chingilor
de ancorare. Reglaţi presiunea în
anvelope în concordanţă cu
încărcarea autovehiculului.
Verificaţi şi tensionaţi frecvent
chingile.
Sarcina maximă admisă pe
acoperiş este de 75 kg, respectiv
de 100 kg pentru autovehiculele cu
bare de amarare. Sarcina pe
acoperiş reprezintă suma dintre
masa portbagajului şi sarcina utilă.

Inapoi la Rezumat
84 Instrumentele şi comenzile

Instrumentele şi Comenzile Comenzile de pe volan


comenzile Reglarea volanului

Comenzile .................................... 84
Lămpile de avertizare, aparatele
de măsură şi indicatoarele ........... 90
Afişajul pentru informaţii ............ 102
Mesajele autovehiculului ........... 109
Computerul de bord ................... 112

Sistemul Infotainment şi Info-Display


poate fi acţionat prin intermediul
Deblocaţi maneta, reglaţi volanul, comenzilor de pe volan.
apoi fixaţi în poziţie maneta şi Informaţii suplimentare se găsesc în
asiguraţi-vă că s-a blocat complet. manualul de utilizare al sistemului
Nu reglaţi volanul decât dacă Infotainment.
autovehiculul este staţionar şi
sistemul de blocare a volanului este
dezactivat.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 85

Claxonul Ştergătoarele/ spălătorul Parcurgeţi treptele de lucru ale


ştergătoarelor de parbriz împingând
de parbriz maneta dincolo de punctul de
rezistenţă şi menţinând-o în poziţie.
Ştergătoarele de parbriz Este emis un semnal acustic în
poziţia §.
Nu utilizaţi ştergătoarele pe parbrizul
îngheţat.
Dezactivaţi ştergătoarele în
spălătoriile auto.
Intervalul de ştergere reglabil

Apăsaţi j.

Maneta va reveni întotdeauna în


poziţia iniţială.
& = rapid
% = lent
$ = ştergere intermitentă
§ = Oprit
Pentru o singură trecere atunci când
ştergătoarele de parbriz sunt oprite, Pentru a seta intervalul între cursele
apăsaţi maneta în jos. ştergătoarelor la o valoare între
2 şi 15 secunde: Cuplaţi contactul,
deplasaţi în jos maneta din poziţia

Inapoi la Rezumat
86 Instrumentele şi comenzile

§, aşteptaţi scurgerea intervalului Trageţi maneta. Lichidul de spălare


dorit, deplasaţi în sus maneta în este pulverizat pe parbriz şi
poziţia $. ştergătoarele parcurg câteva curse.
După cuplarea contactului şi setarea Dacă luminile sunt aprinse, lichidul de
manetei în poziţia $, intervalul de spălare este pulverizat şi pe faruri.
ştergere este setat la 6 secunde. Sistemul de spălare a farurilor va fi
nefuncţional timp de 2 minute.
Ştergerea automată cu senzor de
ploaie
Ştergătorul/ spălătorul de
lunetă
Păstraţi senzorul neacoperit de praf,
murdărie sau gheaţă.

Spălătorul de parbriz

$ = Ştergerea automată cu senzor


de ploaie
Împingeţi maneta spre înainte.
Senzorul de ploaie detectează
Ştergătorul de lunetă funcţionează în
cantitatea de apă de pe parbriz şi
modul temporizat. Opriţi ştergătorul
reglează automat frecvenţa de lucru
împingând din nou maneta spre
ştergătoarelor de parbriz.
înainte.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 87

Dacă maneta este menţinută împinsă Scăderea temperaturii este indicată afişează niciun mesaj dacă
spre înainte, lichidul de spălare este imediat iar creşterea temperaturii, cu temperatura exterioară este sub
pulverizat pe lunetă. o scurtă întârziere. -5°C.
Nu utilizaţi dacă luneta este Dacă temperatura exterioară scade la
îngheţată. 3°C, simbolul : se aprinde în 9 Avertisment
Dezactivaţi ştergătoarele în Triple-Info-Display sau
Board-Info-Display ca o avertizare cu Suprafaţa carosabilului poate fi
spălătoriile auto.
privire la posibilitatea prezenţei deja acoperită cu polei, chiar dacă
Ştergătorul lunetei este activat poleiului pe carosabil. : rămâne afişajul arată câteva grade peste
automat când ştergătoarele de aprinsă până când temperatura 0 °C.
parbriz funcţionează şi este selectată ajunge la cel puţin 5°C.
treapta de marşarier.
Ceasul
Data şi ora sunt prezentate în
Temperatura exterioară Info-Display.
Board-Info-Display 3 102,
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display 3 105.

La autovehicule cu
Graphic-Info-Display sau
Color-Info-Display, apare un mesaj
de avertizare în afişaj cu privire la
prezenţa poleiului pe carosabil. Nu se

Inapoi la Rezumat
88 Instrumentele şi comenzile

Reglarea datei şi orei în Unele staţii nu emit semnale de timp


Triple-Info-Display corecte. În astfel de cazuri, vă
recomandăm să dezactivaţi funcţia
de sincronizare automată a ceasului.
Activaţi modul Setări şi comutaţi la
setarea anului. Menţineţi apăsat
butonul Ö timp de circa 3 secunde
până când simbolul } clipeşte în afişaj
şi apare mesajul „RDS TIME” (Ora
RDS). Funcţia este activată (RDS
TIME 1) sau dezactivată (RDS TIME
0) cu ajutorul butonului ;. Ieşiţi din
modul Setări cu ajutorul butonului Ö.

Prizele pentru accesorii


Sistemul Infotainment trebuie să fie
oprit. Activaţi modul Setări menţinând Prizele pentru accesorii sunt
apăsat butonul Ö timp de circa amplasate în consola centrală şi în
2 secunde. Cifra care clipeşte este portbagaj.
reglată cu ajutorul butonului ;.
Butonul Ö este utilizat pentru trecerea
la modul următor şi pentru ieşirea din
modul Setări.
Sincronizarea automată a ceasului Nu deterioraţi prizele utilizând fişe
Semnalul RDS al majorităţii staţiilor necorespunzătoare. Conectarea
VHF setează automat ora, lucru accesoriilor electrice în timp ce
confirmat prin simbolul } în afişaj. motorul este oprit va duce la
descărcarea bateriei. Nu depăşiţi
Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 89

consumul maxim de 120 W. Nu Scrumierele


conectaţi accesorii care furnizează
curent, de ex. încărcătoare de baterii
Atenţie
sau baterii.
Accesoriile electrice conectate A se folosi numai pentru scrum şi
trebuie să respecte cerinţele de nu pentru materiale inflamabile.
compatibilitate electromagnetică
stipulate de standardul Scrumiera din faţă
DIN VDE 40 839.

Bricheta
Pentru a goli scrumiera, apăsaţi
clema de blocare, deschideţi complet
scrumiera şi scoateţi-o.

Scrumiera detaşabilă

Deschideţi scrumiera din dreptul


degajării.

Bricheta se află în consola centrală.


Apăsaţi bricheta. Se decuplează în
mod automat atunci când elementul
rezistiv s-a încins. Scoateţi bricheta.

Inapoi la Rezumat
90 Instrumentele şi comenzile

Scrumiera detaşabilă poate fi


amplasată în suporturile pentru
Lămpile de avertizare, Contorul de kilometraj
pahare. aparatele de măsură şi
indicatoarele
Panoul de instrumente
La anumite versiuni, indicatoarele
instrumentelor de bord se rotesc scurt
până în poziţia finală la cuplarea
contactului.

Vitezometrul
Linia inferioară arată distanţa totală
parcursă.

Contorul de parcurs
Linia superioară afişează numărul de
kilometri parcurşi de la ultima
resetare.
Pentru resetare, menţineţi apăsat
butonul de resetare timp de circa
2 secunde atunci când contactul este
cuplat.
Arată viteza autovehiculului.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 91

Turometrul Indicatorul de nivel


combustibil

Atunci când se funcţionează pe gaze


naturale, mesajul LoFuEL este afişat
Afişează turaţia motorului. dacă nivelul din rezervorul de benzină
Conduceţi pe cât posibil la turaţii Afişează nivelul combustibilului sau este scăzut. Confirmaţi mesajul prin
reduse ale motorului în fiecare presiunea gazului din rezervor, în apăsarea butonului de resetare 3 90.
treaptă de viteze. funcţie de combustibilul utilizat în Nu lăsaţi niciodată rezervorul să se
momentul respectiv. golească complet.
Atenţie Lampa de control Y se aprinde dacă Datorită combustibilului aflat în
nivelul în rezervor este redus. rezervor, cantitatea de completare
Dacă indicatorul se află în zona Realimentaţi imediat ce lampa de poate fi mai mică decât cea
roşie de avertizare, turaţia maximă control începe să clipească. specificată cu privire la capacitatea
admisă a motorului este depăşită. rezervorului.
La funcţionarea pe gaze naturale,
Motorul este în pericol.
sistemul comută automat la
funcţionarea pe benzină 3 92.

Inapoi la Rezumat
92 Instrumentele şi comenzile

Selectorul de combustibil Imediat ce rezervoarele de gaz se La fiecare şase luni, goliţi rezervorul
golesc, sistemul comută automat în de benzină până când lampa de
modul de funcţionare pe benzină control Y se aprinde şi realimentaţi.
până la decuplarea contactului. Acest lucru este necesar pentru
Dacă rezervoarele de gaz nu sunt menţinerea calităţii combustibilului şi
umplute, sistemul trebuie comutat a funcţionalităţii sistemului de
manual la funcţionarea pe benzină alimentare pe benzină.
înainte ca motorul să fie pornit din Umpleţi complet rezervorul la
nou. Astfel, se previne deteriorarea intervale regulate pentru a preveni
catalizatorului (supraîncălzirea coroziunea acestuia.
produsă de alimentarea neuniformă
cu combustibil).
Afişajul de service
Dacă butonul pentru selectarea
combustibilului este acţionat de mai
Prin apăsarea butonului Y, comutaţi multe ori într-un interval scurt de timp,
între alimentarea cu benzină şi cea cu este activat un dispozitiv de blocare
gaze naturale. Comutarea nu este a comutării. Motorul rămâne în modul
posibilă la sarcini ridicate (de ex., la curent de funcţionare. Dispozitivul de
o accelerare puternică, în timpul blocare rămâne activ până la
mersului cu acceleraţia la maxim). decuplarea contactului.
LED-ul de stare arată modul curent
de funcţionare. Este posibil să apară o uşoară
pierdere de putere şi cuplu la
Funcţionarea pe = Ledul este stins. funcţionarea pe benzină. De aceea,
bază de gaze trebuie să adaptaţi stilul de
naturale conducere (de ex. în timpul efectuării
Funcţionarea pe = Ledul este manevrelor de depăşire), precum şi Mesajul InSP apare când verificarea
benzină aprins. încărcarea autovehiculului (de ex. tehnică periodică este scadentă.
sarcini tractabile) la condiţiile date. Informaţii suplimentare 3 211.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 93

Lămpile de control
Lămpile de control descrise în
continuare nu sunt prezente în
dotarea tuturor autovehiculelor.
Descrierea se referă la toate
versiunile de instrumente. Atunci
când este cuplat contactul,
majoritatea lămpilor de control se vor
aprinde scurt pentru efectuarea unei
autoverificări.
Semnificaţie culori lămpi de control:
Roşu = Pericol, avertisment
important,
Galben = Avertisment, informare,
defecţiune,
Verde = Confirmare activare,
Albastru = Confirmare activare.

Inapoi la Rezumat
94 Instrumentele şi comenzile

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 95

Semnalizarea direcţiei Se aprinde Declanşarea dispozitivelor de


După cuplarea contactului, până pretensionare a centurilor de
O se aprinde sau clipeşte în siguranţă sau a airbagurilor este
culoarea verde. când se fixează centura de siguranţă.
indicată de aprinderea v.
Se aprinde Clipeşte
După demarare, până când se 9 Avertisment
Lampa de control se aprinde scurt
când sunt aprinse lămpile de parcare. fixează centura de siguranţă.
Apelaţi imediat la un atelier service
Luminile de parcare 3 121. Fixarea centurii de siguranţă 3 59.
autorizat pentru remedierea
cauzei defecţiunii.
Clipeşte Sistemele airbag şi
Lampa de control clipeşte dacă sunt Sistemele airbag, dispozitivele de
activate lămpile de semnalizare dispozitivele de pretensionare a centurilor de
direcţie sau luminile de avarie. pretensionare a centurilor siguranţă 3 62, 3 58.
Clipire rapidă: lampă de semnalizare de siguranţă
direcţie defectă sau siguranţă
aferentă arsă, lampă de semnalizare
v se aprinde în roşu. Sistemul de detectare
direcţie a remorcii defectă. La cuplarea contactului, lampa de a ocupării scaunului
control se aprinde circa 4 secunde. y se aprinde sau clipeşte în galben.
Înlocuirea becurilor 3 176.
Dacă lampa nu se aprinde, nu se
Siguranţele fuzibile 3 183.
stinge după 4 secunde sau se aprinde Este aprinsă
Lămpile de semnalizare direcţie în timpul mersului, înseamnă că
3 120. Dacă autovehiculul este echipat cu
există o defecţiune în sistemul de
sistem de detectare a ocupării
pretensionare a centurilor de
scaunului, lampa y se aprinde timp
Lampa de avertizare siguranţă, sistemul airbag sau
de circa 4 secunde după ce contactul
sistemul de detectare a ocupării
centură de siguranţă scaunului. Este posibil ca sistemele
este cuplat.
X se aprinde sau clipeşte în roşu. să nu se declanşeze în cazul unui
accident.

Inapoi la Rezumat
96 Instrumentele şi comenzile

Dacă este detectat un scaun pentru


9 Pericol Lampa de control
copii prevăzut cu emiţătoare, lampa
y rămâne aprinsă. Numai în această defecţiuni
situaţie poate fi transportat pe Clipirea lămpii de control în timpul Z se aprinde sau clipeşte în culoare
scaunul pasagerului din faţă un scaun mersului indică o defecţiune. galbenă.
pentru copii prevăzut cu emiţătoare, Apelaţi imediat la un atelier service
pentru remedierea cauzei Lampa se aprinde la cuplarea
sistemele airbag ale pasagerului din contactului şi se stinge la scurt timp
faţă fiind dezactivate 3 66. defecţiunii.
după pornirea motorului.
Scaunul pentru copii prevăzut cu
9 Pericol emiţătoare 3 71. Se aprinde în timpul funcţionării
motorului
Dacă scaunul pentru copii este Defecţiune în sistemul de control al
instalat şi lampa de control nu este Sistemul de încărcare emisiilor. Este posibil ca limitele
aprinsă în timpul mersului, p se aprinde în roşu. admise ale emisiilor de noxe să fi fost
airbagurile frontal şi lateral ale depăşite. Apelaţi imediat la un atelier
pasagerului din faţă nu sunt Lampa se aprinde la cuplarea
contactului şi se stinge la scurt timp service pentru asistenţă.
dezactivate.
după pornirea motorului.
Clipeşte în timpul funcţionării
Clipeşte Este aprinsă în timpul motorului
Defecţiuni în sistem sau scaunul Există o defecţiune ce poate duce la
pentru copii prevăzut cu emiţătoare
funcţionării motorului
Opriţi autovehiculul şi motorul. avarierea catalizatorului. Reduceţi
este defect sau incorect instalat apăsarea asupra pedalei de
3 66. Bateria nu se încarcă. Răcirea
motorului poate fi întreruptă. La acceleraţie până când lampa nu mai
modelele cu motoare diesel, este clipeşte. Apelaţi imediat la un atelier
posibil să fie întreruptă alimentarea service pentru asistenţă.
cu tensiune a servofrânei. Apelaţi la
un atelier service autorizat pentru
asistenţă.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 97

Scadenţă verificare Clipeşte atunci când contactul Se aprinde când contactul este cuplat
este cuplat dacă frâna de mână este trasă
service autovehicul 3 154.
Defecţiune în sistemul antidemaraj.
A se aprinde sau clipeşte în galben. Motorul nu va putea fi pornit 3 41.
Clipeşte
Este aprinsă în timpul Decuplaţi contactul şi reluaţi La autovehiculele echipate cu
funcţionării motorului procedura de pornire. transmisie manuală secvenţială,
Defecţiune la unitatea electronică de Dacă lampa de control continuă să lampa clipeşte câteva secunde după
control a motorului sau a transmisiei clipească, încercaţi să porniţi motorul decuplarea contactului dacă frâna de
3 146, 3 151. În acest caz, unitatea folosind cheia de rezervă şi apelaţi la mână nu a fost trasă.
electronică va comuta la un program un atelier service. La autovehiculele echipate cu
de funcţionare în caz de urgenţă. transmisie manuală secvenţială,
Consumul de combustibil poate să Sistemul de frână şi de lampa clipeşte când portiera şoferului
crească şi manevrabilitatea este deschisă dacă nu este cuplată
autovehiculului se poate reduce. ambreiaj nicio treaptă de viteze şi frâna de
Dacă defecţiunea persistă după R se aprinde sau clipeşte în roşu. mână nu este trasă.
repornirea autovehiculului, consultaţi
Este aprinsă
un atelier service.
Se aprinde când frâna de mână este Sistemul antiblocare frâne
Lampa se aprinde simultan cu eliberată dacă nivelul lichidului de (ABS)
apariţia simbolului InSP4 pe frână şi ambreiaj este prea scăzut u se aprinde în roşu.
3 174.
afişajul de service Se aprinde timp de câteva secunde la
Solicitaţi asistenţă din partea unui cuplarea contactului. Sistemul este
atelier service pentru purjarea apei
9 Avertisment gata de funcţionare după stingerea
din filtrul de motorină 3 110. lămpii de control.
Opriţi autovehiculul. Nu continuaţi
călătoria. Apelaţi la un atelier Dacă lampa de control nu se stinge
service autorizat. după câteva secunde sau se aprinde
în timpul mersului, indică o defecţiune

Inapoi la Rezumat
98 Instrumentele şi comenzile

în sistemul ABS. Sistemul de frânare Clipeşte Se aprinde în timpul mersului


va funcţiona în continuare, dar fără Defecţiune datorată senzorilor care Sistemul este dezactivat sau există
a beneficia de reglarea oferită de sunt murdari sau acoperiţi cu gheaţă o defecţiune. Este posibilă
sistemul ABS. sau zăpadă. continuarea călătoriei. Stabilitatea
Sistem antiblocaj frâne 3 153. sau tracţiunii poate fi totuşi afectată, în
funcţie de starea suprafeţei
Interferenţe datorită surselor externe carosabilului.
Modul Sport de ultrasunete. Odată cu
îndepărtarea sursei interferenţelor, Apelaţi la un atelier service pentru
1 se aprinde în galben. remedierea cauzei defecţiunii.
sistemul de senzori va funcţiona
Simbolul se aprinde când este activat normal. ESP®Plus 3 154.
modul Sport 3 145, 3 155.
Senzorii de parcare cu ultrasunete

Modul de iarnă
3 158. Temperatura lichidului de
răcire a motorului
T se aprinde în galben. Programul electronic de W se aprinde în roşu.
Simbolul se aprinde când este activat stabilitate
modul de iarnă 3 145, 3 150. Este aprinsă în timpul
v se aprinde sau clipeşte în galben.
Se aprinde timp de câteva secunde
funcţionării motorului
Sistemul ultrasonic de după cuplarea contactului. Opriţi autovehiculul şi motorul.
asistenţă la parcare
Clipeşte în timpul mersului Atenţie
r se aprinde sau clipeşte în galben.
Sistemul este cuplat activ. Este
Temperatura lichidului de răcire
Se aprinde posibil ca puterea motorului să se
este prea ridicată.
Defecţiuni în sistem. Apelaţi la un reducă şi autovehiculul să fie frânat
atelier service pentru remedierea automat într-o mică măsură 3 154.
Verificaţi imediat nivelul lichidului de
cauzei defecţiunii. răcire 3 173.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 99

Dacă nivelul lichidului de răcire este Sistemul de detectare Sistemul de detectare a pierderii de
insuficient, consultaţi un atelier presiune din anvelope 3 194,
service. a pierderii de presiune din sistemul de monitorizare a presiunii în
anvelope şi sistemul de anvelope 3 193.
Preîncălzirea şi filtrul de monitorizare a presiunii în
particule diesel anvelope Sistemul interactiv de
! se aprinde sau clipeşte în galben. w se aprinde sau clipeşte în roşu sau asistare a conducerii,
galben. controlul permanent al
Se aprinde suspensiei, modul SPORT
Preîncălzirea este activată. Se Lampa de control se aprinde în
activează doar dacă temperatura roşu IDS+ se aprinde în galben.
exterioară este scăzută. Pierdere de presiune din anvelope. Se aprinde timp de circa 10 secunde
Opriţi imediat şi verificaţi presiunea în după deschiderea portierei şoferului.
Clipeşte anvelope. Pentru anvelopele cu Dacă se aprinde în timpul mersului,
Lampa de control ! clipeşte dacă flancuri întărite 3 191, este permisă indică o defecţiune în sistem.
filtrul de particule diesel reclamă o viteză maximă de 80 km/h. Sistemul comută pe o reglare mai
curăţarea şi condiţiile anterioare rigidă a şasiului, ca măsură de
deplasării nu au permis iniţierea Lampa de control se aprinde în siguranţă. Apelaţi la un atelier service
procedurii de curăţare automată. galben pentru remedierea defecţiunii.
Continuaţi deplasarea şi, în limita Defecţiune de sistem sau anvelopă IDSPlus 3 155, Controlul permanent al
posibilităţilor, nu permiteţi ca turaţia fără senzor de presiune montat (de suspensiei 3 156, modul SPORT
motorului să coboare sub ex. roata de rezervă). Apelaţi la un 3 155.
2.000 rot/min. atelier service autorizat.
Lampa de control ! se stinge
imediat ce procesul de auto-curăţare Clipeşte Presiunea uleiului de
a filtrului se încheie. Clipeşte de trei ori pentru a indica motor
Filtrul de particule diesel 3 141. iniţializarea sistemului. I se aprinde în culoarea roşie.

Inapoi la Rezumat
100 Instrumentele şi comenzile

Lampa se aprinde la cuplarea Este aprinsă în timpul


contactului şi se stinge la scurt timp 9 Avertisment
funcţionării motorului
după pornirea motorului. Nivel scăzut al uleiului de motor.
Când motorul este oprit,
acţionarea volanului şi a pedalei Verificaţi nivelul uleiului de motor şi
Se aprinde în timpul funcţionării adăugaţi ulei dacă este necesar
de frână necesită o forţă
motorului 3 171.
considerabil mai mare.
Atenţie Nu scoateţi cheia din contact
decât când autovehiculul Nivel scăzut al
Lubrifierea motorului poate fi staţionează, în caz contrar, combustibilului
întreruptă. Acest lucru poate duce sistemul de blocare a volanului se
poate activa pe neaşteptate. Y se aprinde sau clipeşte în galben.
la avarierea motorului şi/ sau la
blocarea roţilor de tracţiune. Se aprinde
Verificaţi nivelul de ulei înainte de
a apela la asistenţa unui atelier Nivelul combustibilului din rezervor
1. Apăsaţi ambreiajul.
service 3 171. este scăzut.
2. Selectaţi poziţia neutră, aducei
maneta selectorului de viteze în Clipeşte
poziţia N. Nivel scăzut al uleiului de Combustibilul s-a epuizat.
3. Ieşiţi din trafic cât mai repede motor Realimentaţi imediat. Nu lăsaţi
posibil, fără a stânjeni circulaţia S se aprinde în galben. niciodată rezervorul să se golească
celorlalte autovehicule. complet.
Nivelul uleiului de motor este verificat
4. Decuplaţi contactul. automat. Catalizatorul 3 142.
Aerisirea sistemului de alimentare cu
motorină 3 175.
La funcţionarea pe gaze naturale,
sistemul comută automat la
funcţionarea pe benzină 3 92.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 101

Sistemul Open&Start Volanul este în continuare blocat. Farurile adaptive


Mişcaţi uşor volanul şi apăsaţi
(deschidere şi pornire) butonul Start/Stop. B se aprinde sau clipeşte în galben.
0 se aprinde sau clipeşte în culoare Sistemul Open&Start (deschidere şi
galbenă. Se aprinde
pornire) 3 31.
Defecţiuni în sistem.
Clipeşte Dacă dispozitivul de pivotare pentru
Cheia electronică nu se mai află în Pedala de frână apăsată iluminare în viraje se defectează,
aria de recepţie internă j se aprinde în galben. lampa pentru faza scurtă
a autovehiculului. Motorul nu poate fi corespunzătoare sensului respectiv
Motorul cu transmisie manuală
pornit. Menţineţi apăsat butonul Start/ este dezactivată şi este aprins
secvenţială poate fi pornit numai dacă
Stop ceva mai mult timp, pentru proiectorul de ceaţă.
pedala de frână este apăsată. Dacă
a decupla contactul. pedala de frână este apăsată, lampa Apelaţi la un atelier service pentru
sau de control se aprinde 3 149. asistenţă.
Cheia electronică este defectă.
Clipeşte
Utilizarea este posibilă doar în modul Luminile exterioare Sistemul este comutat pe fază scurtă
de funcţionare în caz de urgenţă.
8 se aprinde în verde. simetrică.
Se aprinde Lampa se aprinde când luminile Lampa de control B clipeşte pentru
Defecţiune în sistem. Încercaţi să exterioare sunt aprinse 3 117. aproximativ 4 secunde după ce
acţionaţi cu ajutorul cheii de rezervă, contactul este cuplat, pentru
al telecomenzii sau în modul de a reaminti că sistemul a fost activat
funcţionare în caz de urgenţă.
Faza lungă 3 118.
Menţineţi apăsat butonul Start/Stop C se aprinde în albastru. Farurile adaptive (AFL) 3 119.
ceva mai mult timp, pentru a decupla Se aprinde când este aprinsă faza
contactul. Apelaţi la un atelier service lungă sau în cursul semnalizării cu
autorizat pentru asistenţă. farurile 3 118. Proiectoarele de ceaţă
sau > se aprinde în verde.

Inapoi la Rezumat
102 Instrumentele şi comenzile

Lampa se aprinde când proiectoarele


de ceaţă din faţă sunt aprinse 3 120.
Afişajul pentru informaţii Afişajul pentru informaţii
de bord
Afişajul pentru trei tipuri de
Lampa de ceaţă spate informaţii
r se aprinde în galben.
Se aprinde când lampa de ceaţă
spate este în funcţiune 3 121.

Sistemul de control al
vitezei de croazieră
m se aprinde în verde.
Se aprinde când sistemul este activat
3 157.
Afişează ora, temperatura exterioară
Portieră deschisă şi data sau date de la sistemul
Afişează ora, temperatura exterioară Infotainment.
Q se aprinde în roşu. şi data sau date de la sistemul
Se aprinde când este deschisă Infotainment, când acesta este Selectarea funcţiilor
o portieră sau hayonul. activat. Funcţiile şi setările sistemului
Când contactul este decuplat, ora, Infotainment pot fi accesate prin
data şi temperatura exterioară pot fi intermediul afişajului pentru informaţii
vizualizate prin apăsarea scurtă de bord.
a unuia dintre cele două butoane de Aceasta se face prin utilizarea
sub afişaj. meniurilor şi butoanelor sistemului
Infotainment.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 103

Dacă nu se selectează nimic în Selectarea prin intermediul rozetei de Setarea sistemului


interval de 5 secunde, meniurile sunt reglaj din partea stângă de pe volan:
părăsite automat.
Selectarea prin intermediul
butoanelor sistemului Infotainment

Apăsaţi butonul Settings al sistemului


Apăsaţi rozeta de reglaj pentru
Infotainment. Opţiunea de meniu
deschiderea meniului BC. Din meniul
Audio este accesată.
BC, apăsaţi pentru a acţiona
cronometrul sau pentru a reporni Apelaţi System (Sistem) cu ajutorul
Din meniul Settings (Setări), utilizaţi măsurarea şi calculul. butonului săgeată stânga şi selectaţi
butonul OK pentru a apela funcţia cu ajutorul butonului OK.
Rotiţi rozeta de reglaj pentru a apela
dorită. Utilizaţi butoanele săgeţi
funcţia dorită.
pentru a modifica setările.
Din meniul BC, utilizaţi butonul OK
pentru a apela funcţia dorită. Utilizaţi
butonul OK pentru a acţiona
cronometrul sau pentru a reporni
măsurarea şi calculul.

