Sunteți pe pagina 1din 4

4.

PROBLEMATICA SISTEMULUI INSTITUTIONAL DE INVATAMANT


SI A PROCESULUI EDUCATIV IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

Sistemul de invatamant- concept, functii, structura, tendinte de evolutie


SISTEMUL DE INV= organizarea institutionala a invatamantului, care include
institutii scolare.
Structura- inv primar-prescolar si primar
- Inv secundar- gimnazial si liceal
- Inv superior- de scurta durata , De lunga durata, Post universitar
Reteaua scolara
- retea cu profil teritorial
- Retea pe trepte de invatare
- Retea scolara pe profile si specializari
Functii : functia cognitiva- care il formeaza pe om carer gandeste; functia
praxiologica- de munca si aplicarea cunostintelor practica si functia eticoaxiologica
–care il formeaza pe om ca om care apreciaza, de evaluare.

Procesul instructiv educativ in gradinita


Este un subsistem al sistemului de invatamant in cadrul caruia se realizeaza
instruirea si invatarea elevilor pin intermediul activitatilor proiectate, in
conformitate cu anumite principii didactice
Tipuri activitati specifice procesului de invatamant :
 De predare, invatare evaluare
 Managerial
 Economico financiar
 Administrativ –gospodaresti
 In afara clasei si a scolii
Dimensiuni:
 functional – care sunt obiectivele, ce tinteste si ce obtine
 Structural- resi=ursele, continuturi, forme de organizare si strategii didactice
 Operational- activitati de predare-invatare-elaluare
Componente ale procesului de invatamant : Agentii actiunii, obiective si finalitati,
curriculum (situatii+oportunitati+experiente de invatare), continutul, strategii
didactice , timpul, feedback
Particularitatile procesului educativ in gradinita : activitatea integrata, domenii
experentiale, proiecte tematice, ADP (rutine, tranzitii, activ optionale), ALA, teme
anuale

Analiza procesului de invatamant la nivelul interactiunii: evaluare initiala-


predare-invatare-evaluare
Predare-invatare
 Crearea unui ambient educational optim invatarii (securitate, siguranta,
confort emotional, libertate de miscare )
 Conceperea unui design al activitatii educational coerent, complet,
interactiv, atractiv, felxibil
 Flexibilitatea gruparii copiilor in functie de nevoile de invatare
 Sporirea aplicatiilor practice
 Tratarea egala a tuturor elevilor
 Sarcini de lucru autentice, cu relevanta in viata reala
 Empatia
Evaluarea sa fie: sistematica si continua, utilizata evaluarea de progres,
tradusa in comportamente realizate

Interdependenta formal-informal-nonformal la nivelul procesului instructiv


educativ
Educatia formala- educatie curriculara – ceea mai consistenta si decisiva in ceea ce
priveste formarea personalitatii si a competentelor profesionale; este intpdeauna o
educatie evaluata social, care se incheie prin obtinerea unor diplome
Educatia nonformala –ed extracurriculara – desfasurata liber in afara sistemului de
invatamant, se desfasoara in case de cultura, cluburi sportive, teatre. Muzee
Educatia informala – ed extacscolara - spontana, ocazionala , in viata familiei , in
mediul cotidian.

Sistemul principiilor didactice

Proiectarea lectiilor –

1. Principiul participarii constiente si active : constientizare, implicare,


intelegere
2. Principiul accesibilitati si individualizarii: procesul de educatie desfasurat
in raport cu posibilitatile reale ale copilului
3. Principiul legarii teoriei de practica: elemente de viata in scoala si invers
– transferabilitatea invatarii
4. Principiul sistematizarii si continuitatii: desfasurarea logica si pedagogica
a continuturilor instruirii
5. Principiul intuitiei: valorizarea experientei directe, esential este
materialul didactic
6. Principiul insusirii temeinice a cunostintelor: accent pe calitatea
rezultatelor instruirii
7. Principiul conexiuni inverse