Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

PLAN TEMATIC AL CURSURILOR POSTUNIVERSITARE 2019/ 2020

ATESTATE DE STUDII COMPLEMENTARE


(CONFORM ORDINULUI 418/2005, IN VIGOARE)*

Nr. Denumirea cursului şi a disciplinei Perioada de Loc de Specialităţi Preţ


Crt Titularul cursului desfăşurare desfăşurare interesate (Euro)
1. ULTRASONOGRAFIE OBSTETRICALĂ ŞI GINECOLOGICĂ MODULUL I: Clinica I Obstetrică Obstetrică Ginecologie 100
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu 07.10-15.11.2019 Ginecologie Iaşi, Euro
Lectori: Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu; Prof. univ. dr. Stefan Spitalul Clinic de
Butureanu, Prof. univ. dr. Demetra Socolov,Şef lucr. dr. Dumitrascu Obstetrică Ginecologie
Irina; Sef lucr. dr.. Târnovanu Mihaela, Asist. univ. Mihălceanu Elena; MODULUL II: “Cuza Vodă” Iași 100
02.01-14.02.2020 Euro
2. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ GINECOLOGICA 25.11-13.12.2019 Clinica I Obstetrică Obstetrică Ginecologie 200
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu Ginecologie Iaşi, Euro
Lectori: Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu; Prof. univ. dr. Stefan Spitalul Clinic de
Butureanu, Prof. univ. dr. Demetra Socolov, Șef lucr. dr. Dumitrascu Obstetrică Ginecologie
Irina; Asist. univ. dr. Mihălceanu Elena; dr. Mihăilă Cătălin “Cuza Vodă” Iași

3. HISTEROSCOPIE DIAGNOSTICĂ ŞI INTERVENŢIONALĂ 09-27.03.2020 Clinica I Obstetrică Medici specialişti 200


Coordonator: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu Ginecologie Iaşi, primari, rezidenti anul Euro
Lectori: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu; Prof. univ. dr. Stefan Spitalul Clinic de V în specialitatea
Butureanu, Prof. univ. dr. Razvan Socolov, Șef lucr. dr. Dumitrascu Obstetrică Ginecologie Obstetrică Ginecologie
Irina; dr. Mihăilă Cătălin “Cuza Vodă” Iași
4. TRATAMENTUL INFERTILITĂȚII CUPLULUI ȘI 12.10.2019-14.02.2020 Clinica I Obstetrică Medici specialişti și 2000
REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ (FERTILIZARE IN 02.03.2020-03.07.2020 Ginecologie Iaşi, Clinica primari în specialitatea Ron/
VITRO), cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 418/2005 de Fertilitate Omini Iași, Obstetrică Ginecologie Curs
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu Clinica de Fertilitate cu competență în
Lectori: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu, Şef lucrări dr. Dumitrascu Orygyn Iași Laparoscopie
Irina, Conf. Univ. dr. Marina Butnaru ( Facultatea de Bioinginerie,
Clinical Embriologist acreditat ESHRE), Sef lucr. dr. Bogdan Dorofte

5. ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ – NIVEL I și II 01.10.2019– 31.03.2020 Spitalul Clinic de Toate specialitățile 1200
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Cristina Cijevschi Urgență “Sf. Spiridon” clinice; medici Euro
Lectori: Prof. Dr. Gheorghe Balan, Prof. univ. dr. Anca TrifanConf. Iași, Institutul de specialiști/primari:
Univ.dr Catalina Mihai, fizician Ghizdovat, Conf dr. Irina Costache, Gastroenterologie și radiologie-imagistică
Prof Dr. Mircea Onofriescu, Conf. Univ. Dr. Cristina Preda Hepatologie Iași medicală, medicină
nucleară,
gastroenterologie, care
au susținut examenul
de specialitate înainte
de sesiunea octombrie
2005

6. IMPLANTOLOGIE ORALĂ 01.11.2019-15.08.2020 Medici dentiști 500


Coordonator: Prof. Univ. Dr. Norina Forna Euro
Lector: Prof. Univ. Dr. Norina Forna
7. ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ TERAPEUTICĂ 01.10.2019 – 30.03.2020 IGH, iar partea practică Medici specialiști sau 1200
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu în Laboratoarele de primari în specialitățile Euro
Lectori: Prof. dr. Carol Stanciu, Prof. Univ. Dr. Anca Trifan, Prof. dr. endoscopie (ambulator Gastroenterologie sau (gratuit
Gheorghe Balan, Prof. dr. Vasile Drug şi clinică) ale IGH Chirurgie Generală pentru
medicii
gastroen
terologi
cu
norma
de baza
la UMF
Iasi)
8. ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ 01.10.2019 – 30.03.2020 cursul teoretic se gastroenterologi şi 1200
Coordonator: Prof. Dr. Anca Trifan desfăşoară în Institutul chirurgi. euro
de Gastroenterologie şi
Lectori: Prof. Dr. Anca Trifan, Conf. Univ. dr. Camelia Cojocariu, Șef Hepatologie, iar partea
lucrări, dr Cătălin Sfarti practică în
Laboratoarele de
endoscopie (ambulator
şi clinică) ale Institutului
de Gastroenterologie şi
Hepatologie.