Inapoi la Rezumat
104 Instrumentele şi comenzile

Sincronizarea automată a ceasului Reglarea datei şi orei Selectarea limbii

Semnalul RDS al majorităţii staţiilor Valoarea gata de modificat este Limba de afişare a anumitor funcţii
VHF setează automat ora. Această marcată prin săgeţi. Utilizaţi poate fi selectată.
funcţie este identificată prin butoanele săgeţi pentru a opera Selectaţi limba dorită cu ajutorul
simbolul } prezent pe afişaj. setarea dorită. butoanelor săgeţi.
Unele staţii nu emit semnale de timp
Logica de contact
corecte. În astfel de cazuri, vă
recomandăm să dezactivaţi funcţia Consultaţi manualul de utilizare al
de sincronizare automată a ceasului. sistemului Infotainment.
Dezactivarea (Clock Sync.Off (Sinc.
ceas dezactivată)) sau activarea
(Clock Sync.On (Sincronizare Ceas
Activată)) sincronizării automate
a ceasului se face prin intermediul
butoanelor săgeţi.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 105

Selectarea unităţilor de măsură Afişajul grafic pentru Selectarea funcţiilor


informaţii, afişajul color Funcţiile şi setările sistemului
Infotainment şi ale sistemului
pentru informaţii electronic de climatizare sunt
accesate prin intermediul afişajului.
Selecţiile se fac prin intermediul
meniurilor şi butoanelor, al butonului
multifuncţional al sistemului
Infotainment şi al rozetei de reglaj din
partea stângă de pe volan.
Selectarea prin intermediul
butoanelor sistemului Infotainment

Selectaţi unitatea de măsură dorită cu


ajutorul butoanelor săgeţi.

Afişează ora, temperatura exterioară,


data sau date de la sistemul
Infotainment (dacă este pornit) şi date
de la sistemul de climatizare.
Color-Info-Display afişează
informaţiile color.
Tipul şi modul de afişare
a informaţiilor depind de nivelul de
echipare a autovehiculului şi de Selectaţi opţiunile de meniu cu
setările curente. ajutorul meniurilor şi al butoanelor
sistemului Infotainment. Butonul OK

Inapoi la Rezumat
106 Instrumentele şi comenzile

este utilizat pentru selectarea unei Apăsaţi butonul multifuncţional Zonele funcţionale
opţiuni de meniu marcate sau pentru pentru a selecta opţiunea de meniu
confirmarea unei comenzi. marcată sau pentru a confirma
Pentru a ieşi dintr-un meniu, apăsaţi o comandă.
butonul săgeată stânga sau săgeată Pentru a ieşi dintr-un meniu, rotiţi
dreapta până când este afişat Return butonul multifuncţional până când
(Revenire) sau Main (Reţea) şi este afişat Return (Revenire) sau
selectaţi. Main (Reţea) şi selectaţi.
Selectarea prin intermediul butonului Selectarea prin intermediul rozetei de
multifuncţional reglaj din partea stângă de pe volan

Pentru fiecare zonă funcţională există


o pagină principală (Main), care este
selectată în partea superioară
a afişajului (nedisponibilă cu sistemul
Infotainment CD 30 sau portalul de
telefonie mobilă):
■ Audio,
■ Navigaţia,
■ Telefonul,
Rotiţi butonul multifuncţional pentru Rotiţi-o pentru a selecta o opţiune de
a marca opţiunile de meniu sau meniu. ■ Computerul de bord.
comenzile şi a selecta zonele Apăsaţi rozeta de reglaj pentru
funcţionale. a selecta opţiunea de meniu marcată
sau pentru a confirma o comandă.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 107

Setarea sistemului Reglarea datei şi orei La sistemele Infotainment cu sistem


de navigaţie, ora şi data sunt reglate
automat la receptarea semnalului de
satelit GPS.
Funcţia este activată prin bifarea
câmpului din dreptul Synchron. clock
automatical. (Sincronizare automată
a ceasului) în meniul Time, Date (Ora,
Data).
Selectarea limbii

Apăsaţi butonul Main al sistemului Selectaţi articolul Time, Date (Ora,


Infotainment. Data) din meniul Settings (Setări).
Apăsaţi butonul Settings al sistemului Selectaţi opţiunea de meniu dorită şi
Infotainment. În cazul sistemului efectuaţi setarea.
Infotainment CD 30, nu poate fi
selectat niciun meniu. Sincronizarea automată a ceasului
Semnalul RDS al majorităţii staţiilor
VHF setează automat ora.
Unele staţii nu emit semnale de timp
corecte. În astfel de cazuri, vă
recomandăm să dezactivaţi funcţia Limba de afişare a anumitor funcţii
de sincronizare automată a ceasului. poate fi selectată.
Selectaţi articolul Language (Limbă)
din meniul Settings (Setări).

Inapoi la Rezumat
108 Instrumentele şi comenzile

Selectaţi limba dorită. Selectarea unităţilor de măsură Reglarea contrastului


(Graphic-Info-Display)

Opţiunea selectată este indicată de Selectaţi articolul Units (Unităţi) din


un 6 în faţa opţiunii respective. meniul Settings (Setări). Selectaţi articolul Contrast
În cazul sistemelor cu mesaje vocale, Selectaţi unitatea de măsură dorită. (Contrast) din meniul Settings
atunci când configurarea limbii (Setări).
Opţiunile selectate sunt indicate de
afişajului este schimbată, sistemul vă un o în faţa opţiunii respective. Confirmaţi setarea dorită.
va întreba dacă doriţi şi modificarea
limbii mesajelor vocale – consultaţi Setarea modului de afişare
manualul de utilizare al sistemului Luminozitatea afişajului este
Infotainment. dependentă de iluminarea
habitaclului. Se pot face setări
suplimentare, după cum urmează:
Selectaţi articolul Day / Night (Zi /
Noapte) din meniul Settings (Setări).

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 109

Automatic (Automat) Culorile sunt


adaptate la nivelul luminii exterioare.
Mesajele ■ Dacă este depăşită viteza maximă
setată din fabricaţie.
Always day design (Afişare
autovehiculului ■ Dacă autovehiculul este echipat cu
permanentă pe timp de zi) text negru transmisie semiautomată şi
sau color pe fond luminos. Mesajele sunt transmise prin portiera şoferului este deschisă în
intermediul afişajului panoului de timp ce motorul este în funcţiune,
Always night design (Afişare bord sau al avertizărilor acustice.
permanentă pe timp de noapte) text o treaptă de viteze este cuplată
Mesajele sistemului de verificare apar când pedala de frână nu este
alb sau color pe fond întunecat. în Info-Display. Unele informaţii sunt apăsată.
Opţiunea selectată este indicată de afişate în formă abreviată. Confirmaţi
un o în faţa opţiunii respective. mesajele de avertizare cu butonul Când autovehiculul este parcat
multifuncţional 3 102, 3 105.
Logica de contact şi portiera şoferului este
Consultaţi manualul de utilizare al deschisă
sistemului Infotainment. Semnalele sonore de ■ Când cheia este în contact.
avertizare ■ Când luminile exterioare sunt
aprinse.
Când este pornit motorul sau în ■ Cu sistemul Deschidere şi Pornire
timpul mersului şi transmisia automată, dacă
■ Dacă nu este prezentă sau nu este maneta selectorului de viteze nu se
recunoscută cheia electronică. află în poziţia P.
■ Dacă centura de siguranţă nu este ■ La transmisia semiautomată, dacă
fixată. frâna de mână nu este trasă şi nu
■ Dacă o portieră sau hayonul nu este selectată nici o treaptă de
sunt complet închise la demarare. viteze când motorul este oprit.
■ Dacă s-a depăşit o anumită viteză
cu frâna de mână aplicată.

Inapoi la Rezumat
110 Instrumentele şi comenzile

Tensiunea bateriei Nivelul lichidului de răcire Sistemul de iluminare


Tensiune redusă a bateriei a motorului Luminile exterioare importante,
telecomenzii sau cheii electronice. La inclusiv cablurile şi siguranţele
autovehiculele fără sistem de fuzibile, sunt monitorizate. În modul
verificare, mesajul InSP3 apare în de tractare, sunt monitorizate şi
afişajul panoului de bord. Înlocuiţi lămpile remorcii. Remorcile cu lămpi
bateria 3 30, 3 31. cu leduri trebuie prevăzute cu un
sistem care să permită monitorizarea
lămpilor ca în cazurile cu becuri
Întrerupătorul lămpilor de clasice.
frână
Lampa de frână nu se aprinde în
cursul frânării. Apelaţi imediat la un
atelier service pentru remedierea
cauzei defecţiunii.
Nivel scăzut al lichidului de răcire în
sistemul de răcire a motorului.
Verificaţi imediat nivelul lichidului de
răcire 3 173.

Purjarea apei din filtrul de


motorină
Dacă în filtrul de motorină s-a Lampa ce reclamă atenţie este
acumulat apă, mesajul InSP4 apare indicată pe afişajul pentru informaţii
în afişajul panoului de bord. Apelaţi la sau mesajul InSP2 apare în afişajul
un atelier service autorizat. panoului de bord.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 111

Sistemul de alarmă antifurt a presiunii în anvelope 3 193. Nivelul lichidului de


Verificaţi presiunea în anvelope
Defecţiune în sistemul de alarmă 3 192, 3 230. spălare
antifurt. Apelaţi la un atelier service Nivelul lichidului de spălare scăzut.
pentru remedierea cauzei defecţiunii. Completaţi cu lichid de spălare
3 173.
Presiunea în anvelope

Dacă se înregistrează o pierdere


considerabilă de presiune, mesajul
corespunzător apare pe afişaj,
indicând anvelopa în pană.
La autovehiculele cu sistem de Ieşiţi din trafic cât mai repede posibil,
monitorizare a presiunii în anvelope, fără a stânjeni circulaţia celorlalte
dacă presiunea într-o anvelopă este autovehicule. Opriţi şi verificaţi
insuficientă, afişajul indică anvelopa anvelopele. Montaţi roata de rezervă
care trebuie verificată. 3 199. Dacă sunt montate anvelope
Reduceţi viteza de deplasare şi cu flancuri întărite, viteza maximă
verificaţi cu prima ocazie presiunea în este de 80 km/h. Informaţii 3 191.
anvelope. Sistemul de monitorizare Sistemul de monitorizare a presiunii
în anvelope 3 193.
Inapoi la Rezumat
112 Instrumentele şi comenzile

Computerul de bord Consumul instantaneu Viteza medie


Se afişează viteza medie. Măsurarea
Computerul de bord în poate fi resetată în orice moment.
afişajul pentru informaţii de Opririle în timpul călătoriei cu
contactul decuplat nu sunt luate în
bord calcul.
Accesaţi informaţiile computerului de
bord prin apăsarea butonului BC al Distanţa parcursă
sistemului Infotainment sau a rozetei Se afişează distanţa parcursă.
din partea stângă de pe volan. Măsurarea poate fi resetată în orice
Unele informaţii sunt afişate în formă moment.
prescurtată.
Autonomia
La selectarea unei funcţii audio,
rândurile următoare ale afişajului Se afişează consumul instantaneu.
conţin informaţii preluate de la La viteze reduse, este afişat
computerul de bord. consumul orar.

Consumul mediu
Se afişează consumul mediu.
Măsurarea poate fi resetată în orice
moment.

Consumul absolut
Se afişează consumul de combustibil.
Măsurarea poate fi resetată în orice
moment.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 113

Autonomia este calculată pe baza Selectaţi funcţia. Apăsaţi butonul OK Computerul de bord în
conţinutului curent al rezervorului şi sau rozeta de reglaj din partea stângă
a consumului curent. Valorile afişate de pe volan pentru a porni sau opri afişajul grafic pentru
sunt valori medii. cronometrul. informaţii sau afişajul color
După alimentare, sistemul
Resetarea computerului de bord pentru informaţii
actualizează autonomia cu o uşoară
Măsurarea/ calculul următoarelor Pagina principală a computerului de
întârziere.
informaţii ale computerului de bord bord furnizează informaţii despre
Când nivelul combustibilului din autonomia de parcurs, consumul
poate fi repornit(ă):
rezervor este scăzut, mesajul Range curent şi consumul mediu de
(Autonomie) apare în afişaj. ■ Consumul mediu, combustibil ale BC 1.
Când rezervorul este aproape gol, ■ Consumul absolut, Pentru afişarea altor informaţii ale
mesajul Refuel! (Alimentaţi!) apare în ■ Viteza medie, computerului de bord, apăsaţi butonul
afişaj. ■ Distanţa parcursă, BC al sistemului Infotainment şi
selectaţi meniul computerului de bord
Cronometrul ■ Cronometrul.
din afişaj sau apăsaţi rozeta de reglaj
Selectaţi informaţia dorită din din partea stângă de pe volan.
computerul de bord 3 102. Pentru
Selectaţi opţiunea BC 1 sau BC 2 din
resetare, apăsaţi butonul OK sau
meniul computerul de bord.
rozeta de reglaj din partea stângă de
pe volan timp de circa 2 secunde.

Inapoi la Rezumat
114 Instrumentele şi comenzile

Autonomia

Când nivelul combustibilului din Distanţa parcursă


rezervor este scăzut, mesajul Range
Autonomia este calculată pe baza Se afişează distanţa parcursă.
(Autonomie) apare în afişaj.
conţinutului curent al rezervorului şi Măsurarea poate fi resetată în orice
a consumului curent. Valorile afişate Când rezervorul este aproape gol, moment.
sunt valori medii. mesajul Please refuel! (Rugăm,
alimentaţi!) apare în afişaj. Viteza medie
După alimentare, sistemul
Sistemul de navigaţie vă va ghida Se afişează viteza medie. Măsurarea
actualizează autonomia cu o uşoară
spre cea mai apropiată staţie de poate fi resetată în orice moment.
întârziere.
alimentare. Consultaţi manualul Opririle în timpul călătoriei cu
sistemului Infotainment pentru contactul decuplat nu sunt luate în
informaţii suplimentare. calcul.
Consumul instantaneu Consumul absolut
Se afişează consumul instantaneu. Se afişează consumul de combustibil.
La viteze reduse, este afişat Măsurarea poate fi resetată în orice
consumul orar. moment.

Inapoi la Rezumat
Instrumentele şi comenzile 115

Consumul mediu
Se afişează consumul mediu.
Măsurarea poate fi resetată în orice
moment.

Resetarea computerului de bord


Măsurarea sau calculul următoarelor
informaţii ale computerului de bord
pot fi repornite:
■ Distanţa parcursă,
■ Viteza medie,
■ Consumul absolut, Informaţiile celor două computere de Pentru resetarea tuturor informaţiilor
■ Consumul mediu. bord pot fi resetate separat, fiind din computerul de bord, selectaţi
Selectaţi opţiunea BC 1 sau BC 2 din astfel posibilă evaluarea datelor opţiunea All values (Toate valorile).
meniul Board Computer (Computer obţinute în intervale de timp diferite.
de bord). Selectaţi informaţia dorită
a computerului de bord şi confirmaţi.

Inapoi la Rezumat
116 Instrumentele şi comenzile

Cronometrul Driving Time excl. Stops Presiunea în anvelope


(Durata conducerii, fără opriri)
Este înregistrat timpul în care
autovehiculul se află în mişcare. Nu
sunt incluşi timpii de staţionare.

Driving Time incl. Stops (Durata


conducerii, cu opriri)
Este înregistrat timpul în care
autovehiculul se află în mişcare. Sunt
incluse şi perioadele de staţionare cu
contactul cuplat.

Travel Time (Durata călătoriei)


Selectaţi opţiunea Timer Măsurarea intervalului de la activarea Selectaţi opţiunea Tyres (Anvelope)
(Cronometru) din meniul Board manuală prin intermediul Start din meniul Board Computer
Computer (Computer de bord). (Pornire) până la dezactivarea (Computer de bord).
Pentru pornire, selectaţi opţiunea manuală prin intermediul Reset Va fi afişată presiunea curentă în
Start (Pornire). Pentru oprire, (Resetare). fiecare anvelopă.
selectaţi opţiunea Stop (Oprire). Informaţii suplimentare 3 193.
Pentru resetare, selectaţi opţiunea
Reset (Resetare).
Afişajul relevant al cronometrului
poate fi selectat din meniul Options
(Opţiuni):

Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 117

Sistem de iluminare Luminile exterioare Sistemul de control


automat al luminilor
Comutatorul de lumini
Luminile exterioare .................... 117
Iluminarea interioară .................. 122
Caracteristici ale sistemului de
iluminare .................................... 123

Comutatorul de lumini setat pe


Rotiţi comutatorul de lumini: AUTO: Când motorul este în
7 = Stinse funcţiune, farurile se aprind în condiţii
8 = Lămpile de poziţie laterale de iluminare exterioară precară.
9 = Farurile Ca măsură de siguranţă, comutatorul
de lumini trebuie să rămână
Lampa de control 8 3 101.
întotdeauna în poziţia AUTO.
Dacă este decuplat contactul cu
Reglaţi comutatorul pentru lumini în
farurile aprinse, rămân aprinse doar
poziţia 9 dacă vizibilitatea este
luminile de poziţie laterale.
redusă datorită ceţii sau burniţei.

Inapoi la Rezumat
118 Sistem de iluminare

Faza lungă Reglarea fasciculului 2 = toate scaunele ocupate şi


portbagajul încărcat
farurilor 3 = scaunul şoferului ocupat şi
portbagajul încărcat
Reglare manuală a fasciculului
farurilor Autovehicule cu sistem de control
automat al nivelului
0 = scaunele faţă ocupate
1 = toate scaunele ocupate
1 = toate scaunele ocupate şi
portbagajul încărcat
2 = scaunul şoferului ocupat şi
portbagajul încărcat

Pentru a comuta din faza scurtă în


Reglarea automată
faza lungă, împingeţi maneta spre a fasciculului farurilor
înainte. Raza de acţiune a fasciculului
farurilor este reglată automat în
Pentru a reveni la faza scurtă,
funcţie de încărcarea autovehiculului.
împingeţi din nou maneta sau trageţi Pentru a adapta raza de acţiune
de aceasta. a fasciculului farurilor la încărcarea
autovehiculului şi a preveni orbirea Farurile când conduceţi în
Semnalizarea cu farurile celor ce circulă din sens opus: afara ţării
Apăsaţi butonul pentru a-l debloca şi
Pentru a activa semnalizarea cu rotiţi-l în poziţia dorită. Faza scurtă asimetrică măreşte
farurile, trageţi de manetă. câmpul de vizibilitate pe marginea
Autovehiculele fără sistem de control carosabilului dinspre partea
automat al nivelului pasagerului.
0 = scaunele faţă ocupate
1 = toate scaunele ocupate
Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 119

Totuşi, atunci când circulaţi în ţări în Adaptarea orientării fasciculului Farurile adaptive
care traficul se desfăşoară pe farurilor:
cealaltă parte a carosabilului, reglaţi La autovehiculele echipate cu faruri
1. Împingeţi şi menţineţi împinsă bi-Xenon, farurile adaptive
farurile pentru a preveni orbirea celor maneta.
ce circulă din sens opus. ameliorează iluminarea în curbe şi
2. Cuplaţi contactul. cresc raza de acţiune a fasciculului
Autovehicule echipate cu sistem 3. O avertizare acustică se aude farurilor.
de faruri cu halogen circa 3 secunde.
Iluminarea în curbe
Apelaţi la un atelier service pentru Lampa de control B 3 101.
reglarea farurilor.

Autovehicule cu faruri adaptive Funcţia de iluminare pe


(AFL) timp de zi
Când contactul este cuplat şi
comutatorul de lumini este setat în
poziţia 7 sau AUTO, lămpile de
poziţie laterale sunt aprinse. Atunci
când motorul este în funcţiune, se
aprind farurile.
La autovehicule fără control automat
al luminilor, 9 trebuie activat atunci
când se întunecă pentru a se asigura Fasciculul de lumină pivotează în
iluminarea panoului de bord. funcţie de poziţia volanului şi de
viteză.
Sistemul de iluminare pe timp de zi se
dezactivează la decuplarea
contactului.

Inapoi la Rezumat
120 Sistem de iluminare

Iluminare pe autostradă Semnalizarea virajelor şi volanul revine în poziţia iniţială,


La viteze mari şi conducere continuă semnalizarea direcţiei este
în linie dreaptă, intensitatea
a schimbării benzii de dezactivată automat.
luminoasă a farurilor creşte uşor, rulare Pentru trei clipiri de semnalizare, de
automat, crescând astfel raza de ex. la schimbarea benzii de rulare,
acţiune a fasciculului farurilor. deplasaţi maneta până în punctul de
Lampa de control B 3 101. rezistenţă şi apoi eliberaţi-o.
Deplasaţi maneta în punctul de
rezistenţă şi menţineţi-o pentru
Luminile de avarie prelungirea semnalizării.
Dezactivaţi manual semnalizarea
direcţiei împingând uşor maneta.

Proiectoarele de ceaţă

Maneta în = semnalizare la
sus dreapta
Maneta în = semnalizare la stânga
jos
Maneta va reveni întotdeauna în
Acţionate prin intermediul poziţia iniţială.
butonului ¨. Dacă maneta este împinsă dincolo de
Luminile de avarie se activează punctul de rezistenţă, semnalizarea
automat dacă se declanşează direcţiei rămâne activată. Atunci când
airbagurile.

Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 121

Proiectoarele de ceaţă pot fi activate Lămpile de ceaţă spate sunt Confirmare printr-un semnal şi prin
atunci când contactul este cuplat şi dezactivate în timpul tractării. lampa de control a lămpilor de
farurile sau lămpile de poziţie laterale semnalizare de pe partea respectivă.
sunt aprinse.
Lămpile de parcare Pentru dezactivare, cuplaţi contactul
Acţionate prin intermediul butonului sau deplasaţi maneta de semnalizare
>. în sens opus.

Lămpile de ceaţă spate Lămpile de marşarier


Lămpile de marşarier se aprind când
contactul este cuplat şi treapta de
marşarier este cuplată.

Lentilele farurilor aburite


Interiorul lentilelor farurilor se poate
aburi uşor în condiţii de umezeală şi
frig, ploaie sau după spălare.
La parcare, lămpile de parcare de pe
Condensul dispare repede de la sine;
o parte pot fi activate:
pentru a accelera procesul, aprindeţi
1. Rotiţi comutatorul de lumini în luminile exterioare.
poziţia 7 sau AUTO.
Lămpile de ceaţă spate pot fi activate 2. Decuplaţi contactul.
atunci când contactul este cuplat şi
farurile sau lămpile de poziţie laterale 3. Deplasaţi maneta de semnalizare
(împreună cu proiectoarele de ceaţă) complet în sus (lămpile de
sunt aprinse. parcare de pe partea dreaptă) sau
în jos (lămpile de parcare de pe
Acţionate prin intermediul butonului partea stângă).
r.

Inapoi la Rezumat
122 Sistem de iluminare

Iluminarea interioară Luminile interioare


În cursul intrării sau ieşirii din
Controlul iluminării autovehicul, plafoniera din faţă şi
panoului de bord plafoniera centrală se aprind şi apoi
se sting după un timp.

Plafoniera din faţă

Acţionată prin intermediul


comutatorului (I = aprinsă, 0 = stinsă,
central = automată).

Luminozitatea poate fi reglată când


luminile exterioare sunt aprinse:
Apăsaţi butonul k pentru a-l debloca,
apoi rotiţi-l şi menţineţi-l în poziţie Acţionate prin intermediul
până când se obţine luminozitatea butonului c.
dorită.
Plafonierele centrală şi spate
Există două versiuni.

Inapoi la Rezumat
Sistem de iluminare 123

Dezactivată prin intermediul


butonului c.
Caracteristici ale Luminile de însoţire la
sistemului de iluminare ieşirea din autovehicul
Lămpile de lectură Iluminarea consolei
centrale
Spot luminos în carcasa oglinzii
retrovizoare interioare. Iluminarea
consolei centrale reglată automat, în
funcţie de nivelul luminii exterioare.

Luminile de acces
După deblocarea autovehiculului,
iluminarea panoului de bord şi
a plăcuţei de înmatriculare se Faza scurtă şi lămpile marşarier
activează timp de câteva secunde. rămân aprinse timp de circa
Acţionate prin intermediul Demararea 3 17. 30 de secunde după ce sistemul este
butoanelor a (I = aprinsă, 0 = stinsă, activat şi portiera şoferului este
central = automată) închisă.

Lămpile din parasolare Activarea


Iluminarea este activată la 1. Decuplaţi contactul.
deschiderea capacului. 2. Scoateţi cheia din contact.
3. Deschideţi portiera şoferului.

Inapoi la Rezumat
124 Sistem de iluminare

4. Trageţi de maneta de
semnalizare.
5. Închideţi portiera şoferului.
Dacă portiera şoferului nu este
închisă, luminile se sting după
două minute.
Sistemul de iluminare este dezactivat
imediat dacă maneta de semnalizare
este trasă spre volan în timp ce
portiera şoferului este deschisă.

Funcţia de protecţie
împotriva descărcării
acumulatorului
Pentru a se preveni descărcarea
bateriei, toate luminile interioare sunt
stinse automat după 10 minute de la
decuplarea contactului.

Inapoi la Rezumat
Sistemul Infotainment 125

Sistemul Infotainment Introducere Aparatul radio


Funcţionarea Recepţia radio
Introducere ................................. 125 Sistemul Infotainment se utilizează Recepţia radio poate fi perturbată de
conform instrucţiunilor de utilizare din apariţia zgomotului de fond,
Aparatul radio ............................ 125 manual. distorsiuni sau întreruperea completă
Sistemele audio ......................... 126 a recepţiei datorită următoarelor
Sistemul Infotainment pentru situaţii:
locurile din spate ........................ 126 ■ Modificarea distanţei faţă de staţia
Telefonul .................................... 126 de emisie,
■ recepţia cu ecou datorată efectului
de reflexie,
■ efectul de ecranare.

Inapoi la Rezumat
126 Sistemul Infotainment

Sistemele audio Sistemul Infotainment Telefonul


pentru locurile din spate
Dispozitivele auxiliare Telefonul mobil şi
Sistemul audio pentru echipamentul radio CB
scaunele din spate Instrucţiuni de instalare şi
instrucţiuni de utilizare
La montarea şi utilizarea telefonului
mobil, trebuie să ţineţi cont de
instrucţiunile de instalare şi de
instrucţiunile de utilizare furnizate de
producătorul telefonului mobil şi al
sistemului handsfree. Nerespectarea
acestor instrucţiuni poate avea drept
consecinţă anularea certificatului de
Se poate conecta o sursă audio înmatriculare (Directiva UE
externă, cum ar fi un CD-player 95/54/EC).
portabil, folosindu-se o mufă de Recomandări pentru funcţionarea
3,5 mm conectată la intrarea auxiliară Twin Audio permite selectarea între corespunzătoare:
(AUX). sursa audio redată prin intermediul
■ Instalarea antenei exterioare de
sistemului Infotainment şi o altă sursă
Păstraţi întotdeauna intrarea auxiliară către specialişti, pentru a se obţine
audio. Se pot controla numai acele
curată şi uscată. o rază de acţiune maximă,
surse audio care nu sunt selectate
curent prin intermediul sistemului ■ Puterea maximă de transmisie
Infotainment. 10 W,
Sunt disponibile două mufe pentru ■ Instalarea telefonului într-un loc
căşti audio, cu control separat al adecvat, cu respectarea Notelor
volumului. 3 62 relevante.

Inapoi la Rezumat
Sistemul Infotainment 127

Solicitaţii informaţii despre locurile


prevăzute pentru instalarea antenei şi 9 Avertisment
a suportului pentru telefon, cât şi
despre utilizarea echipamentelor de Utilizarea echipamentelor radio şi
transmisie cu putere mai mare de a telefoanelor mobile care nu
10 W. respectă standardele de telefonie
mobilă sus menţionate este
Este admisă ataşarea unui set permisă numai dacă instalaţi
handsfree fără antenă externă la un o antenă exterioară pe
telefon mobil standarde autovehicul.
GSM 900/1800/1900 şi UMTS numai
dacă puterea maximă de transmisie
a telefonului mobil nu depăşeşte Atenţie
2 W în reţeaua GSM 900, respectiv
1 W în alte reţele. Telefoanele mobile şi
Din motive de siguranţă, nu utilizaţi echipamentele radio pot afecta
telefonul în timp ce conduceţi. Chiar funcţionarea unităţilor electronice
şi folosirea unui set handsfree vă de control ale autovehiculului când
poate distrage atenţia în timpul sunt utilizate în habitaclu fără
conducerii. antenă exterioară, dacă nu se
respectă reglementările
menţionate mai sus.

