Sunteți pe pagina 1din 94

instrucţiuni originale

FS-X33
Stivuitor pentru paleţi cu
scaun

FS-X-33

1301

51328042520 RO - 07/2012
Conţinut
g

1 Prefaţă
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Etichetarea CE ...................................................... 2
Declaraţie de conformitate CE, conform Directivei privind utilajele . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informaţii privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Proiectare standard şi echipament opţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Identificare, plăcuţa de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Documentaţia suport a produsului ........................................ 6
Depozitarea şi transferarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Drepturile de autor şi drepturile asupra mărcilor comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Siguranţa
Informaţii generale privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Informaţii generale privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radiaţia neionizantă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instrucţiuni speciale de siguranţă pentru preluarea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Riscuri remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pericolele reziduale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Stabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inspecţia de siguranţă regulată a stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zona de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Piesele originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prevederi şi instrucţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Permisul de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Emisiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vibraţiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Manipularea consumabilelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Manipularea în siguranţă a consumabilelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Compania operatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Şoferii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Principii de bază pentru operarea sigură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Modificările şi adaptările . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

51328042520 [RO] I
Conţinut
g

Deteriorarea, defectarea şi utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor de sigu-


ranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Echipamentul medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Manipulaţi cu atenţie arcurile cu gaz şi acumulatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Vedere de ansamblu
Descrierea stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 24
Scop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 24
Vedere a stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 25
Vedere a zonei şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 26
Comenzile operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 27
Vedere a consolei operatorului şi a afişajului . . . . . ............... ............ 27
Echipamentele de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 28
Comutatorul de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 28
SW scaun închis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 28
Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 31

4 Operarea
Transportul şi încărcarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Darea în exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bateria de tracţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Instalarea şi înlocuirea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Listă de verificare înainte de începerea lucrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Urcarea în stivuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Reglarea scaunului şoferului în funcţie de cerinţele individuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Exersarea pentru prima dată a conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pornirea controlerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Deplasarea, ridicarea şi coborârea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Frânarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Afişajul şi funcţiile sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Afişajul pentru descărcarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Contorul orelor de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Preluarea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Parcarea şi părăsirea stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Funcţionarea de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Utilizarea în depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

II 51328042520 [RO]
Conţinut
g

Scoaterea din uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5 Întreţinerea
Siguranţele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Informaţii generale privind întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Lubrifianţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Planul de lubrifiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Planul de lubrifiere pentru utilizarea în depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Plan de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Întreţinerea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6 Date tehnice
Date tehnice* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

7 Echipamente speciale
Controlul electronic al accesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Direcţia inversată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Echipament special — roţi de inserţie pentru paleţii CHEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Cabina pentru depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77
Cabina pentru depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77
Intrarea şi ieşirea din cabina pentru depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78
Panoul de comandă pentru cabina pentru depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
Iluminarea cabinei pentru depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80
Ieşirea de urgenţă din cabina pentru depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80
Termostatul pentru sistemul de încălzire al cabinei pentru depozite frigorifice . . . . . . .. 81
Siguranţele din cabina pentru depozite frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

51328042520 [RO] III


1

Prefaţă
1 Prefaţă
Generalităţi

Generalităţi
Stivuitoarele noastre industriale respectă reg-
lementările europene în vigoare. Trebuie
respectate, de asemenea, orice alte regle-
mentări naţionale sau condiţii de operare în
vigoare specifice fiecărei ţări privind utilizarea
stivuitoarelor industriale.
Scopul acestui manual este de a vă informa
asupra modului de a manevra în siguranţă şi
de a menţine funcţional stivuitorul dumnea-
voastră industrial. Prin urmare este esenţial
ca operatorii, personalul de operare şi per-
sonalul de întreţinere să ia la cunoştinţă, să
înţeleagă şi să respecte conţinutul acestui
manual. Operabilitatea, performanţa şi durata
de viaţă a vehiculului depind de:
• Utilizare corectă
• Inspecţia zilnică efectuată de către operator
şi
• Lucrări de întreţinere corespunzătoare
regulate

Etichetarea CE
Producătorul utilizează etichetarea CE pentru
a indica faptul că stivuitorul respectă standar-
dele şi normele valabile la momentul come-
rcializării. Acest fapt este confirmat de decla-
raţia de conformitate CE emisă. Etichetare CE
este ataşată plăcuţei de identificare.
O modificare sau o adăugire structurală
independentă adusă stivuitorului industrial
poate compromite siguranţa, anulând astfel
declaraţia de conformitate CE.
Declaraţia de conformitate CE trebuie pă-
strată cu grijă şi pusă la dispoziţia autorităţilor
competente.
CE-Symbol

2 51328042520 [RO]
Prefaţă 1
Declaraţie de conformitate CE, conform Directivei privind utilajele

Declaraţie de conformitate CE, conform Directivei privind utilajele

Declaraţie

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg Germania

Declarăm că utilajul

Stivuitor industrial conform acestor instrucţiuni de operare


Tip conform acestor instrucţiuni de operare

respectă cea mai recentă versiune a directivei privind utilajele 2006/42/CE.

Personal autorizat să alcătuiască documentaţia tehnică:

a se vedea declaraţia de conformitate CE

STILL GmbH

Informaţii privind siguranţa


Explicaţii ale termenilor utilizaţi în prezentele
instrucţiuni:

51328042520 [RO] 3
1 Prefaţă
Proiectare standard şi echipament opţional

PERICOL
Există riscul de accident mortal pentru operator
Procedurile indicate trebuie respectate integral
pentru a evita acest pericol.

ATENŢIE
Există pericolul de deteriorare gravă a bunurilor sau
de vătămare gravă a sănătăţii operatorului.
Procedurile indicate trebuie respectate integral
pentru a evita acest pericol.

ATENŢIE
Există risc de pagube materiale
Procedurile indicate trebuie respectate integral
pentru a evita acest pericol.

INDICAŢIE
Se atrage atenţia în special asupra procedu-
rilor şi cerinţelor tehnice ce trebuie respectate
cu deosebire.

Proiectare standard şi
echipament opţional
Aceste instrucţiuni descriu utilizarea corectă
şi întreţinerea specificată pentru stivuitoarele
industriale cu proiectare standard şi pentru
echipamentul auxiliar opţional disponibil la
data publicării.

Versiuni speciale şi echipament special


Pentru stivuitoarele industriale cu versiune
specială sau cu echipamente speciale,
se creează şi se furnizează documentaţie
suplimentară aferentă comenzii dacă este
necesar.

Identificare, plăcuţa de
identificare
Plăcuţa de identificare este situată în apro-
piere compartimentului operatorului. Aceasta

4 51328042520 [RO]
Prefaţă 1
Identificare, plăcuţa de identificare

serveşte la identificare produsului şi conţine


informaţiile următoare.

Plăcuţă de identificare

1 Marcaj CE Marcajul CE confirmă confor- 5 Capacitate nominală


mitate cu directiva CE privind utilajele şi cu 6 Greutate la gol
toate celelalte directive relevante aplicabile 7 Tensiunea nominală a bateriei
acestui produs. 8 Greutatea maximă a bateriei
2 Tipul de stivuitor 9 Greutatea minimă a bateriei
3 Seria stivuitorului Acest număr trebuie men- 10 Puterea nominală a motorului
ţionat în toate solicitările privind stivuitorul. 11 Greutate balast
4 Anul construcţiei 12 Producător

51328042520 [RO] 5
1 Prefaţă
Documentaţia suport a produsului

Documentaţia suport a
produsului
Aceasta include:
• Listă de piese de schimb
• Instrucţiuni de operare şi întreţinere
• Broşură de informaţii VDMA (Federaţia
germană a inginerilor) despre utilizarea
corespunzătoare
• Orice documentaţie suplimentară pentru
scaunul şoferului
• Orice documentaţie suplimentară pentru
vreun dispozitiv auxiliar
• Orice documentaţie suplimentară pentru
baterie
• Orice documentaţie suplimentară legată de
comandă

Depozitarea şi transferarea
• Prezentele instrucţiuni de operare şi întreţi-
nere trebuie depozitate astfel încât opera-
torul să aibă acces la ele în orice moment.
• Documentaţia poate fi recomandată.
Indicaţi numărul de identificare şi numărul
comenzii!
• Când produsul este revândut, este obliga-
toriu să fie însoţit de documentaţie.

Drepturile de autor şi drepturile


asupra mărcilor comerciale
Este interzisă reproducerea, traducerea
sau punerea la dispoziţia unor terţe părţi a
prezentelor instrucţiuni, chiar şi sub formă de
fragmente, fără aprobare expresă în scris din
partea producătorului.

6 51328042520 [RO]
2

Siguranţa
2 Siguranţa
Informaţii generale privind siguranţa

Informaţii generale privind


siguranţa
• Persoanele trebuie să stea la distanţă de
zona de lucru (zona periculoasă) a stivui-
torului. Dacă o persoană pătrunde în zona
periculoasă, toate mişcările stivuitorului
trebuie să înceteze imediat şi persoana tre-
buie dirijată în afara zonei.
• Stivuitorul trebuie operat exclusiv din
compartimentul operatorului.
• Când se conduce fără încărcătură, furca
trebuie coborâtă la nivelul podelei.
• Când se conduce cu încărcătură, aceasta
trebuie să fie ridicată câţiva centimetri
deasupra solului (ridicare completă, max.
500 mm).
• Operatorul trebuie să-şi menţină corpul
în limitele compartimentului operatorului.
Operatorul trebuie să se abţină de la a-şi
scoate capul pentru a obţine o vedere mai
bună şi de la a ajunge în zona catargului de
ridicare în mişcare deoarece aceste acţiuni
sunt foarte periculoase.
• În afara operatorului, nu trebuie să fie nici o
persoană prezentă pe stivuitor, decât dacă
stivuitorul are dotări suplimentare ce permit
operarea cu două persoane.
• Dacă există culoare de deplasare marcate,
stivuitorul trebuie condus numai în limitele
acestor marcaje din motive de siguranţă.
• Nu este permisă staţionarea sub cabina sau
încărcătura ridicată.
• În esenţă, este datoria operatorului să îşi
adapteze viteza de deplasare la condiţiile
locale şi la situaţia în cauză. Mai ales
la efectuare virajelor, trebuie luate în
considerare înălţimea totală şi centrul de
greutate (înălţat în consecinţă).
• Starea suprafeţei podelei influenţează di-
stanţa de frânare a stivuitorului. Operatorul
trebuie să ţină cont de aceasta în stilul său
de conducere şi frânare.

8 51328042520 [RO]
Siguranţa 2
Informaţii generale privind siguranţa

Informaţii generale privind


siguranţa
• În primul rând, trebuie respectate toate
informaţiile privind siguranţa de pe stivuitor.
• Informaţiile privind siguranţa absente sau
ilizibile trebuie înlocuite.
• La efectuarea virajelor sau la deplasarea
pe lângă părţi ale clădirilor care limitează
vizibilitatea, utilizaţi claxonul pentru a
avertiza persoanele din jur de apropierea
stivuitorului.
• În cazul în care câmpul vizual al operatorului
este blocat, de exemplu, datorită unei
încărcături voluminoase, este necesar
ca un ghid să parcurgă traseul pentru
păstrarea siguranţei.
• La traversarea spaţiilor destinate uşilor
sau pe sub grinzi, luaţi în calcul înălţimea
stivuitorului.
• Operaţiunile multiple sau alte tipuri de ope-
raţiuni care nu sunt descrise aici, în special
blocarea sau dezactivarea dispozitivelor de
operare, pot cauza deteriorarea stivuitoru-
lui şi mişcări necontrolate ale acestuia, din
acest motiv fiind interzise.
• Prin scoaterea şi purtarea cheii la părăsirea
stivuitorului, operatorul poate asigura
stivuitorul împotriva utilizării neautorizate.
• Dacă zona aferentă aplicaţiei şi condiţiile
de lucru impun, operatorul trebuie să uti-
lizeze echipament de protecţie personală
adecvat, precum încălţăminte de protecţie,
cască de protecţie, mănuşi de protecţie sau
ochelari de protecţie. Operatorul şi com-
pania operatoare răspund de îndeplinirea
acestei condiţii.
• Deschiderile din zona de ventilaţie a bateriei
nu trebuie acoperite sau obturate complet.
Este necesară prezenţa unui flux de aer
nestânjenit pentru a se preveni formarea de
amestecuri gazoase potenţial explozive.
• În niciun caz nu se vor practica deschideri în
zona de ventilaţie a bateriei, acestea putând
permite gazelor generate în timpul încărcă-
rii să pătrundă în zona compartimentului
şoferului.

