Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

PORTOFOLIU CENTRU ALTHERA


PROGRAME DE EVALUARE

CONDIŢII
PROGRAME DE EVALUARE DURATA OBSERVAŢII
ACCES
OSPĂTAR (CHELNER) 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
LUCRĂTOR ÎN COMERŢ 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
BUCĂTAR 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
INFIRMIERĂ 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
OPERATOR CONFECȚIONER INDUSTRIAL 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
SUDOR ELECTRIC 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
MAŞINIST LA MAŞINI PENTRU TERASAMENTE 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
DULGHER-TÂMPLAR-PARCHETAR 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
FIERAR-BETONIST, MONTATOR PREFABRICATE 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
ZUGRAV-IPSOSAR-TAPETAR-VOPSITOR 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
CONSTRUCTOR MONTATOR DE STRUCTURI METALICE
8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
(Lăcătuș construcții)
MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
ASFALTATOR 10 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
TÂMPLAR UNIVERSAL 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
VOPSITOR INDUSTRIAL 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
MECANIC AUTO 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
TINICHIGIU - CAROSIER 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
TRACTORIST 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 10 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
BRANCARDIER 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
COFETAR-PATISER 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
ELECTRICIAN AUTO 10 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
MOZAICAR - FAIANȚAR 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT
BRUTAR 8 CLASE 3-30 ZILE AUTORIZAT

Detalii privind descrierea programelor de evaluare regăsiți pe situl:


https://althera.ro
ŞTII MESERIE DAR NU AI CALIFICARE?
Evaluarea competenţelor profesionale reprezintă o modalitate rapidă de recunoaștere şi certificare
a competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi
nonformale/ informale.
Evaluarea constă în testarea cunoștințelor teoretice (examen scris şi oral) şi a deprinderilor practice
(observare în condiții reale de muncă, simulări sau demonstraţii, proiecte, portofoliu), reprezentând
alternativa cursurilor de formare profesională.

CUI SE ADRESEAZĂ:
Persoanelor care au acumulat experienţă practică (cunosc meserie dar nu pot face dovada calificării)
și doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale dobândite la locul de
muncă.
Companiilor care doresc să-și califice personalul în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite
clienților.

EXAMEN FINALIZAT CU:


Certificat de competențe profesionale, recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi
Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar tradus și apostilat este
recunoscut la nivel internațional.
Acesta are valoarea certificatului de calificare / absolvire, în baza Ordinului Nr. 4543/468 Art. 33 (2)
și (3).

APOSTILA:
Pentru recunoașterea internațională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională,
certificatelor de competențe profesionale obținute în România este necesară apostilarea (țări
semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatare ale Convenției de la
Haga). În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este
necesară verificarea autenticității diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor
de competențe profesionale.
Pentru verificarea autenticității certificatelor de competențe profesionale eliberate de centrele de
evaluare autorizate de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) trebuie să vă adresați Direcției
standarde ocupaționale, calificări și atestare din cadrul Secretariatului Tehnic al ANC:
CONTACT ANC:
Adresa: P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, 010155 București
E-mail: office@anc.edu.ro
Telefon: +40.21.313.00.50; +40.21.313.00.51
După autentificare trebuie să vă prezentați la Instituția Prefectului care apostilează certificatele.

MODALITATE INSCRIERE:
 e-email: office@althera.ro
 WhatsApp la numărul 0742.033.972 (transmițând documentele solicitate)
 Secretariatul Centrului de Evaluare – ALTHERA EVALCOV din Brașov, Str. Griviței nr. 22,
Clădirea “ANTENA 1” parter.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel.: 0742.033.972