Inapoi la Rezumat
128 Control climatizare

Control climatizare Sistemele de Distribuţia fluxului de aer


L = spre zona capului şi zona
climatizare picioarelor
M = spre zona capului
Sistemele de climatizare ............ 128 Sistemul de încălzire şi l = spre parbriz şi geamurile
Fantele de ventilaţie .................. 135 ventilaţie laterale din faţă
J = spre parbriz, geamurile
Întreţinerea ................................. 137
laterale din faţă şi zona
picioarelor
K = spre zona picioarelor
Sunt posibile setări intermediare.

Temperatura
roşu = aer cald
albastru = aer rece
Încălzirea nu va fi pe deplin
funcţională înainte ca motorul să
atingă temperatura de regim.
Comenzile pentru:
■ Distribuţia fluxului de aer Turaţia ventilatorului
■ Temperatura Reglaţi fluxul de aer prin reglarea
ventilatorului la turaţia dorită.
■ Turaţia ventilatorului
Luneta încălzită Ü 3 45.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 129

Dezaburirea şi degivrarea Sistemul de aer atunci când temperatura exterioară


geamurilor depăşeşte un nivel specificat. De
condiţionat aceea se poate forma condens care
■ Setaţi selectorul pentru distribuţia
fluxului de aer în poziţia l. este eliminat sub autovehicul.
■ Setaţi selectorul de temperatură în Dacă nu este necesară răcirea sau
poziţia cald la maximum. uscarea aerului, opriţi sistemul de
răcire pentru a economisi
■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul combustibil.
maxim.
■ Porniţi încălzirea lunetei Ü. Sistemul de recirculare
■ Deschideţi fantele de ventilaţie a aerului 4
laterale după dorinţă şi direcţionaţi Acţionate prin intermediul butonului
fluxul de aer către geamurile 4.
portierelor.
■ Pentru încălzirea simultană a zonei
picioarelor, aduceţi selectorul Suplimentar faţă de sistemul de
pentru distribuţia fluxului de aer în încălzire şi ventilaţie, sistemul de aer
poziţia J. condiţionat asigură:
n = Răcirea
4 = Recircularea aerului

Răcirea n
Controlată prin intermediul butonului
n şi funcţională doar atunci când
motorul şi ventilatorul funcţionează.
Compresorul sistemului de aer
condiţionat răceşte şi elimină
umiditatea din aerul admis (îl usucă)

Inapoi la Rezumat
130 Control climatizare

9 Avertisment
■ Setaţi selectorul de temperatură în Sistemul automat de
poziţia rece la maximum.
■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul
climatizare
Funcţionarea în modul de
recirculare a aerului reduce fluxul maxim.
de aer admis în habitaclu. ■ Deschideţi toate fantele de
Funcţionarea sistemului fără ventilaţie.
funcţia de răcire cauzează
creşterea umidităţii aerului din Dezaburirea şi degivrarea
interior, iar geamurile se pot aburi. geamurilor
Calitatea aerului din interior se ■ Răcirea n activată.
deteriorează, ceea ce poate cauza
■ Setaţi selectorul pentru distribuţia
somnolenţă pasagerilor.
fluxului de aer în poziţia l.
Distribuţia fluxului de aer în poziţia ■ Setaţi selectorul de temperatură în
l: Recircularea aerului este poziţia cald la maximum.
dezactivată. ■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul Comenzile pentru:
maxim. ■ Distribuţia fluxului de aer
Răcirea maximă ■ Porniţi încălzirea lunetei Ü. ■ Temperatura
Deschideţi pentru scurt timp
geamurile astfel încât aerul fierbinte ■ Deschideţi fantele de ventilaţie ■ Turaţia ventilatorului
să fie eliminat rapid. laterale după dorinţă şi direcţionaţi
n = Răcirea
fluxul de aer către geamurile
■ Răcirea n activată. 4 = Recircularea aerului
portierelor.
V = Dezaburirea şi degivrarea
■ Sistemul de recirculare a aerului ■ Pentru încălzirea simultană a zonei
4 activat, picioarelor, aduceţi selectorul Luneta încălzită Ü 3 45.
■ Setaţi selectorul pentru distribuţia pentru distribuţia fluxului de aer în
fluxului de aer în poziţia M. poziţia J.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 131

Temperatura preselectată este Sunt posibile setări intermediare. Compresorul sistemului de aer
menţinută automat la o valoare condiţionat răceşte şi elimină
constantă. În modul automat, turaţia Preselectarea temperaturii umiditatea din aerul admis (îl usucă)
ventilatorului reglează automat fluxul Setaţi selectorul de temperatură în atunci când temperatura exterioară
de aer. poziţia dorită. Sunt posibile setări depăşeşte un nivel specificat. De
intermediare. aceea se poate forma condens care
Modul automat Din motive de confort, temperatura este eliminat sub autovehicul.
Setări de bază pentru confort maxim: poate fi modificată numai în trepte Dacă nu este necesară răcirea sau
■ Setaţi selectorul de turaţie mici. uscarea aerului, opriţi sistemul de
a ventilatorului în poziţia A. În poziţiile extreme, nu se realizează răcire pentru a economisi
■ Aduceţi selectorul pentru distribuţia o reglare a temperaturii. Sistemul de combustibil.
fluxului de aer în poziţia dorită. aer condiţionat funcţionează la
niveluri maxime de răcire sau Sistemul de recirculare
■ Presetaţi temperatura la nivelul a aerului 4
dorit. încălzire.
Încălzirea nu va fi pe deplin Modul de recirculare a aerului este
■ Răcirea n activată. controlat prin intermediul butonului
funcţională înainte ca motorul să
■ Deschideţi toate fantele de atingă temperatura de regim. 4.
ventilaţie.
Turaţia ventilatorului
Distribuţia fluxului de aer În modul automat A, turaţia
L = spre zona capului şi zona ventilatorului reglează automat fluxul
picioarelor de aer. Dacă este cazul, fluxul de aer
M = spre zona capului poate fi reglat manual.
l = spre parbriz şi geamurile
laterale din faţă Răcirea n
J = spre parbriz, geamurile Controlată prin intermediul butonului
laterale din faţă şi zona
n şi funcţională doar atunci când
picioarelor
motorul şi ventilatorul funcţionează.
K = spre zona picioarelor
Inapoi la Rezumat
132 Control climatizare

9 Avertisment
Sistemul automat de climatizare Sistemul electronic de
răceşte aerul în mod automat până la
valoarea specificată lucrând la climatizare
Funcţionarea în modul de capacitate maximă de răcire.
recirculare a aerului reduce fluxul
de aer admis în habitaclu. Cu selectorul de temperatură în
Funcţionarea sistemului fără poziţia rece la minimum, sistemul
funcţia de răcire cauzează funcţionează permanent la nivel
creşterea umidităţii aerului din maxim de răcire. Sistemul este setat
interior, iar geamurile se pot aburi. automat în modul de recirculare
Calitatea aerului din interior se a aerului atunci când aerul
deteriorează, ceea ce poate cauza condiţionat este activat.
somnolenţă pasagerilor.
Dezaburirea şi degivrarea
Răcirea maximă geamurilor
Deschideţi geamurile pentru scurt ■ Răcirea n activată.
timp pentru ca aerul fierbinte din ■ Apăsaţi butonul V: în poziţia A, Comenzile pentru:
interior să fie eliminat rapid. ventilatorul comută automat la ■ Temperatura
■ Răcirea n activată. turaţie maximă, fluxul de aer este
■ Distribuţia fluxului de aer şi
direcţionat către parbriz.
■ Setaţi selectorul pentru distribuţia selectarea meniurilor
fluxului de aer în poziţia M. ■ Setaţi selectorul de temperatură în
■ Turaţia ventilatorului
poziţia cald la maximum.
■ Setaţi selectorul de temperatură la AUTO = Modul automat
valoarea dorită a temperaturii. ■ Porniţi încălzirea lunetei Ü.
4 = recircularea aerului
■ Setaţi selectorul de turaţie V = dezaburirea şi degivrarea
a ventilatorului în poziţia A. Luneta încălzită Ü 3 45.
■ Deschideţi toate fantele de
ventilaţie.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 133

Temperatura preselectată este Sistemul electronic de climatizare Dacă este setată temperatura
menţinută automat la o valoare este complet funcţional numai cu maximă, Hi apare în afişaj şi sistemul
constantă. În modul automat, turaţia motorul pornit. electronic de climatizare
ventilatorului şi distribuţia fluxului de Nu acoperiţi senzorul din planşa de funcţionează la încălzire maximă.
aer reglează automat fluxul de aer. bord pentru a se asigura o funcţionare
Sistemul poate fi adaptat manual prin corectă. Turaţia ventilatorului
intermediul selectoarelor pentru Treapta de turaţie selectată
distribuţia fluxului de aer şi turaţia Modul automat a ventilatorului este indicată pe afişaj
ventilatorului. Setări de bază pentru confort maxim: prin simbolul x şi numărul asociat.
■ Apăsaţi butonul AUTO. Dacă ventilatorul este oprit, sistemul
de aer condiţionat nu va funcţiona.
■ Deschideţi toate fantele de
ventilaţie. Pentru a reveni la modul automat:
Apăsaţi butonul AUTO.
■ Air conditioning (Aer condiţionat)
pornit. Dezaburirea şi degivrarea
■ Reglaţi temperatura dorită. geamurilor
Apăsaţi butonul V. V apare în
Preselectarea temperaturii afişaj.
Temperaturile pot fi setate la nivelul
dorit. Temperatura şi distribuţia fluxului de
aer sunt reglate automat iar
Din motive de confort, temperatura ventilatorul funcţionează la turaţie
poate fi modificată numai în trepte maximă.
Datele sunt prezentate în mici.
Info-Display. Modificarea setărilor Pentru a reveni la modul automat:
este indicată scurt în Info-Display, Dacă este setată temperatura apăsaţi butonul V sau AUTO.
suprapunându-se peste meniul afişat minimă, Lo apare în afişaj şi sistemul
electronic de climatizare Porniţi încălzirea lunetei Ü.
curent.
funcţionează la răcire maximă.

Inapoi la Rezumat
134 Control climatizare

Setările manuale din meniul Meniul Air distribut. (Distrib. aer) Compresorul sistemului de aer
climatizare poate fi apelat de asemenea prin condiţionat răceşte şi elimină
Setările sistemului electronic de intermediul meniului Climate umiditatea din aerul admis (îl usucă)
climatizare pot fi modificate prin (Climatizare). atunci când temperatura exterioară
intermediul butonului rotativ central, Revenirea la modul automat de depăşeşte un nivel specificat. De
al butoanelor şi al meniurilor afişate. distribuţie a fluxului de aer: aceea se poate forma condens care
Dezactivaţi setarea corespunzătoare este eliminat sub autovehicul.
Pentru a accesa un meniu, apăsaţi
butonul rotativ central. Meniul Climate sau apăsaţi butonul AUTO. Dacă nu este necesară răcirea sau
(Climatizare) apare în afişaj. uscarea aerului, opriţi sistemul de
Răcirea răcire pentru a economisi
Opţiunile de meniu sunt marcate combustibil; Eco apare în afişaj.
individual prin rotirea butonului rotativ
central şi selectate prin apăsarea Reglarea ventilatorului în modul
acestuia. automat
Pentru a ieşi dintr-un meniu, rotiţi În modul automat, turaţiei
butonul rotativ central până când este ventilatorului poate fi reglată.
afişat Return (Revenire) sau Main
Selectaţi opţiunea de meniu
(Reţea) şi selectaţi.
Automatic blower (Ventilator
Distribuţia fluxului de aer automat) în meniul Climate
(Climatizare) şi selectaţi turaţia dorită
Rotiţi butonul rotativ central. Meniul a ventilatorului.
Air distribut. (Distrib. aer) este activat,
indicând setările disponibile pentru Recircularea aerului în modul
distribuţia fluxului de aer: În meniul Climate (Climatizare), manual
Sus = spre parbriz şi geamurile selectaţi opţiunea de meniu AC (aer
Modul de recirculare a aerului este
laterale din faţă. condiţiuonat) şi activaţi sau
controlat prin intermediul butonului
Central = spre ocupanţii dezactivaţi răcirea.
4.
autovehiculului.
Jos = spre zona picioarelor.
Inapoi la Rezumat
Control climatizare 135

9 Avertisment Sistemul auxiliar de Fantele de ventilaţie


încălzire
Funcţionarea în modul de Fantele de ventilaţie
recirculare a aerului reduce fluxul Sistemul de încălzire a aerului reglabile
de aer admis în habitaclu. Sistemul Quickheat este un încălzitor
Funcţionarea sistemului fără Pentru a preveni îngheţarea
de aer electric auxiliar care încălzeşte evaporatorului datorită absenţei
funcţia de răcire cauzează habitaclul mult mai repede.
creşterea umidităţii aerului din ventilaţiei, cel puţin una dintre fantele
de ventilaţie trebuie să fie deschisă
interior, iar geamurile se pot aburi. Sistemul de încălzire pentru când funcţia de răcire a aerului este
Calitatea aerului din interior se lichidul de răcire
deteriorează, ceea ce poate cauza activă.
Autovehiculele echipate cu motor
somnolenţă pasagerilor. diesel dispun de un sistem auxiliar de Fantele de ventilaţie cu rozetă
încălzire alimentat cu motorină ce de reglaj
Condiţionarea aerului când încălzeşte lichidul de răcire
motorul este oprit a motorului atunci când motorul este
Când contactul este decuplat, în funcţiune.
rezerva de căldură sau răcire
acumulată în sistem poate fi utilizată
pentru climatizarea habitaclului.
Apăsaţi butonul AUTO când contactul
este decuplat. Va fi afişată pentru
scurt timp indicaţia Residual air
conditioning on (Aer rezidual
condiţionat activat).
Climatizarea reziduală este
disponibilă doar pentru scurt timp.
Pentru dezactivare, apăsaţi butonul Pentru a deschide sau închide fantele
AUTO. de ventilaţie, rotiţi rozeta de reglaj.

Inapoi la Rezumat
136 Control climatizare

Fantele de ventilaţie fără rozetă Fantele de ventilaţie fixe


de reglaj Fante de ventilaţie suplimentare sunt
amplasate sub parbriz, sub geamurile
laterale şi în zona picioarelor.

Direcţionaţi fluxul de aer prin


înclinarea şi pivotarea fantelor.

Deschideţi fantele de ventilaţie şi


reglaţi direcţia fluxului de aer.
Pentru a închide fantele de ventilaţie,
direcţionaţi fantele în jos.

9 Avertisment
Nu agăţaţi niciun obiect de fantele
de ventilaţie. Pericol de
deteriorare şi rănire în cazul unui
accident.

Inapoi la Rezumat
Control climatizare 137

Întreţinerea Funcţionarea normală ■ Curăţarea condensatorului şi


purjarea evaporatorului
a sistemului de aer
Admisia aerului condiţionat
■ Verificarea performanţelor

Pentru a asigura permanenţa


funcţionării eficiente, sistemul de
răcire trebuie pornit lunar timp de
câteva minute, indiferent de vreme şi
anotimp. Funcţionarea cu răcire nu
este posibilă la temperaturi exterioare
prea scăzute.

Service
Pentru a se asigura performanţe
optime de răcire, vă recomandăm ca
Fantele de admisie a aerului dintre după scurgerea a trei ani de la
capotă şi parbriz trebuie menţinute înmatricularea autovehiculului
curate pentru a permite admisia sistemul de climatizare să fie verificat
aerului. Îndepărtaţi murdăria, frunzele anual, inclusiv:
sau zăpada. ■ Proba funcţională şi proba sub
presiune
Filtrul de polen ■ Funcţionalitatea încălzirii
Filtrul de polen reţine praful, ■ Verificarea etanşeităţii
funinginea, polenul şi sporii din aerul ■ Verificarea curelelor de transmisie
ce intră în habitaclu prin fantele de
admisie.

Inapoi la Rezumat
138 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Conducerea şi Sfaturi pentru Pornirea şi utilizarea


utilizarea conducere autovehiculului
autovehiculului Păstrarea controlului Rodajul autovehiculului
asupra autovehiculului nou
Nu frânaţi excesiv dacă nu este
Sfaturi pentru conducere ........... 138 Niciodată nu abordaţi pantele cu necesar în cursul primelor deplasări.
Pornirea şi utilizarea motorul oprit La prima deplasare cu autovehiculul,
autovehiculului ........................... 138 Multe sisteme sunt nefuncţionale în este posibilă apariţia fumului provenit
Sistemul de evacuare al această situaţie (de exemplu de la ceara şi uleiul care se evaporă
motorului .................................... 141 servofrâna, servodirecţia). din sistemul de evacuare. Parcaţi
Conducerea în această manieră autovehiculul în aer liber pentru
Transmisia automată ................. 143
reprezintă un pericol la adresa o perioadă scurtă după efectuarea
Transmisia manuală .................. 148 dumneavoastră şi a altora. primei deplasări şi evitaţi inhalarea
Transmisia manuală fumului degajat.
secvenţială ................................. 148 Pedalele
Pentru a asigura cursa nestingherită În cursul perioadei de rodaj,
Frânele ....................................... 153 consumurile de combustibil şi ulei de
a pedalei, nu puneţi covoraşe în zona
Sistemele de suport în pedalelor. motor pot fi mai mari, iar procesul de
conducere .................................. 154 curăţare a filtrului de particule diesel
Sistemul de control al vitezei de poate surveni mai frecvent. Filtrul de
croazieră .................................... 157 particule diesel 3 141.
Sistemul de detectare
a obiectelor ................................ 158
Combustibilul ............................. 160
Tractarea ................................... 163

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 139

Poziţiile contactului Pornirea motorului Înainte de a reporni sau a opri


motorul, readuceţi cheia de contact în
Pornirea motorului cu ajutorul poziţia 0.
contactului Pornirea motorului cu ajutorul
butonului Start/Stop

0 = Contactul decuplat
1 = Direcţia deblocată, contactul
decuplat
2 = Contactul cuplat, la motoare Acţionaţi ambreiajul şi frâna,
diesel: preîncălzirea transmisia automată la P sau N.
3 = Pornirea Cheia electronica trebuie să se afle în
Nu acţionaţi pedala de acceleraţie. habitaclu. Acţionaţi ambreiajul şi
Motoarele Diesel: rotiţi cheia de frâna, transmisia automată la P sau
contact la poziţia 2 pentru N.
preîncălzire până când lampa de Nu acţionaţi pedala de acceleraţie.
control ! se stinge.
Motoarele Diesel: apăsaţi scurt
Rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţi-o butonul pentru a porni preîncălzirea,
atunci când motorul porneşte. mişcaţi uşor de volan pentru a-l
debloca, aşteptaţi până când lampa

Inapoi la Rezumat
140 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

indicatoare ! se stinge şi apoi Deplasarea inerţială aduceţi maneta selectorului de


apăsaţi butonul pentru 1 secundă şi viteze în poziţia P înaintea
eliberaţi-l la pornirea motorului. Alimentarea cu combustibil este decuplării contactului. Pe un drum
decuplată automat în cursul în rampă, poziţionaţi roţile din faţă
Apăsaţi din nou butonul pentru deplasării inerţiale, de ex. atunci când
a repeta procedura de pornire sau în sens opus faţă de bordură.
autovehiculul este condus cu
pentru a opri motorul. o treaptă de viteze cuplată, dar fără Dacă autovehiculul se află pe un
acţionarea acceleraţiei. drum în pantă, cuplaţi treapta
Pornirea autovehiculului la marşarier sau aduceţi maneta
temperaturi joase selectorului de viteze în poziţia P
Pornirea motorului fără încălzitoare Parcarea înaintea decuplării contactului.
suplimentare este posibilă până la ■ Nu parcaţi autoturismul pe Poziţionaţi roţile din faţă spre
-25°C pentru motoarele diesel şi de suprafeţe uşor inflamabile. bordură.
până la -30°С pentru motoarele pe Temperatura ridicată a sistemului ■ Blocaţi accesul în autovehicul şi
benzină. Sunt necesare: un ulei de de evacuare poate cauza activaţi sistemul mecanic de
motor de o vâscozitate corectă, aprinderea suprafeţei pe care este blocare antifurt şi sistemul de
combustibilul corect, efectuarea parcat autoturismul. alarmă antifurt.
lucrărilor de service şi o baterie ■ Trageţi întotdeauna frâna de mână
suficient de încărcată. În cazul fără a apăsa butonul de eliberare.
temperaturilor sub -30°С, transmisia Pe drumuri înclinate, aplicaţi-o cât
automată şi transmisia semiautomată mai ferm posibil. Pentru a reduce
necesită un interval de timp de forţa de acţionare, apăsaţi simultan
aproximativ 5 minute pentru încălzire. şi pedala de frână.
Maneta selectorului de viteze trebuie
să fie în poziţia P, respectiv N. ■ Opriţi motorul şi decuplaţi
contactul. Rotiţi volanul până când
se blochează în poziţie.
■ Dacă autovehiculul se află pe
o suprafaţă plană sau pe un drum
în rampă, cuplaţi treapta 1-a sau

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 141

Sistemul de evacuare al prin arderea particulelor de funingine


la temperaturi foarte înalte. Acest
lampa de control ! clipeşte.
Continuaţi deplasarea, menţinând
motorului proces are loc automat în condiţii turaţia motorului peste 2.000 rot/min.
presetate de rulare şi poate dura Dacă e necesar, comutaţi într-o
maxim 25 de minute. Consumul de treaptă de viteză inferioară.
9 Pericol combustibil poate creşte în această Curăţarea filtrului de particule diesel
perioadă. Emisiile de mirosuri şi fum este astfel iniţiată.
Gazele de eşapament ale ce au loc în cursul acestui proces sunt
motorului conţin monoxid de normale.
carbon, un gaz toxic inodor şi
incolor, a cărui inhalare poate fi
fatală.
Dacă în habitaclu pătrund gaze de
eşapament, deschideţi geamurile.
Apelaţi la un atelier service pentru
remedierea cauzei defecţiunii.
Evitaţi să conduceţi cu hayonul
deschis, în caz contrar gazele de
eşapament putând pătrunde în
autovehicul.
Nu se recomandă oprirea
autovehiculului sau a motorului în
Filtrul de particule diesel În anumite condiţii de rulare, de timpul procesului de curăţare.
Filtrul de particule diesel elimină exemplu călătorii scurte, este posibil
particulele dăunătoare de funingine ca sistemul să nu activeze procesul
din gazele de eşapament. Sistemul automat de autocurăţare.
include o funcţie de autocurăţare care Dacă filtrul necesită curăţare şi
este executată în mod automat în condiţiile anterioare de rulare nu au
timpul mersului. Filtrul este curăţat permis activarea curăţării automate,

Inapoi la Rezumat
142 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Atenţie Catalizatorul pentru scurt timp, cu menţinerea


vitezei autovehiculului şi a turaţiei
Catalizatorul reduce nivelul noxelor motorului la niveluri reduse.
Dacă procesul de curăţare este din gazele de eşapament.
întrerupt de mai multe ori, există
un risc crescut de provocare Atenţie
a unei avarii grave de motor.
Utilizarea altor combustibili decât
Curăţarea se face mai rapid la turaţii cei prezentaţi la paginile 3 160,
ale motorului şi sarcini ridicate. 3 220 poate duce la avarierea
catalizatorului sau
a componentelor electronice
asociate.
Combustibilul nears va duce la
supraîncălzirea şi avarierea
catalizatorului. De aceea, evitaţi
utilizarea excesivă a demarorului,
golirea completă a rezervorului şi
pornirea motorului prin împingere
sau tractare.

În cazul unor probleme de aprindere,


funcţionare neuniformă a motorului,
Lampa de control ! se stinge
reducere evidentă a performanţelor
imediat ce procesul de autocurăţare
motorului sau alte probleme
se încheie.
neobişnuite, apelaţi imediat la un
Dacă se aprinde şi A, curăţarea nu atelier service pentru remedierea
este posibilă, apelaţi la un atelier cauzei defecţiunii. În caz de urgenţă,
service. conducerea poate fi continuată

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 143

Transmisia automată transmisiei când contactul este


decuplat dacă poziţia P nu este
P = poziţia de parcare, roţile din
faţă blocate, activaţi doar când
selectată şi frâna de mână nu este autovehiculul staţionează şi
Transmisia automată permite
trasă. frâna de mână este trasă
schimbarea automată (modul
Dacă modul Sport este activat, R = treapta de marşarier, selectaţi
automat) iar versiunea cu
simbolul 1 se aprinde. numai dacă autovehiculul
ActiveSelect permite şi schimbarea
staţionează
manuală (modul manual). Dacă este activat programul de iarnă, N = poziţia neutră
simbolul T se aprinde. D = modul automat cu toate treptele
Afişajul transmisiei de viteze
Maneta selectorului de
viteze

Maneta selectorului de viteze poate fi


Modul sau treapta de viteze selectată deplasată din poziţia P sau N numai
este indicată pe afişajul transmisiei. când contactul este cuplat şi pedala
La autovehiculele echipate cu sistem de frână este apăsată (blocarea
Open&Start (deschidere şi pornire), manetei selectorului de viteze).
simbolul „P” clipeşte în afişajul

Inapoi la Rezumat
144 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

În poziţia N, blocarea manetei Pentru a selecta poziţia P sau R, Treptele a 3-a, a 2-a, 1-a
selectorului de viteze este activată cu apăsaţi butonul de eliberare de pe
întârziere şi numai dacă autovehiculul maneta selectorului de viteze.
staţionează. Dacă este selectată poziţia N, apăsaţi
pedala de frână sau acţionaţi frâna de
mână înaintea pornirii
autovehiculului.
Nu acceleraţi în timpul selectării unei
trepte de viteze. Nu apăsaţi niciodată
pedala de acceleraţie simultan cu
pedala de frână.
Când este cuplată o treaptă de viteze,
la eliberarea pedalei de frână.
autovehiculul începe să se mişte 3, 2, 1 = Transmisia nu comută într-
încet. o treaptă de viteze
superioară celei selectate.
Când maneta selectorului de viteze
este în poziţia P sau N, lampa de Apăsaţi butonul de pe maneta
control j de pe banda indicatoare selectorului de viteze şi selectaţi
a treptei de viteze se aprinde în treapta a 3-a sau 1-a.
culoare roşie dacă maneta Nu selectaţi poziţiile a 3-a, a 2-a sau
selectorului de viteze este blocată. 1-a decât pentru a preveni trecerea
Dacă maneta selectorului de viteze automată într-o treaptă superioară de
nu se află în poziţia P când contactul viteze sau pentru utilizarea frânei de
este decuplat, lampa de control j şi motor.
simbolul P clipesc pe banda
indicatoare a treptei de viteze.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 145

Frâna de motor Modul manual o viteză de deplasare prea ridicată,


Pentru a utiliza frâna de motor, schimbarea treptei de viteze nu are
selectaţi o treaptă inferioară de viteze loc.
la abordarea unei pante. Dacă turaţia motorului este prea
redusă, transmisia comută automat
Balansarea autovehiculului într-o treaptă inferioară de viteze
Balansarea autovehiculului este atunci când viteza de deplasare se
permisă doar dacă acesta este află peste un nivel specificat.
împotmolit în nisip, noroi sau zăpadă. Nu are loc comutarea automată la
Deplasaţi repetat maneta selectorului o treaptă superioară de viteze la
de viteze între poziţiile D şi R. Nu turaţii ridicate ale motorului.
supraturaţi motorul şi evitaţi
accelerarea bruscă. Din motive de siguranţă, funcţia
Kickdown este disponibilă şi în modul
Parcarea Deplasaţi maneta selectorului de manual.
Trageţi frâna de mână şi selectaţi viteze din poziţia D spre stânga şi
poziţia P. apoi spre înainte sau înapoi. Programele electronice de
Cheia poate fi scoasă din contact + = Comută într-o treaptă conducere
numai dacă maneta selectorului de superioară de viteze.
■ După o pornire la rece, programul
viteze se află în poziţia P.
- = Comută într-o treaptă inferioară pentru temperatura de regim creşte
de viteze. turaţia motorului pentru a aduce
rapid catalizatorul la temperatura
Dacă se selectează o treaptă necesară.
superioară de viteze când viteza de
■ Funcţia de trecere automată în
deplasare este prea redusă, respectiv
poziţie neutră comută automat
o treaptă inferioară de viteze la
transmisia la ralanti atunci când
autovehiculul este oprit cu o treaptă
de viteze cuplată.