51328042520 [RO] 9
2 Siguranţa
Radiaţia neionizantă

Siguranţa operaţională are prioritate faţă de


viteza de lucru!

Radiaţia neionizantă
ATENŢIE
Risc de vătămare
Persoanele cu dispozitive implantate medical,
active sau inactive, trebuie să se asigure că nu sunt
expuse la radiaţia electromagnetică periculoasă.
Tabelul de mai jos indică valorile limită pentru
puterea maximă a câmpului electric al radiaţiei
electromagnetice emise de acest stivuitor.
Este responsabilitatea companiei operatoare a
stivuitorului să explice aceste pericole angajaţilor
în detaliu.

Valorile limită maxime pentru interferenţa


emisă electromagnetic în conformitate cu EN
12895 la o distanţă de 10 m.
Puterea câmpului
Frecvenţă [MHz]
electric [dBµV/m]
Între 30 şi 75 34
Între 34 şi 45 cu
Între 75 şi 400
frecvenţă crescută
Între 400 şi 1000 45
.

Instrucţiuni speciale de
siguranţă pentru preluarea
încărcăturilor
Discutaţi acest aspect cu funcţionarul respon-
sabil cu siguranţa.
Un pericol detectat este un pericol evitat!
• Încărcăturile cu pachete neasigurate nu tre-
buie să depăşească marginea superioară a
balustradei cabinei.
• Încărcăturile trebuie transportate întot-
deauna în recipiente sau ambalaje adec-
vate.
• Centrul de greutate al încărcăturii nu trebuie
să se schimbe şi încărcătura nu trebuie
să cadă în cazul accelerării, al frânării

10 51328042520 [RO]
Siguranţa 2
Riscuri remanente

sau al virării stivuitorului (din cauza forţei


centrifuge).
• Dacă este necesară transportarea încăr-
căturilor fără nivelul de siguranţă necesar,
acestea trebuie securizate cu recipiente
sau elemente de montaj adecvate.
• Înainte de preluarea fiecărei încărcături,
asiguraţi-vă că încărcătura de preluat nu
depăşeşte capacitatea stivuitorului (dia-
grama cu capacitatea de încărcare) şi ga-
baritul maxim permis conform fişei tehnice.
Aceasta include, desigur, greutatea acu-
mulată a bunurilor preluate.
• Sarcinile de transportat şi depozitat trebuie
ambalate sigur astfel încât să nu se poată
modifica centrul de greutate al încărcăturii
şi să nu poată cădea componente în timpul
transportului. Aveţi în vedere şi siguranţa
colegilor.
• Dacă trebuie transportate încărcături foarte
înalte care blochează vederea pe culoarul
de trecere, trebuie implementate măsuri de
siguranţă corespunzătoare.
• Nu trebuie ataşate şi nu trebuie transportate
încărcături suspendate sau oscilante pe
accesoriile de ridicare.

Riscuri remanente
Pericolele reziduale
În ciuda respectării tuturor normelor pertinente
de siguranţă în proiectarea şi construirea
stivuitoarelor noastre şi în ciuda utilizării
adecvate de către compania operatoare, pot
exista pericole reziduale în timpul operării.
Acestea sunt tratate specific în capitolele
individuale.
Respectaţi cu stricteţe toate informaţiile
privind siguranţa.

Stabilitate
Stabilitatea stivuitorului a fost testată conform
celor mai recente standarde tehnologice şi
este garantată atunci când stivuitorul este fo-
losit corespunzător în conformitate cu scopul

51328042520 [RO] 11
2 Siguranţa
Riscuri remanente

pentru care a fost conceput. Aceste standarde


iau în considerare forţele de basculare statice
şi dinamice care pot fi prezente în timpul uti-
lizării în conformitate cu regulile de operare
şi în scopurile corespunzătoare. Pericolul de
depăşire a momentului de înclinare datorat
utilizării necorespunzătoare sau operării in-
corecte nu poate fi exclus în cazuri extreme şi
poate avea impact asupra stabilităţii.
Următoarele situaţii necorespunzătoare pot
duce la pierderea stabilităţii:
• Pierderea stabilităţii din cauza instabilităţii
încărcăturii sau a alunecării acesteia etc.
• Virajele la viteze excesive,
• Deplasarea cu încărcătura ridicată
• Deplasarea cu o încărcătură care iese în
afară (de ex. la deplasarea laterală),
• Deplasarea cu încărcături mutate în faţă
• Virajele şi deplasarea oblică pe pante
• Deplasarea pe pante cu încărcătura orien-
tată în jos
• Încărcături prea mari,
• Încărcături care se balansează
• Rampe sau trepte.

12 51328042520 [RO]
Siguranţa 2
Inspecţia de siguranţă regulată a stivuitorului

Inspecţia de siguranţă
regulată a stivuitorului
Inspecţia de siguranţă bazată pe timp şi
incidente extraordinare STILL GmbH Hamburg
Compania operatoare trebuie să se asigure Regelmäßige Prüfung
că stivuitorul este verificat de un specialist (FEM 4.004)
cel puţin o dată pe an sau după incidentele nach nationalen Vorschriften
deosebite. basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
Ca parte a acestei inspecţii, trebuie efectuată Nächste Prüfung
o verificare completă a stării tehnice a stivuito-
rului cu privire la siguranţa în caz de accidente.
În plus, stivuitorul trebuie verificat cu atenţie
pentru detectarea defectelor care ar fi putut

56344391019
fi cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
Trebuie creat un jurnal de testare. Rezultatele
inspecţiei trebuie păstrate până ce vor fi reali-
zate încă alte două inspecţii.
Data inspecţiei este indicată de un autocolant
lipit pe stivuitor.
– Planificaţi cu centrul de service efectuarea
Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

inspecţiilor de siguranţă periodice pentru Mitglied der:


Fédération
stivuitor. Européene
de la Manutention
– Respectaţi instrucţiunile pentru verificările
efectuate asupra stivuitorului în confor-
0000_003-001_V3

mitate cu FEM 4.004.


Operatorul trebuie să se asigure că toate
defectele sunt remediate fără întârziere.
– Contactaţi centrul de service.

INDICAŢIE
Respectaţi normele naţionale ale ţării dvs.!

Zona de operare
Podeaua zonei de operare trebuie să aibă ca-
pacitate portantă suficientă. Pentru sarcinile
relevante pe roţi şi pe podea ale stivuitoru-
lui dvs., contactaţi reprezentantul de vânzări
responsabil. Podeaua trebuie să respecte
îndrumările specificate de noi. Starea supra-
feţei podelei influenţează distanţa de frânare
a stivuitorului. Şoferul trebuie să ţină cont de
aceasta în stilul său de conducere şi frânare.

51328042520 [RO] 13
2 Siguranţa
Piesele originale

Stivuitoarele descrise aici sunt proiectate


pentru următoarele condiţii de operare (VDI
2695 categoria 1)
• Culoare netede, orizontale, fără înclinaţii
majore - maxim 3%
• Sarcină normală, prin urmare capacitate
utilizată de până la 50%. Jumătate din
sarcina nominală pe schimb sau sarcină
nominală completă pentru jumătate de
schimb.
şi temperaturi ambiante conform EN 1175-1.

ATENŢIE
Restricţiile zonei de operare
Stivuitoarele descrise în prezentul document nu
trebuie utilizate:
– în zone cu pericol de incendiu
– în atmosfere potenţial explozive
– în zone care prezintă risc de coroziune
– în zone cu nivel ridicat de contaminare cu praf
– în traficul public
– în depozite frigorifice (a se vedea echipamentul
special pentru depozite frigorifice)
– pe suprafeţe neorizontale.

Este obligatorie respectarea directivelor


naţionale corespunzătoare.

Piesele originale
Piesele de schimb şi accesoriile noastre sunt
proiectate special pentru stivuitorul dvs. Vă
atragem în mod special atenţia asupra faptului
că piesele şi accesoriile furnizate de alte
companii nu au fost testate şi aprobate de
noi. Instalarea şi/sau utilizarea unor astfel
de produse poate prin urmare să aibă un
impact negativ asupra caracteristicilor de
design ale stivuitorului şi îi poate reduce
siguranţa operaţională activă şi/sau pasivă.
Producătorul îşi declină orice responsabilitate
pentru orice daune provocate de utilizarea
pieselor şi accesoriilor care nu sunt originale.

14 51328042520 [RO]
Siguranţa 2
Prevederi şi instrucţiuni

Prevederi şi instrucţiuni
În majoritatea ţărilor, este obligatorie respec-
tarea directivelor şi a îndrumărilor naţionale
pentru operarea corectă a acestor stivuitoare,
conform destinaţiei de utilizare intenţionate.
Din acest motiv, vă solicităm să contactaţi
autorităţile de competenţă sau să solicitaţi
informaţii suplimentare reprezentanţilor auto-
rizaţi. Aceasta cade în sarcina dvs. (compania
operatoare).

Permisul de conducere
În majoritatea ţărilor, este necesar un permis
de conducere pentru operarea acestor stivui-
toare.
Verificaţi dacă în ţara dvs. este nevoie de un
permis de conducere pentru operarea acestui
stivuitor. Aceasta cade în sarcina dvs. ca
operator.
Vă recomandăm să contactaţi sucursala
de care aparţineţi sau un reprezentant de
specialitate. Aceste entităţi vă vor putea oferi
instruirea şi testele necesare pentru a obţine
permisul de conducere.

Emisiile
Vibraţiile
Vibraţiile maşinii trebuie determinate pe o ma-
şină identică, în conformitate cu standardul
EN 13059 „Măsurarea vibraţiilor la stivuitoa-
rele industriale“.
Valoarea efectivă
medie a acceleraţiei
corpului (în picioare
< 0,4 m/s2
sau pe suprafaţa
scaunului) este
presupusă a fi
Incertitudine K 0,3 m/s2

Testele au indicat că amplitudinea vibraţiilor


mâinii şi braţului pe volanul sau dispozitivele
de operare ale stivuitorului este mai mică de

51328042520 [RO] 15
2 Siguranţa
Manipularea consumabilelor

2,5 m/s2. De aceea, nu există instrucţiuni de


măsurare pentru aceste măsurători.
Valoarea vibraţiilor la care este supus şoferul
de-a lungul unei zile de lucru trebuie stabilită
de compania operatoare în conformitate
cu Directiva 2002/44/CE la locul efectiv de
utilizare, pentru a lua în considerare toate
influenţele suplimentare, precum ruta de
deplasare, intensitatea utilizării etc.

Manipularea consumabilelor
Manipularea în siguranţă a consu-
mabilelor
Pentru acest stivuitor se utilizează următoa-
rele consumabile:
• Ulei de angrenaje
• Ulei hidraulic
• Acidul bateriei
Manipularea acestor materiale este regle-
mentată de norme cuprinzătoare. Aspectele
cele mai importante sunt:

Pentru uleiul de transmisie şi cel hidraulic


PERICOL
Pericol de deces sau de vătămare cauzate de
scăparea de lichid hidraulic sub presiune
Dacă are loc o scăpare de lichid hidraulic sub
presiune, de exemplu, dintr-o conductă deteriorată
sau de la o componentă neetanşă, lichidul poate
pătrunde cu uşurinţă prin piele. Se poate produce
otrăvirea ţesuturilor adiacente, ceea ce poate
cauza pierderea respectivei părţi a corpului sau
chiar decesul. Chiar dacă astfel de vătămări nu
sunt foarte dureroase sau nu sunt considerate
grave, solicitaţi imediat asistenţă medicală. Cauza
vătămării trebuie descrisă în detaliu şi tratamentul
trebuie început imediat.

INDICAŢIE DE MEDIU

16 51328042520 [RO]
Siguranţa 2
Manipularea consumabilelor

• Uleiurile poluează apa, prin urmare, colec-


taţi şi transportaţi întotdeauna uleiurile în
recipiente adecvate.
• Nu deversaţi uleiurile. Colectaţi uleiul
vărsat cu materiale adecvate.
• Aruncaţi deşeurile ce conţin ulei în confor-
mitate cu reglementările în vigoare.
• Aruncaţi uleiurile în conformitate cu regle-
mentările în vigoare.
Protecţie personală
• Evitaţi contactul cu pielea şi evitaţi în special
intrarea în contact cu pielea a uleiului
scăpat sub presiune (ruperi de furtunuri,
neetanşeităţi).
• Nu inhalaţi uleiul pulverizat.
• În cazul în care contactul cu uleiul nu poate
fi evitat, purtaţi echipament de protecţie
personală precum mănuşile de protecţie,
ochelarii de protecţie etc.

Pentru acidul bateriei


PERICOL
Risc de explozie
– La încărcarea bateriilor se poate forma un ame-
stec de gaze exploziv. Acesta poate persista în
atmosferă o perioadă îndelungată de timp chiar
şi după terminarea procesului de încărcare. Prin
urmare, ventilaţi temeinic zonele de încărcare.
– Fumatul, focul şi flăcările deschise sunt interzise
pe o rază de 2 m în jurul bateriilor încărcate.

• Acidul de baterie este otrăvitor, deci nu


inhalaţi vaporii.
• Acidul de baterie este corosiv, deci evitaţi
cu orice preţ contactul acestuia cu piele.
• Îndepărtaţi imediat prin clătire acidul de
baterie vărsat sau împroşcat cu multă apă
curată.
• La manipularea acidului de baterie, purtaţi
echipament de protecţie personală precum
mănuşile, costumele şi măştile de protecţie.
• Dacă, în ciuda acestor măsuri, se intră în
contact cu acidul, clătiţi imediat cu multă
apă curată şi consultaţi un medic.
• Respectaţi instrucţiunile de operare supli-
mentare furnizate de producătorul bateriei
şi de producătorul încărcătorului de baterie.

51328042520 [RO] 17
2 Siguranţa
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile

Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile


Compania operatoare
Compania operatoare este persoana fizică Compania operatoare trebuie să se asigure că
sau juridică care operează stivuitorul indust- toţi utilizatorii au citit şi au înţeles informaţiile
rial sau sub a cărei autoritate se utilizează privind siguranţa.
stivuitorul industrial.
Compania operatoare este responsabilă
Compania operatoare trebuie să se asigure că pentru programarea şi efectuarea corectă
stivuitorul este utilizat numai pentru destinaţia a verificărilor de siguranţă periodice.
corectă şi în conformitate cu normele de
Se recomandă respectarea specificaţiilor
siguranţă stipulate în prezentele instrucţiuni
naţionale privind performanţa.
de operare.

Specialist
Un specialist este definit ca un mecanic care persoana s-a familiarizat cu o gamă largă
lucrează pentru producător sau o persoană de simptome care necesită efectuarea
care îndeplineşte următoarele cerinţe: verificărilor, de exemplu, din rezultatele
• O calificare profesională finalizată care unei evaluări de risc sau dintr-o inspecţie
dovedeşte (demonstrabil) stăpânirea zilnică.
cunoştinţelor de specialitate. Această • Implicarea profesională recentă în dome-
dovadă constă într-o diplomă de calificare niul testării stivuitoarelor vizate şi o califi-
profesională sau un document similar. care suplimentară corespunzătoare sunt
• Experienţă profesională care să indice esenţiale. Specialistul trebuie să aibă ex-
faptul că persoana calificată a obţinut perienţă în efectuarea testului vizat sau a
experienţă practică în ceea ce priveşte testelor similare. O astfel de persoană tre-
stivuitoarele într-o perioadă din carieră, buie să cunoască, de asemenea, ultimele
care poate fi dovedită. În tot acest timp, inovaţii tehnologice în ceea ce priveşte sti-
vuitorul de testat şi riscul evaluat.

Şoferii
Acest stivuitor industrial poate fi condus nu- dacă şoferul a fost instruit conform BGG
mai de persoane adecvate, care au cel puţin (General Employers’ Liability Insurance
18 ani, au fost instruite pentru conducerea de Association Act - Legea generală privind
vehicule, au fost teste de către operator sau un asigurarea de răspundere a angajatorilor)
reprezentant autorizat, pentru a-şi demonstra 925. Respectaţi normele naţionale în vigoare
abilitatea de a conduce şi a manipula încărcă- în ţara dvs.
turi şi au fost instruite în mod specific pentru
conducerea acestui stivuitor. De asemenea, Drepturile, obligaţiile şi regulile de
sunt necesare cunoştinţe speciale pentru ope-
comportament ale şoferilor
rarea stivuitorului.
Şoferul trebuie instruit în ceea ce priveşte
Cerinţele de instruire în conformitate cu
drepturile şi obligaţiile sale.
paragraful §3 din Health and Safety at Work
Act (Legea sănătăţii şi siguranţei în muncă) Şoferului trebuie să i se acorde drepturile
şi paragraful §9 din reglementările privind cuvenite.
siguranţa la locul de muncă sunt îndeplinite

18 51328042520 [RO]
Siguranţa 2
Principii de bază pentru operarea sigură

Şoferul trebuie să poarte echipament de PERICOL


protecţie adecvat (îmbrăcăminte de protecţie,
Consumul de droguri, de alcool sau de medica-
încălţăminte de protecţie, cască de protecţie, mente care afectează reacţiile dăunează capacită-
ochelari de protecţie, mănuşi) pentru condiţiile ţii şoferului de a conduce stivuitorul!
de lucru şi încărcătura de ridicat. Este necesar Persoanele aflate sub influenţa substanţelor mai
un tip de încălţăminte rezistent pentru a sus menţionate nu au permisiunea să lucreze sub
asigura condiţii optime pentru condus şi nicio formă pe sau cu un stivuitor.
frânare.
Este interzisă utilizarea de către per-
Şoferul trebuie să fie familiarizat cu manualul
de operare, iar acesta trebuie să fie permanent soane neautorizate
la dispoziţia sa. Şoferul este responsabil pentru stivuitor în
timpul programului de lucru. El nu trebuie să
Şoferul trebuie:
permită persoanelor neautorizate să opereze
• să fi citit şi înţeles manualul de operare stivuitorul.
• să se fi familiarizat cu operarea în siguranţă
a stivuitorului, La părăsirea stivuitorului, şoferul trebuie să
îl asigure împotriva utilizării neautorizate,
• să fie apt din punct de vedere fizic şi
scoţând cheia, spre exemplu.
psihologic pentru a conduce în siguranţă
stivuitorul.

Principii de bază pentru operarea sigură


Modificările şi adaptările
Modificările care afectează negativ stivuitorul
(stabilitatea, capacitatea portantă şi sistemele
de siguranţă) nu trebuie făcute fără aprobarea
producătorului stivuitorului.
Modificările la frâne, direcţie, elementele de
control, vizibilitatea periferică, echipamentele
speciale, accesorii etc. nu pot fi efectuate fără
aprobarea prealabilă scrisă a producătorului.
Dacă producătorul aprobă o modificare,
plăcuţa cu regimul nominal, informaţiile
grafice, avertismentele pentru pericole şi
instrucţiunile de operare trebuie modificate
corespunzător.
În cazul în care producătorul îşi încetează
activitatea şi compania nu este preluată de
altă persoană juridică, compania operatoare
poate modifica stivuitorul.
În acest scop, operatorul trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:
Documentele de construcţie, documentele de
testare şi instrucţiunile de asamblare aferente

51328042520 [RO] 19
2 Siguranţa
Principii de bază pentru operarea sigură

modificării trebuie să fie arhivate şi să rămână


în permanenţă disponibile.
Asiguraţi-vă că plăcuţa cu valoarea nominală
a capacităţii, informaţiile grafice, avertismen-
tele pentru pericole şi instrucţiunile de operare
sunt în concordanţă cu schimbările şi, dacă
este necesar, modificaţi-le.
Modificările trebuie proiectate, verificate şi im-
plementate de un birou de proiectare specia-
lizat în stivuitoare industriale în conformitate
cu standardele şi directivele în vigoare la data
efectuării modificărilor.
Informaţiile grafice conţinând următoarele
date trebuie să fie ataşate permanent la
stivuitor astfel încât să fie foarte vizibile:
• Tipul de modificare
• Data modificării
• Numele şi adresa companiei care a imple-
mentat modificarea.

Deteriorarea, defectarea şi utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor de


siguranţă
Deteriorările sau alte defecte ale stivuitorului Valorile setate fixe pot fi schimbate numai cu
sau ale dispozitivelor ataşabile trebuie rapor- aprobarea producătorului.
tate imediat supraveghetorului sau manage-
Lucrul la sistemul electric (de ex. conectarea
rului de parc responsabil astfel încât acestea
unui radio, faruri suplimentare etc.) trebuie
să fie remediate.
aprobat de noi în scris. Toate intervenţiile la
Motostivuitorul sau dispozitivele ataşabile sistemul electric trebuie documentate.
care nu funcţionează sau nu sunt sigure
Chiar dacă sunt detaşabile, panourile de
pentru condus nu trebuie utilizate înainte de a
pe acoperişul cabinei nu trebuie eliminate
fi reparate corespunzător.
deoarece sunt menite să protejeze împotriva
Nu eliminaţi sau dezactivaţi dispozitivele sau obiectelor mici.
funcţiile de siguranţă.

Echipamentul medical
Dacă şoferul poartă echipament medical, de
ex. un pacemaker cardiac sau un aparat au-
ditiv, funcţionarea acestui echipament poate
fi afectată. Trebuie consultat un medic sau
producătorul echipamentului medical pentru
a afla dacă echipamentul este suficient de

20 51328042520 [RO]
Siguranţa 2
Principii de bază pentru operarea sigură

protejat împotriva interferenţelor electroma-


gnetice.

Manipulaţi cu atenţie arcurile cu gaz şi acumulatorii

ATENŢIE ATENŢIE
Arcurile cu gaz sunt sub presiune înaltă. Scoaterea Acumulatorii sunt sub presiune înaltă. Instalarea
incorectă cauzează risc crescut de vătămare. incorectă a unui acumulator cauzează risc crescut
Pentru operare uşoară, diferite funcţii ale stivuito- de vătămare.
rului pot fi asistate de arcuri cu gaz. Arcurile cu gaz Înainte de a începe lucrul la acumulator, acesta
constituie componente complexe care conţin pre- trebuie depresurizat.
siuni interne ridicate (de până la 300 bari). Ele nu – Contactaţi centrul de service.
trebuie deschise sub nicio formă dacă nu se indică
acest lucru şi pot fi instalate numai când nu sunt
comprimate. Dacă este necesar, centrul de service
va depresuriza arcul cu gaz înainte de scoatere, în
conformitate cu regulamentările. Arcurile cu gaz
trebuie depresurizate înainte de reciclare.
– Evitaţi deteriorarea, forţele laterale, curbarea,
temperaturile de peste 80°C şi murdăria exce-
sivă.
– Arcurile cu gaz deteriorate sau defecte trebuie
schimbate imediat.
– Contactaţi centrul de service.

51328042520 [RO] 21
2 Siguranţa
Principii de bază pentru operarea sigură

22 51328042520 [RO]
3

Vedere de ansamblu
3 Vedere de ansamblu
Descrierea stivuitorului

Descrierea stivuitorului
Scop
Acest stivuitor pentru paleţi este proiectat
pentru operaţii de transport cu performanţe
ridicate de manevrare. Aceasta înseamnă că
stivuitorul poate transporta simultan până la
trei europaleţi aşezaţi pe lungime. Respectaţi
instrucţiunile din secţiunile Informaţii generale
privind siguranţa şi Instrucţiuni speciale de
siguranţă pentru preluarea încărcăturilor.
Sarcina maximă de ridicat este specificată pe
plăcuţa cu numele şi pe diagrama capacităţii
portante şi nu trebuie depăşită. Este interzisă
utilizarea stivuitorului în alte scopuri.
Dacă aceste stivuitoare trebuie folosite pentru
lucrări care nu sunt listate în aceste instruc-
ţiuni de operare sau în îndrumările pentru
utilizarea corespunzătoare a stivuitoarelor in-
dustriale conform scopului pentru care au fost
concepute (VDMA - Federaţia germană a ingi-
nerilor) şi, în consecinţă, trebuie modificate şi
adaptate, reţineţi că orice modificare structu-
rală poate afecta performanţele şi stabilitatea
stivuitoarelor, ceea ce poate conduce la acci-
dente. În consecinţă, nu aveţi permisiunea de
a efectua asemenea modificări fără aprobarea
noastră.
Accesoriile şi modificările, inclusiv sudarea
de componente sau tăierea deschiderilor, pot
slăbi elementele de susţinere şi sunt permise,
în consecinţă, numai după ce au fost aprobate
de departamentul nostru de construcţii. Modi-
ficările funcţionale provocate de modificarea
sistemului electric sau a software-ului nece-
sită, de asemenea, aprobare.
În consecinţă, vă recomandăm să contactaţi
filiala sau reprezentantul dumneavoastră.

24 51328042520 [RO]
Vedere de ansamblu 3
Descrierea stivuitorului

Vedere a stivuitorului

1 Mânerul uşii cabinei 8 Role pentru încărcătură


2 Mânere, ajutor la urcare 9 Furcă pentru încărcătură
3 Compartimentul şoferului 10 Capacul compartimentului bateriei
4 Scaunul şoferului 11 Compartiment de control
5 Puncte de ridicare pentru încărcarea cu 12 Orificiile de ventilaţie ale compartimentului
macaraua de control
6 Compartimentul bateriei 13 Treaptă
7 Buzunare de furcă pentru furcile de stivuitor
pentru înlocuirea bateriei

51328042520 [RO] 25
3 Vedere de ansamblu
Descrierea stivuitorului

Vedere a zonei şoferului

1 Mâner, ajutor la urcare 10 Comutator de impact pentru oprire de


2 Volan urgenţă
3 Pedala de frână 11 Cotieră
4 Pedala de acceleraţie 12 Sertar
5 Panoul de afişaj şi de comandă 13 Şurub de blocare pentru reglarea înălţimii
6 Mâner multifuncţional coloanei de direcţie
7 Comutator de contact 14 Şurub de blocare pentru reglarea lungimii
8 Clemă de fixare modulului de direcţie
9 Fişa bateriei 15 Mâner pe interiorul uşii cabinei
16 Lampă de citit cu comutator

26 51328042520 [RO]
Vedere de ansamblu 3
Descrierea stivuitorului

Comenzile operatorului

1 Coborârea sarcinii

2 Ridicarea sarcinii

3 Claxon

4 Selectarea deplasării în direcţia


sarcinii, modul de funcţionare cu
impulsuri
5 Selectarea deplasării în direcţia de
conducere, modul de funcţionare
cu impulsuri
.

Vedere a consolei operatorului şi a afişajului

1 Afişajul pentru descărcarea bateriei 4 Afişajul vitezei efective de deplasare în km/h


2 Afişajul unghiului de bracaj şi al direcţiei sau m/h*
curente de deplasare - în acest caz, în 5 Panou de tastatură pentru acces prin cod*
direcţia sarcinii 6 Butoane de navigare în cadrul sistemului de
3 Profilul de şofer selectat, în cazul de faţă diagnosticare la bord
deplasare cu viteză redusă, selectată de la 7 Turaţia ventilatorului pentru încălzirea
butonul (9). spaţiului pentru picioare*

51328042520 [RO] 27
3 Vedere de ansamblu
Echipamentele de siguranţă

8 Panou de afişare pentru: mesaje de eroare, 11 Selectarea vitezei reduse de deplasare,


ore de funcţionare, stare de funcţionare, profilul de şofer „1”
distanţă parcursă* 12 Viteză redusă de deplasare activă
9 Selectarea profilului şoferului, modul de 13 Activarea sau dezactivarea frânei de par-
funcţionare cu impulsuri care
10 Pictograme pentru mesaje de eroare, de 14 Frână de parcare activă
informare şi privind intervalul de întreţinere

*Dotare opţională

Echipamentele de siguranţă
Comutatorul de urgenţă
În situaţii de urgenţă, alimentarea electrică
poate fi întreruptă apăsând comutatorul de
oprire de urgenţă (1).
Alimentarea electrică a frânei electromagne-
tice este întreruptă la motorul de deplasare şi
vehiculul este frânat până la staţionare.A se
activa numai în caz de urgenţă!

Oprirea
Apăsaţi butonul de oprire de urgenţă

Pornirea
Rotiţi butonul de oprire de urgenţă spre
dreapta.

INDICAŢIE
Activarea butonului de oprire de urgenţă (1) nu
întrerupe în întregime alimentarea electrică.
Unele părţi ale echipamentului electric vor fi
în continuare sub tensiune. După operarea
şi reactivarea comutatorului de oprire de
urgenţă, funcţiile vehiculului devin din nou
disponibile numai după ce vehiculul este oprit
şi repornit de la comutatorul de contact (2).

SW scaun închis
Camioanele livrate după 01.01.2010 sunt
prevăzute cu un comutator pentru scaun.
Controler poate astfel detecta dacă şoferul
este în poziţia de operare corectă.

28 51328042520 [RO]
Vedere de ansamblu 3
Echipamentele de siguranţă

Camioane cu pedală de acceleraţie

INDICAŢIE
Nu există comutator de picior la camioanele cu
compartiment pentru şofer cu uşă sau cabină
închisă.
Funcţiile hidraulice sunt activate numai dacă:
• Comutatorul pentru scaun şi comutatorul
pentru picior au fost acţionate.
• Funcţia hidraulică dorită este apoi selec-
tată.
• Toate comutatoarele funcţionează corect.
Funcţia de deplasare este activată numai
dacă:
• Comutatorul pentru scaun şi comutatorul
pentru picior au fost acţionate, dar pedala
de acceleraţie NU.
• Pedala de acceleraţie este apoi acţionată.
• Toate comutatoarele funcţionează corect.
• Frâna de parcare a fost eliberată.

INDICAŢIE
Frâna de parcare este eliberată imediat ce
pedala de acceleraţie este acţionată uşor.
Stivuitoare cu două pedale de acceleraţie
(control cu două pedale)
Funcţiile hidraulice sunt activate numai dacă:
• Comutatorul pentru scaun a fost acţionat.
• Comutatorul funcţionează corect.
Funcţia de deplasare este activată numai
dacă:
• Comutatorul pentru scaun a fost acţionat,
dar pedala de acceleraţie NU.
• Una dintre pedalele de acceleraţie este apoi
acţionată.
• Toate comutatoarele funcţionează corect.
• Frâna de parcare a fost eliberată.

INDICAŢIE
Frâna de parcare este eliberată imediat ce una
dintre pedalele de acceleraţie este acţionată
uşor.

51328042520 [RO] 29
3 Vedere de ansamblu
Echipamentele de siguranţă

Supraveghere
Comutatorul pentru scaun este monitorizat
electronic. Dacă stivuitorul rămâne pornit
mai mult de 8 ore, starea comutatorului
scaunului trebuie să se schimbe cel puţin o
dată. În condiţii normale de operare, acest
lucru se întâmplă automat. Dacă acest lucru
nu se întâmplă, pe afişaj apare un mesaj
corespunzător. Comutatorul scaunului trebuie
eliberat şi apoi acţionat cel puţin o dată. În
cazul în care comutatorul scaunului este
defect, va apărea un mesaj.
Dacă unul dintre comutatoare încetează să
funcţioneze în timpul operării, stivuitorul este
frânat până când este oprit sau până la o viteză
de 2,5 km/h, în funcţie de tipul de stivuitor, şi
un mesaj corespunzător apare pe afişaj.
Comutatorul scaunului monitorizează dacă
şoferul este sau nu la locul de muncă. Comu-
tatorul scaunului trebuie acţionat împreună
cu comutatorul pentru picior şi fie cu pedala
de acceleraţie, fie cu dispozitivele de operare
pentru sistemele hidraulice în ordine corectă.
Comutatorul scaunului şi comutatorul pentru
picior trebuie actualizate totdeauna primele.
Numai atunci se poate selecta deplasarea sau
una dintre funcţiile hidraulice.
Dacă secvenţa nu este corectă, unul dintre
aceste mesaje va apărea pe afişaj:
• SCAUN!
• SECVENŢĂ SCAUN!
• SECVENŢĂ PEDALĂ/SCAUN
Funcţionarea comutatorului scaunului este,
de asemenea, monitorizată. În cazul în care
comutatorul nu este acţionat cel puţin o dată
la 8 ore, controlerul interpretează acesst lucru
ca pe un defect şi dă următorul mesaj:
• FĂRĂ SCAUN!
Dacă mesajul este încă afişat după ce comu-
tatorul a fost apăsat o dată, contactaţi depar-
tamentul de service.

30 51328042520 [RO]
Vedere de ansamblu 3
Echipamentele de siguranţă

Claxon
Claxonul poate fi acţionat apăsând butonul
claxonului (3) dacă cheia de contact (2) este
în poziţia pornit.
Claxonul este un dispozitiv de avertizare
sonoră prin care operatorul îşi poate anunţa
apropierea în condiţii de vizibilitate slabă.
Claxonul face parte din echipamentele de
siguranţă ale stivuitorului şi trebuie să fie în
stare de funcţionare tot timpul.

51328042520 [RO] 31
3 Vedere de ansamblu
Echipamentele de siguranţă

32 51328042520 [RO]
4

Operarea
4 Operarea
Transportul şi încărcarea

Transportul şi încărcarea
Transportul
De obicei, stivuitoarele descrise aici sunt
livrate asamblate. Odată instalată bateria,
stivuitoarele sunt pregătite de funcţionare.

INDICAŢIE
Stivuitoarele FSX nu pot fi manevrate dacă
bateria nu a fost instalată. Frâna electroma-
gnetică nu poate fi eliberată. Consultaţi capi-
tolul intitulat „Funcţionarea de urgenţă”.

Fixarea cu pene şi ancorarea


Pentru a transporta stivuitorul în siguranţă pe
un autocamion sau într-un vagon, acesta tre-
buie fixat cu pene (1). Trebuie, de asemenea,
ataşate curele tensionate (2) sau cabluri.
Asiguraţi şasiul cu 2 pene pe fiecare parte
pentru a împiedica deplasarea necontrolată
şi aşezaţi pene din lemn în lateral pentru a
împiedica alunecarea.

34 51328042520 [RO]
Operarea 4
Darea în exploatare

Încărcarea cu macaraua

INDICAŢIE
Recomandăm întotdeauna utilizarea de
curele din material textil pentru a proteja
vopseaua stivuitorului. Pot fi necesare lamele
pentru a proteja cablurile de ancorare de
muchiile ascuţite.
• Punctele de ridicare de pe şasiului sunt
marcate cu autocolante corespunzătoare.
• Versiunea stivuitorului (lungimea furcii,
dimensiunea bateriei etc.) determină greu-
tatea totală a stivuitorului şi, în consecinţă,
capacitatea portantă necesară a cablurilor
de ancorare şi a mecanismului de ridicare.
• Verificaţi aceste greutăţi înainte de agăţare
(documentele de livrare, documentele de
vânzare, plăcuţa cu numele).

Darea în exploatare
Punerea în funcţiune
Dacă stivuitorul nu a fost livrat complet asam-
blat, asiguraţi-vă că tot stivuitorul a fost asam-
blat corect înaintea punerii în funcţiune. Tre-
buie verificate toate conexiunile electrice şi
hidraulice. Legăturile mecanice care au fost
scoase pentru transport trebuie conectate la
loc cu deosebită atenţie.
Verificări elementare:
• Racordurile cu şurub ale capacului carcasei
trebuie strânse bine.
• Cablurile electrice nu trebuie să prezinte
urme de presiune.
• Toate orificiile cablurilor trebuie prinse bine.
• Bateria nu trebuie indice scurgeri de acid şi
trebuie încărcată complet.

ATENŢIE
Toate conexiunile cu şurub trebuie verificate la
cuplul corespunzător. Întregul proces de punere în
funcţiune trebuie efectuat corect de personalul de
service.

Dacă nivelurile din rezervorul hidraulic şi


pentru uleiul de transmisie au fost verificate,

51328042520 [RO] 35
4 Operarea
Darea în exploatare

punerea în funcţiune poate începe. Înainte


de a începe lucrul, trebuie parcursă Lista de
verificare înainte de începerea lucrului.

Punerea în funcţiune
După introducerea bateriei, vehiculele sunt
gata de operare.

INDICAŢIE
Dacă bateria nu face parte din conţinutul
livrării, închizătoarea bateriei trebuie setată
de un expert.
Înainte de prima punere în funcţiune trebuie
efectuate următoarele activităţi de verificare:
• Se poate observa vreo avarie la transport?
• Toate elementele de operare funcţionează
uşor?
• Toate conexiunile electrice sunt bine fixate
mecanic?
• Racordurile filetate, de ex. racordul unităţii
de propulsie, sunt bine prinse?
• Cuplul de strângere pentru piuliţele de
montare a roţilor de pe roata motoare: 195
Nm.
ATENŢIE
În cazul unui reglaj incorect, funcţia hidraulică
este dezactivată prea devreme sau prea târziu,
sau pot fi observate performanţe reduse în timpul
ridicării. Dacă funcţia hidraulică este dezactivată
prea târziu, va avea loc o descărcare completă,
deteriorând bateria.
Imediat ce camionul este pus în funcţiune, curba
caracteristică pentru indicatorul de descărcare
trebuie reglată în funcţie de bateria folosită.

36 51328042520 [RO]
Operarea 4
Bateria de tracţiune

Bateria de tracţiune
Generalităţi

INDICAŢIE
• Stivuitoarele FS-X33 sunt acţionate de o
tensiune nominală a bateriei de 48 V.
• Bateria trebuie să respecte specificaţiile de
pe plăcuţa cu numele în ceea ce priveşte
tensiunea şi greutatea. Comparaţi plăcu-
ţele cu numele ale stivuitorului şi bateriei.
Dacă se utilizează temporar o baterie mai
uşoară (< 1000 kg), diferenţa de greutate
trebuie compensată cu un balast fix, iar
diferenţa de mărime trebuie egalizată cu
lamele.
• Acest stivuitor este proiectat pentru utilizare
cu o baterie personalizată. Din motive
de siguranţă, stivuitorul trebuie acţionat
exclusivi cu acest tip de baterie. Pentru
lucrări de întreţinere şi reparaţii, se poate
utiliza o altă baterie de 48 V.
ATENŢIE
Risc de explozie
Deschiderile din zona de ventilaţie a bateriei nu
trebuie acoperite sau obturate complet. Este
necesară prezenţa unui flux de aer nestânjenit
pentru a preveni formarea de amestecuri gazoase
potenţial explozive.
În niciun caz nu se vor face deschideri în zona
de ventilaţie a bateriei, acestea putând permite
gazelor generate în timpul încărcării să pătrundă în
zona compartimentului şoferului.

Darea în exploatare a bateriei


Dacă aţi comandat stivuitorul fără baterie
sau dacă bateria trebuie transportată pe
distanţe mari (de ex., pe mare), fiind, în
consecinţă, uscată şi preîncărcată la livrare,
trebuie efectuate proceduri corespunzătoare
de dare în exploatare. Respectaţi întocmai
informaţiile şi îndrumările producătorului
bateriei. Dacă bateria a fost achiziţionată
separat de stivuitor, tensiunea nominală,
greutatea minimă obligatorie şi fişa ataşată
la baterie trebuie verificate cu mare atenţie.
Trebuie verificată setarea corectă a curbei
caracteristice de descărcare a bateriei.

51328042520 [RO] 37
4 Operarea
Instalarea şi înlocuirea bateriei

Această operaţie poate fi efectuată numai


de personal de service autorizat.

Tipul de baterie

INDICAŢIE
Trebuie utilizat întotdeauna un încărcător
de baterii adecvat pentru bateria instalată.
Încărcătoarele necorespunzătoare pot cauza
defectarea completă a bateriei.
Bateriile cu plumb umplute cu electrolit lichid,
bateriile cu gel, bateriile cu acid etanşate şi
bateriile cu diferite capacităţi sunt utilizate ca
baterii de tracţiune. Pentru ca indicatorul de
descărcare să funcţioneze corespunzător, da-
tele pentru bateria instalată trebuie să fie se-
tate în meniul corespunzător de diagnosticare
la bord (consultaţi secţiunea „Diagnosticarea
la bord”).

Instalarea şi înlocuirea bateriei


Generalităţi
Înlocuirea şi instalarea bateriilor trebuie
executate cu un stivuitor. Când efectuaţi
aceste operaţii, ţineţi cont de următoarele:
– Determinaţi greutatea bateriei (plăcuţa cu
numele).
– Reţineţi capacitatea portantă şi centrul
încărcăturii stivuitorului.
– Reţineţi dimensiunile furcilor (lungimea
necesară, secţiunea transversală maximă).
– Dacă este necesar, folosiţi echipament de
protecţie personală.

38 51328042520 [RO]
Operarea 4
Instalarea şi înlocuirea bateriei

Demontarea bateriei
– Decuplaţi contactul şi scoateţi cheia.
– Deconectaţi fişa bateriei. Frâna de parcare
se cuplează automat.
– Deplasaţi placa cu pedalele de acceleraţie
şi de frână în poziţie superioară. Pentru
aceasta, consultaţi secţiunea „Reglarea
plăcii cu pedale”.
– Scoateţi 6 şuruburi de montare (1) de pe
capac.

INDICAŢIE
• Înainte de scoaterea ultimelor două şuru-
buri, asiguraţi capacul împotriva căderii.
Capacul se sprijină pe placa de bază pe
urechi de contact şi poate fi ridicat prin de-
montarea ultimelor două şuruburi.
• Demontaţi capacul din partea din spate a
furcii.
• Demontaţi şuruburile de fixare ale bateriei
(2). În funcţie de bateria instalată, se
utilizează cele două şuruburi superioare
sau inferioare.
• Introduceţi furcile stivuitorului în locaşurile
(3) şi ridicaţi bateria.
• Retrageţi cu atenţie bateria din comparti-
mentul acesteia.

Instalarea bateriei
Pentru instalarea bateriei, executaţi în ordine
inversă operaţiile de demontare.

INDICAŢIE
Cele trei şuruburi (1a) sunt mai lungi decât
cele trei şuruburi (1b) şi nu trebuie permutate
în timpul asamblării.

51328042520 [RO] 39
4 Operarea
Listă de verificare înainte de începerea lucrului

Listă de verificare înainte de începerea lucrului


Înainte de a începe lucrul, şoferul trebuie Verificarea dispozitivelor de operare
să se asigure că stivuitorul este în stare de
• Asiguraţi-vă că butonul, mânerele şi mane-
funcţionare sigură. Şoferul stivuitorului trebuie
tele de operare sunt în stare perfectă.
să deţină un permis de conducere valabil.
Este obligatorie respectarea reglementărilor • Manetele de operare şi butoanele trebuie
naţionale aplicabile. să revină independent în poziţie neutră.
• Înălţimea plăcii cu pedale trebuie să fie
Dacă în timpul verificărilor zilnice preliminare
reglată astfel încât să corespundă cerinţelor
sunt detectate defecţiuni care pot influenţa
individuale ale operatorului.
siguranţa funcţională şi rutieră, trebuie luate
imediat măsuri pentru a asigura efectuarea • Verificaţi ca toate dispozitivele de operare
reparaţiilor corespunzătoare. Este interzisă să fie în stare perfectă şi să funcţioneze
continuarea utilizării stivuitorului până când corect.
nu se efectuează reparaţiile.
Verificarea comutatorului de contact
ATENŢIE
• Cheia trebuie să poată fi scoasă.
Operarea stivuitorului este permisă numai dacă • Când cheia este în poziţia O sau este
uşile şi clapetele sunt închise, iar capacele sunt în
poziţie. scoasă din contact, nu trebuie să fie posibilă
operarea stivuitorului.
• Cu sistem de control electronic al accesului:
Verificarea funcţionării ansamblurilor de
dacă mijloacele de acces au fost îndepăr-
frână tate, nu trebuie să fie posibilă operarea
• Verificaţi frâna de parcare: dacă aceasta stivuitorului.
este activată, deplasarea stivuitorului nu
trebuie să fie posibilă. Verificarea comutatorului de oprire de
• Verificaţi frâna de serviciu: activaţi frânarea urgenţă
în regim de generator acţionând pedala de
frână. • Dacă este acţionat comutatorul de oprire
de urgenţă, deplasarea nu trebuie să fie
• Verificaţi frânarea în regim de generator
posibilă.
ridicând piciorul de pe pedala de acceleraţie
în timpul deplasării la viteză maximă. • Dacă este acţionat comutatorul de oprire de
urgenţă, afişajul rămâne neschimbat.
• Verificaţi frâna de mers înapoi: în timpul
deplasării, schimbaţi direcţia de mers. Pro-
cesele de frânare şi accelerare ulterioară Verificarea echipamentului de transport,
trebuie să fie continue şi fără sincope. de ex., a furcilor
• Furcile nu trebuie să aibă crăpături.
Verificarea funcţionării direcţiei • Furcile nu trebuie să fie îndoite.
• Direcţia trebuie să poată fi acţionată conti- • Cadrul furcilor nu trebuie să fie îndoit.
nuu şi liber.
• Poziţia volanului trebuie să fie reglată astfel Verificarea cabinei cu paravânt*
încât să corespundă cerinţelor individuale
• Verificaţi vizual toate elementele cabinei cu
ale operatorului.
paravânt.
• Sistemul de fixare trebuie să asigure
• Geamurile trebuie să fie curate şi să nu
prinderea în siguranţă a reglajelor pe
prezinte zgârieturi.
verticală şi pe orizontală ale modulului
volanului.

40 51328042520 [RO]
Operarea 4
Urcarea în stivuitor

Verificarea cabinei pentru depozite Verificarea roţilor


frigorifice* • Verificaţi dacă roţile motoare şi rolele pentru
• Verificaţi funcţionarea corectă a mecanis- încărcătură nu prezintă obiecte străine.
mului de încuiere a uşii. • Verificaţi starea roţilor motoare şi a rolelor
• Verificaţi funcţionarea corectă a sistemului pentru încărcătură.
de încălzire şi a încălzirii parbrizului.
• Verificaţi funcţionarea corectă a sistemului Alte verificări
de comunicare bidirecţională.
• Claxonul şi celelalte unităţi de avertizare
• Verificaţi funcţionarea geamului de ieşire trebuie să funcţioneze corect.
de urgenţă.
• Dacă sunt montate dispozitive de ilumi-
• Geamurile trebuie să fie curate şi să nu nare*, asiguraţi-vă că funcţionează corect.
prezinte zgârieturi.
• Dacă este disponibil un sistem de încălzire
pentru zona picioarelor*, asiguraţi-vă că
funcţionează corect.
* opţional

Urcarea în stivuitor
Deschiderea uşii cabinei
– Trageţi mânerul de deschidere a uşii (1) şi
deschideţi uşa complet.
– Apucaţi ambele mânere (2) şi utilizaţi-le
ca ajutor la urcare. Nu utilizaţi niciodată
volanul ca ajutor la urcare.
– Folosiţi treapta (3).

Închiderea uşii cabinei

INDICAŢIE
Circuitul de alimentare este activat numai
când uşa cabinei şoferului este închisă corect.

51328042520 [RO] 41
4 Operarea
Urcarea în stivuitor

– Trageţi uşa pentru a o închide. Încuietoarea


trebuie să se închidă corespunzător.

Reglarea plăcii cu pedale


Înălţimea plăcii cu pedale poate fi setată la trei
poziţii diferite.
– Eliberaţi mecanismul de blocare de pe pere-
tele lateral al plăcii cu pedale. Procedaţi
astfel rabatând mânerul (4) 180° în sus.
– Eliberaţi mecanismele de blocare de pe
marginea frontală a plăcii cu pedale (5).
Pentru aceasta, introduceţi un deget în
fiecare din deschiderile de pe marginea
frontală şi eliberaţi cele două bolţuri spre
mijloc.
– Lăsaţi placa să gliseze în jos.

42 51328042520 [RO]
Operarea 4
Urcarea în stivuitor

– Apucaţi placa de orificiile de manipulare


de pe marginea din spate (6), deplasaţi-o
la înălţimea dorită şi agăţaţi-o în poziţia
respectivă.
– Deplasaţi marginea frontală a plăcii cu pe-
dale în poziţia corespunzătoare şi închideţi
din nou ambele mecanisme de blocare (6).
– Fixaţi mecanismul de blocare pe peretele
lateral al plăcii cu pedale. Pentru aceasta,
rotiţi mânerul (4) 180° în jos.

Reglarea modulului volanului


ATENŢIE
Pericol de accidente
Toate setările se vor efectua numai când stivuitorul
este staţionar.

– Eliberaţi şurubul de blocare (7) rotindu-l


spre stânga.
– Deplasaţi modulul volanului la înălţimea
dorită.
– Strângeţi şurubul de blocare rotindu-l spre
dreapta.
– Eliberaţi şurubul de blocare (8) rotindu-l
spre stânga.
– Deplasaţi modulul volanului în poziţia
dorită.
– Strângeţi şurubul de blocare rotindu-l spre
dreapta.

51328042520 [RO] 43
4 Operarea
Reglarea scaunului şoferului în funcţie de cerinţele individuale

Reglarea scaunului şoferului


în funcţie de cerinţele
individuale
ATENŢIE
Risc de accident
Efectuaţi reglajele numai când stivuitorul este
staţionar.

INDICAŢIE
• Scaunul şoferului trebuie reglat totdeauna
pentru a corespunde greutăţii şoferului
respectiv. În caz contrar, există riscul ca
scaunul şoferului să fie deteriorat.
• Consultaţi instrucţiunile de operare origi-
nale pentru Scaunul şoferului furnizate de
producătorul scaunului şoferului.

Centura de siguranţă*
Din motive de siguranţă, centura de siguranţă
(1) trebuie să fie totdeauna prinsă înainte
de plecarea de pe loc. Catarama centurii de
siguranţă este monitorizată electric.

44 51328042520 [RO]
Operarea 4
Reglarea scaunului şoferului în funcţie de cerinţele individuale

Reglarea longitudinală
Trageţi maneta (2) în sus şi glisaţi scaunul în
poziţia dorită.

Setarea greutăţii
Reglaţi suspensia scaunului în funcţie de
greutatea şoferului deplasând maneta (3) în
direcţia săgeţii. Priviţi unitatea de afişare (4).

51328042520 [RO] 45
4 Operarea
Reglarea scaunului şoferului în funcţie de cerinţele individuale

înclinarea spătarului;
Reglaţi înclinaţia spătarului scaunului ridicând
maneta (5).

Setarea suportului lombar*


Reglaţi presiunea suportului lombar rotind
butonul (6).

Radiator scaun*
Comutatorul (7) poate fi folosit pentru a porni
sau opri radiatorul scaunului.

46 51328042520 [RO]
Operarea 4
Exersarea pentru prima dată a conducerii

Suspensie orizontală*
Maneta (8) poate fi folosită pentru a porni sau
opri suspensia orizontală. Pentru aceasta,
apăsaţi maneta în lateral şi glisaţi scaunul
în poziţia blocat. Pentru eliberare, apăsaţi
maneta în exterior.
Maneta (9) poate fi folosită pentru a regla
rigiditatea suspensiei orizontale în mai multe
etape. Pentru aceasta, trageţi maneta până la
crestătura corespunzătoare.
* opţional

Exersarea pentru prima dată a


conducerii
ATENŢIE
Înainte de a începe lucrul, parcurgeţi Lista de
verificare înainte de începerea lucrului.
Trebuie respectate toate instrucţiunile de siguranţă.

Vitezele
Şoferul este obligat să adapteze viteza
de conducere la situaţia relevantă. Mai
ales la negocierea virajelor, trebuie luate
în considerare înălţimea totală şi centrul de
greutate ridicat.

Exersarea pentru prima dată a conduce-


rii
Pentru a vă familiariza cu caracteristicile de
conducere şi de frânare ale stivuitorului,
conducerea trebuie exersată iniţial pe o
suprafaţă liberă, plană din depozit.

51328042520 [RO] 47
4 Operarea
Pornirea controlerului

Pornirea controlerului
Conectarea fişei bateriei
Introduceţi fişa bateriei astfel încât aceasta să
fie dreaptă şi să nu se încline.

INDICAŢIE
Nu deconectaţi niciodată fişa bateriei când
comutatorul de contact este cuplat şi consu-
matorii sunt activaţi. Există pericolul de ardere
a contactelor.

Cuplarea contactului
Eliberaţi comutatorul de oprire de urgenţă (2)
rotindu-l la dreapta.
Introduceţi cheia în contact (3) şi rotiţi-o spre
dreapta, în poziţia de operare.

INDICAŢIE
Dacă stivuitorul este prevăzut cu sistem
electronic de control al accesului, respectaţi
instrucţiunile de operare respective.

48 51328042520 [RO]
Operarea 4
Deplasarea, ridicarea şi coborârea

Deplasarea, ridicarea şi
coborârea
INDICAŢIE
Când direcţia de deplasare a fost selectată
şi este indicată pe afişaj, frâna este eliberată
automat după atingerea uşoară a pedalei de
acceleraţie. Aceasta înseamnă că vehiculul
se pune imediat în mişcare.

Selectarea direcţiei de deplasare,


schimbarea direcţiei de deplasare şi
deplasarea în marşarier
Apăsând uşor partea de sus (1) sau de jos
(2) a comutatorului, puteţi trece direct de la
deplasarea înainte la deplasarea în marşarier.
Frânarea şi accelerarea ulterioară în direcţie
opusă sunt controlate electronic.

Operarea echipamentului de ridicare


Apăsaţi butonul de operare la stânga (1)
„Ridicare”. Apăsaţi butonul de operare la
dreapta (2) „Coborâre”.

Ridicarea mai multor paleţi


Acest vehicul este proiectat să preia mai mulţi
paleţi succesiv. Pentru a evita împingerea
paleţilor pe podea, paleţii care vor fi preluaţi
trebuie poziţionaţi unul în faţa celuilalt, pentru
ca furcile să poată trece simultan pe sub toţi
paleţii.

51328042520 [RO] 49
4 Operarea
Frânarea

Frânarea
Frâna de serviciu
Pentru a frâna vehiculul, acţionaţi frâna de
picior (1) cu piciorul drept. Distanţa de de-
plasare a pedalei determină decelerarea la
frânare. Prin simpla eliberare a pedalei de ac-
celeraţie (2) se declanşează frânarea în regim
de generator. Decelerarea de frânare este de-
terminată de parametri presetaţi. Distanţa de
frânare a vehiculului este influenţată de calita-
tea suprafeţei podelei. Şoferul trebuie să ia în
considerare acest factor în timpul conducerii
şi frânării.

Frâna de parcare
Frâna de parcare, care poate fi activată şi
dezactivată de la comutatorul (3), menţine
vehiculul frânat în siguranţă în pantă (pentru
valorile maxime permise ale înclinării, consul-
taţi informaţiile din secţiunea „Date tehnice”).
Indicaţia adecvată apare pe afişajul (4). De
asemenea, este posibilă pornirea din pantă
fără deplasare înapoi prin intermediul funcţiei
de „monitorizare a rulării”.

Frâna de parcare automată


Dacă vehiculul este imobil timp de câteva
secunde, frâna de parcare se cuplează
automat.
Frâna de parcare se cuplează chiar dacă
oprirea de urgenţă sau comutatorul de contact
este dezactivat.

50 51328042520 [RO]
Operarea 4
Afişajul şi funcţiile sale

Afişajul şi funcţiile sale


În regim normal de funcţionare a stivuitorului,
mesajele de informare şi de eroare pot fi
prezentate în fereastra de afişare (1).
Mesajele de informare descriu erorile de func-
ţionare sau stările interzise ale stivuitorului.
Mesajele de informare sunt alcătuite din litera
i de la „informaţie” şi un număr din trei sau
patru cifre. Dacă eroarea de funcţionare nu
mai survine sau starea este corectată, afişajul
informativ dispare. De regulă, în aceste cazuri
nu este necesar să apelaţi la centrul de ser-
vice.
Mesajele de eroare sunt formate din literele
FE şi un număr din patru cifre sau numai
din numărul din patru cifre. De asemenea,
se afişează simbolul triunghi de avertizare.
Dacă sunt afişate mesaje de eroare, apelaţi la
centrul de service relevant. În aceste situaţii,
toate mesajele de eroare afişate trebuie
transmise mai departe.

Afişajul şi mesajele
Info Cauză Remediu
Dacă s-a selectat conducerea, comutato- Luaţi loc pe scaunul şoferului şi verificaţi
i 520
rul de scaun nu este activ sau este defect. comutatorul de scaun.
Dacă s-a selectat ridicarea, comutatorul Luaţi loc pe scaunul şoferului şi verificaţi
i 521
de scaun nu este activ sau este defect. comutatorul de scaun.
Comutatorul de scaun nu a fost acţionat în Eliberaţi scaunul şoferului, apoi aşezaţi-vă
i 522
ultimele 8 ore sau este defect din nou şi verificaţi comutatorul de scaun.
i 523 Comutator de scaun defect Verificaţi/schimbaţi comutatorul de scaun.
Supraîncălzire a controlerului de tracţiune Reduceţi sarcina şi lăsaţi controlerul de
i 2061
tracţiune să se răcească.
Supraîncălzire a motorului de tracţiune Reduceţi sarcina şi lăsaţi motoarele să se
i 2065
răcească.
i 2066 Capacitate a bateriei sub 20 % Încărcaţi bateria.

i 2079 Secvenţă de pornire incorectă Nu apăsaţi nicio pedală în timpul pornirii.


Monitorizare a controlerului de tracţiune; Anunţaţi centrul de service.
i 2249 este posibil ca senzorul de temperatură de
la controlerul de tracţiune să fie defect
Comutatorul de uşă nu este acţionat sau Închideţi corect uşa sau verificaţi comuta-
i 2253
este defect torul.
Stivuitorul se deplasează cu setul de Porniţi vehiculul şi, dacă eroarea nu este
i 2313
parametri standard remediată, apelaţi la centrul de service.

51328042520 [RO] 51
4 Operarea
Afişajul şi funcţiile sale

Info Cauză Remediu


Supraîncălzire a controlerului de tracţiune Reduceţi sarcina şi lăsaţi controlerul de
i 2361
tracţiune să se răcească.
Supraîncălzire a motorului de tracţiune Reduceţi sarcina şi lăsaţi motoarele să se
i 2365
răcească.
Monitorizare a controlerului de tracţiune; Anunţaţi centrul de service.
i 2549 este posibil ca senzorul de temperatură de
la controlerul de tracţiune să fie defect
.

Diagnosticarea la bord
Controlerul acestor stivuitoare oferă diferite
opţiuni pentru parametrizare, informaţii
despre diferitele stări ale stivuitorului şi
diagnosticare. Paşii individuali sunt descrişi
în cele ce urmează, în funcţie de structura
software definită.

Operarea
Funcţionarea diagnosticării la bord Pentru
începerea diagnosticării la bord, apăsaţi
butonul OK (1) mai mult de 2 s. Pentru
încheierea diagnosticării la bord, apăsaţi
butonul ESC (4) mai mult de 2 s. Toate
valorile setate vor fi memorate. Pentru a trece
de la un element de meniu la altul, apăsaţi
butonul săgeată (2) sau (3). Pentru a memora
un element de meniu selectat, apăsaţi scurt
butonul OK (1). Pentru a părăsi o zonă
de meniu sau pentru a corecta o eroare de
introducere, apăsaţi scurt butonul ESC (4).

Reglarea luminozităţii
Pentru reglarea luminozităţii afişajului, con-
sultaţi zona parameter.

Zona parameter
În zona parameter se pot efectua următoarele
setări:
• Tipul bateriei batt_type
• Capacitatea bateriei batt_cap
• Luminozitatea afişajului brightness
• Varianta de prezentare a afişajului dis-
play_unit
batt_type - Setarea tipului de baterie

52 51328042520 [RO]
Operarea 4
Afişajul şi funcţiile sale

Citiţi datele de pe plăcuţa cu numele a bateriei


şi efectuaţi setările.
Sunt posibile următoarele setări:
Baterie cu plumb
0
standard
Baterie cu
1 performanţe sporite
(CSM)
Baterie cu electrolit
2 (AGM)
Rezervate pentru
3-5
baterii speciale

batt_cap - Setarea capacităţii bateriei


Pentru capacitatea bateriei, se va introduce
secvenţa corespunzătoare de numere din
patru cifre.
După selectarea elementului de meniu
batt_cap, prima dintre cele patru poziţii
de introducere începe să lumineze intermit-
ent. Aici se poate selecta numai valoarea „0”
sau „1”. Selectaţi cu butonul săgeată (2) sau (3).
Confirmaţi selecţia apăsând scurt butonul OK
(1). După această confirmare, a doua poziţie
începe să lumineze intermitent. Aici se poate
selecta o valoare de la „0” la „9”. Selectaţi cu
butonul săgeată (2) sau (3). Confirmaţi selecţia
apăsând scurt butonul OK (1).
După această confirmare, a treia poziţie
începe să lumineze intermitent. Aici se poate
selecta o valoare de la „0” la „9”. Selectaţi cu
butonul săgeată (2) sau (3). Confirmaţi selecţia
apăsând scurt butonul OK (1).
După această confirmare, a patra poziţie în-
cepe să lumineze intermitent. Aici, selecţia
poate fi confirmată numai apăsând scurt bu-
tonul OK (1). Apoi, meniul trece la submeniul
brightness.
brightness - Reglarea luminozităţii afişajului
Există 16 niveluri pentru setarea intensităţii
de iluminare a afişajului. Comutaţi utilizând
butonul săgeată (2) sau (3). Confirmaţi selecţia
apăsând scurt butonul OK (1).
display_unit - Stabilirea tipului de afişaj

51328042520 [RO] 53
4 Operarea
Afişajul şi funcţiile sale

Afişajul vitezei poate fi comutat între kilometri


pe oră [km/h] şi mile pe oră [mp/h] sau
poate fi ascuns complet. Comutaţi utilizând
butonul săgeată (2) sau (3). Confirmaţi selecţia
apăsând scurt butonul OK (1).
Părăsiţi acest element de meniu apăsând
butonul ESC (4).

Zona information
Nu se pot efectua modificări în zona infor-
mation, dar se poate citi conţinutul acesteia.
În esenţă, aici sunt afişate versiunile software
şi hardware utilizate, precum şi intervalul de
întreţinere setat.
Aici veţi găsi versiunile de software soft-
wareversion şi hardware hardware-
version utilizate. De asemenea, aici este
indicat şi intervalul de întreţinere mainten-
ance_int setat. Acesta este setat la 1000
h ca standard. Acest interval poate fi modificat
numai de către personal de service autorizat.

Zona diagnosis
În zona diagnosis, angajatul de service
autorizat poate efectua măsurători şi poate citi
stările de funcţionare.
Această zonă permite personalului de service
să determine datele stivuitorului şi să efec-
tueze măsurători.

54 51328042520 [RO]
Operarea 4
Afişajul pentru descărcarea bateriei

Afişajul pentru descărcarea


bateriei
Afişajul de descărcare a bateriei intră în func-
ţiune după conectarea bateriei. Monitorizarea
procesului de descărcare trebuie să protejeze
bateria împotriva descărcării profunde. La
atingerea a 20 % din capacitatea reziduală,
funcţia de ridicare hidraulică este dezactivată.

INDICAŢIE
Caracteristica de pe afişajul pentru descărca-
rea bateriei trebuie setată la valori diferite, în
funcţie de bateria instalată. Consultaţi capito-
lul „Setarea caracteristicii bateriei”.
Când bateria este complet încărcată, toate
segmentele de pe afişaj (1) sunt aprinse.
Acestea se vor stinge pe rând, pe măsură
ce scade capacitatea bateriei. Dacă se atinge
nivelul permis de încărcare de 80 %, se vor
aprinde numai ultimul segment şi simbolul (2).
Aceasta indică faptul că s-a atins punctul de
întrerupere a ridicării.

INDICAŢIE
Afişajul este resetat numai când este conec-
tată o baterie încărcată complet; în caz con-
trar, va fi afişată ultima valoare măsurată.

Contorul orelor de funcţionare


Afişajul contorului (1) poate indica până
la 99.999,9 ore de funcţionare. Contorul
începe numărătoarea la activarea unuia
din motoarele vehiculului sau la selectarea
coborârii.

51328042520 [RO] 55
4 Operarea
Preluarea încărcăturilor

Preluarea încărcăturilor
Înainte de fiecare preluare a unei încărcături,
asiguraţi-vă că aceasta nu depăşeşte capaci-
tatea de încărcare a stivuitorului. Sarcinile de
transportat şi depozitat trebuie ambalate sigur
astfel încât să nu se poată modifica centrul
de greutate al încărcăturii şi să nu poată că-
dea componente în timpul transportului. Luaţi
în calcul şi siguranţa celor din jur. Dacă tre-
buie transportate încărcături foarte înalte care
blochează vederea pe culoarul de trecere,
trebuie implementate măsuri de siguranţă co-
respunzătoare.
Discutaţi acest aspect cu funcţionarul respon-
sabil cu siguranţa.
Un pericol detectat este un pericol evitat!

Parcarea şi părăsirea
stivuitorului
INDICAŢIE
Este datoria operatorului să scoată cheia
din contact atunci când părăseşte stivuitorul,
asigurând astfel stivuitorul împotriva utilizării
neautorizate. Dacă stivuitorul este echipat
cu un control electronic de acces, acesta
trebuie resetat şi/sau dispozitivul de control
al accesului trebuie demontat. Când este
posibil, stivuitorul trebuie parcat în faţa unui
culoar de rafturi sau într-o hală de încărcare.
Dacă există locuri de parcare, stivuitorul
trebuie parcat acolo. Furca trebuie coborâtă
la sol cât mai mult cu putinţă, şi, în cazul în
care există, dispozitivul ataşabil basculant
trebuie înclinat către sol pentru a reduce riscul
de împiedicare.

Funcţionarea de urgenţă
Dacă unitatea de control a stivuitorului se
defectează complet sau parţial, stivuitorul
poate fi îndepărtat din zona de lucru prin
operarea de urgenţă corespunzătoare.

56 51328042520 [RO]
Operarea 4
Funcţionarea de urgenţă

INDICAŢIE
• Remorcaţi doar la viteză redusă de depla-
sare
• La volanul unui stivuitor remorcat trebuie să
se afle întotdeauna un şofer.
• Persoanele trebuie să stea în afara zonei
de pericol a sarcinii remorcate.
• Pentru a evita forţele laterale puternice
şi riscul de răsturnare, lăsaţi întotdeauna
suficient spaţiu la efectuarea virajelor.
• Vehiculul utilizat pentru remorcare trebuie
întotdeauna condus atent şi trebuie să
poată fi frânat uşor, în timp util.

Eliberarea mecanică a frânelor

INDICAŢIE
Frânele electromagnetice sunt situate pe
motoarele de tracţiune. Acestea sunt instalate
în compartimentul de control de sub scaunul
şoferului.
ATENŢIE
Risc de accident
Dacă frânele au fost dezactivate mecanic, aşa
cum se descrie mai jos, trebuie utilizată o bară de
remorcare corespunzătoare sau la stivuitor trebuie
cuplat un al doilea vehicul, care să preia funcţia de
frânare.

Opţiunea 1
Dezasamblaţi ambele blocuri de frână şi
scoateţi 3 şuruburi de montare. Puneţi
blocurile de frână deoparte.

Opţiunea 2
Strângeţi plăcile de ancorare ale frânelor;
strângeţi 2 şuruburi (M6X55) în alezajele
prevăzute pe fiecare placă.

51328042520 [RO] 57
4 Operarea
Utilizarea în depozite frigorifice

ATENŢIE
Dacă frânele au fost eliberate mecanic, este nece-
sară verificarea asamblării şi a funcţionării corecte
la repunerea în funcţiune a stivuitorului.
Garnitura de frână trebuie, de asemenea, verificată
pentru a se obţine o distanţă de aprox. 0,3 mm.

Utilizarea în depozite
frigorifice
Stivuitorul include echipamente pentru depo-
zite frigorifice (variantă) care permit utilizarea
în aceste condiţii.
Este echipat pentru două tipuri diferite de
utilizări şi marcat cu un simbol pentru depozite
frigorifice.
Împreună cu echipamentele pentru depozite
frigorifice sunt utilizate uleiuri (pentru sistemul
hidraulic şi cutia de viteze) şi lubrifianţi (pentru
piesele în mişcare, angrenaje şi lanţuri)
compatibili cu acest tip de mediu. Mai mult,
unitatea de afişare şi operare este încălzită. 6210_900-002

Cabina şoferului poate fi prevăzută cu un


sistem de încălzire ca variantă de echipare
suplimentară.

Utilizarea corectă
Utilizarea de tip 1:
• Operare constantă la temperaturi de -5 °C,
operare pentru scurt timp până la -10 °C.
Utilizarea de tip 2:
• Operare alternativă în interior până la -32 °C
şi în exterior până la +25 °C, pentru scurt
timp până la +40 °C. Pentru o astfel de
operare trebuie folosit ulei hidraulic adecvat
pentru utilizare în depozite frigorifice, în
conformitate cu tabelul de întreţinere;
consultaţi capitolul intitulat „Planul de
lubrifiere pentru utilizarea în depozite
frigorifice“.

58 51328042520 [RO]
Operarea 4
Utilizarea în depozite frigorifice

Operarea
ATENŢIE
Trecerea de la o temperatură scăzută în interior la
o temperatură ridicată în exterior poate conduce la
formarea de condens. Această apă poate îngheţa
la revenirea în depozitul frigorific, blocând piesele
mobile ale stivuitorului.
Trebuie acordată o atenţie sporită duratei de ope-
rare la diferitele intervale de temperatură pentru
ambele tipuri de utilizări.
Înainte de a fi utilizat în depozitul frigorific, stivuitorul
trebuie să fie uscat şi încălzit.
Stivuitorul nu trebuie să părăsească zona depozi-
tului frigorific mai mult de 10 minute. Respectând
această regulă, nu va avea timp să se formeze con-
dens.
Dacă stivuitorul stă afară mai mult de 10 minute,
trebuie să rămână acolo cel puţin până la îndepăr-
tarea condensului şi uscarea stivuitorului. În funcţie
de condiţiile meteorologice, aceste proceduri vor
dura cel puţin 30 de minute.

ATENŢIE
Risc de vătămare!
Dacă apa din condens îngheaţă în depozitul fri-
gorific, nu încercaţi să deblocaţi manual piesele
blocate.

– Conduceţi stivuitorul aproximativ 5 minute


şi acţionaţi frâna de câteva ori pentru a vă
asigura de siguranţa funcţionării.
– Acţionaţi de mai multe ori toate funcţiile
hidraulice de ridicare.
Această fază de încălzire este necesară
pentru ca uleiul să atingă temperatura de
operare.
– Parcaţi întotdeauna stivuitorul în afara
depozitului frigorific.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
Bateriile nu trebuie lăsate în depozitul frigorific
peste noapte fără alimentare sau încărcare.

– Încărcaţi bateria în afara depozitului frigori-


fic şi operaţi stivuitorul utilizând o baterie de
schimb.

51328042520 [RO] 59
4 Operarea
Scoaterea din uz

Utilizarea bateriilor în depozitul frigorific


Pentru a compensa reducerea capacităţii
la temperaturi scăzute, este recomandabil
să utilizaţi baterii cu capacitatea nominală
maximă, de dimensiunile corespunzătoare
pentru gama respectivă.
Stivuitoarele electrice nu trebuie parcate mai
mult decât este necesar într-o zonă frigorifică.
Acest lucru este valabil şi pentru bateriile
neutilizate. Staţia de încărcare şi zona de
parcare pentru stivuitoare şi baterii trebuie
să fie la temperatura normală a camerei (nu
sub 10 °C). Încărcarea este extrem de lentă la
temperaturi scăzute. La temperaturi sub 10 °C
şi cu parametrii de încărcare obişnuiţi, bateria
nu poate fi încărcată complet.
Bateria trebuie încărcată complet înainte de
fiecare schimb de tură.
Trebuie utilizată constant apă purificată (apă
de completare) în faza de degajare de gaze,
pentru a asigura amestecarea adecvată a
acesteia cu acidul rămas. Apa de completare
trebuie amestecată pentru a evita riscul de
îngheţare.
Sistemele de completare cu apă nu trebuie
utilizate la temperaturi sub 0 °C, deoarece
acestea şi apa prezentă în furtunuri pot
îngheţa.
La descărcare, tensiunea bateriei este în
general mai mică la temperaturi scăzute, iar
tensiunea finală de descărcare este atinsă
mai repede, respectiv capacitatea bateriei
este mai mică.

