Sunteți pe pagina 1din 2

5. FINALITATILE EDUCATIEI.

IDEAL, SCOPURI, OBIECTIVE

Idealul – legatura intre ce este omul si ce trebuie sa devina


Scop- detaliaza idealul educational,
Obiectiv – enunturi cu caracter anticipat

Taxonomia finalitatilor
Criterii si sisteme de referinta in clasificare:
 macro-micro (Finalitati de sistem –finalitati de proces)
 grad de generalitate
 obiectivele generale- nivel inalt de pregatire stiintifica
 specifice/intermediare- obiective pentru definitivat, grad II
 obiectivele cardu- obiective cu grad ridicat de generalitate- pentru
clasele V-IX
 obiectivele de referinţă- rezultatele asteptate la sf anului scolar
 concrete/operaţionale- tipuri de performante
 continut psihologic (obiective cognitive, afective psiho-motrice)
 competente generale si specifice
 temporalitate- obiective pe termen lung (pentru anul şcolar), obiective pe
termen mediu (pentru semestru), obiective pe termen scurt (de la o zi la
alta);
 masurabilitate

Operationalizarea obiectivelor educationale

= Transpunerea unui obiectiv in operatii, activetati, manifestari observabile.

Crietrii :
1.descrierea obiectivului în termeni de comportament observabil;
2. configurarea observatiei si a cadrului în care elevii ajung la rezultatul preconizat;
3. precizarea criteriului de evaluare a reusitei.
Prin operationalizarea obiectivelor se reuseste:
- o orientare mai buna în instruire în alegerea metodelor, a experientelor de
învatare;
- eliminarea echivocului, a interpretarilor subiective;
- garantie pentru respectarea finalitatilor educationale asumate;
- o optima evaluare;
- o sporire a responsabilitatii profesionale a cadrului didactic

Desi cea mai mare parte a obiectivelor poate fi operationalizata, totusi exista si
obiective ce raman în afara acestui proces de masurare si observare:

- creativitatea;
- independenta gandirii
- sensibilitatea artistica;
- convingerile.

Avantaje pentru profesor: faciliteaza comunicarea pedagogica, permite o mai buna


diagnoza a dificultatilor de invatare, furnizeaza elaborarea instrumentelor de
evaluare.

Greseli ce insotesc activitatea de operationalizare : confundarea obiectivelor cu


programa, formularea obiectivelor in termeni de proces (ce trebuie sa faca ) in loc
de produs (ce trebuie sa demonstreze pentru a arata ca stie ce are de facut)