Inapoi la Rezumat
146 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

■ Când este selectat modul Sport, Activarea pe autovehicule fără mod Funcţia Kickdown (accelerare la
transmisia schimbă treptele de manual maximum)
viteze la turaţii mai mari ale Apăsaţi butonul T cu una dintre
motorului (dacă sistemul de control poziţiile P, R, N, D sau 3 selectată.
al vitezei de croazieră nu este Autovehiculul porneşte în treapta
activat). Modul Sport 3 155. a 3‑a de viteze.

Programul de iarnă T Activarea pe autovehicule cu mod


manual
În modul automat, apăsaţi
butonul T. În funcţie de starea
carosabilului, autovehiculul
demarează în treapta a 2-a sau a 3-a
de viteze.
Dezactivarea
Dacă pedala de acceleraţie este
Programul de iarnă este dezactivat apăsată dincolo de punctul de
prin: rezistenţă, transmisia comută la
■ apăsarea din nou a butonului T, o treaptă inferioară de viteze în
■ selectarea manuală a treptei a 2-a funcţie de turaţia motorului.
Dacă întâmpinaţi probleme la sau 1-a,
demararea pe o suprafaţă ■ comutarea în modul manual, Defecţiuni
alunecoasă, activaţi programul de ■ decuplarea contactului În cazul unei defecţiuni, lampa A se
iarnă. aprinde. Transmisia nu mai comută
■ sau dacă temperatura lichidului
transmisiei este prea ridicată. treptele automat. Continuarea
călătoriei este posibilă prin
schimbarea manuală a treptelor de
viteze.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 147

Apelaţi la un atelier service pentru Dacă nu bateria este cauza


remedierea defecţiunii. defecţiunii, eliberaţi maneta
selectorului de viteze:
Versiunea fără mod manual 1. Aplicaţi frâna de mână.
Treapta a 2-a nu este disponibilă.
Schimbarea manuală a treptelor de
viteze:
1 = treapta 1
2 = treapta a 3-a
3, D = treapta a 4-a

Versiunea cu mod manual


Este disponibilă numai cea mai înaltă 4. Trageţi de buclă şi deplasaţi
treaptă de viteze. În funcţie de natura maneta selectorului de viteze din
defecţiunii, treapta a 2-a poate fi poziţia P sau N. Dacă poziţia P
disponibilă în modul manual. sau N este selectată din nou,
maneta selectorului de viteze se
2. Scoateţi scrumiera 3 89. Slăbiţi va bloca din nou în poziţia
Întreruperea alimentării şurubul capacului metalic şi respectivă. Apelaţi la un atelier
electrice scoateţi cele două componente. service pentru remedierea cauzei
Trusa de scule a autovehiculului întreruperii alimentării electrice.
În cazul întreruperii alimentării 3 189.
electrice, maneta selectorului de 5. Fixaţi la loc suportul scrumierei
3. Desfaceţi suportul scrumierei sau sau capacul şi fixaţi-l în poziţie.
viteze nu poate fi scoasă din
capacul: pentru a face acest lucru,
poziţia P sau N. 6. Fixaţi capacul metalic strângând
la deschiderea de la marginea
Dacă bateria s-a descărcat, apelaţi la superioară, desfaceţi suportul şurubul. Aşezaţi la loc scrumiera
pornirea asistată a autovehiculului scrumierei sau capacul şi 3 89.
3 203. îndepărtaţi-l.

Inapoi la Rezumat
148 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Transmisia manuală Când o acţionaţi, apăsaţi complet


pedala de ambreiaj. Nu utilizaţi
Transmisia manuală
pedala pe post de sprijin pentru picior. secvenţială
Atenţie Transmisia Easytronic permite
schimbarea manuală (modul manual)
Nu este recomandabil să sau automată (modul automat)
conduceţi având mâna sprijinită a treptelor de viteze, ambele moduri
pe maneta schimbătorului de beneficiind de controlul automat al
viteze. ambreiajului.

Afişajul transmisiei

Pentru a cupla treapta marşarier când


autovehiculul staţionează, aşteptaţi
3 secunde după debreiere şi apoi
acţionaţi butonul de eliberare de pe
maneta selectorului de viteze şi
cuplaţi treapta de viteze.
Dacă treapta de viteze respectivă nu
este cuplată, aduceţi maneta
selectorului de viteze în poziţia
neutră, eliberaţi şi apăsaţi din nou
pedala de ambreiaj; selectaţi din nou Arată modul curent şi treapta de
treapta de viteze. viteze curentă.
Nu permiteţi patinarea inutilă
a ambreiajului.
Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 149

Când este selectată poziţia A, M sau Maneta selectorului de + = Comută într-o treaptă
R cu motorul în funcţiune şi pedala de superioară de viteze.
frână apăsată, afişajul clipeşte câteva viteze - = Comută într-o treaptă inferioară
secunde. de viteze.
Dacă este activat programul de iarnă,
simbolul T se aprinde. Demararea
Apăsaţi pedala de frână şi aduceţi
maneta selectorului de viteze în
Pornirea motorului poziţia A, + sau -. Transmisia este
Când porniţi motorul, apăsaţi pedala comutată în modul automat şi este
de frână. Dacă pedala de frână nu cuplată treapta întâia. Dacă este
este apăsată, lampa j se aprinde în selectată poziţia R, este cuplată
panoul de instrumente, simbolul „N” treapta marşarier.
clipeşte pe afişajul transmisiei şi Când este eliberată pedala de frână,
motorul nu poate fi pornit. autovehiculul începe să se mişte
Pornirea nu este posibilă dacă toate Deplasaţi întotdeauna complet încet.
lămpile de frână sunt defecte. maneta selectorului de viteze în Pentru a demara fără să apăsaţi
Când pedala de frână este apăsată, direcţia corespunzătoare. După pedala de frână, acceleraţi imediat ce
transmisia comută automat în poziţia eliberare, aceasta va reveni în mod aţi cuplat o treaptă de viteze.
N pentru pornire. Aceasta se poate automat în poziţia centrală. Dacă nu este apăsată nici pedala de
face cu o uşoară întârziere. N = Poziţia neutră. acceleraţie nici cea de frână, cutia de
A = Comutarea între modurile viteze nu este cuplată şi simbolurile
automat şi manual. Afişajul A sau R clipesc pe afişaj pentru
transmisiei indică A sau M. o perioadă scurtă de timp.
R = Treapta marşarier. Selectaţi
treapta marşarier numai dacă
autovehiculul este oprit.

Inapoi la Rezumat
150 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Oprirea autovehiculului Balansarea autovehiculului lucru împiedică funcţionarea


În poziţia A, este cuplată treapta Balansarea autovehiculului este motorului la o turaţie prea ridicată sau
întâia şi ambreiajul este eliberat când permisă doar dacă acesta este prea redusă.
autovehiculul este oprit. În poziţia R, împotmolit în nisip, noroi sau zăpadă. Dacă turaţia motorului este prea
rămâne cuplată treapta marşarier. Deplasaţi repetat maneta selectorului redusă, transmisia comută automat
de viteze între poziţiile R şi A. Nu într-o treaptă inferioară de viteze.
Frâna de motor supraturaţi motorul şi evitaţi Dacă turaţia motorului este prea
accelerarea bruscă. ridicată, transmisia comută într-o
Modul automat
treaptă superioară de viteze doar prin
La abordarea unei pante, transmisia Parcarea intermediul funcţiei kickdown.
manuală secvenţială nu comută într- Aplicaţi frâna de mână. Rămâne
o treaptă superioară de viteze până cuplată cea mai recentă treaptă de Când poziţia + sau - este selectată în
când nu se atinge o turaţie a motorului viteze selectată (indicată pe afişaj). modul automat, transmisia comută la
suficient de ridicată. Aceasta trece la Când este selectat N, nicio treaptă de modul manual şi schimbă treapta de
timp într-o treaptă inferioară de viteze viteze nu este cuplată. viteze corespunzător poziţiei
atunci când se frânează. selectate.
Când contactul este decuplat,
Modul manual transmisia nu reacţionează la
Pentru a utiliza frâna de motor, manevrarea manetei selectorului de Programele electronice de
selectaţi o treaptă inferioară de viteze viteze. conducere
la abordarea unei pante. ■ După o pornire la rece, programul
Modul manual pentru temperatura de regim creşte
Dacă se selectează o treaptă turaţia motorului pentru a aduce
superioară de viteze când turaţia rapid catalizatorul la temperatura
motorului este prea redusă, sau necesară.
o treaptă inferioară de viteze la ■ Programele adaptive modifică
o turaţie prea ridicată, schimbarea automat schimbarea treptelor de
treptei de viteze nu are loc. Acest viteze în funcţie de condiţiile de

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 151

rulare, de ex. la un grad ridicat de Activarea Funcţia Kickdown (accelerare la


încărcare a autovehiculului sau la Apăsaţi butonul T. Transmisia maximum)
conducerea acestuia în rampă. comută la modul automat.
■ Când modul Sport este activ, timpii Autovehiculul demarează în
de schimbare a treptelor se reduc treapta a 2-a. Modul Sport este
iar schimbarea treptelor se face la dezactivat.
turaţii mai mari ale motorului (doar
dacă controlul de croazieră este Dezactivarea
activat). Modul Sport 3 155. Programul de iarnă este dezactivat
prin:
Program de iarnă T ■ apăsarea butonului T din nou
■ decuplarea contactului,
■ comutarea la modul manual (la
revenirea în modul automat,
programul de iarnă este din nou Dacă pedala de acceleraţie este
activat) apăsată dincolo de punctul de
■ când temperatura ambreiajului este rezistenţă, transmisia comută la
prea ridicată o treaptă de viteză inferioară în
funcţie de turaţia motorului.

Defecţiuni
Pentru a preveni defectarea
Dacă întâmpinaţi probleme la transmisiei manuale secvenţiale,
demararea pe o suprafaţă dacă ambreiajul s-a supraîncălzit,
alunecoasă, activaţi programul de acesta se va cupla automat.
iarnă.

Inapoi la Rezumat
152 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

În cazul unei defecţiuni, lampa A se 5. Utilizând o şurubelniţă cu cap plat,


aprinde. Este posibilă continuarea rotiţi şurubul de reglare de sub
călătoriei. Modul manual nu poate fi capac în sens orar până în punctul
utilizat pentru schimbarea treptelor de de rezistenţă. Ambreiajul a fost
viteze. astfel decuplat.
Dacă pe afişajul transmisiei apare 6. Instalaţi la loc capacul curăţat.
simbolul F, nu este posibilă Capacul trebuie să fie în contact
continuarea călătoriei. corect cu carcasa.
Apelaţi la un atelier service autorizat
pentru remedierea defecţiunii. Atenţie
Nu rotiţi dincolo de punctul de
Întreruperea alimentării Dacă este necesară scoaterea rezistenţă, acest lucru putând
electrice autovehiculului din trafic, deblocaţi avaria transmisia.
ambreiajul în modul următor:
Dacă are loc o întrerupere
a alimentării electrice în timp ce este 1. Trageţi frâna de mână şi decuplaţi Atenţie
cuplată o treaptă de viteze, cuplajul contactul.
nu este eliberat. Autovehiculul nu 2. Deschideţi capota 3 171. Nu se admite tractarea
poate fi mişcat. 3. Curăţaţi transmisia în zona autovehiculului şi pornirea
Dacă bateria s-a descărcat, apelaţi la capacului, astfel încât la motorului cu ambreiajul astfel
pornirea asistată a autovehiculului scoaterea acestuia să nu poată decuplat, deşi autovehiculul poate
3 203. pătrunde murdărie în interior. fi deplasat pe distanţe scurte.
Dacă nu bateria descărcată este 4. Rotiţi capacul pentru a-l slăbi,
cauza întreruperii alimentării Apelaţi imediat la un atelier service
apoi ridicaţi-l şi scoateţi-l complet.
electrice, apelaţi la un atelier service autorizat pentru asistenţă.
pentru asistenţă.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 153

Frânele Sistemul antiblocare frâne Defecţiuni


Sistemul antiblocare frâne (ABS)
Sistemul de frânare cuprinde două previne blocarea roţilor. 9 Avertisment
circuite independente de frânare.
Sistemul ABS începe să regleze Dacă există o defecţiune în
Dacă unul dintre circuite se presiunea de frânare când o roată sistemul ABS, roţile se pot bloca la
defectează, autoturismul poate fi prezintă tendinţă de blocare. frânarea bruscă a autovehiculului.
frânat prin intermediul celuilalt circuit. Autovehiculul rămâne manevrabil, Avantajele sistemului ABS nu mai
Totuşi, efectul de frânare se obţine chiar în cursul frânărilor bruşte. sunt disponibile. În cursul
numai la apăsarea fermă a pedalei de frânărilor bruşte, autovehiculul nu
Când sistemul ABS efectuează
frână. Va trebui să apăsaţi pedala cu mai poate fi controlat şi poate intra
reglarea frânării, se simte o vibraţie
considerabil mai multă forţă. Distanţa în derapaj.
a pedalei de frână şi se aude un
de frânare este mai mare. Apelaţi
zgomot specific procesului de
imediat la un atelier service pentru
reglare. Apelaţi la un atelier service pentru
asistenţă, înainte de a vă continua
Pentru o frânare optimă, menţineţi remedierea cauzei defecţiunii.
călătoria.
apăsată pedala de frână pe întreaga
Când motorul nu funcţionează,
durată a procesului de frânare,
funcţia de asistare a frânării este
neluând în seamă vibraţia pedalei. Nu
inactivată după una sau două
reduceţi presiunea asupra pedalei.
acţionări ale pedalei. Efectul de
frânare nu este redus, însă frânarea După demarare, sistemul efectuează
necesită o forţă considerabil mai o autotestare care poate fi sonoră.
mare. Este foarte important să aveţi Lampa de control u 3 97.
în vedere acest amănunt atunci când
autovehiculul este tractat. Lampa de frână adaptivă
Lampa de control R 3 97. În timpul frânării de urgenţă, toate
cele trei lămpi de frână clipesc pe
durata controlului ABS.

Inapoi la Rezumat
154 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Frâna de mână Sistemul de asistenţă la Sistemele de suport în


frânare conducere
Dacă pedala de frână este apăsată
rapid şi în forţă, se aplică automat Programul electronic de
forţa maximă de frânare (frânarea de stabilitate
urgenţă).
Programul electronic de stabilitate
Exercitaţi o presiune constantă (ESP®Plus) îmbunătăţeşte stabilitatea
asupra pedalei de frână în intervalul autovehiculului atunci când este
pentru care doriţi amplificarea forţei necesar, indiferent de tipul suprafeţei
de frânare. Forţa maximă de frânare pe care se rulează şi de aderenţa
este redusă automat la eliberarea anvelopelor. Acesta previne în
pedalei de frână. acelaşi timp şi patinarea roţilor de
tracţiune.
Aplicaţi întotdeauna frâna de mână în
mod ferm, fără a acţiona butonul de Sistemul de asistenţă la Imediat ce autovehiculul începe să
eliberare, mai ales dacă vă aflaţi pe pornirea în rampă derapeze (subvirare/ supravirare),
drumuri înclinate. puterea motorului este redusă şi roţile
Sistemul ajută la prevenirea sunt frânate independent. Acest lucru
Pentru a elibera frâna de mână, deplasării neintenţionate când îmbunătăţeşte stabilitatea
trageţi uşor în sus maneta, apăsaţi autovehiculul se deplasează în pantă. autovehiculului, în special pe
butonul de pe manetă şi coborâţi La eliberarea frânei de picior după carosabil umed şi alunecos.
maneta complet. oprirea pe o pantă, frânele rămân ESP®Plus este operaţional imediat ce
Pentru a reduce forţele de acţionare, acţionate încă 2 secunde. Frânele se lampa de control v se stinge.
apăsaţi în acelaşi timp şi pedala de eliberează automat imediat ce
frână. autovehiculul începe să accelereze. Când sistemul ESP®Plus intră în
acţiune, v clipeşte.
Lampa de control R 3 97.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 155

9 Avertisment
Sistemul ESP®Plus poate fi dezactivat Sistemul interactiv de
prin activarea modului Sport pentru
performanţe superioare de asistare a conducerii
Prezenţa acestui sistem de conducere: Sistemul interactiv de asistare
siguranţă nu trebuie să vă tenteze a conducerii (IDSPlus) combină
să adoptaţi o manieră riscantă de Menţineţi apăsat butonul SPORT
timp de circa 4 secunde. Lampa de programul electronic de stabilitate
conducere.
control v se aprinde. În plus, (ESP®Plus) cu sistemul antiblocare
Adaptaţi viteza de deplasare la ESPoff apare pe afişajul de service. frâne (ABS) şi sistemul de control
starea carosabilului. permanent al suspensiilor (CDC)
9 Avertisment pentru a îmbunătăţi dinamica şi
Lampa de control v 3 98. siguranţa autovehiculului.

Dezactivarea Nu dezactivaţi sistemul ESP®Plus


dacă anvelopa cu flancuri întărite Modul Sport
a pierdut presiunea.
Suspensiile şi direcţia răspund mai
prompt la comenzi şi oferă un contact
ESP®Plus este reactivat prin apăsarea
mai bun cu suprafaţa carosabilului.
butonului SPORT. ESPon apare în
Motorul reacţionează mai spontan la
afişajul de service. Sistemul
acţionarea pedalei de acceleraţie.
ESP®Plus este reactivat şi în
momentul în care contactul este Schimbarea automată a treptelor de
cuplat. viteze este de asemenea mai
spontană.
Modul Sport 3 155.
Lampa de control IDSPlus 3 99.

Inapoi la Rezumat
156 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Activarea Sistemul de control Sistemul de control


permanent al suspensiilor automat al nivelului
Sistemul de control permanent al
suspensiilor (CDC) modifică
suspensiile prin adaptarea
caracteristicii de amortizare a fiecărui
amortizor la situaţiile curente de
deplasare şi la starea drumului.
În modul Sport, funcţia de control
a suspensiilor este adaptată pentru
stilul sportiv de conducere.
Lampa de control IDS+ 3 99.
Apăsaţi butonul SPORT.
Lampa de control 1 3 98. Nivelul punţii spate a autovehiculului
Activarea programului de iarnă nu în timpul deplasării este reglat
este posibilă. automat în funcţie de condiţiile de
încărcare. Cursa arcului şi garda la
Dezactivarea sol sunt mărite, ceea ce duce la
Apăsaţi scurt butonul SPORT. Modul îmbunătăţirea manevrabilităţii
Sport este dezactivat cu proxima autovehiculului.
ocazie cu care este cuplat contactul Sistemul de control automat al
sau este activat programul de iarnă. nivelului este activat după ce
autovehiculul a parcurs o anumită
distanţă, în funcţie de încărcarea
autovehiculului şi starea drumului.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 157

În caz de defecţiune, nu conduceţi la


sarcină maximă. Apelaţi la un atelier
Sistemul de control al Nu utilizaţi sistemul de control al
vitezei de croazieră atunci când nu
service pentru remedierea cauzei vitezei de croazieră este recomandabilă menţinerea unei
defecţiunii. viteze constante de deplasare.
Sistemul de control al vitezei de În cazul transmisiei automate sau al
croazieră poate memora şi menţine transmisiei manuale secvenţiale,
viteze cuprinse între aproximativ activaţi sistemul de control al vitezei
30 şi 200 km/h. În cazul conducerii în de croazieră numai în modul automat.
rampă sau în pantă, pot apărea
abateri de la vitezele memorate. Lampa de control m 3 102.
Ca măsură de siguranţă, sistemul de Activarea
control al vitezei de croazieră poate fi
Apăsaţi scurt butonul m: viteza
activat numai după o acţionare
curentă este memorată şi menţinută.
prealabilă a pedalei de frână.
Viteza autovehiculului poate fi mărită
prin apăsarea pedalei de acceleraţie.
După eliberarea pedalei de
acceleraţie, se va reveni la ultima
viteza memorată.
Viteza rămâne memorată până la
decuplarea contactului.
Pentru a reveni la viteza memorată,
apăsaţi scurt butonul g la o viteză
peste 30 km/h.

Inapoi la Rezumat
158 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Pentru a mări viteza Dezactivarea automată: Sistemul de detectare


Când sistemul de control al vitezei de
croazieră este activat, menţineţi
■ Viteza autovehiculului sub aprox.
30 km/h
a obiectelor
apăsat butonul m sau apăsaţi-l scurt
în mod repetat: viteza creşte
■ Pedala de frână este apăsată Sistemul de asistenţă la
continuu, respectiv treptat. ■ Pedala de ambreiaj este apăsată parcare
După eliberarea butonului m, viteza ■ Maneta selectorului de viteze în
de deplasare curentă va fi memorată poziţia N.
şi menţinută.

Pentru a reduce viteza


Când sistemul de control al vitezei de
croazieră este activat, menţineţi
apăsat butonul g sau apăsaţi-l scurt
în mod repetat: viteza se reduce
continuu, respectiv treptat.
După eliberarea butonului g, viteza
de deplasare curentă va fi memorată
şi menţinută.

Dezactivarea
Apăsaţi scurt butonul §: sistemul de
control al vitezei de croazieră este
dezactivat.

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 159

Activarea
9 Avertisment
În unele situaţii, diferitele
suprafeţe reflectante ale unor
obiecte, precum şi surse de
zgomot exterioare, pot cauza
nedetectarea obstacolelor de
către sistem.

Dezactivarea
Dezactivaţi sistemul apăsând butonul
Sistemul de asistenţă la parcare r.
facilitează parcarea prin măsurarea Sistemul de dezactivează automat
distanţei dintre autovehicul şi La cuplarea treptei de marşarier, când viteza autovehiculului creşte
obstacole. Responsabilitatea pentru sistemul se activează automat. peste un anumit nivel.
parcare rămâne însă în întregime Sistemul poate fi de asemenea
a şoferului. activat la viteze reduse prin apăsarea Echipamentul de tractare
Sistemul constă din patru senzori de butonului r. Sistemul ia automat în considerare un
parcare ultrasonici în fiecare din Prezenţa unui obstacol este indicată echipament de tractare instalat din
amortizoarele din faţă şi spate. prin semnale acustice. Intervalul de fabricaţie.
Lampa de control r 3 98. timp dintre semnale va scădea odată Senzorii de parcare din spate sunt
cu reducerea distanţei faţă de dezactivaţi când se tractează.
Notă obstacol. Când distanţa scade sub
Componentele ataşate în zona de 30 cm, semnalul acustic va fi
detecţie pot induce disfuncţionalităţi continuu.
în sistem.

Inapoi la Rezumat
160 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Combustibilul Atenţie
fi uleiul de rapiţă sau biodiesel,
aquazol sau emulsii apă-motorină
similare. Combustibilii pentru
Combustibilul pentru Utilizarea de combustibili cu cifră motoare diesel nu trebuie diluaţi cu
motoarele pe benzină octanică prea mică poate duce la combustibili pentru motoare pe
o ardere necontrolată şi la benzină.
Utilizaţi exclusiv benzină fără plumb, avarierea motorului.
în conformitate cu DIN EN 2281).
Pot fi utilizaţi combustibili echivalenţi, Combustibilul pentru Combustibilul pentru
cu un conţinut maxim de etanol de
motoare diesel funcţionarea pe gaze
10% din volum. În acest caz utilizaţi
combustibil în conformitate cu Utilizaţi exclusiv motorină în naturale
DIN 51625. conformitate cu DIN EN 5902). Utilizaţi gaze naturale cu conţinut de
Utilizaţi combustibili având cifra Combustibilul trebuie să aibă conţinut metan de circa 78 - 99%. L-gaz
octanică recomandată 3 220. scăzut de sulf (maxim 10 ppm). Pot fi (redusă) are o concentraţie de
Utilizarea de combustibili cu cifră utilizaţi combustibili standardizaţi 78 - 87%, iar H-gaz (ridicată) are
octanică prea mică poate penaliza echivalenţi (= FAME conform cu o concentraţie de 87 - 99%. Se poate
puterea şi cuplul motorului şi să EN14214) cu un conţinut max. de utiliza şi biogaz cu conţinut similar de
crească uşor consumul de 7% din volum (precum standardele metan, dacă acesta a fost tratat
combustibil. DIN 51628 sau echivalente). chimic şi desulfurat.
Nu utilizaţi motorină de uz naval, Utilizaţi exclusiv gaze naturale sau
motorină pentru încălzire, motorină biogaz conforme cu DIN 51624.
minerală, pe bază de plante, cum ar Nu se va utiliza gaz lichefiat sau GPL.
1) Numai Rusia: Folosirea unui combustibil neconform cu Regulamentele Tehnice în vigoare (Decretul nr. 118 din
27.02.2008 cu amendamentele din 30.12.2008 nr. 1076) pot duce la deteriorarea motorului şi pierderea obligaţiilor în
cadrul garanţiei.
2) Numai Rusia: Folosirea unui combustibil neconform cu Regulamentele Tehnice în vigoare (Decretul nr. 118 din
27.02.2008 cu amendamentele din 30.12.2008 nr. 1076) pot duce la deteriorarea motorului şi pierderea obligaţiilor în
cadrul garanţiei.
Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 161

Alimentarea cu combustibil Respectaţi instrucţiunile de


utilizare şi de siguranţă ale staţiei
de alimentare.

9 Pericol
Combustibilul este inflamabil şi
exploziv. Nu fumaţi. Nu sunt
admise flăcări deschise sau
scântei.
Dacă simţiţi miros de combustibil
în autovehicul, solicitaţi imediat Buşonul rezervorului de combustibil
eliminarea cauzei de către un poate fi agăţat de suportul de pe
atelier service. clapeta rezervorului de combustibil.
9 Pericol
Atenţie
Înainte de alimentarea cu Atenţie
combustibil, opriţi motorul şi orice
Ştergeţi imediat orice combustibil
aparate de încălzire externe cu În cazul alimentării cu un revărsat.
camere de combustie combustibil incorect, nu cuplaţi
(identificabile după eticheta de pe contactul.
clapeta rezervorului de
combustibil). Închideţi telefoanele Clapeta rezervorului de combustibil
mobile. Închideţi telefoanele se află în partea dreapta spate
mobile. a autovehiculului.
Clapeta rezervorului de combustibil
poate fi deschisă numai când
autovehiculul este deblocat.

Inapoi la Rezumat
162 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Alimentarea cu gaze naturale Procedura de alimentare trebuie Germană Erdgas


finalizată, adică ştuţul de alimentare
trebuie aerisit. Instalaţi la loc Engleză CNG = Compressed
căpăcelul de protecţie. Natural Gas
Capacitatea rezervorului de gaze Franceză GNV = Gaz Naturel (pour)
naturale depinde de temperatura Véhicules - sau -
exterioară, de presiunea de umplere CGN = carburantgaz
şi de tipul staţiei de alimentare. naturel
Termeni pentru „autovehicule pe Italiană Metano (per auto)
gaze naturale” în alte ţări:
Germană Erdgasfahrzeuge
Buşonul de alimentare
Utilizaţi exclusiv buşoane originale
Engleză NGVs = Natural Gas pentru rezervorul de combustibil.
Vehicles Autovehiculele echipate cu motor
La alimentarea cu gaze naturale,
scoateţi căpăcelul de protecţie de pe Franceză Véhicules au gaz naturel diesel sunt prevăzute cu un buşon de
ştuţul de umplere. – or – Véhicules GNV rezervor special.
Italiană Metano auto
9 Avertisment Consumul de combustibil -
Termeni pentru „gaze naturale” în alte
Alimentaţi exclusiv cu gaze ţări:
Emisiile de CO2
naturale la o presiune maximă de Măsurarea consumului de
250 bar. Utilizaţi numai staţii de combustibil este reglementată prin
alimentare cu compensare de Directiva 80/1268/CEE (ultima
temperatură. modificare 2004/3/CE).
Directiva este orientată către
practicile reale de conducere:
Ponderea conducerii în regim urban
este aproximată la 1/3 iar cea

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 163

a conducerii în regim extra-urban


este aproximată la 2/3. Sunt luate în
Gazele naturale Tractarea
Informaţiile privind consumul de
considerare şi pornirea la rece şi combustibil au fost obţinute pe baza Informaţii generale
fazele de accelerare. combustibilului de referinţă G20 (cu
un procent molar de metan de Utilizaţi numai echipamente de
Specificaţiile privind emisiile de CO2 tractare omologate pentru
sunt de asemenea o componentă 99 - 100 mol%) în condiţii de
deplasare prescrise. Când sunt autovehiculul dumneavoastră. Vă
a acestei directive. recomandăm să încredinţaţi unui
folosite gaze naturale cu
Cifrele date nu pot fi luate drept o concentraţie de metan mai mică, atelier service montarea
garanţie pentru consumul de consumul de combustibil poate diferi echipamentului de tractare. Ar putea
combustibil al unui autovehicul de valorile specificate. fi necesare modificări ale sistemului
anume. În plus, consumul de de răcire, scuturilor termice sau ale
combustibil este dependent de stilul altor echipamente.
personal de conducere, precum şi de Montarea echipamentului de tractare
condiţiile de trafic şi de drum. ar putea acoperi orificiul pentru
Toate valorile se bazează pe modelul cârligul de tractare. În acest caz,
de bază UE cu echipare standard. utilizaţi cuplajul sferic de tractare în
Calculul consumului de combustibil ia vederea tractării. Păstraţi permanent
în considerare masa proprie la bord cuplajul sferic de tractare.
a autovehiculului, evaluată în Dimensiuni de instalare
concordanţă cu aceste reglementări. a echipamentului de tractare instalat
Dotările opţionale pot determina din fabricaţie 3 234.
o uşoară creştere a consumului de
combustibil şi a emisiilor CO2 şi
o reducere a vitezei maxime.
Consumul de combustibil,
emisiile de CO2 3 224.