9. ECOCARDIOGRAFIE GENERALĂ Modulul I Sala de lucrari practice anestezie și terapie 300


Coordonator: Sef lucrari Dr. Radu Andy Sascau 03.11-29.11.2019 si laboratoarele de intensiva, Euro
Lectori: Sef lucrari Dr. Laurenţiu LUCACI, Sef lucrari Dr. Mircea ecocardiografie ale cardiologie,
Ovanez Balasanian, Sef lucrari Dr. Cristian Stătescu, , Asist. Univ. dr. Institulului de Boli geriatrie și
Cristina Prisacariu, Asist. Univ. Dr. Rodica Radu, Asist. Univ. Dr. Modulul III Cardiovasculare, Iasi gerontologie,
Carmen Plesoianu, Asist. Univ. dr. Larisa Anghel 02.03-27.03.2020 medicină de urgență,
medicină internă,
pediatrie, 300
chirurgie Euro
cardiovasculară,
nefrologie
10. FITOTERAPIE ȘI FITOFARMACOLOGIE PRACTICĂ octombrie 2019-aprilie U.M.F. “Gigore T. Medici 400
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Monica Hancianu 2020 Popa” Iași Facultatea de Euro
Lectori: Prof. dr. Monica Hancianu, Prof. Dr. Ursula Stanescu, , Sef Farmacie Iasi, Disc. de
lucr. dr. Oana Cioanca, Conf. univ.dr. Cornelia Mircea, Conf. univ. dr. Farmacognozie
Corina Dima Cozma, Conf. univ. dr. Cristina Gavrilescu,

11. HOMEOPATIE CLINICĂ ȘI ETICA MEDICALĂ octombrie 2019- septembrie UMF ”Gr. T. Popa” Iași, toate specialitatile de 700
2021 Bucuresti, medicina generala si RON/an,
Coordonatori; Prof. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici Sibiu medicina dentara 2 ani
Lectori: Gavrilovici Cristina – UMF Iasi, Gafitanu Dumitru – UMF Iasi, Craiova

Anton Paduraru Dana Teodora – UMF Iasi, Alecu Adrian – UMF Tg


Mures, Cadar Sorin Dan- cabinet individual, Bucuresti, Jurj Gheorghe –
cabinet individual – Timisoara, , Patru Reghina –Cabinet individual – Arad,
Ion Gabriela – UMF Carol Davila, Zapucioiu Mariana Carmen – UMF
Carol Davila, Pavelescu Irina Luminita – UMF Carol Davila, Andron
Calin - Cabinet individual – Arad, Miclescu Silvian – Sp Providenta Iasi,
Frangulea George – cabinet individual – Piatra Neamt, Farcas Cristina – UMF
Ovidius, Constanta, Plăieșu Liliana – cabinet individual – Constanța, Stan
Mariana - cabinet individual – Constanța, Ciongradi Codruța – cabinet
individual - Iași
12. CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ ȘI ianuarie 2020 - decembrie Clinica I Chirurgie medici primari, 4000
2021 specialisti chirurgie RON
TRANSPLANT HEPATIC
2 ani (curs, lucrări generală medic
Coordonatori;Prof. Dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Târcoveanu primar,
practice, demonstrații
Lectori: Prof. dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Târcoveanu, Conf. Dr. N. specialis
operatorii)
Dănilă, Conf Dr. C. Bradea, Prof. Dr. I. Căruntu, Prof. dr. L. Miron,
Conf. Dr Corina Ursulescu, SL Dr. V. Fotea, SL Dr. A. Vasilescu, SL
Dr. C. Volovaț, Dr. Felicia Crumpei, SL Dr N. Vlad, SL Dr D.
Andronic, Dr. C. Vasiluță, SL Dr. Mihaela Blaj, Dr Oana Apopei.
13. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ NIVEL I 14.10.2019-17.01.2020 Clinica I Chirurgie medici primari, 800
specialisti chirurgie RON
Coordonatori: Prof. Dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Târcoveanu generală medic
primar,
Lectori: Prof. Dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Târcoveanu, Conf. Dr. N.
specialis
Dănilă, Conf. Dr. C. Bradea, Şef de Lucrări Dr. D. Vintilă, Sef lucrari
dr D. Andronic, Sef lucrari dr A. Vasilescu, Sef lucrari dr N. Vlad, SL
Dr. Mihaela Blaj, Dr Oana Apopei.
14. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ NIVEL II 02.03.2020-04.05.2020 Clinica I Chirurgie medici primari, 800
specialisti chirurgie RON
Coordonatori: Prof. Dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Târcoveanu
generală medic
Lectori: Prof. Dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Târcoveanu, Conf. Dr. N. primar,
specialis
Dănilă, Conf. Dr. C. Bradea, Şef de Lucrări Dr. D. Vintilă, Sef lucrari
dr D. Andronic, Sef lucrari dr A. Vasilescu, Sef lucrari dr N. Vlad,

*Cursul se poate desfăşura şi în alte perioade.


,
** Medicii confirmati specialisti în specialitatile radiologie si imagistica medicala, medicina nucleara si gastroenterologie care au efectuat pregatire
în ultrasonografie generala conform curriculei de rezidentiat, sunt abilitati sa exercite activitatea de ultrasonografie generala, fara sustinerea
examenului de atestat, în conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005

***Cursul se poate desfăşura şi în alte centre, dacă sunt înscrişi 10-14 cursanţi, cu acordul titularului de curs şi a UMF Iasi.
Informaţii referitoare la posibile modificări privind tematica, modalitatea de înscriere sau datele de desfăşurare a cursurilor de perfecţionare se pot
solicita la Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi – precum şi pe site-ul Universităţii, www.umfiasi.ro.

*NOTĂ: NOILE PROGRAME DE ATESTATE DE STUDII COMPLAMENTARE / COORDONATORI VOR FI


ACTUALIZATE DUPĂ PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL A ORDINULUI 418 REVIZUIT DE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII