Sunteți pe pagina 1din 2

8.

STRATEGII FORMATIV –EDUCATIVE SPECIFICE


INVATAMANTULUI PRESCOLAR

Delimitari conceptuale metodologie, strategie, metoda, procediu, mijloc

Metodologia –ansamblul metodelor si procedeelor didactice posibil de


utilizat in procesul de invatamant.
Strategia- mod de combinare si organizare cronologica a ansamblului de
metode si mijloace alese pentru a atinge anumite obiective.
Metoda – cai prin care elevii ajung in procesul de invatare
Procediu- secventa a metodei
Mijloc – anasmblu de obiective, instrumente, produse, echipamente care
faciliteaza transmiterea unor cunostinte, formarea unor deprinderi.

Sistemul metodelor de invatare


Criterii :
1. Istoric- metode traditionale si metode moderne
2. Aria de aplicabilitate: metode generale si metode particulare
3. Gradul de angajare a elevilor in procesul de invatamant: metode pasive si
metode active
4. Metode de prezentare a cunostintelor: metode verbale, intuitive si bazate
pe actiune
5. Sarcina didactica: metode de comunicare, de repetare, de formare de
priceperi si deprinderi, de evaluare avrezultatelor invatarii
6. Gradul de dirijare a invatarii : metode algoritmice, euristice

Metode specifice invatamantului prescolar : Observatia, explicatia,


povestirea, demonstratia, conversatia, exercitiul
Metode interactive - de predare invatare: mozaic, cubul, bula dubla
- De fixare consolidare, evaluare: ghicitorile,
ciorchinele, posterul
- De creativitate : brainstorminh
- De rezolvare de probleme: metoda palariilor
ganditoare
- De cercetare in grup: proiectul experimentul
Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire

Au ca rol: transmiterea de cunostinte, formarea priceperilor si deprinderilor,


dezvoltarea de abilitati si atitudini.

 Functia de comunicare- proprietetile mijloacelor didactice de a


transmite informatii despre obiectivele, faptele, fenomenele,
evenimentele sau procesele studiate.
 Functia ilustrativa- mijloacele educationale sustin si amelioreaza
comunicarea didactica
 Functia ergonomica- mijloacele de invatamat contribuie rationalizarea
eforturilor de invatare.
 Functia stimulativa- mijloacele de invatamant folosite corect capabile
sa trezeasca interesul elevilor
 Functia de evaluare- utilizarea mijloacelor didactice in actul de
evaluare

Instruirea asistata de calculator

Scop- Organizarea informatiei conform cerintelor programei , asigurarea


unor exercitii suplimentare de stimulare a creativitatii copiilor, asigurarea
evaluarii,
Softuri educationale: piticlic, pro-edu