Inapoi la Rezumat
164 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Caracteristici de Tractarea unei remorci a ansamblului cu remorcă nu trebuie


redusă la conducerea autovehiculului
conducere şi sugestii Încărcătura remorcii pe drumuri cu înclinaţie redusă (sub
referitoare la tractare Sarcina maximă autorizată a remorcii 8%, de ex., pe autostrăzi).
Înainte de ataşarea unei remorci, depinde de autovehicul şi de motor, Nu trebuie depăşită masa totală
gresaţi cuplajul sferic de tractare. depăşirea acestei valori nefiind maximă autorizată a ansamblului cu
Însă nu procedaţi la gresarea permisă. Sarcina reală a remorcii remorcă. Masa este specificată pe
cuplajului sferic de tractare dacă se reprezintă diferenţa dintre masa reală plăcuţa de identificare 3 216.
utilizează un stabilizator ce totală a remorcii şi valoarea reală
acţionează asupra cuplajului pentru a sarcinii pe cupla de tractare când Sarcina pe cupla de tractare
reducerea mişcărilor oscilante. remorca este ataşată. Sarcina pe cupla de tractare este
În cazul tractării remorcilor cu Sarcinile autorizate pentru remorci forţa pe care o exercită remorca pe
stabilitate direcţională mai mică sau sunt menţionate în documentaţia cuplajul sferic de tractare. Această
a rulotelor cu masă totală autorizată autovehiculului. În general, se pot sarcină poate fi modificată prin
de peste 1.300 kg, nu depăşiţi viteza urca pante cu înclinaţie de maximum distribuţia încărcăturii din remorcă.
de 80 km/h; se recomandă utilizarea 12% Sarcina maximă pe cupla de tractare
unui stabilizator. Sarcina maximă autorizată a remorcii (75 kg) este specificată pe plăcuţa de
Dacă remorca începe să aibă mişcări este valabilă pentru rampe cu identificare a echipamentului de
oscilante, reduceţi viteza, nu încercaţi înclinaţii în limitele specificate şi tractare şi în documentaţia
să corectaţi din direcţie, şi frânaţi altitudini de până la 1.000 metri peste autovehiculului. Încercaţi să obţineţi
puternic dacă este necesar. nivelul mării. Având în vedere că sarcina maximă, în special când
puterea motorului scade odată cu tractaţi remorci grele. Sarcina pe
La abordarea unei pante, conduceţi cupla de tractare nu trebuie să fie
în aceeaşi treaptă de viteză cu care creşterea altitudinii din cauza
rarefierii aerului, masa totală maximă niciodată mai mică de 25 kg.
v-aţi deplasa în rampă şi mergeţi cu
o viteză similară. autorizată a ansamblului cu remorcă
va trebui redusă cu 10% pentru
Corectaţi presiunea în anvelope la fiecare 1.000 metri altitudine în plus.
valoarea specificată pentru sarcină Masa totală maximă autorizată
maximă 3 230.
Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 165

Sarcina pe axa spate Depozitarea cuplajului sferic de


În cazul tractării unei remorci cu tractare
autovehiculul complet încărcat,
sarcina maximă autorizată pe axa
spate (conform plăcuţei de
identificare sau documentelor
autovehiculului) poate fi depăşită cu
90 kg iar masa totală maximă
autorizată a autovehiculului cu 75 kg.
Dacă sarcina maximă autorizată pe
puntea spate este depăşită, nu
circulaţi cu viteză mai mare de
100 km/h. Săculeţul cu cuplajul sferic de
tractare este fixat în poziţie cu
Echipamentul de tractare o chingă elastică.
Pentru a deschide capacul, ridicaţi Când introduceţi cuplajul sferic de
mocheta. Ridicaţi, rotiţi şi trageţi în tractare, asiguraţi-vă că butonul
Atenţie sus inelul. rotativ este orientat în sus.
Când nu tractaţi, demontaţi
cuplajul sferic de tractare. Montarea cuplajului sferic de
tractare
Dinspre partea inferioară
a degajărilor, trageţi capacul din bara
de protecţie spate spre înapoi,
înclinându-l uşor.

Inapoi la Rezumat
166 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Verificarea tensionării cuplajului


sferic de tractare

Decuplaţi şi rabataţi în jos priza. ■ Trageţi butonul rotativ în afară şi


Îndepărtaţi dopul de etanşare din rotiţi-l la maximum în sens orar.
alezajul pentru cuplajul sferic de
■ Marcajul roşu de pe butonul rotativ Introducerea cuplajul sferic de
tractare şi depozitaţi-l.
trebuie să fie orientat către tractare
marcajul alb de pe cuplajul sferic de
tractare.
■ Interstiţiul dintre butonul rotativ şi
cuplajul sferic de tractare trebuie să
fie de circa 6 mm.
■ Cheia trebuie să fie în poziţia c (1).
În caz contrar, cuplajul sferic de
tractare trebuie să fie tensionat
înainte de introducere:
■ Deblocaţi cuplajul sferic de
tractare, rotind cheia în poziţia c (1)

Inapoi la Rezumat
Conducerea şi utilizarea autovehiculului 167

Introduceţi cuplajul sferic de tractare Inelul pentru cablul de siguranţă Demontarea cuplajului sferic de
tensionat în orificiu şi împingeţi Ataşaţi cablul de siguranţă de inel. tractare
puternic în sus până când acesta se
fixează în poziţie cu un declic. Verificarea corectitudinii montării
Butonul rotativ revine în poziţia cuplajului sferic de tractare
iniţială, sprijinindu-se de cuplajul ■ Marcajul verde de pe butonul
sferic de tractare, fără interstiţiu. rotativ trebuie să fie orientat către
marcajul alb de pe cuplajul sferic de
tractare.
9 Avertisment
■ Nu trebuie să existe niciun
Nu atingeţi butonul rotativ în cursul interstiţiu între butonul rotativ şi
introducerii cuplajului. cuplajul sferic de tractare.
■ Cuplajul sferic de tractare trebuie
să fie fixat bine în alezaj.
■ Cuplajul sferic de tractare trebuie Deschideţi clapeta protectoare, rotiţi
să fie blocat în poziţie şi cheia să fie cheia în poziţia c (1) pentru
scoasă. deblocarea cuplajului sferic de
tractare.
9 Avertisment
Trageţi butonul rotativ în afară şi rotiţi-
Tractarea unei remorci este l la maximum în sens orar. Trageţi în
permisă numai când este instalat jos cuplajul sferic de tractare.
corect un cuplaj sferic de tractare. Introduceţi dopul de etanşare în
Dacă nu se fixează corect cuplajul orificiu. Rabataţi suportul.
sferic de tractare, apelaţi la un Introduceţi capacul în bara de
Blocaţi cuplajul sferic de tractare, atelier service pentru asistenţă. protecţie: Introduceţi ghidajele
rotind cheia în poziţia e (2). Scoateţi capacului în bara de protecţie, mai
cheia şi închideţi clapeta de protecţie.

Inapoi la Rezumat
168 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

întâi în faţă, apoi în spate şi fixaţi-l în


poziţie. La introducere, apăsaţi
capacul într-o poziţie uşor îndoită.

Sistemul de asistenţă la
stabilizarea remorcii
În cazul în care sistemul detectează
mişcări oscilante, puterea motorului
este redusă şi ansamblul autovehicul/
remorcă este frânat selectiv până la
încetarea oscilaţiilor.
Sistemul de asistenţă la stabilizarea
remorcii (TSA) este o componentă
a Programului electronic de stabilitate
(ESP®Plus) 3 154.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 169

Îngrijirea Informaţii generale Conservarea


autovehiculului autovehiculului
Accesoriile şi modificarea
autovehiculului Parcarea pe perioade
Vă recomandăm să utilizaţi piese de îndelungate
Informaţii generale ..................... 169 Următoarele măsuri trebuie
schimb şi accesorii originale şi
Verificarea autovehiculului ......... 170 componente omologate special întreprinse dacă autovehiculul
Înlocuirea becurilor .................... 176 pentru autovehiculul dumneavoastră. urmează a fi parcat pentru mai multe
Nu putem evalua sau garanta luni:
Sistemul electric ......................... 183
fiabilitatea altor produse - chiar dacă ■ Spălaţi şi ceruiţi autovehiculul.
Trusa de scule ........................... 189 acestea sunt omologate conform ■ Verificaţi stratul de ceară din
Jantele şi anvelopele ................. 190 standardelor de ramură sau în alt compartimentul motor şi de la
Pornirea asistată ........................ 203 mod. partea inferioară a caroseriei.
Tractarea ................................... 205 Nu operaţi modificări la sistemul ■ Curăţaţi şi protejaţi chederele din
Îngrijirea aspectului .................... 207 electric, de exemplu prin conectarea cauciuc.
de consumatori suplimentari sau
modificarea unităţilor electronice de ■ Schimbaţi uleiul de motor.
control (chip tuning). ■ Goliţi rezervorul lichidului de
spălare.
Atenţie ■ Verificaţi concentraţia lichidului de
răcire.
La transportul autovehiculului pe ■ Corectaţi presiunea în anvelope la
un tren sau pe un autovehicul valoarea specificată pentru sarcină
pentru recuperare, apărătoarele maximă.
de noroi s-ar putea deteriora.
■ Parcaţi autovehiculul în locuri
uscate şi bine ventilate. Cuplaţi
treapta întâia sau treapta marşarier

Inapoi la Rezumat
170 Îngrijirea autovehiculului

sau aduceţi maneta selectorului de


viteze în poziţia P. Blocaţi roţile
Reciclarea autovehiculului Verificarea
autovehiculului. Pe website-ul nostru sunt disponibile autovehiculului
informaţii cu privire la centrele de
■ Nu trageţi frâna de mână. recuperare a autovehiculelor la Derularea lucrărilor
■ Deschideţi capota, închideţi toate sfârşitul duratei de utilizare şi
portierele şi încuiaţi autovehiculul. reciclarea autovehiculelor la sfârşitul
■ Deconectaţi borna negativă duratei de utilizare. Încredinţaţi
a bateriei autovehiculului. Reţineţi această activitate numai centrelor de
că toate sistemele sunt reciclare autorizate.
nefuncţionale, de ex. sistemul de Autovehiculele pe GPL trebuie să fie
alarmă antifurt. reciclate la un centru service autorizat
pentru autovehicule pe GPL.
Repunerea în exploatare
Următoarele măsuri trebuie
întreprinse dacă autovehiculul
urmează să fie repus în exploatare:
■ Conectaţi borna negativă a bateriei
autovehiculului. Activaţi unitatea 9 Avertisment
electronică de control a geamurilor
acţionate electric. Derulaţi verificări în
■ Verificaţi presiunea în anvelope. compartimentul motor numai cu
■ Umpleţi rezervorul lichidului de contactul decuplat.
spălare. Ventilatorul de răcire poate intra în
■ Verificaţi nivelul uleiului de motor. funcţiune şi când contactul este
decuplat.
■ Verificaţi nivelul lichidului de răcire.
■ Montaţi plăcuţa de înmatriculare
dacă este necesar.
Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 171

Trageţi maneta de deblocare şi


9 Pericol readuceţi-o în poziţia iniţială.
Sistemul de aprindere şi farurile cu
Xenon utilizează tensiuni extrem
de înalte. Nu atingeţi.

Pentru a fi uşor identificate,


buşoanele de alimentare pentru uleiul
de motor, lichidul de răcire sau
lichidul de spălare şi mânerul jojei de
ulei sunt galbene.
Sprijiniţi capota în tija de susţinere.
Capota
Închiderea
Deschiderea Ridicaţi maneta de siguranţă şi
Înainte de închiderea capotei, fixaţi
deschideţi capota.
tija de susţinere în suportul aferent.
Admisia aerului 3 137.
Coborâţi capota şi lăsaţi-o să cadă
liber de la câţiva centimetri pentru
a se fixa în închizătoare. Verificaţi
dacă s-a blocat capota.

Uleiul de motor
Verificaţi nivelul uleiului de motor
manual, regulat, pentru a preveni
deteriorarea motorului. Asiguraţi-vă

Inapoi la Rezumat
172 Îngrijirea autovehiculului

că se utilizează ulei de motor conform În funcţie de varianta de motorizare,


specificaţiilor. Lichide şi lubrifianţi sunt utilizate diferite tipuri de joje de
recomandaţi 3 212. ulei.
Faceţi verificarea cu autovehiculul
oprit pe o suprafaţă plană. Motorul
trebuie să se afle la temperatură de
regim şi oprit de cel puţin 5 minute.
Scoateţi joja de ulei, ştergeţi-o,
introduceţi-o până la opritorul de pe
mâner, scoateţi-o din nou şi citiţi
nivelul uleiului de motor.
Introduceţi joja până la opritorul de pe Vă recomandăm să utilizaţi acelaşi tip
mâner şi rotiţi-o cu o jumătate de tură. de ulei cu cel aflat în motor.
Nivelul uleiului de motor nu trebuie să
Dacă nivelul uleiului de motor depăşească marcajul de MAX pe joja
a scăzut până la marcajul de MIN, de ulei.
completaţi cu ulei de motor.
Atenţie
Uleiul de motor în exces trebuie
golit sau extras.

Capacităţile 3 229.
Fixaţi capacul vasului de expansiune
în poziţie şi strângeţi-l.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 173

Lichidul de răcire distilată. Strângeţi bine la loc capacul.


Solicitaţi verificarea concentraţiei de
a motorului antigel şi eliminarea cauzei pierderilor
Lichidul de răcire asigură o protecţie de lichid de răcire de către un atelier
împotriva îngheţului până la -28°C. service autorizat.

Atenţie Lichidul de spălare


Utilizaţi exclusiv antigelul
omologat.

Nivelul lichidului de răcire


Dacă sistemul de răcire este rece,
Atenţie nivelul lichidului de răcire trebuie să
se afle peste marcajul KALT/COLD.
Nivelul prea scăzut al lichidului de Completaţi cu lichid dacă nivelul este
răcire poate cauza avarierea scăzut.
motorului.
9 Avertisment
Înainte să deschideţi capacul Completaţi cu apă curată în amestec
vasului de expansiune, lăsaţi cu o cantitate corespunzătoare de
motorul să se răcească. lichid de spălare pentru parbriz care
Deschideţi cu atenţie capacul, conţine antigel. Pentru raportul de
eliberând treptat suprapresiunea. amestec corect, citiţi pe recipientul de
lichid de spălare.
Completaţi cu antigel. Dacă nu aveţi
la dispoziţie antigel, completaţi cu
apă curată de la robinet sau cu apă

Inapoi la Rezumat
174 Îngrijirea autovehiculului

Atenţie Lichidul de frână de frânare. Adresaţi-vă unui atelier


service pentru remedierea cauzei
pierderii de lichid de frână.
Numai un lichid de spălare cu 9 Avertisment
o concentraţie suficientă de aditiv Utilizaţi doar ulei de frână de calitate
antigel asigură protecţie la Lichidul de frână este toxic şi superioară omologat pentru
temperaturi scăzute sau în cazul coroziv. Evitaţi contactul cu ochii, autovehicule, Lichidul de frână şi de
unei scăderi bruşte a temperaturii. pielea, tapiţeria şi suprafeţele ambreiaj 3 174.
vopsite.
Frânele Bateria
Un scrâşnet strident indică faptul că Bateria autovehiculului este fără
plăcuţele de frână au ajuns la întreţinere, cu condiţia ca modul de
grosimea minimă admisă. Se poate utilizare să asigure încărcarea
continua deplasarea însă solicitaţi în suficientă a bateriei. Conducerea pe
cel mai scurt timp posibil înlocuirea distanţe scurte şi pornirile frecvente
plăcuţelor de frână. pot duce la descărcarea bateriei.
După înlocuirea plăcuţelor de frână, Evitaţi utilizarea de consumatori
nu frânaţi excesiv dacă nu este electrici inutili.
absolut necesar în cursul primelor
deplasări.

Nivelul lichidului de frână trebuie să


se încadreze între marcajele de MIN
şi MAX.
Când completaţi cu lichid, asiguraţi Bateriile nu vor fi eliminate odată cu
o curăţenie impecabilă deoarece gunoiul menajer. Acestea vor fi
contaminarea lichidului de frână eliminate prin intermediul unui centru
poate provoca defectarea sistemului adecvat de reciclare.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 175

Staţionarea autovehiculului pentru Înlocuirea lamelelor Lamelele ştergătoarelor de


o perioadă mai lungă de parbriz
4 săptămâni poate provoca ştergătoarelor
descărcarea bateriei. Deconectaţi
borna negativă a bateriei Setările de service pentru
autovehiculului. ştergătoarele de parbriz
Asiguraţi-vă că este decuplat
contactul înaintea conectării sau
deconectării bateriei autovehiculului.
Funcţia de protecţie împotriva
descărcării bateriei 3 124.

Aerisirea sistemului de
alimentare cu motorină
Ridicaţi braţul ştergătorului, apăsaţi
Dacă rezervorul de combustibil s-a cele două siguranţe de pe braţ pentru
golit complet, sistemul de alimentare deblocare şi detaşaţi lamela
cu motorină trebuie aerisit. Cuplaţi ştergătorului.
contactul de trei ori, câte Decuplaţi contactul dar nu scoateţi
15 secunde de fiecare dată. Apoi cheia din contact şi nu deschideţi
porniţi motorul, dar nu mai mult de portiera şoferului.
40 de secunde. Repetaţi procedura În interval de 4 secunde, apăsaţi în
după minim 5 secunde. Dacă motorul jos maneta ştergătoarelor şi eliberaţi-
tot nu porneşte, apelaţi la un atelier o când ştergătoarele ajung în poziţie
service pentru asistenţă. verticală.

Inapoi la Rezumat
176 Îngrijirea autovehiculului

Lamela ştergătorului de lunetă Înlocuirea becurilor La înlocuirea becurilor de pe partea


dreaptă a compartimentului motor,
detaşaţi furtunul de la filtrul de aer.
Decuplaţi contactul şi aduceţi în
Pentru partea stângă, detaşaţi fişa
poziţia dezactivat comutatorul
panoului de siguranţe.
relevant sau închideţi portierele.
Apucaţi becul nou numai de bază! Nu
apucaţi de partea din sticlă cu mâinile Farurile cu halogen
goale.
Utilizaţi exclusiv becuri de acelaşi tip
pentru înlocuire.

Ridicaţi braţul ştergătorului. Deblocaţi


lamela ştergătorului conform figurii şi
scoateţi-o.

Farurile au sisteme separate pentru


faza lungă 1 (becurile dinspre interior)
şi faza scurtă 2 (becurile dinspre
exterior).
Înlocuirea becurilor blocurilor optice
frontale se efectuează prin degajările Faza scurtă
din contraaripi: bracaţi roţile din faţă
pentru a avea acces, eliberaţi 1. Înlocuiţi becurile prin degajarea
opritorul şi îndepărtaţi capacul. din contraaripă.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 177

3. Rotiţi soclul becului în sens Faza lungă


antiorar pentru deblocare.
Scoateţi soclul becului din 1. Accesul la becuri se face prin
reflector. compartimentul motor.

2. Scoateţi capacul de protecţie 2.

4. Scoateţi becul din soclu şi 2. Scoateţi capacul de protecţie 1.


înlocuiţi-l cu un bec nou. 3. Desfaceţi fişa de conectare de pe
5. Introduceţi soclul becului, prin bec.
introducerea celor două urechi în
reflector şi rotirea acestuia în sens
orar pentru blocare.
6. Rotiţi soclul spre dreapta până se
fixează ferm în locaş.
7. Montaţi capacul de protecţie.
8. Închideţi degajarea din
contraaripă cu capacul.

Inapoi la Rezumat
178 Îngrijirea autovehiculului

4. Eliberaţi etrierul cu arc din suport 2. Scoateţi capacul de protecţie 1. 4. Scoateţi becul din soclu şi
prin apăsarea spre înainte şi înlocuiţi-l cu unul nou.
pivotarea în jos. 5. Introduceţi soclul în reflector.
5. Scoateţi becul din carcasa Instalaţi capacul de protecţie al
reflectorului. farului.
6. La instalarea noului bec,
introduceţi urechile în degajările Lămpile de semnalizare din faţă
din reflector şi fixaţi clema elastică 1. Înlocuiţi becurile prin degajarea
în poziţie. din contraaripă.
7. Instalaţi fişa de conectare pe bec.
8. Montaţi capacul de protecţie.

Lămpile de poziţie 3. Scoateţi soclul lămpii de poziţie


1. Accesul la becuri se face prin împreună cu becul din reflector.
compartimentul motor.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 179

4. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l


în sens antiorar, scoateţi-l şi
înlocuiţi-l cu unul nou.
5. Introduceţi soclul în reflector şi
rotiţi-l în sens orar pentru blocare
în poziţie.
6. Montaţi capacul de protecţie.
7. Închideţi degajarea din
contraaripă cu capacul.

Farurile Xenon
2. Scoateţi capacul de protecţie. 2. Rotiţi soclul becului în sens
9 Pericol antiorar pentru deblocare.

Farurile Xenon lucrează la


tensiuni extrem de înalte. Nu
atingeţi. Cu excepţia becurilor
lămpilor de semnalizare, se
recomandă înlocuirea becurilor la
un atelier service.

Lămpile de semnalizare din faţă


1. Accesul la becuri se face prin
compartimentul motor.
3. Rotiţi soclul becului în sens
antiorar pentru deblocare.

Inapoi la Rezumat
180 Îngrijirea autovehiculului

3. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l Pentru înlocuirea becurilor de pe


în sens antiorar, scoateţi-l şi partea dreaptă, deschideţi panoul
înlocuiţi-l cu unul nou. lateral: împingeţi clemele de blocare
4. Introduceţi soclul în reflector şi spre înainte şi scoateţi capacul.
rotiţi-l în sens orar pentru blocare Scoateţi trusa cu setul pentru
în poziţie. depanarea anvelopelor.

Proiectoarele de ceaţă
Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor.

1. Presaţi fişa de conectare şi


Blocurile optice spate scoateţi-o din soclu.
2. Deşurubaţi manual cele două
piuliţe de fixare din plastic.

Pentru înlocuirea becurilor de pe


partea stângă, scoateţi copertina
portbagajului şi opritorul acesteia şi
deschideţi panoul lateral: împingeţi
clemele de blocare spre înainte şi
scoateţi capacul.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 181

3. Scoateţi blocul optic spate. 5. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-l Lămpile de semnalizare
în sens antiorar, scoateţi-l şi
înlocuiţi-l cu unul nou. laterale
Lampa de poziţie spate/ frână (1) Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor.
Lampa de semnalizare (2)
Lampa de ceaţă, posibil să existe
doar pe o parte (3) Iluminarea plăcuţei de
Lampa marşarier (4) înmatriculare
6. Montaţi soclul becurilor în blocul
optic spate. Fixaţi fişa de
conectare. Instalaţi blocul optic
spate în caroserie şi strângeţi
4. Deblocaţi clemele de fixare şi piuliţele de fixare. Pe partea
scoateţi soclul becurilor. dreaptă, aşezaţi la loc trusa cu
setul pentru depanarea
anvelopelor. Fixaţi panoul lateral.
Pentru partea stângă, fixaţi
opritorul pentru copertina
portbagajului.
7. După înlocuirea becurilor,
verificaţi funcţionalitatea becurilor 1. Introduceţi vertical şurubelniţa în
blocului optic spate: cuplaţi lentila lămpii, apăsaţi înspre
contactul, acţionaţi frânele, lateral şi eliberaţi arcul.
aprindeţi luminile de poziţie
laterale.

Inapoi la Rezumat
182 Îngrijirea autovehiculului

4. Rotiţi soclul becului în sens 1. Deblocaţi lentila, presaţi-o uşor în


antiorar pentru deblocare. jos şi scoateţi-o în poziţie
5. Scoateţi becul din soclu şi înclinată.
înlocuiţi-l cu unul nou. 2. Scoateţi becul şi înlocuiţi-l.
6. Introduceţi soclul becului în 3. Fixaţi lentila.
carcasa lămpii şi rotiţi-l în sens
orar. Plafoniera spate şi lămpile de
7. Conectaţi fişa la soclul becului. lectură
8. Introduceţi carcasa lămpii şi fixaţi- Apelaţi la un atelier service pentru
o în poziţie. înlocuirea becurilor.

2. Scoateţi soclul becului apăsând în


Iluminarea torpedoului,
jos, fără a trage cablul.
Luminile interioare iluminarea zonei picioarelor
3. Ridicaţi clapeta şi deconectaţi fişa Plafoniera faţă, lămpile de
de la soclul becului. lectură

1. Scoateţi lampa cu ajutorul unei


şurubelniţe.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 183

Sistemul electric Înaintea înlocuirii unei siguranţe


fuzibile, închideţi comutatorul
respectiv şi decuplaţi contactul.
Siguranţele fuzibile
Siguranţele fuzibile arse pot fi
Datele siguranţei fuzibile de schimb recunoscute după filamentul topit.
trebuie să corespundă cu cele ale Înlocuiţi siguranţa fuzibilă doar dacă
siguranţei fuzibile arse. s-a remediat cauza defectului.
Autovehiculul este prevăzut cu două Unele circuite electrice pot fi protejate
panouri de siguranţe: unul este situat prin intermediul mai multor siguranţe
în partea stângă a portbagajului şi fuzibile.
celălalt este situat în partea stânga
faţă a compartimentului motor. Siguranţele fuzibile pot fi de
2. Apăsaţi uşor becul către clema asemenea introduse şi fără a fi
elastică şi scoateţi becul. alocate unei funcţii.
3. Introduceţi becul nou.
4. Montaţi lampa.

Iluminarea panoului de
bord
Apelaţi la un atelier service pentru
înlocuirea becurilor.

Păstraţi siguranţele fuzibile de


rezervă în panoul de siguranţe din
portbagaj versiunea B. Deschideţi
capacul 3 187.

Inapoi la Rezumat
184 Îngrijirea autovehiculului

Panoul de siguranţe din


compartimentul motor

Extractorul de siguranţe
Este posibil să aveţi un extractor de
siguranţe în panoul de siguranţe din
portbagaj. Introduceţi o şurubelniţă în fantă atât
cât se poate şi înclinaţi-o în lateral.
Rabataţi capacul în sus şi
îndepărtaţi‑l.
La remontarea capacului, mai întâi
fixaţi capacul în partea stângă şi apoi
pliaţi în jos. Capacul trebuie să se
cupleze producând un semnal sonor.
Panoul de siguranţe poate avea două
În funcţie de tipul siguranţei fuzibile, moduri de alocare a siguranţelor
prindeţi siguranţa de partea fuzibile în funcţie de varianta de
superioară sau laterală cu ajutorul panou de siguranţe din portbagaj,
extractorului şi scoateţi-o. 3 187.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 185

Alocarea siguranţelor fuzibile în Nr. Circuit


cazul panoului de siguranţe din 13 Plafoniera
portbagaj varianta A
14 Ştergătoarele de parbriz
Nr. Circuit
15 Ştergătoarele de parbriz
1 Sistemul ABS 16 Claxonul, sistemul ABS, între‐
2 Sistemul ABS rupătorul lămpilor de frână,
3 Ventilatorul interior al sistemului sistemul de aer condiţionat
electronic de climatizare 17 Încălzirea filtrului de motorină
4 Ventilatorul interior al sistemului sau sistemul de aer condiţionat
de încălzire şi de aer condiţionat 18 Demarorul
5 Ventilatorul radiatorului 19 –
6 Ventilatorul radiatorului 20 Claxonul
7 Sistemul de închidere 21 Unitatea electronică de control
centralizată a motorului
8 Spălătorul de parbriz, spălătorul 22 Unitatea electronică de control
de lunetă a motorului
9 Luneta încălzită, oglinzile 23 Reglarea fasciculului farurilor
retrovizoare exterioare încălzite 24 Pompa de combustibil
10 Fişa sistemului de diagnosticare 25 –
11 Instrumentele de bord 26 Unitatea electronică de control
12 Telefonul mobil, sistemul a motorului
Infotainment, afişajul

Inapoi la Rezumat
186 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit Alocarea siguranţelor fuzibile în Nr. Circuit


27 Sistemul de încălzire, sistemul cazul panoului de siguranţe din 15 Ştergătoarele de parbriz
de aer condiţionat, senzorul de portbagaj varianta B
16 Unitatea electronică a modulului
calitate a aerului Nr. Circuit de control, sistemul Open&Start
28 – 1 Sistemul ABS (deschidere şi pornire), sistemul
29 Servodirecţia ABS, întrerupătorul pentru
2 Sistemul ABS lămpile de frână
30 Unitatea electronică de control 3 Ventilatorul interior al sistemului
a motorului 17 Încălzirea filtrului de motorină
electronic de climatizare
31 Ştergătorul de lunetă 18 Demarorul
4 Ventilatorul interior al sistemului
32 Întrerupătorul lămpilor de frână de încălzire şi de aer condiţionat 19 Unitatea electronică de control
a transmisiei
33 Reglarea fasciculului farurilor, 5 Ventilatorul radiatorului
comutatorul de lumini, între‐ 20 Sistemul de aer condiţionat
6 Ventilatorul radiatorului
rupătorul ambreiajului, grupul de 21 Unitatea electronică de control
instrumente, modulul portierei 7 Sistemul de spălare a parbrizului a motorului
şoferului 8 Claxonul 22 Unitatea electronică de control
34 Unitatea de control a coloanei de 9 Sistemul de spălare a farurilor a motorului
direcţie 23 Farurile adaptive (AFL), reglarea
10 Deblocarea sistemului de
35 Sistemul Infotainment închidere centralizată în caz de fasciculului farurilor
36 Bricheta, priza pentru accesorii urgenţă 24 Pompa de combustibil
faţă 11 – 25 Unitatea electronică de control
12 – a transmisiei
13 Proiectoarele de ceaţă 26 Unitatea electronică de control
a motorului
14 Ştergătoarele de parbriz

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 187

Nr. Circuit Panoul de siguranţe Panoul de siguranţe fuzibile


27 Servodirecţia fuzibile din compartimentul varianta A
Pentru a înlocui o siguranţă fuzibilă,
28 Unitatea electronică de control motor scoateţi capacul de protecţie al
a transmisiei acesteia.
29 Unitatea electronică de control
a transmisiei
30 Unitatea electronică de control
a motorului
31 Farurile adaptive (AFL), reglarea
fasciculului farurilor
32 Sistemul de frânare, sistemul de
aer condiţionat, întrerupătorul
ambreiajului
33 Farurile adaptive (AFL), reglarea
fasciculului farurilor, comutatorul Panoul de siguranţe fuzibile se află în
de lumini spatele unui capac. Împingeţi clemele Nr. Circuit
34 Unitatea de control a coloanei de de fixare spre înainte şi scoateţi
capacul. 1 Proiectoarele de ceaţă
direcţie
Nu depozitaţi obiecte în spatele 2 Priza pentru accesorii spate
35 Sistemul Infotainment
capacului. 3 Priza pentru accesorii din
36 Telefonul mobil, sistemul În funcţie de nivelul de echipare, portbagaj
Infotainment, afişajul există două tipuri de panouri de
4 Lămpile marşarier
siguranţe fuzibile.
5 Geamurile spate acţionate
electric

Inapoi la Rezumat
188 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit Panoul de siguranţe fuzibile Nr. Circuit


6 Sistemul de aer condiţionat varianta B 1 Geamurile faţă acţionate electric
7 Geamurile faţă acţionate electric 2 -
8 Oglinzile exterioare încălzite 3 Instrumentele de bord
4 Sistemul de încălzire, sistemul
de aer condiţionat, sistemul
electronic de climatizare
5 Airbagurile
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 Luneta încălzită
12 Ştergătorul de lunetă
13 Sistemul de asistenţă la parcare
14 Sistemul de încălzire, sistemul
de aer condiţionat
15 –
16 Sistemul de detectare a ocupării
scaunului, sistemul Open&Start
(deschidere şi pornire)

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 189

Nr. Circuit Nr. Circuit Trusa de scule


17 Senzorul de ploaie, senzorul 30 Priza pentru accesorii spate
pentru calitatea aerului, sistemul 31 –
de monitorizare a presiunii în
anvelope, oglinda retrovizoare 32 –
interioară 33 Sistemul Open&Start
18 Instrumentele de bord, (deschidere şi pornire)
comenzile 34 –
19 – 35 Priza pentru accesorii spate
20 Sistemul CDC 36 Priza pentru echipamentul de
21 Oglinzile exterioare încălzite remorcare
22 – 37 –
23 Geamurile spate acţionate 38 Sistemul de închidere Pentru a deschide capacul, ridicaţi
electric centralizată, borna 30 mocheta. Ridicaţi, rotiţi şi trageţi în
24 Fişa sistemului de diagnosticare 39 Încălzirea scaunului din stânga sus inelul.
25 – 40 Încălzirea scaunului din dreapta
26 Oglinzile retrovizoare exterioare 41 –
rabatabile electric 42 –
27 Senzorul cu ultrasunete, 43 –
sistemul de alarmă antifurt
44 –
28 –
29 Bricheta, priza pentru accesorii
faţă

Inapoi la Rezumat
190 Îngrijirea autovehiculului

Jantele şi anvelopele Anvelopele de iarnă


Anvelopele de iarnă îmbunătăţesc
siguranţa în trafic la temperaturi mai
Starea anvelopelor, starea
mici de 7°C, de aceea este indicată
jantelor montarea lor pe toate roţile.
Conduceţi încet peste borduri şi, dacă
se poate, abordaţi-le într-un unghi Anvelopele de dimensiunea
drept. Trecerea peste muchii ascuţite 195/65 R 15, 195/60 R 16,
poate provoca apariţia unor defecte 205/55 R 16 şi 225/45 R 17 pot fi
ascunse la anvelope şi jante. La utilizate ca anvelope de iarnă.
parcare, aveţi grijă ca anvelopele să Anvelopele de dimensiunea
nu fie strivite de borduri. 205/50 R 17 trebuie utilizate numai ca
Cricul şi sculele sunt aşezate într-o Verificaţi periodic jantele pentru anvelope de iarnă.
trusă şi fixate cu o chingă elastică într- depistarea eventualelor deteriorări. Anvelopele de dimensiuni
un compartiment de depozitare din Apelaţi la un atelier service pentru 225/40 R 181), 225/40 ZR 18 şi
partea stângă a podelei portbagajului. asistenţă în caz de defecţiuni sau 235/35 R 19 nu trebuie folosite pe
Pentru a închide capacul, potriviţi uzură neuniformă. timpul iernii.
urechile de fixare de pe partea din Pentru Zafira OPC, anvelopele de
faţă a capacului la locul lor şi blocaţi-
le în poziţie. Anvelopele iarnă pot fi folosite numai cu jante
speciale din aliaj uşor omologate de
Anvelopele de dimensiuni 225/45 Opel.
R 17 sunt admise numai dacă
autovehiculul este echipat cu Anvelopele de iarnă cu flancuri
program electronic de stabilitate. întărite pot fi folosite numai cu jante
speciale din aliaj uşor omologate de
Opel.

1) Zafira OPC: Permise ca anvelope de iarnă fără lanţuri pentru anvelope.


Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 191

Conform reglementărilor specifice ROF = RunonFlat (flancuri întărite) Conducerea cu o anvelopă în


ţării, lipiţi eticheta pentru viteză în pentru Goodyear sau pană
câmpul vizual al şoferului. O pierdere de presiune din anvelopă
SSR = Self Supporting Runflat Tyre
(anvelopă cu flancuri întărite este indicată de sistemul de
Anvelopele cu flancuri autoportantă) pentru monitorizare a presiunii în anvelope
sau de sistemul de detectare
întărite Continental.
a pierderii de presiune din anvelope.
Anvelopele cu flancuri întărite (run- Anvelopele cu flancuri întărite pot fi Dacă nu există presiune în anvelopă,
flat) au flancuri ranforsate, ceea ce folosite numai în combinaţie cu jante puteţi continua totuşi deplasarea
înseamnă că pot fi utilizate indiferent din aliaj uşor omologate de Opel.
de situaţie, chiar dacă nu există ■ la o viteză de max. de 80 km/h
Nu utilizaţi setul pentru depanarea
presiune în anvelope. anvelopelor. ■ pe o distanţă de maxim 80 km
Anvelopele run-flat pot fi utilizate doar Nu trebuie utilizată presiunea ECO
la autovehiculele cu ESP®Plus şi pentru aceste anvelope.
9 Avertisment
sistem de monitorizare a presiunii în
anvelope sau sistem de detectare Anvelopele cu flancuri întărite nu Autovehiculul va fi mai dificil de
a pierderii de presiune din anvelope. trebuie combinate cu anvelope orientat şi manevrat. Distanţa de
normale. frânare creşte.
Atenţie Dacă treceţi pe anvelope normale, Adaptaţi stilul şi viteza de
reţineţi că autovehiculul nu este deplasare la condiţiile de rulare
Verificaţi periodic presiunea în echipat cu roată de rezervă sau set modificate.
anvelope, chiar dacă sunt montate pentru depanarea anvelopelor.
anvelope cu flancuri întărite. Marcarea anvelopelor
În funcţie de producătorul anvelopei, De ex. 195/65 R 15 91 H
anvelopele cu flancuri întărite pot fi 195 = Lăţime anvelopă, în mm
identificate după marcajul de pe 65 = Raport profil în secţiune
flancurile anvelopei. Ex. (înălţime / lăţime anvelopă),
în %
Inapoi la Rezumat
192 Îngrijirea autovehiculului

R = Model: Radial La autovehicule cu sistem de


RF = Tip: Cu flancuri întărite monitorizare a presiunii din anvelope,
(Runflat) înşurubaţi adaptorul în ventil.
15 = Diametru jantă, în inci Presiunea în anvelope este precizată
91 = Indicele de sarcină, de ex., la 3 230 şi pe eticheta autocolantă de
91 corespunde sarcinii de la interiorul clapetei rezervorului de
618 kg combustibil.
H = Literă cod de viteză
Datele referitoare la presiunea în
Literă cod de viteză: anvelope sunt pentru anvelope reci.
Q = până la 160 km/h Acestea sunt valabile atât pentru
S = până la 180 km/h anvelope de vară, cât şi pentru
T = până la 190 km/h anvelope de iarnă.
Scoateţi cheia pentru căpăcele de
H = până la 210 km/h ventile de pe clapeta rezervorului de Umflaţi întotdeauna roata de rezervă
V = până la 240 km/h combustibil şi deşurubaţi cu ajutorul la presiunea specificată pentru
W = până la 270 km/h acesteia căpăcelul ventilului. sarcina maximă autorizată.
Presiunea ECO în anvelope serveşte
Presiunea în anvelope pentru obţinerea celui mai scăzut
consum de combustibil posibil.
Verificaţi la rece presiunea în Aceasta nu va fi utilizată în
anvelope cel puţin o dată la 14 zile, anvelopele cu flancuri întărite.
precum şi înaintea unei călătorii mai
lungi. Nu uitaţi roata de rezervă. Presiunea necorespunzătoare va
Regula se aplică şi pentru afecta siguranţa şi manevrabilitatea
autovehiculele cu sistem de autovehiculului, confortul şi consumul
monitorizare a presiunii în anvelope. de combustibil şi va duce la uzarea
prematură a anvelopelor.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 193

Mesajele autovehiculului, presiunea Iniţializarea sistemului


9 Avertisment în anvelope 3 111.
Presiunea prea scăzută poate Lampa de control w 3 99.
duce la încălzirea anvelopei şi Dacă se utilizează un set complet de
avarierea internă a acesteia, roţi care nu sunt prevăzute cu senzori
rezultatul fiind separarea căii de de presiune în anvelope (de ex.
rulare a anvelopei şi chiar explozia anvelope de iarnă), nu va fi afişat
acesteia la viteze mari. niciun mesaj de eroare. Sistemul de
monitorizare a presiunii în anvelope
Sistemul de monitorizare nu este funcţional. Este posibilă
montarea ulterioară a senzorilor.
a presiunii în anvelope Utilizarea seturilor pentru depanarea
Sistemul de monitorizare a presiunii anvelopelor disponibile în comerţ
în anvelope urmăreşte continuu poate afecta funcţionalitatea După înlocuirea unei roţi, sistemul
presiunea în toate cele patru roţi sistemului. Utilizaţi numai seturi trebuie să fie iniţializat: umflaţi
atunci când autovehiculul depăşeşte pentru depanare omologate de Opel. anvelopele la presiunea specificată,
o anumită limită de viteză. cuplaţi contactul, menţineţi apăsat
Echipamentele radio externe de mare
Toate cele patru roţi trebuie să fie putere pot perturba funcţionarea butonul DDS timp de circa
echipate cu un senzor de presiune, sistemului de monitorizare a presiunii 4 secunde; lampa de control w va clipi
iar presiunea în anvelope trebuie să în anvelope. de trei ori.
se afle la nivelul prescris. În caz
contrar, presiunea în anvelope va fi
monitorizată de sistemul de detectare
a pierderii de presiune din anvelope
3 194.
Presiunile curente din anvelope pot fi
prezentate în Info-Display 3 116.

Inapoi la Rezumat
194 Îngrijirea autovehiculului

Sistemul de detectare După o corectare a presiunii în


anvelope sau după înlocuirea unei
a pierderilor de presiune roţi, sistemul trebuie să fie iniţializat:
din anvelope Cuplaţi contactul, menţineţi apăsat
Sistemul de detectare a pierderilor de butonul DDS timp de circa
presiune din anvelope urmăreşte 4 secunde; lampa de control w va clipi
continuu turaţia tuturor celor patru de trei ori.
roţi.
Dacă o anvelopă pierde presiune, Adâncimea profilului căii
lampa de control w se aprinde în de rulare
roşu. Opriţi imediat şi verificaţi
Verificaţi grosimea suprafeţei de
presiunea în anvelope.
rulare a anvelopelor la intervale Adâncimea minimă admisă legal
Lampa de control w 3 99. regulate. a profilului căii de rulare (1,6 mm) este
Din motive de siguranţă, înlocuiţi atinsă când anvelopele se uzează
Iniţializarea sistemului până la apariţia primului indicator de
anvelopele dacă adâncimea profilului
căii de rulare scade sub 2-3 mm uzură (TWI). Poziţia lor este indicată
(4 mm la anvelope de iarnă). prin marcaje pe flancurile anvelopei.
Dacă anvelopele din faţă sunt mai
uzate decât cele din spate, acestea
trebuie schimbate periodic între ele.
Anvelopele îmbătrânesc, chiar dacă
nu sunt utilizate. Vă recomandăm să
înlocuiţi anvelopele la fiecare 6 ani.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 195

Înlocuirea anvelopei şi În cazul în care capacele şi Lanţurile antiderapante


anvelopele folosite nu sunt
dimensiunile jantei omologate de fabrică, nu folosiţi
Dacă se utilizează un tip de anvelope anvelope cu talon.
de dimensiuni diferite faţă de cele Capacele de roţi trebuie să nu
instalate din fabricaţie, s-ar putea să perturbe răcirea frânelor.
fie necesară reprogramarea
Scoateţi capacele de roţi dacă se
vitezometrului şi să se opereze alte
instalează lanţuri antiderapante.
modificări ale autovehiculului.
După trecerea la anvelope de 9 Avertisment
dimensiuni diferite, solicitaţi
înlocuirea etichetei autocolante Utilizarea anvelopelor sau
referitoare la presiunea în anvelope. capacelor neadecvate poate
conduce la pierderea bruscă de
9 Avertisment presiune, ceea ce poate provoca Lanţurile antiderapante sunt permise
accidente. numai pe roţile din faţă.
Folosirea de anvelope inadecvate Utilizaţi numai lanţuri cu zale fine,
poate duce la accidente sau poate care nu adaugă mai mult de 10 mm la
afecta funcţionarea corectă calea de rulare şi pe latura interioară
a autovehiculului. a anvelopelor (inclusiv lacătele
lanţurilor).
Capacele de roţi
Trebuie folosite capace de roţi şi 9 Avertisment
anvelope omologate de Opel pentru
autovehiculul respectiv şi care se Defectele pot duce la explozia
conformează tuturor cerinţelor anvelopelor.
relevante privind combinaţiile de jante
şi anvelope.

Inapoi la Rezumat
196 Îngrijirea autovehiculului

Lanţurile antiderapante sunt admise Împingeţi clemele de fixare spre


numai pe anvelopele cu următoarele 9 Avertisment înainte şi scoateţi capacul.
dimensiuni: 195/65 R 15, 1. Luaţi recipientul cu soluţie de
195/60 R 16, 205/55 R16, Nu depăşiţi viteza de 80 km/h.
etanşare şi suportul cu furtun de
205/50 R 17 şi 225/45 R17. A nu se utiliza timp îndelungat. aer din trusă.
Nu se permite utilizarea lanţurilor Controlul direcţiei şi
antiderapante pe anvelope de manevrabilitatea pot fi afectate.
dimensiunile: 225/40 R 18,
225/40 ZR 18 şi 235/35 R 19. Dacă aveţi o pană de cauciuc:
Nu se permite utilizarea lanţurilor Trageţi frâna de mână şi cuplaţi
antiderapante pe roata de rezervă de treapta întâia, treapta marşarier sau
uz temporar. poziţia P.

Setul pentru depanare


a anvelopelor
Deteriorările minore ale profilului căii
de rulare pot fi reparate cu ajutorul 2. Detaşaţi furtunul de aer şi
setului pentru depanarea înşurubaţi-l în racordul
anvelopelor. recipientului cu soluţie de
Corpurile străine nu se vor îndepărta etanşare.
din anvelope.
Deteriorările anvelopelor ce
depăşesc 4 mm sau care se află în
vecinătatea suprafeţei de contact cu Setul pentru repararea anvelopelor
janta nu pot fi remediate cu ajutorul se află în compartimentul de
setului pentru depanarea depozitare din portbagaj.
anvelopelor.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 197

4. Deşurubaţi căpăcelul ventilului


anvelopei aflate în pană.
5. Înşurubaţi furtunul de aer pe
ventil.

3. Aşezaţi recipientul cu soluţie de 8. Deschideţi priza pentru accesorii


etanşare pe suport. Asiguraţi-vă din spate şi introduceţi fişa setului
că acesta nu cade. pentru depanarea anvelopelor.
Pentru a evita descărcarea
6. Înşurubaţi furtunul de aer pe bateriei, vă recomandăm să lăsaţi
racordul compresorului. motorul în funcţiune.
7. Deschideţi capacul racordului
electric din stânga şi scoateţi fişa.

Inapoi la Rezumat
198 Îngrijirea autovehiculului

presiunii corecte, se va opri recipientul cu soluţie de etanşare


compresorul apăsând din nou din suport. Înşurubaţi furtunul
butonul <. pentru umflarea anvelopei la
Dacă valoarea specificată racordul liber al recipientului cu
a presiunii în anvelope nu este soluţie de etanşare. Acest lucru
atinsă într-un interval de previne scurgerea soluţiei de
10 minute, desfaceţi setul pentru etanşare. Depozitaţi setul pentru
depanarea anvelopelor. Deplasaţi depanarea anvelopelor în
autovehiculul astfel încât roţile să portbagaj.
parcurgă o rotaţie completă. 14. Ştergeţi soluţia scursă cu o lavetă.
Instalaţi din nou setul pentru 15. Eticheta autocolantă de pe
depanarea anvelopelor şi recipientul cu soluţie de etanşare,
9. Porniţi compresorul prin apăsarea continuaţi procedura de umplere ce indică viteza maximă admisă,
butonului <. Soluţia de etanşare timp de alte 10 minute. Dacă trebuie afişată în câmpul vizual al
este introdusă în anvelopă. valoarea specificată a presiunii în şoferului.
10. Manometrul compresorului indică anvelope nu este atinsă,
anvelopa este prea deteriorată. 16. Porniţi cât mai repede pentru
pentru scurt timp maxim 6 bari pe a facilita distribuirea uniformă
parcursul golirii recipientului cu Apelaţi la un atelier service pentru
asistenţă. a soluţiei în anvelopă. După ce aţi
soluţie de etanşare (circa condus aprox. 10 km (dar nu mai
30 de secunde). Apoi presiunea Eliberaţi presiunea în exces cu mult de 10 minute), opriţi şi
indicată începe să scadă. ajutorul butonului ]. verificaţi presiunea în anvelopă.
11. Întreaga cantitate de soluţie de Nu utilizaţi compresorul pentru Cuplaţi furtunul compresorului
etanşare este pompată în mai mult de 10 minute. direct pe ventil pentru a face acest
anvelopă. Ulterior, anvelopa este 13. Deconectaţi fişa din priza pentru lucru.
umflată. accesorii, puneţi-o în portbagaj şi Dacă presiunea este mai mică de
12. Presiunea prescrisă trebuie să fie scoateţi setul pentru depanarea 1,3 bari, corectaţi la valoarea
atinsă în 10 minute. Presiunea în anvelopelor. Împingeţi clema de prescrisă. Repetaţi procedura
anvelope 3 230. La atingerea pe suport pentru a putea scoate

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 199

până când nu se mai pierde Înlocuiţi recipientul după utilizare. ■ Trageţi frâna de mână şi cuplaţi
presiune. Eliminaţi recipientul după utilizare în treapta întâia, treapta marşarier
Dacă presiunea se situează sub conformitate cu reglementările în sau poziţia P.
1,3 bar, autovehiculul nu mai vigoare. ■ Scoateţi roata de rezervă 3 201.
trebuie utilizat. Apelaţi la un atelier Compresorul şi soluţia de etanşare ■ Nu înlocuiţi niciodată mai multe roţi
service pentru asistenţă. pot fi utilizate până la temperatura simultan.
17. Depozitaţi setul pentru depanarea de aproximativ -30 °C.
■ Utilizaţi cricul numai pentru
anvelopelor în portbagaj. Adaptoarele suplimentare pot fi înlocuirea roţilor.
folosite pentru umflarea altor
Notă ■ În cazul în care terenul de sub
obiecte, ca de exemplu, mingi de
Caracteristicile de conducere cu autovehicul este moale, amplasaţi
fotbal, saltele pneumatice, bărci
anvelopa reparată sunt grav o placă stabilă, groasă de
pneumatice etc. Ele se găsesc
afectate, în consecinţă înlocuiţi-o cât maximum 1 cm, sub cric.
amplasate sub compresor. Pentru
mai repede.
a scoate adaptorul, înşurubaţi ■ Nu permiteţi ca în autovehiculul
Dacă se aud zgomote neobişnuite furtunul de aer al compresorului şi ridicat pe cric să rămână persoane
sau compresorul se încălzeşte extrageţi-l. sau animale.
prea mult, opriţi-l pentru cel puţin
■ Nu intraţi niciodată sub un
30 de minute. Înlocuirea roţii autovehicul ridicat pe cric.
Supapa de siguranţă încorporată se Unele autovehicule sunt echipate cu ■ Nu porniţi autovehiculul ridicat pe
deschide la presiunea de 7 bari. un set pentru depanarea anvelopelor cric.
Reţineţi data de expirare a trusei. în loc de roată de rezervă 3 196.
■ Înainte de a monta şuruburile de
După această dată capacitatea sa Derulaţi următoarele operaţii roţi, curăţaţi-le şi gresaţi uşor
de etanşare nu mai este garantată. pregătitoare şi respectaţi următoarele conurile acestora cu vaselină din
Respectaţi instrucţiunile de păstrare instrucţiuni: comerţ.
înscrise pe recipientul cu soluţie de ■ Parcaţi autovehiculul pe
etanşare. o suprafaţă plană, stabilă şi fără
pericol de alunecare. Roţile din faţă
trebuie să fie orientate spre înainte.

Inapoi la Rezumat
200 Îngrijirea autovehiculului

3. Asiguraţi-vă că poziţionarea
cricului s-a făcut corect în
punctele de ridicare.

1. Scoateţi capacul roţii cu cârligul 2. Instalaţi cheia de roţi asigurându-


din trusa de scule. Trusa de scule vă că este fixată bine şi slăbiţi
a autovehiculului 3 189. fiecare şurub cu câte o jumătate
La capacele de roţi cu şuruburi de de tură. 4. Reglaţi cricul la înălţimea
roţi vizibile: Capacul roţii poate necesară. Poziţionaţi-l direct sub
rămâne pe roată. Nu scoateţi punctul de ridicare, într-un mod
şaibele de siguranţă de pe care să prevină alunecarea
şuruburile roţii. acestuia.
Jantele din aliaj uşor: Desfaceţi
capacele şuruburilor roţii cu
o şurubelniţă şi îndepărtaţi-le.
Pentru a proteja janta, folosiţi
o cârpă moale între şurubelniţă şi
janta din aliaj.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 201

Instalaţi capacele şuruburilor de


roţi.
11. Depozitaţi roata înlocuită 3 196 şi
sculele autovehiculului 3 189.
12. Verificaţi în cel mai scurt timp
posibil presiunea în anvelopa
instalată şi cuplul de strângere
a şuruburilor.
Solicitaţi înlocuirea sau repararea
anvelopei defecte.

Ataşaţi corect manivela cricului şi


rotiţi-o până când roata se ridică Roata de rezervă Roata de rezervă se găseşte sub
de la sol. autovehicul.
Roata de rezervă poate fi clasificată
5. Demontaţi şuruburile roţii. ca roată de rezervă de uz temporar în 1. Deschideţi compartimentul de
funcţie de dimensiunile acesteia depozitare din portbagaj 3 189.
6. Înlocuiţi roata. comparativ cu celelalte roţi şi cu 2. Eliberaţi complet şurubul
7. Montaţi şuruburile roţii. reglementările în vigoare la nivel hexagonal al compartimentului de
8. Coborâţi autovehiculul. naţional. depozitare cu cheia de roţi.
9. Instalaţi cheia de roţi asigurându- Roata de rezervă este prevăzută cu 3. Ridicaţi suportul pentru roata de
vă că este fixată bine şi strângeţi jantă din tablă. rezervă.
încrucişat şuruburile. Cuplul de Utilizarea unei roţi de rezervă ce este 4. Desfaceţi cârligul de siguranţă şi
strângere este de 110 Nm. mai mică decât celelalte roţi sau coborâţi roata de rezervă.
10. Aliniaţi orificiul pentru ventil din împreună cu anvelopele de iarnă
capacul roţii faţă de ventilul poate afecta manevrabilitatea.
anvelopei înainte de a instala Înlocuiţi cât mai curând posibil
capacul. anvelopa reparată.

Inapoi la Rezumat
202 Îngrijirea autovehiculului

5. Detaşaţi cablul de siguranţă. 9. Ridicaţi suportul pentru roata de 11. Rotiţi în sens orar şurubul
6. Coborâţi complet suportul şi rezervă şi introduceţi cablul de hexagonal din compartimentul de
scoateţi roata de rezervă. siguranţă. depozitare din podea cu ajutorul
10. Ridicaţi suportul pentru roata de cheii de roţi.
7. Înlocuiţi roata.
rezervă şi cuplaţi-l în cârligul de 12. Închideţi şi blocaţi capacul
8. Aşezaţi roata înlocuită în suportul siguranţă. Partea deschisă compartimentului de depozitare.
pentru roata de rezervă cu partea a cârligului de siguranţă trebuie să
exterioară în sus. Se pot depozita fie poziţionată în sensul de mers. Roata de rezervă de uz
numai roţi de până la 16 inchi.
temporar
Utilizarea roţii de rezervă de uz
temporar poate afecta
manevrabilitatea autovehiculului.
Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curând
posibil anvelopa defectă.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 203

Se va monta numai o singură roată de


rezervă de uz temporar. Nu depăşiţi
La instalarea anvelopelor direcţionale
în sensul eronat de rotaţie, se aplică
Pornirea asistată
viteza de 80 km/h. Abordaţi virajele cu următoarele:
Nu porniţi motorul cu ajutorul unui
viteză redusă. Nu se va folosi pentru ■ Manevrabilitatea poate fi afectată. redresor rapid.
o perioadă mai lungă. Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curând
În cazul descărcării bateriei, se poate
Nu este permisă utilizarea unei roţi de posibil anvelopa defectă.
porni motorul cu cablurile de pornire
rezervă temporare pe puntea spate în ■ Conduceţi cu mare atenţie pe asistată prin racordare la bateria altui
timpul tractării unui alt autovehicul. drumuri ude şi pe suprafeţe autovehicul.
Prin urmare, montaţi roata de rezervă acoperite cu zăpadă.
temporară pe puntea faţă şi o roată cu
dimensiunea corectă pe puntea 9 Avertisment
spate.
Procedaţi cu maximă atenţie la
Lanţurile antiderapante 3 195. pornirea asistată. Orice abatere
de la instrucţiunile următoare
Anvelopele direcţionale poate conduce la accidentări sau
Montaţi anvelopele direcţionale astfel deteriorări cauzate de explozia
încât să se rotească în sensul de bateriei sau defectarea sistemelor
deplasare. Sensul de rotaţie este electrice ale ambelor
indicat de un simbol (de ex. autovehicule.
o săgeată) pe flancul anvelopei.

Inapoi la Rezumat
204 Îngrijirea autovehiculului

■ Pentru conectare la altă baterie,


9 Avertisment utilizaţi cabluri cu cleme izolate şi
secţiune de minim 16 mm2 (25
Evitaţi contactul electrolitului cu mm2 pentru motoarele diesel).
ochii, pielea, tapiţeria şi
suprafeţele vopsite. Electrolitul ■ Bateria descărcată nu se va
conţine acid sulfuric, care deconecta de la autovehicul.
provoacă arsuri şi deteriorări în ■ Deconectaţi toţi consumatorii
cazul contactului direct. electrici care nu sunt necesari.
■ Nu vă aplecaţi deasupra bateriei în
■ Bateria nu va fi expusă niciodată timpul pornirii asistate.
flăcării deschise sau scânteilor.
■ Evitaţi contactul clemelor unui
■ O baterie descărcată poate îngheţa cablu cu ale altuia. Ordinea conectării bornelor:
la temperaturi de 0°C. Lăsaţi
bateria să se dezgheţe înainte să ■ Autovehiculele nu trebuie să se 1. Conectaţi clema roşie la borna
racordaţi cablurile de pornire atingă în cursul procesului de pozitivă a bateriei donoare.
asistată. pornire asistată. 2. Conectaţi cealaltă clemă roşie la
■ În cursul manipulării bateriei, purtaţi ■ Aplicaţi frâna de parcare, aduceţi borna pozitivă a bateriei
ochelari şi echipament de protecţie. transmisia în poziţia neutră, descărcate.
respectiv transmisia automată în 3. Conectaţi clema neagră la borna
■ Utilizaţi o baterie donoare cu poziţia P.
aceeaşi tensiune nominală (12 V). negativă a bateriei donoare.
Capacitatea nominală a acesteia 4. Conectaţi cealaltă clemă neagră
(Ah) nu trebuie să fie considerabil la masa autovehiculului ce trebuie
mai mică decât cea a bateriei pornit, de ex. la blocul motor sau
descărcate. la şuruburile de fixare a motorului.
Realizaţi conexiunea cât mai
departe de bateria descărcată,
oricum, la cel puţin 60 cm.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 205

Cablurile se vor aşeza în aşa fel încât


să nu poată fi atinse de către
Tractarea
componentele în mişcare din
compartimentul motor.
Tractarea autovehiculului
Pornirea motorului:
1. Porniţi motorul autovehiculului
donor.
2. După 5 minute, porniţi celălalt
motor. Durata tentativelor de
pornire asistată nu trebuie să
depăşească 15 secunde, la
intervale de 1 minut.
Înşurubaţi complet cârligul de tractare
3. Motoarele ambelor autovehicule în sens antiorar, până la blocarea
vor fi lăsate să funcţioneze la acestuia în poziţie orizontală.
ralanti timp de aproximativ
Ataşaţi cablul de tractare – sau,
3 minute cu cablurile pentru Versiunea cu bandou de protecţie: recomandabil, bara de tractare – la
pornire asistată conectate. Eliberaţi partea inferioară cârligul de tractare.
4. Porniţi consumatorii electrici (de a bandoului, împingeţi în lateral şi
Cârligul de tractare trebuie folosit
ex. farurile sau încălzirea lunetei) scoateţi-l.
numai pentru tractare, nu şi pentru
autovehiculului pornit asistat. Versiunea cu capac de protecţie: recuperarea unui vehicul.
5. Cablurile trebuie deconectate în Eliberaţi partea inferioară a capacului
Cuplaţi contactul pentru a debloca
ordinea inversă celei de şi scoateţi-l în jos.
coloana de direcţie şi pentru
conectare. Cârligul de tractare se află în trusa de a permite funcţionarea lămpilor de
scule a autovehiculului 3 189. frână, a claxonului şi a ştergătoarelor
de parbriz.
Sistemul Open&Start (deschidere şi
pornire) 3 31.

Inapoi la Rezumat
206 Îngrijirea autovehiculului

Transmisia în poziţia neutră. Apelaţi la un atelier service pentru


Porniţi luminile de avarie la ambele asistenţă.
autovehicule. Transmisia manuală secvenţială
3 148.
Atenţie După tractare, deşurubaţi cârligul de
tractare şi puneţi la loc capacul.
Conduceţi cu viteză mică. Evitaţi
manevrele bruşte. Forţa excesivă
de tractare poate afecta Tractarea altui autovehicul
autovehiculul.

Când motorul este oprit, acţionarea


direcţiei şi a frânelor necesită o forţă Înşurubaţi complet cârligul de tractare
considerabil mai mare. în sens antiorar, până la blocarea
Se va activa funcţia de recirculare acestuia în poziţie orizontală.
a aerului şi se vor închide geamurile Inelul de amarare aflat sub
pentru a împiedica intrarea gazelor autovehicul în partea din spate nu se
de eşapament de la autovehiculul utilizează pentru tractare.
tractor. Ataşaţi cablul de tractare – sau,
Autovehiculele cu transmisie recomandabil, bara de tractare – la
automată trebuie tractate cu faţa la cârligul de tractare.
direcţia de deplasare, cu o viteză de Eliberaţi partea inferioară a capacului Cârligul de tractare trebuie folosit
până la 80 km/h şi nu pe o distanţă şi scoateţi-l în jos. numai pentru tractare, nu şi pentru
mai mare de 100 km. În toate celelalte Cârligul de tractare se află în trusa de recuperarea unui vehicul.
cazuri şi când transmisia este scule a autovehiculului 3 189.
defectă, puntea faţă trebuie ridicată
de pe sol.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 207

Atenţie Îngrijirea aspectului Dacă utilizaţi o spălătorie auto,


respectaţi instrucţiunile furnizate de
fabricantul instalaţiei. Ştergătoarele
Conduceţi cu viteză mică. Evitaţi Întreţinerea exterioară de parbriz şi ştergătorul de lunetă
manevrele bruşte. Forţa excesivă trebuie oprite. Scoateţi antena şi
de tractare poate afecta Încuietorile accesoriile externe precum
autovehiculul. Încuietorile sunt gresate din fabricaţie portbagajul de acoperiş, etc.
cu vaselină specială de înaltă calitate.
După tractare, deşurubaţi cârligul de Utilizaţi un agent de degivrare numai Dacă spălaţi vehiculul manual,
tractare şi puneţi la loc capacul. când este aboslut necesar, deoarece asiguraţi-vă că interiorul
acesta îndepărtează vaselina şi contraaripilor este clătit temeinic cu
afectează funcţionarea încuietorii. apă.
După utilizarea agentului de Curăţaţi marginile şi muchiile
degivrare, apelaţi la un atelier service portierelor şi capotei/ hayonului,
pentru gresarea încuietorilor. precum şi zonele acoperite la
închiderea acestora.
Spălarea Solicitaţi ungerea balamalelor tuturor
Vopseaua autovehiculului este uşilor la un atelier service.
expusă influenţelor mediului. Spălaţi
Nu curăţaţi compartimentul motor cu
şi ceruiţi periodic autovehiculul. Când
instalaţii de curăţare cu jet de abur
utilizaţi o spălătorie automată,
sau cu jet de mare presiune.
selectaţi un program care include şi
ceruirea. Clătiţi bine autovehiculul şi uscaţi-l.
Clătiţi frecvent bucata de piele
Excrementele de păsări, resturile de
utilizată pentru ştergerea
insecte, răşinile, polenul trebuie
autovehiculului. Folosiţi lavete de
curăţate imediat deoarece conţin
ştergere separate pentru geamuri şi
constituenţi agresivi ce pot deteriora
pentru suprafeţele vopsite: urmele de
vopseaua.
ceară pot afecta vizibilitatea.

Inapoi la Rezumat
208 Îngrijirea autovehiculului

Nu utilizaţi obiecte dure pentru Geamurile şi lamelele Jantele şi anvelopele


îndepărtarea petelor de gudron. ştergătoarelor de parbriz Nu folosiţi sisteme de spălare cu un
Utilizaţi soluţia pentru îndepărtarea Folosiţi o lavetă ce nu lasă scame sau jet de mare presiune.
petelor de gudron de pe suprafeţele o piele de căprioară împreună cu
vopsite. Curăţaţi jantele cu o soluţie neutră de
soluţie de curăţare pentru geamuri şi curăţare pentru jante.
de îndepărtare a insectelor.
Luminile exterioare Jantele sunt vopsite şi pot fi tratate cu
Lentilele farurilor şi ale celorlaltor Când curăţaţi luneta dotată cu aceeaşi agenţi de protecţie ca şi
lămpi sunt realizate din plastic. Nu dispozitiv de încălzire, aveţi grijă să vopseaua autovehiculului.
utilizaţi agenţi caustici sau abrazivi, nu deterioraţi filamentul din interior.
raclete pentru gheaţă şi evitaţi Pentru a curăţa mecanic gheaţa, Deteriorarea stratului de vopsea
ştergerea acestora când sunt uscate. folosiţi o racletă pentru gheaţă. Rectificaţi defectele minore ale
Apăsaţi ferm pe racletă astfel încât să stratului de vopsea folosind un creion
Lustruirea şi ceruirea nu poată pătrunde murdărie între de retuş înainte de apariţia ruginii.
Ceruiţi periodic autovehiculul (cel racletă şi geam, care altfel se poate Apelaţi la un atelier service pentru
târziu atunci când apa nu mai zgâria. repararea deteriorărilor mai extinse
formează perle). În caz contrar, Curăţaţi ştergătoarele care lasă urme ale vopselei şi a suprafeţelor afectate
vopseaua se va usca. cu o lavetă moale şi soluţie de de rugină.
Lustruirea este necesară când curăţare pentru geamuri.
Planşeul
vopseaua a devenit mată şi s-au
acumulat depuneri solide pe Trapa panoramică Unele suprafeţe ale părţii inferioare
suprafaţa acesteia. Nu folosiţi niciodată pentru curăţare a caroseriei au acoperire de protecţie
agenţi abrazivi sau diluanţi, din PVC, în timp ce unele zone critice
Lustruirea cu silicon formează au un strat protector durabil de ceară.
o peliculă protectoare, făcând combustibili, soluţii puternice (de ex.
ceruirea inutilă. diluant de vopsea, soluţii care conţin După spălarea planşeului, verificaţi
acetonă etc.), soluţii alcaline sau starea stratului protector de ceară şi
Componentele din plastic ale acide, un burete dur. Nu aplicaţi corectaţi dacă e necesar.
caroseriei nu trebuie tratate cu agent agenţi de conservare sau ceară în
de conservare sau ceară. partea mediană a trapei panoramice.

Inapoi la Rezumat
Îngrijirea autovehiculului 209

Materialele bituminoase şi din componentele sistemului ABS, ale Curăţarea componentelor sistemului
cauciuc pot afecta acoperirea de sistemului de aer condiţionat sau spre de alimentare cu gaze naturale
protecţie din PVC. Apelaţi la un atelier cureaua de transmisie. trebuie efectuată de un atelier service
service pentru intervenţia asupra După spălarea motorului, apelaţi la specializat în întreţinerea
părţii inferioare a caroseriei. un atelier service pentru protejarea autovehiculelor pe gaze naturale.
La intrarea şi ieşirea din sezonul rece, componentelor din compartimentul
spălaţi partea inferioară a caroseriei motor prin ceruire. Echipamentul de tractare
şi solicitaţi verificarea acoperirii de Nu curăţaţi cuplajul sferic de tractare
Nu folosiţi sisteme de spălare cu un
protecţie din ceară. folosind instalaţii cu jet de aburi sau
jet de mare presiune.
jet de mare presiune.
Compartimentul motor Sistemul de alimentare cu gaze
Zonele din compartimentul motor naturale Îngrijirea interiorului
care sunt vopsite cu aceeaşi culoare
Nu orientaţi jetul de aburi sau jetul de
ca şi autovehiculul trebuie să fie Interior şi tapiţerie
mare presiune spre componentele
întreţinute în acelaşi fel ca şi restul Curăţaţi interiorul autovehiculului,
sistemului de alimentare cu gaze
suprafeţelor vopsite ale inclusiv panoul de bord şi capitonajul,
naturale. Este deosebit de importantă
autovehiculului. cu o lavetă uscată sau o soluţie de
protejarea rezervorului de gaze
Este indicat să spălaţi naturale şi a supapelor de presiune curăţare pentru interior.
compartimentul motor la intrarea şi de la partea inferioară Curăţaţi tapiţeria de piele cu apă
ieşirea din sezonul rece şi să îl a autovehiculului şi de pe scutul curată şi o cârpă moale. În cazul unei
protejaţi prin ceruire. Înainte de termic din compartimentul motor. murdăriri puternice, utilizaţi soluţii de
spălarea compartimentului motor, îngrijire a pielii.
Aceste componente nu trebuie tratate
acoperiţi alternatorul şi rezervorul cu
cu soluţii chimice de curăţare sau Panoul de bord trebuie curăţat numai
lichid de frână cu o folie de plastic.
soluţii de protecţie. cu ajutorul unei lavete umede.
La spălarea motorului prin intermediul
unui dispozitiv cu jet de abur, nu Curăţaţi tapiţeria cu un aspirator şi
direcţionaţi jetul de abur spre o perie. Îndepărtaţi petele folosind
o soluţie de curăţare pentru tapiţerie.

Inapoi la Rezumat
210 Îngrijirea autovehiculului

Curăţaţi centurile de siguranţă numai


cu apă călduţă şi soluţie de curăţare
pentru interior.

Atenţie
Închideţi benzile Velcro deoarece
benzile Velcro deschise de pe
sistemele de închidere ale
articolelor de îmbrăcăminte pot
deteriora tapiţeria scaunelor.

Piesele din plastic şi cauciuc


Componentele din plastic şi cauciuc
pot fi curăţate cu aceeaşi soluţie de
curăţare utilizată pentru curăţarea
caroseriei. Utilizaţi o soluţie de
curăţare pentru interior. Nu utilizaţi
alte tipuri de soluţii. Evitaţi în special
solvenţii şi benzinele. Nu folosiţi
instalaţii de spălare cu jet de mare
presiune.

Inapoi la Rezumat
Reparaţia şi întreţinerea 211

Reparaţia şi Informaţii generale Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,


Macedonia, Malta, Muntenegru,
întreţinerea Informaţii service Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Regatul Unit al Marii
Pentru a garanta o utilizare Britanii, Republica Cehă, România,
economică şi sigură a autovehiculului Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania,
Informaţii generale ..................... 211 şi pentru a menţine valoarea Suedia, Ungaria.
Lichide, lubrifianţi şi piese de acestuia, este extrem de important ca
schimb recomandate ................. 212 lucrările de întreţinere să fie efectuate Intervale de service la nivel
la intervalele de timp specificate. internaţional
Programul de service pentru Întreţinerea autovehiculului
autovehiculul dumneavoastră, dumneavoastră este necesară la
detaliat şi actualizat, este disponibil la fiecare 15000 de km parcurşi sau
atelierul service. 1 an, oricare din situaţii apare prima.
Intervalele de service internaţional
Intervale de service pentru sunt valabile pentru ţările care nu sunt
Europa enumerate la Programul service
Întreţinerea autovehiculului pentru Europa.
dumneavoastră este necesară la
fiecare 30000 de km parcurşi sau Confirmări
1 an, oricare din situaţii apare prima. Confirmarea intervenţiilor service
Programul service pentru Europa este înregistrată în Caietul de service
este valabil pentru următoarele ţări: şi garanţie. Data şi kilometrajul sunt
Andorra, Austria, Belgia, Bosnia- completate cu ştampila şi semnătura
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, reprezentantului atelierului service.
Danemarca, Elveţia, Estonia, Asiguraţi-vă că se completează
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, corect Caietul de service şi garanţie,
Groenlanda, Islanda, Irlanda, Israel, dovada permanentă a intervenţiilor

Inapoi la Rezumat
212 Reparaţia şi întreţinerea

service fiind esenţială pentru


satisfacerea oricăror solicitări
simbolul InSP este afişat timp de
câteva secunde. Apelaţi la un atelier
Lichide, lubrifianţi şi
acoperite de garanţie sau alte service autorizat pentru executarea piese de schimb
programe speciale, fiind de lucrărilor de service în interval de recomandate
asemenea utilă atunci când o săptămână sau de 500 km (oricare
autovehiculul este vândut. survine mai întâi). Lichide şi lubrifianţi
Pentru afişarea distanţei rămase de recomandaţi
Intervalul fix de service parcurs:
Când se apropie data scadentă Utilizaţi exclusiv produse testate şi
1. Decuplaţi contactul.
pentru întreţinere, simbolul InSP omologate. Defecţiunile rezultate în
apare timp de circa 10 secunde pe 2. Apăsaţi scurt butonul de resetare urma utilizării unor materiale
afişajul kilometrajului la cuplarea a contorului de parcurs. Este neomologate nu sunt acoperite de
contactului. Apelaţi la un atelier afişată indicaţia contorului de garanţie.
service autorizat pentru executarea parcurs.
lucrărilor de service în interval de 3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 9 Avertisment
o săptămână sau de 500 km (oricare butonul de resetare timp de circa
survine mai întâi). 2 secunde. Simbolul InSP şi Materialele utilizate sunt
distanţa rămasă de parcurs sunt periculoase şi pot fi toxice.
Intervalul flexibil de service afişate. Manevraţi-le cu grijă. Respectaţi
Intervalul de service se bazează pe instrucţiunile prezente pe
mai mulţi parametri, în funcţie de recipienţii în care acestea sunt
uzură şi este calculat utilizând aceşti livrate.
parametri.
Dacă distanţa rămasă este mai mică Uleiul de motor
de 1.500 km, atunci când contactul Uleiul de motor este identificat prin
este cuplat şi decuplat, sunt afişate clasa de calitate şi prin vâscozitate.
simbolul InSP şi distanţa de Calitatea este mai importantă decât
1.000 km rămasă. Dacă distanţa vâscozitatea atunci când se alege
rămasă este mai mică de 1.000 km uleiul ce urmează a fi utilizat.

Inapoi la Rezumat
Reparaţia şi întreţinerea 213

Calitatea uleiului asigură, de Este interzisă utilizarea uleiurilor de Selectaţi clasa de vâscozitate
exemplu, curăţenia motorului, motor din clasele ACEA A1/B1 şi A5/ adecvată în funcţie de temperatura
protecţia împotriva coroziunii şi B5 deoarece, pe termen lung, ambientală minimă 3 217.
controlul îmbătrânirii uleiului, în timp acestea pot duce la avarierea Toate clasele de vâscozitate
ce clasa de vâscozitate oferă motorului în anumite condiţii de recomandate sunt adecvate pentru
informaţii despre variaţia fluidităţii utilizare. temperaturi exterioare ridicate.
uleiului în funcţie de temperatură. Selectaţi uleiul de motor adecvat pe
Dexos este clasa cea mai nouă de baza calităţii sale şi a temperaturii Lichidul de răcire şi antigelul
calitate a uleiului care oferă ambiante minime 3 217. Utilizaţi exclusiv antigel pentru lichid
o protecţie optimă pentru motoarele de răcire fără silicaţi cu durată lungă
diesel şi pe benzină. Dacă nu este Aditivi suplimentari pentru uleiul de de utilizare (LLC).
disponibil, trebuie utilizat ulei de motor
Sistemul este umplut din fabricaţie cu
motor conform claselor de calitate Utilizarea de aditivi suplimentari
lichid de răcire destinat protecţiei
prescrise. Recomandările pentru pentru uleiul de motor poate duce la
excelente împotriva coroziunii şi
motoarele pe benzină sunt valabile şi avarierea motorului şi invalidarea
împotriva îngheţului până la
pentru motoarele pe gaz natural garanţiei.
aproximativ -28°C. Această
comprimat (CNG), gaz petrol lichefiat concentraţie va fi menţinută tot timpul
(LPG) şi etanol (E85). Clase de vâscozitate a uleiului de
motor anului. Aditivii pentru lichidul de răcire
Selectaţi uleiul de motor adecvat pe destinaţi asigurării unei protecţii
Clasa de vâscozitate SAE oferă
baza calităţii sale şi a temperaturii suplimentare împotriva coroziunii sau
informaţii cu privire la fluiditatea
ambiante minime 3 217. etanşării împotriva scurgerilor minore
uleiului.
pot cauza probleme de funcţionare.
Completarea uleiului de motor Uleiul multigrad este indicat prin două Nu ne asumăm răspunderea pentru
Uleiurile de motor provenite de la cifre, de ex. SAE 5W-30. Prima cifră, consecinţele utilizării de aditivi
diferiţi producători sau livrate sub urmată de W, indică vâscozitatea la suplimentari pentru lichidul de răcire.
diferite mărci pot fi amestecate atât temperatură redusă, iar cea de-a
timp cât sunt conforme cu cerinţele doua cifră, vâscozitatea la
referitoare la calitatea şi vâscozitatea temperatură ridicată.
uleiului de motor.

Inapoi la Rezumat
214 Reparaţia şi întreţinerea

Lichidul de frână şi de ambreiaj


Utilizaţi un lichid de frână cu
performanţă ridicată, aprobat pentru
autovehicul; consultaţi-vă cu atelierul
de service.
În timp, lichidul de frână absoarbe
umiditate, ceea ce va reduce eficienţa
frânării. Lichidul de frână va fi de
aceea înlocuit la intervalele
specificate.
Păstraţi lichidul de frână într-un
rezervor etanş pentru a evita
absorbţia de apă.
Asiguraţi-vă că lichidul de frână nu
este impurificat.

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 215

Date tehnice Identificarea


autovehiculului
Identificarea autovehiculului ...... 215 Seria de şasiu (VIN)
Date referitoare la autovehicul ... 217 a autovehiculului

Este posibil ca seria VIN


a autovehiculului să fie embosată pe
planşa de bord, putând fi văzută prin
parbriz.

Seria de şasiu a autovehiculului este


poansonată pe plăcuţa de identificare
şi pe panoul podelei, sub mochetă,
locul respectiv fiind acoperit de un
căpăcel.

Inapoi la Rezumat
216 Date tehnice

Plăcuţa de identificare Informaţii pe plăcuţa de identificare: a opera modificări. Specificaţiile din


1 = Producătorul documentaţia autovehiculului au
2 = Numărul omologării de tip întotdeauna prioritate faţă de cele din
3 = Seria de şasiu (VIN) acest manual.
a autovehiculului
4 = Greutatea maximă admisă
a autovehiculului în kg
5 = Greutatea maximă admisă
a ansamblului cu remorcă în kg
6 = Sarcina maximă admisă pe
puntea din faţă în kg
7 = Sarcina maximă admisă pe
puntea din spate în kg
8 = Date specifice autovehiculului
Plăcuţa de identificare este fixată pe sau date specifice ţării
rama portierei dreapta faţă.
Sarcinile combinate de pe axele faţă
şi spate nu trebuie să depăşească
masa totală maximă autorizată
a autovehiculului. De exemplu, dacă
axa faţă este încărcată la sarcina
maximă autorizată, axa spate poate
suporta numai diferenţa dintre masa
totală maximă autorizată
a autovehiculului şi sarcina pe axa
faţă.
Datele tehnice sunt stabilite în
concordanţă cu normele Comunităţii
Europene. Ne rezervăm dreptul de

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 217

Date referitoare la
autovehicul
Lichide şi lubrifianţi recomandaţi
Programul service pentru Europa
Calitatea necesară a uleiului de motor
Toate ţările europene
(cu excepţia următoarelor ţări: Belarus, Moldova, Rusia,
Serbia, Turcia) Doar Israel
Calitatea Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
uleiului de (inclusiv CNG, LPG, E85) (inclusiv CNG, LPG, E85)
motor
dexos 1 – – ✔ –
dexos 2 ✔ ✔ – ✔

În cazul în care calitatea dexos nu este disponibilă, puteţi folosi max. 1 litru de ulei de motor de calitate ACEA C3 o singură
dată între două schimburi de ulei.

Inapoi la Rezumat
218 Date tehnice

Clase de vâscozitate a uleiului de motor


Toate ţările europene şi Israel
(cu excepţia următoarelor ţări: Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia)
Temperatura mediului ambiant Motoarele cu benzină şi diesel
până la -25°C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40
sub -25°C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40

Program service internaţional


Calitatea necesară a uleiului de motor
Toate ţările din afara Europei Doar următoarele ţări: Belarus, Moldova, Rusia, Serbia,
cu excepţia statului Israel Turcia
Calitatea uleiului Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
de motor (inclusiv CNG, LPG, E85) (inclusiv CNG, LPG, E85)
dexos 1 ✔ – – –
dexos 2 – ✔ ✔ ✔

În cazul în care calitatea dexos nu este disponibilă, puteţi folosi calităţile de ulei prezentate mai jos:

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 219

Toate ţările din afara Europei Doar următoarele ţări: Belarus, Moldova, Rusia,
cu excepţia statului Israel Serbia, Turcia
Calitatea uleiului de Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
motor (inclusiv CNG, LPG, E85) (inclusiv CNG, LPG, E85)
GM-LL-A-025 ✔ – ✔ –
GM-LL-B-025 – ✔ – ✔

Toate ţările din afara Europei Doar următoarele ţări: Belarus, Moldova, Rusia, Serbia,
cu excepţia statului Israel Turcia
Calitatea uleiului de Motoare pe benzină Motoare diesel Motoare pe benzină Motoare diesel
motor (inclusiv CNG, LPG, E85) (inclusiv CNG, LPG, E85)
ACEA A3/B3 ✔ – ✔ –
ACEA A3/B4 ✔ ✔ ✔ ✔
ACEA C3 ✔ ✔ ✔ ✔
API SM ✔ – ✔ –
API SN ✔ – ✔ –

Inapoi la Rezumat
220 Date tehnice

Clase de vâscozitate a uleiului de motor


Toate ţările din afara Europei (cu excepţia statului Israel),
inclusiv următoarele ţări: Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia
Temperatura mediului ambiant Motoarele cu benzină şi diesel
până la -25°C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40
sub -25°C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40
până la -20°C SAE 10W-301) sau SAE 10W-401)

Datele despre motor


Descrierea comercială 1.6 1.6 1.6 CNG 1.6 CNG
Z 16 XER, Z 16 XE1 Z 16 XNT, Z 16 YNG
Codul de identificare al motorului A 16 XER A 16 XNT
Numărul de cilindri 4 4 4 4
Capacitatea cilindrică [cm3] 1598 1598 1598 1598
Puterea motorului [kW] 85 77 110 69
la turaţia (rot/min) 6000 6000 5000 6200
Cuplul [Nm] 155 150 210 133
la turaţia (rot/min) 4000 3900 2300 - 5000 4200
Tipul de combustibil Benzină Benzină Gaze naturale/ benzină Gaze naturale/ benzină
Cifra octanică (RON)

1) Permis, dar se recomandă folosirea SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 cu calitate dexos.
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 221

Descrierea comercială 1.6 1.6 1.6 CNG 1.6 CNG


Z 16 XER, Z 16 XE1 Z 16 XNT, Z 16 YNG
Codul de identificare al motorului A 16 XER A 16 XNT
recomandată 95 95 95 95
admisă 98 98 98 98
admisă 91 91 – –
Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

Descrierea comercială 1.8 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.2


Z 18 XER,
Codul de identificare al motorului A 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z 22 YH
Numărul de cilindri 4 4 4 4
Capacitatea cilindrică [cm3] 1796 1998 1998 2198
Puterea motorului [kW] 103 147 177 110
la turaţia (rot/min) 6300 5400 5600 5600
Cuplul [Nm] 175 262 320 215
la turaţia (rot/min) 3800 4200 2400-5000 4000
Tipul de combustibil Benzină Benzină Benzină Benzină
Cifra octanică (RON)
recomandată 95 95 98 95
admisă 98 98 95 98

Inapoi la Rezumat
222 Date tehnice

Descrierea comercială 1.8 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.2


Z 18 XER,
Codul de identificare al motorului A 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z 22 YH
admisă 91 91 912) –
Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

Descrierea comercială 1.7 1.7 1.7 1.9 CDTI 1.9 CDTI 1.9 CDTI
Codul de identificare al motorului A 17 DTJ A 17 DTR Z 17 DTJ Z 19 DTL Z 19 DT Z 19 DTH
Numărul de cilindri 4 4 4 4 4 4
Capacitatea cilindrică [cm3] 1686 1686 1686 1910 1910 1910
Puterea motorului [kW] 81 92 81 74 88 110
la turaţia (rot/min) 3800 4000 3800 3500 3500 4000
Cuplul [Nm] 260 280 260 260 280 320
la turaţia (rot/min) 2300 2300 2300 1700-2500 2000-2750 2000-2750
Tipul de combustibil Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină
Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

2) Admisă numai dacă se evită solicitarea puternică a motorului, sarcina maximă sau conducerea pe teren montan cu
rulotă/ remorcă sau cu încărcare severă.
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 223

Performanţele
Z16XER, Z16XNT,
Motorul A16XER Z16XE1 A16XNT Z16YNG
Viteza maximă3) [km/h]
Transmisia manuală 185 177 200 165
Transmisia manuală secvenţială – – – –
Transmisia automată – – – –

Z18XER,
Motorul A18XER Z20LER Z20LEH Z22YH
Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 197 225 231 200
Transmisia manuală secvenţială 197 – – –
Transmisia automată – – – 190

3) Viteza maximă specificată poate fi atinsă la masa proprie a autovehiculului (fără şofer) plus 200 kg sarcină utilă.
Echipamentele opţionale pot reduce viteza maximă specificată a autovehiculului.
Inapoi la Rezumat
224 Date tehnice

Motorul A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z19DTL Z19DT Z19DTH


Viteza maximă [km/h]
Transmisia manuală 179 189 180 174 186 202 / 2044)
Transmisia manuală secvenţială – – – – – –
Transmisia automată – – – – 182 198

Consumul de combustibil - Emisiile de CO2


Lăţimea anvelopelor de până la 195 mm cu transmisie manuală / transmisie semiautomată / transmisie automată.
Z16XER, Z18XER,
Motorul A16XER Z16XE1 A18XER Z20LER Z20LEH Z22YH
urban [l/100 km] 9,2/–/– 9,3/–/– 9,8/9,6/– – – 11,3/–/11,6
extra-urban [l/100 km] 5,7/–/– 5,8/–/– 5,9/5,7/– – – 6,4/–/6,7
total [l/100 km] 7,0/–/– 7,1/–/– 7,3/7,1/– – – 8,2/–/8,5
CO2 [g/km] 167/–/– 169/–/– 174/169/– – – 197/–/204

4) Versiune cu nivel redus de noxe.


Inapoi la Rezumat
Date tehnice 225

Motorul A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z19DTL Z19DT Z19DTH


urban [l/100 km] 7,0/–/– 7,0/–/– 6,4/–/– 7,5/–/– 7,5/–/9,56) 7,6 (7,5)5)/–/9,76)
extra-urban [l/100 km] 4,8/–/– 4,8/–/– 4,5/–/– 5,0/–/– 5,0/–/5,46) 5,1 (5,0)5)/–/5,66)
total [l/100 km] 5,6/–/– 5,6/–/– 5,2/–/– 5,9/–/– 5,9/–/6,96) 6,0 (5,9)5)/–/7,16)
CO2 [g/km] 149/–/– 149/–/– 138/–/– 156/–/– 156/–/1836) 160 (156)5)/–/188 6)

Lăţimea anvelopelor de până la 225 mm cu transmisie manuală / transmisie semiautomată / transmisie automată.
Z16XER, Z18XER,
Motorul A16XER Z16XE1 A18XER Z20LER Z20LEH Z22YH
urban [l/100 km] 9,3/–/– 9,4/–/– 9,9/9,7/– 13,3/–/– 13,4/–/– 11,3/–/11,6
extra-urban [l/100 km] 5,8/–/– 5,9/–/– 6,0/5,8/– 7,3/–/– 7,4/–/– 6,4/–/6,7
total [l/100 km] 7,1/–/– 7,2/–/– 7,4/7,2/– 9,5/–/– 9,6/–/– 8,2/–/8,5
CO2 [g/km] 169/–/– 172/–/– 177/172/– 228/–/– 230/–/– 197/–/204

Motorul A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z19DTL Z19DT Z19DTH


urban [l/100 km] 7,1/–/– 7,1/–/– 6,5/–/– 7,6/–/– 7,6/–/9,66) 7,7 (7,6)5)/–/9,86)
extra-urban [l/100 km] 4,9/–/– 4,9/–/– 4,6/–/– 5,1/–/– 5,1/–/5,56) 5,2 (5,1)5)/–/5,76)
total [l/100 km] 5,7/–/– 5,7/–/– 5,3/–/– 6,0/–/– 6,0/–/7,06) 6,1 (6,0)5)/–/7,26)
CO2 [g/km] 152/–/– 152/–/– 139/–/– 159/–/– 159/–/1866) 165 (159)5)/–/191 6)

6) Versiune cu masă redusă specifică la nivel de ţară.


5) Versiune cu nivel redus de noxe.
Inapoi la Rezumat
226 Date tehnice

Lăţimea anvelopelor de până la 225 mm cu transmisie manuală.


Z16XNT,
Motorul A16XNT Z16YNG
urban [m3/100km]/[kg/100km] 10,8/7,1 10,1/6,6
extra-urban [m3/100km]/[kg/100km] 6,0/3,9 6,4/4,2
total [m3/100km]/[kg/100km] 7,8/5,1 7,7/5,0
CO2 [g/km] 139 138

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 227

Masa autovehiculului
Masa proprie, modelul standard
Zafira Motorul Transmisia manuală Transmisia manuală Transmisia automată
secvenţială
fără/ cu sistem de aer condiţionat Z16XER, A16XER, 1505/1520 –/– –/–
[kg] Z16XE1
Z16XNT, A16XNT –/1735 –/– –/–
Z16YNG 1665/1680 –/– –/–
Z18XER, A18XER 1503/1518 1503/1518 –/–
Z20LER –/1610 –/– –/–
Z20LEH –/1665 –/– –/–
Z22YH 1570/1585 –/– 1595/1610
A17DTJ, A17DTR 1600/1615 –/– –/–
Z17DTJ 1600/1615 –/– –/–
Z19DTL, Z19DT 1613/1628 –/– –/–
Z19DT7) –/– –/– 1613/–
Z19DTH 1613/1628 –/– –/–
Z19DTH –/– –/– 1613/–

7) Versiune cu masă redusă specifică la nivel de ţară


Inapoi la Rezumat
228 Date tehnice

Masele suplimentare
Z16XER, Z16XNT, Z18XER,
Motorul A16XER Z16XE1 A16XNT Z16YNG A18XER Z20LER Z20LEH
Ediţia/ Enjoy [kg] 10 10 10 10 10 5 –
Cosmo [kg] 23 23 23 23 23 16 –
Sport [kg] 20 20 – – 20 13 –

Motorul Z22YH A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z19DTL Z19DT Z19DTH


Ediţia/ Enjoy [kg] 5 5 5 5 5 5 5
Cosmo [kg] 16 16 16 16 16 16 16
Sport [kg] 13 13 13 13 13 13 13

Accesoriile grele
Accesoriile Trapa panoramică Echipamentul de tractare Sistemul de spălare a farurilor Farurile adaptive
Masa [kg] 35 17 3 4

Dimensiunile autovehiculului
Zafira Zafira OPC
Lungimea [mm] 4467 4503
Lăţimea fără oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 1801 1801
Lăţimea cu două oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 2025 2025

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 229

Zafira Zafira OPC


Înălţimea (fără antenă) [mm] 1635 1635
Înălţimea cu trapă panoramică (fără antenă) [mm] 1670 1670
Lungimea podelei portbagajului [mm] 1088 1088
Lăţimea portbagajului [mm] 1071 1071
Înălţimea deschiderii portbagajului [mm] 895 895
Ampatamentul [mm] 2703 2703
Diametrul de bracaj [m] 11,50 11,85

Capacităţile
Uleiul de motor
Motorul Z16XE1 Z16XNT Z16YNG Z20LER Z20LEH A17DTJ Z17DTJ Z 19 DTL,
Z16XER A16XNT Z22YH A17DTR Z19DT
A16XER
Z18XER Z19DTH
A18XER
inclusiv filtrul [l] 4,5 4,5 3,5 4,25 5,0 5,4 5,4 4,3
între MIN şi MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Inapoi la Rezumat
230 Date tehnice

Rezervorul de combustibil
Benzină/ motorină, capacitatea nominală [l] 56
Gaze naturale, capacitatea nominală [kg] sau [l] 21 sau 122
Benzină, capacitatea nominală [l] 14

Presiunea în anvelope
Comfort pentru Pentru sarcină maximă
o încărcare de maximum ECO pentru o încărcare
3 persoane de maximum 3 persoane
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
(psi) (psi) (psi) (psi) (psi) (psi)
Z16XER, 195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)
A16XER 205/55 R 16,
Z16XE1 225/45 R 17
Z18XER 195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)
A18XER 205/55 R 16,
225/45 R 17
225/40 R 18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) – – 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)

Inapoi la Rezumat
Date tehnice 231

Comfort pentru Pentru sarcină maximă


o încărcare de maximum ECO pentru o încărcare
3 persoane de maximum 3 persoane
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
(psi) (psi) (psi) (psi) (psi) (psi)
Z16XNT 205/55 R 16, 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) – – 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)
A16XNT 225/45 R 178)
Z16YNG
205/55 R 16 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 310/3,1 (45)
Z22YH 205/55 R 16, 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42)
225/45 R 17
225/40 R 18 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)
Z20LER 205/55 R 16, 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
225/45 R 17
225/40 R 18 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

8) Numai pentru Z16XNT, A16XNT.


Inapoi la Rezumat
232 Date tehnice

Comfort pentru Pentru sarcină maximă


o încărcare de maximum ECO pentru o încărcare
3 persoane de maximum 3 persoane
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
(psi) (psi) (psi) (psi) (psi) (psi)
Z20LEH 205/50 R 179) 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)
225/45 R 17 10),
225/40 ZR 18,
235/35 ZR 19
225/40 R 1811) 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)
A17DTJ, A17DTR 195/60 R 16 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)
205/55 R 16, 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
225/45 R 17
225/40 R 18 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 270/2,7 (39) 310/3,1 (45)
Z17DTJ 195/60 R 16 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

9) Admise numai ca anvelope de iarnă.


10) Pentru afişarea corectă a vitezei, reprogramaţi vitezometrul.
11) Numai pentru Rusia.
Inapoi la Rezumat
Date tehnice 233

Comfort pentru Pentru sarcină maximă


o încărcare de maximum ECO pentru o încărcare
3 persoane de maximum 3 persoane
Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
(psi) (psi) (psi) (psi) (psi) (psi)
Z19DTL, 195/60 R16 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)
Z19DT, 205/55 R 16, 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
Z19DTH 225/45 R 17
205/55 R 1612), 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)
225/45 R 17
225/40 R 1813) 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 270/2,7 (39) 310/3,1 (45)
toate Roata de rezervă de 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)
uz temporar

12) Z19DTH cu transmisie automată şi trapă panoramică.


13) Nu pentru Z19DTL.
Inapoi la Rezumat
234 Date tehnice

Dimensiuni de instalare a cârligului de tractare

Inapoi la Rezumat
Informaţii pentru client 235

Informaţii pentru client Înregistrarea datelor reparat într-un service. Unele date
sunt introduse în sistemul de
despre autovehicul şi diagnosticare globală. Producătorul
confidenţialitatea nu va accesa informaţiile referitoare
Înregistrarea datelor despre la o coliziune şi nici nu le va divulga,
autovehicul şi confidenţialitatea . 235 Dispozitive de înregistrare cu excepţia cazului
a evenimentelor ■ în care primeşte acordul
proprietarului autovehiculului sau,
Autovehiculul este dotat cu un număr dacă autovehiculul este în leasing,
de sisteme sofisticate care cu acceptul beneficiarului de
monitorizează şi controlează datele leasing,
autovehiculului. Unele date pot fi
■ ca răspuns la o solicitare oficială
stocate în timpul perioadelor de
a poliţiei sau a unui organism
funcţionare obişnuită pentru a facilita
guvernamental similar,
repararea defectelor detectate, alte
date sunt stocate doar în cazul sau ■ ca parte a apărării producătorului în
iminenţa unei coliziuni de sisteme cazul unor proceduri legale,
care se numesc generic dispozitive ■ dacă sunt necesare conform legii.
de înregistrare a evenimentelor În plus, producătorul poate utiliza
(EDR). datele colectate sau primite
Sistemele pot înregistra date despre ■ pentru necesităţi de proiectare,
starea autovehiculului şi modul în
care a fost utilizat (de exemplu viteza ■ pentru a le face disponibile în scop
motorului, aplicarea frânelor, de cercetare, cu păstrarea
utilizarea centurilor de siguranţă). confidenţialităţii adecvate şi
Pentru a citi aceste date, este necesitate dovedită,
necesar un echipament special şi
accesul la autovehicul. Acest lucru
are loc când autovehiculul este

Inapoi la Rezumat
236 Informaţii pentru client

■ pentru a exploata în comun cu alte


organisme date sintetice care nu
sunt legate de un anumit
autovehicul, pentru scopuri de
cercetare.

Identificarea cu frecvenţă
radio (RFID)
Tehnologia RFID este folosită la
unele autovehicule pentru funcţii ca
de exemplu monitorizarea presiunii în
anvelope şi siguranţa sistemului de
aprindere. Se foloseşte de asemenea
împreună cu dispozitive cum ar fi
telecomenzile radio pentru blocarea/
deblocarea portierelor şi pornire şi
emiţătoarele din autovehicul pentru
dispozitivele pentru deschiderea
uşilor de garaj. Tehnologia RFID la
autovehiculele Opel nu foloseşte şi
nici nu înregistrează informaţii cu
caracter personal şi nici nu se
conectează la niciun alt sistem Opel
care conţine informaţii cu caracter
personal.

Inapoi la Rezumat
Informaţii pentru client 237

Inapoi la Rezumat
238

Index alfabetic A
Accesoriile şi modificarea
Caracteristici de conducere şi
sugestii referitoare la tractare 164
autovehiculului ....................... 169 Cartela Car Pass ......................... 29
Adâncimea profilului căii de Catalizatorul ............................... 142
rulare ...................................... 194 Ceasul ......................................... 87
Admisia aerului .......................... 137 Centura de siguranţă ..................... 8
Aerisirea sistemului de Centura de siguranţă cu fixare în
alimentare cu motorină .......... 175 trei puncte ................................ 59
Afişajul de service ........................ 92 Centurile de siguranţă ................. 58
Afişajul grafic pentru informaţii, Cheile .......................................... 29
afişajul color pentru informaţii 105 Claxonul ................................. 13, 85
Afişajul pentru informaţii de Climatizarea ................................. 15
bord ........................................ 102 Combustibilul pentru
Afişajul pentru trei tipuri de funcţionarea pe gaze
informaţii ................................. 102 naturale .................................. 160
Afişajul transmisiei ............. 143, 148 Combustibilul pentru motoare
Alimentarea cu combustibil ........ 161 diesel ...................................... 160
Anvelopele ................................. 190 Combustibilul pentru motoarele
Anvelopele cu flancuri întărite . . . 191 pe benzină ............................. 160
Anvelopele de iarnă ................... 190 Comenzile de pe volan ................ 84
Compartimentul de depozitare
B de sub scaun ............................ 74
Bateria ....................................... 174 Computerul de bord ..................... 24
Blocurile optice spate ................ 180 Computerul de bord în afişajul
Bricheta ....................................... 89 grafic pentru informaţii sau
C afişajul color pentru informaţii 113
Computerul de bord în afişajul
Capacele de roţi ........................ 195
pentru informaţii de bord ........ 112
Capacităţile ................................ 229
Comutatorul de lumini ................ 117
Capota ....................................... 171

Inapoi la Rezumat
239

Conservarea autovehiculului...... 169 F I


Consumul de combustibil - Fantele de ventilaţie fixe ............ 136 Identificarea cu frecvenţă radio
Emisiile de CO2............... 162, 224 Fantele de ventilaţie reglabile .... 135 (RFID) .................................... 236
Contorul de kilometraj .................. 90 Farurile adaptive .......... 26, 101, 119 Iluminarea consolei centrale ...... 123
Contorul de parcurs ..................... 90 Farurile când conduceţi în afara Iluminarea panoului de bord ...... 183
Controlul iluminării panoului de ţării ......................................... 118 Iluminarea plăcuţei de
bord ........................................ 122 Farurile cu halogen .................... 176 înmatriculare .......................... 181
Copertina portbagajului ............... 75 Farurile Xenon ........................... 179 Indicatorul de nivel combustibil . . . 91
Cotiera ......................................... 52 Faza lungă ......................... 101, 118 Inelele de amarare ....................... 76
Cronometrul ............................... 116 Filtrul de particule diesel ...... 27, 141 Informaţii generale ..................... 163
Filtrul de polen ........................... 137 Informaţii service ....................... 211
D Frâna de mână........................... 154 Instrucţiuni referitoare la
Datele despre motor .................. 220 Frânele .............................. 153, 174 încărcare .................................. 82
Date specifice autovehiculului ....... 3 Funcţia automată anti-orbire ....... 43 Introducere .................................... 3
Deblocarea autovehiculului ........... 6 Funcţia de iluminare pe timp de
Defecţiuni ........................... 146, 151 zi ............................................. 119 Î
Demararea ................................... 17 Funcţia de protecţie împotriva Încălzirea ............................... 42, 52
Deplasarea inerţială .................. 140 descărcării acumulatorului ..... 124 Încuietorile de siguranţă pentru
Derularea lucrărilor .................... 170 Funcţia manuală anti-orbire ......... 43 copii .......................................... 37
Dimensiuni de instalare Funcţionarea .............................. 125 Îngrijirea interiorului ................... 209
a cârligului de tractare ............ 234 Funcţionarea normală Înlocuirea anvelopei şi
Dimensiunile autovehiculului ..... 228 a sistemului de aer dimensiunile jantei ................. 195
Dispozitive de înregistrare condiţionat .............................. 137 Înlocuirea becurilor .................... 176
a evenimentelor ..................... 235 Funcţionarea pe bază de gaze Înlocuirea lamelelor
Dispozitivele auxiliare ................ 126 naturale .................................... 27 ştergătoarelor ......................... 175
Înlocuirea roţii ............................ 199
E G Întrerupătorul lămpilor de frână . 110
Echipamentul de tractare .......... 165 Geamurile acţionate electric ........ 43
Geamurile acţionate manual ....... 43

Inapoi la Rezumat
240

Întreruperea alimentării Locuri de instalare a scaunelor O


electrice .......................... 147, 152 pentru copii ............................... 69 Oglinzile convexe ........................ 41
Întreţinerea exterioară ............... 207 Luminile de acces ...................... 123
Luminile de avarie ..................... 120 P
J Luminile de însoţire la ieşirea din Panoul de instrumente ................ 90
Jantele şi anvelopele ................. 190 autovehicul ............................. 123 Panoul de siguranţe din
Luminile exterioare .............. 12, 101 compartimentul motor ............ 184
L Panoul de siguranţe fuzibile din
Lampa de avertizare centură de Luminile interioare ............. 122, 182
Luneta încălzită ........................... 45 compartimentul motor ............ 187
siguranţă .................................. 95 Parasolarele ................................ 46
Lampa de ceaţă spate ............... 102 M Parcare ........................................ 18
Lampa de control defecţiuni ........ 96 Maneta selectorului de viteze ... Parcarea .................................... 140
Lanţurile antiderapante .............. 195 ........................................ 143, 149 Păstrarea controlului asupra
Lămpile de ceaţă spate ............. 121 Marcarea anvelopelor ................ 191 autovehiculului ....................... 138
Lămpile de control........................ 93 Masa autovehiculului ................. 227 Pedala de frână apăsată ........... 101
Lămpile de lectură ..................... 123 Măsuţele rabatabile ..................... 80 Performanţele ............................ 223
Lămpile de marşarier ................. 121 Mesajele autovehiculului ........... 109 Pericole, avertizări şi atenţionări .... 4
Lămpile de parcare .................... 121 Mocheta pentru podeaua Plasa de protecţie ........................ 78
Lămpile de poziţie laterale.......... 117 portbagajului ............................ 76 Plăcuţa de identificare ............... 216
Lămpile de semnalizare laterale 181 Modul de iarnă ............................. 98 Pornirea asistată ........................ 203
Lămpile din parasolare .............. 123 Modul manual .................... 145, 150 Pornirea motorului ............. 139, 149
Lentilele farurilor aburite ............ 121 Modul Sport ................... 25, 98, 155 Portbagajul ............................ 37, 75
Lichide şi lubrifianţi Portbagajul de acoperiş ............... 81
recomandaţi ................... 212, 217 N Portieră deschisă ....................... 102
Lichidul de frână ........................ 174 Nivel scăzut al combustibilului ... 100 Poziţia scaunului .......................... 49
Lichidul de frână şi de ambreiaj.. 212 Nivel scăzut al uleiului de motor 100 Poziţiile contactului .................... 139
Lichidul de răcire a motorului .... 173 Nivelul lichidului de răcire Preîncălzirea şi filtrul de
Lichidul de răcire şi antigelul...... 212 a motorului ............................. 110 particule diesel ......................... 99
Lichidul de spălare .................... 173 Nivelul lichidului de spălare ....... 111

Inapoi la Rezumat
241

Presiunea în anvelope .............. S Sistemele de reţinere pentru


........................ 111, 116, 192, 230 Scadenţă verificare service copii Top-Tether ....................... 71
Presiunea uleiului de motor ......... 99 autovehicul ............................... 97 Sistemele de spălare şi ştergere . 13
Prezentare generală a panoului Scaunele de pe rândul al doilea . . 20 Sistemul airbag ............................ 62
de bord ..................................... 11 Scaunele de pe rândul al treilea . . 21 Sistemul antiblocare frâne ......... 153
Prizele pentru accesorii ............... 88 Scaunele din rândul al doilea ...... 53 Sistemul antiblocare frâne (ABS) 97
Programele electronice de Scaunele din rândul al treilea ...... 55 Sistemul antidemaraj ................... 41
conducere ...................... 145, 150 Scaunele Isofix pentru copii ........ 71 Sistemul audio pentru scaunele
Programul electronic de Scaunele pentru copii prevăzute din spate .......................... 25, 126
stabilitate .......................... 98, 154 cu emiţătoare ........................... 71 Sistemul automat de climatizare 130
Proiectoarele de ceaţă ............. Scaune pentru copii ..................... 67 Sistemul auxiliar de încălzire...... 135
................................ 101, 120, 180 Scrumierele ................................. 89 Sistemul de aer condiţionat ....... 129
Purjarea apei din filtrul de Selectorul de combustibil ............. 92 Sistemul de airbaguri frontale ...... 63
motorină ................................. 110 Semnalele sonore de avertizare 109 Sistemul de airbaguri laterale ...... 64
Semnalizarea cu farurile ............ 118 Sistemul de airbaguri pentru
R Semnalizarea direcţiei ................. 95 protecţia capului ....................... 65
Rabatarea .................................... 42 Semnalizarea virajelor şi Sistemul de alarmă antifurt .. 39, 111
Rabatarea scaunelor ................... 52 a schimbării benzii de rulare . . 120 Sistemul de asistenţă la frânare 154
Recepţia radio ........................... 125 Seria de şasiu (VIN) Sistemul de asistenţă la
Reciclarea autovehiculului ......... 170 a autovehiculului .................... 215 parcare ................................... 158
Reglarea electrică ........................ 41 Service ............................... 137, 211 Sistemul de asistenţă la pornirea
Reglarea fasciculului farurilor .... 118 Setările memorate........................ 31 în rampă ................................. 154
Reglarea oglinzilor retrovizoare ..... 9 Setul pentru depanare Sistemul de asistenţă la
Reglarea scaunului .................. 7, 49 a anvelopelor ......................... 196 stabilizarea remorcii ............... 168
Reglarea tetierelor ......................... 8 Siguranţele fuzibile .................... 183 Sistemul de blocare antifurt ......... 38
Reglarea volanului ................... 9, 84 Simboluri ........................................ 4 Sistemul de control al vitezei de
Roata de rezervă ....................... 201 Sistemele airbag şi dispozitivele croazieră ........................ 102, 157
Rodajul autovehiculului nou ...... 138 de pretensionare a centurilor Sistemul de control automat al
de siguranţă ............................. 95 luminilor .................................. 117

Inapoi la Rezumat
242

Sistemul de control automat al Sistemul FlexOrganizer ............... 25 Temperatura lichidului de răcire


nivelului .................................. 156 Sistemul interactiv de asistare a motorului ............................... 98
Sistemul de control permanent a conducerii............................. 155 Tensiunea bateriei ..................... 110
al suspensiilor ........................ 156 Sistemul interactiv de asistare Tetiere active ............................... 48
Sistemul de detectare a ocupării a conducerii, controlul Tetierele ....................................... 47
scaunului ............................ 66, 95 permanent al suspensiei, Tetierele active pentru scaunele
Sistemul de detectare a pierderii modul SPORT .......................... 99 din faţă ..................................... 24
de presiune din anvelope şi Sistemul Open&Start ................... 31 Torpedoul .................................... 73
sistemul de monitorizare Sistemul Open&Start Tractarea.................................... 163
a presiunii în anvelope ............. 99 (deschidere şi pornire) ........... 101 Tractarea altui autovehicul ........ 206
Sistemul de detectare Sistemul Quickheat (încălzire Tractarea autovehiculului .......... 205
a pierderilor de presiune din rapidă)..................................... 135 Tractarea unei remorci .............. 164
anvelope........................... 26, 194 Sistemul ultrasonic de asistenţă Transmisia ................................... 15
Sistemul de evacuare al la parcare ................................. 98 Transmisia automată ................. 143
motorului ................................ 141 Spaţiile de depozitare din plafon . 74 Transmisia Easytronic................ 148
Sistemul de frână şi de ambreiaj . 97 Suportul pentru ochelari .............. 74 Transmisia manuală .................. 148
Sistemul de iluminare ................ 110 Suporturile pentru pahare ............ 73 Transmisia manuală
Sistemul de încălzire şi secvenţială ............................. 148
ventilaţie ................................. 128 Ş Trapa panoramică ....................... 46
Sistemul de încărcare .................. 96 Şinele şi cârligele de amarare ..... 76 Triunghiul reflectorizant ............... 81
Sistemul de închidere Ştergătoarele/ spălătorul de Trusa de prim-ajutor .................... 81
centralizată ............................... 34 parbriz ...................................... 85 Trusa de scule ........................... 189
Sistemul de management al Ştergătorul/ spălătorul de lunetă . 86 Turometrul ................................... 91
zonei de încărcare ................... 77 T
Sistemul de monitorizare U
Telecomanda radio ...................... 30 Uleiul de motor .......... 171, 212, 217
a presiunii în anvelope ..... 26, 193 Telefonul mobil şi echipamentul
Sistemul de verificare .................. 24 Utilizarea prezentului manual ........ 3
radio CB ................................. 126
Sistemul electronic de Temperatura exterioară ............... 87
climatizare .............................. 132

Inapoi la Rezumat
243

V
Ventilaţia..................................... 128
Vitezometrul ................................. 90

Inapoi la Rezumat