Scoaterea din uz
INDICAŢIE DE MEDIU
Dacă stivuitorul descris în prezentul document
trebuie scos din exploatare, asiguraţi-vă
că toate componentele sunt îndepărtate
în conformitate cu directivele aplicabile. În
special consumabilele uzate trebuie reciclate
sau eliminate în mod corespunzător.

60 51328042520 [RO]
5

Întreţinerea
5 Întreţinerea
Siguranţele

Siguranţele
ATENŢIE
Risc de scurtcircuit şi de electrocutare
Înainte de a lucra la sistemul electric, decuplaţi
conectorul mamă al bateriei pentru a întrerupe
alimentarea electrică a sistemului.
Siguranţele de anumite dimensiuni şi tipuri trebuie
întotdeauna schimbate cu versiuni identice.

INDICAŢIE
Trebuie folosite siguranţe din clasa de 80 V.
Siguranţele se află sub capacul din partea
dreaptă a compartimentului şoferului. Pentru
a accesa siguranţele, deschideţi capacul (1),
ridicându-l în poziţia (2).
Un amortizor cu gaz (3) menţine capacul
deschis în poziţie.
(4) Siguranţe pentru curent de control
• F2: 5 A
• F3: 10 A
• F4: 5 A
• F5: 5 A
• F6: 5 A
• F7: 5 A
• F8: 10 A
• 3F8: 30 A
• 3F9: 30 A
• 9F5: 15 A
(5) Siguranţe de curent principal
• Siguranţă de curent principal pentru depla-
sare: 500 A
• Siguranţă de curent principal pentru func-
ţiile hidraulice: 200 A

INDICAŢIE
Dacă vehiculul este prevăzut cu un sistem
opţional de încălzire pentru zona picioarelor, o
siguranţă suplimentară (tip 4, 80 V/15 A) este
situată pe carcasa sistemului de încălzire (6).

62 51328042520 [RO]
Întreţinerea 5
Informaţii generale privind întreţinerea

Informaţii generale privind


întreţinerea
ATENŢIE
– Pentru toate lucrările de întreţinere, trebuie luate
măsuri de siguranţă adecvate.
– Pe lângă normele obişnuite de protecţia muncii,
este obligatorie şi respectarea informaţiilor
privind siguranţa descrise specific în prezenta
broşură.
– De fiecare dată când lucraţi la sistemul hidraulic,
asiguraţi-vă că întregul sistem este depresuri-
zat. Acest fapt este important mai ales când se
lucrează cu stivuitoare cu acumulatoare încor-
porate.
– Deconectaţi conectorul tată al bateriei înainte de
a efectua orice lucrări de întreţinere (cu excepţia
testelor funcţionale).
– Numai electricieni de la staţiile de service
corespunzătoare pot efectua lucrări la sistemul
electric.

Pentru a asigura funcţionarea sigură a stivui-


torului dvs. industrial pentru o perioadă lungă
de timp, este absolut esenţială efectuarea
temeinică a lucrărilor de întreţinere, în mod
corect şi la intervalele recomandate. Lucrările
de întreţinere sunt descrise în programul de
întreţinere şi trebuie efectuate de personal
calificat. Vă recomandăm să utilizaţi piese
de schimb originale, care pot fi găsite în lista
de piese de schimb. Instalarea altor piese va
anula garanţia. Organizaţia noastră de ser-
vice dedicată vă va asista în toate solicitările
referitoare la îngrijire şi întreţinere. Vă oferim
ocazia de a încheia cu noi contracte de între-
ţinere şi putem efectua reviziile periodice de
siguranţă pentru dvs.

Frecvenţe şi intervale de service


Întreţinerea se face la intervale de şase luni.
Puteţi utiliza programul de întreţinere pentru
a stabili ce lucrări sunt necesare. Intervalele
între lucrările de întreţinere trebuie reduse
pentru stivuitoarele expuse la contaminare
ridicată cu praf sau al variaţii semnificative
de temperatură. În timpul fiecărei operaţiuni
de întreţinere, trebuie efectuată o verificare
funcţională şi de stare.

51328042520 [RO] 63
5 Întreţinerea
Lubrifianţii

INDICAŢIE
Doar întreţinerea regulată vă va permite să
faceţi uz deplin de garanţie.

Lubrifianţii
ATENŢIE
Risc de pagube materiale
Stivuitoarele pentru depozite frigorifice trebuie lu-
brifiate cu lubrifianţi diferiţi. Consultaţi instrucţiunile
de operare pentru stivuitoarele pentru depozite fri-
gorifice.

Trebuie utilizaţi următorii lubrifianţi:


Sistemul hidraulic
• HLP DIN 51524/T2
• nr. ID 8 036 912

INDICAŢIE
Punctul de alimentare pentru ulei hidraulic
este marcat cu simbolul (1). Unitatea hidrau-
lică poate fi accesată imediat după scoaterea
capacului peretelui posterior al furcii.
Cutia de viteze
• Cantitatea de ulei trebuie să corespundă
cel puţin GL5/MIL-L-2105 C/D.
• nr. ID 8 034 186
Puncte de lubrifiere cu vaselină
• Vaselină universală, ESSO Beacon 2
• nr. ID 8 010 107
Lubrifierea lanţurilor
• Stabylan 2100
• nr. ID 8 010 100

Planul de lubrifiere
la fiecare 1.000 de ore sau la fiecare 6 luni
• Lubrifiaţi angrenajele de direcţie cu vaselină
multifuncţională.
• Lubrifiaţi cu ulei toate piesele în mişcare.

64 51328042520 [RO]
Întreţinerea 5
Planul de lubrifiere pentru utilizarea în depozite frigorifice

• Protejaţi la coroziune suprafeţele glisante


de pe secţiunile catargului cu un strat de
vaselină.
• Efectuaţi prima înlocuire a uleiului de
transmisie, apoi schimbaţi-l la fiecare 24
de luni sau la fiecare 4.000 de ore.
la fiecare 2.000 de ore sau la fiecare 12 luni
• Schimbaţi uleiul hidraulic

Planul de lubrifiere pentru


utilizarea în depozite frigorifice
Pentru lucrările de lubrifiere conform planului
de lubrifiere, vă recomandăm următorii
lubrifianţi pentru temperaturi joase:

Domeniu de utilizare Lubrifiant


Almetyn SF2, nr. ID 8052 346 (vaselină
Umplerea rulmenţilor cu vaselină
saponificată pe bază de complex de aluminiu
Lubrifierea suprafeţelor glisante
cu ulei pe bază de parafină)
Lubrifierea componentelor mobile, de ex.,
manete, comutatoarele basculante de la
Kompranol N74, nr. ID 8050 077
comutatoarele de limitare, mânere rotative
etc.
Ulei hidraulic Fuchs Renolin MR 310, nr. ID
Sistemul hidraulic 8036 239 (compoziţia de umplere din fabrică
nu poate fi amestecată cu alte uleiuri hidraulice)
Ulei de cutie de viteze SAE 75W-90, semisinte-
tic, nr. ID 8036 929, calitatea uleiului trebuie să
Cutia de viteze
se conformeze cel puţin normelor API GL5 sau
MIL-L-2105-B.
Rivolta G. W. F. G.W.F., nr. ID 8050 078,
Pentru protecţia filetelor fine pe durata asam-
soluţie de slăbire, antiuzură şi de lubrifiere
blării cilindrilor
pentru filete
Spray pentru lanţuri de înaltă performanţă, nr.
Spray pentru lanţuri
ID 8052 453
.

Plan de întreţinere
Acest plan de întreţinere este valabil pentru
încărcarea normală în timpul operării într-un
singur schimb de lucru. Pentru operare în
condiţii dificile şi/sau în mai multe schimburi,
intervalele trebuie reduse corespunzător.

51328042520 [RO] 65
5 Întreţinerea
Plan de întreţinere

Respectaţi informaţiile din secţiunea Zona de


operare.

Întreţinere la fiecare şase luni sau la


1.000 de ore
Unităţile de tracţiune
• Verificaţi cutia de viteze cu privire la zgo-
mote şi scurgeri.
• Schimb iniţial al uleiului pentru cutia de
viteze.
• Verificaţi fixarea asamblării cu şurub la
unităţile de propulsie (notaţi cuplul).
• Verificaţi starea şi uzura roţilor motoare.
• Verificaţi prinderea sigură a roţilor motoare,
a piuliţelor de roată (195 Nm) şi a legăturilor.
• Verificaţi zgomotul de funcţionare produs
de rulmentul motorului de tracţiune şi
înlocuiţi-l dacă este necesar.
• Numai pentru stivuitoarele utilizate în
depozite frigorifice*: lubrifiaţi rulmentul
platformei rotative de direcţie cu vaselină
universală.
Direcţia
• Verificaţi dacă rulmentul platformei rotative
de direcţie se mişcă uşor şi nu prezintă
semne de uzură.
• Asiguraţi-vă de fixarea corespunzătoare a
motoarelor de direcţie.
• Verificaţi starea angrenajelor de direcţie şi
a pinionului şi asiguraţi-vă că sunt lubrifiate
suficient.
• Verificaţi jocul angrenajelor.
• Verificaţi zgomotul de funcţionare produs
de rulmenţii motorului de direcţie şi înlo-
cuiţi-i, dacă este necesar.
• Verificaţi direcţia pentru uşurinţă de mişcare
la ridicarea pe cric (decuplaţi conectorul tată
al bateriei).
• Verificaţi setarea direcţiei electrice prin
efectuarea unui test funcţional.
• Reglarea modulului volanului: verificaţi
starea şi funcţionarea mecanismului de
blocare.
Frânele

66 51328042520 [RO]
Întreţinerea 5
Plan de întreţinere

• Verificaţi funcţionarea şi reglarea frânei de


parcare şi a frânei de serviciu.
• Verificaţi funcţionarea frânei de mers
înapoi.
• Verificaţi grosimea şi starea garniturilor de
frână şi înlocuiţi-le, dacă este necesar.
• Curăţaţi garnitura de frână cu jet de aer fără
ulei (atenţie: reziduurile ce rezultă în urma
abraziunii sunt periculoase pentru sănătate;
folosiţi o mască de protecţie).
• Verificaţi cursa liberă a frânei şi reglaţi după
necesităţi (0,4 - 1,0 mm).
• După fiecare reglare, verificaţi dacă în-
târzierea frânei şi/sau distanţa de frânare
respectă valorile minime.
Şasiul
• Verificaţi starea şi operarea funcţiei de
întrerupere a ridicării.
• Verificaţi starea şi uşurinţa de mişcare a
uşilor, capotelor şi capacelor.
• Verificaţi şasiul şi cadrul acestuia pentru
deteriorări.
Sistemul de ridicare
• Verificaţi etanşeitatea şi funcţionarea
cilindrului de ridicare.
• Verificaţi vizual dacă furcile prezintă fisuri şi
îndoituri.
• Verificaţi dacă şinele de ghidare ale şasiului
de ridicare prezintă semne de uzură.
• Verificaţi starea şi uşurinţa de mişcare a
şinelor de ghidare ale şasiului de ridicare.
• Verificaţi jocul şi uşurinţa de mişcare a
mecanismului cu manetă înclinată.
Roţile portante şi rolele
• Verificaţi starea, fixarea şi uzura rolelor şi a
roţilor portante.
• Verificaţi dacă acestea se mişcă uşor.
Sistemul electric
• Verificaţi starea şi fixarea sigură a cablurilor,
a conexiunilor şi a fişelor bateriei.
• Măsuraţi tensiunea bateriei sub sarcină.
• Măsuraţi sertarul pentru scurtcircuite.

51328042520 [RO] 67
5 Întreţinerea
Plan de întreţinere

• Verificaţi nivelul electrolitului (numai la


bateriile umplute cu electrolit lichid).
• Efectuaţi un test funcţional asupra contro-
lerului de tracţiune/controlerului pompei în
timpul deplasării, accelerării, frânării şi mer-
sului înapoi.
• Verificaţi dacă toate fişele şi conexiunile
sunt ataşate corespunzător.
• Verificaţi starea contactelor contactoarelor
şi existenţa urmelor de eroziune; înlocuiţi-
le, dacă este necesar.
• Verificaţi valorile şi starea siguranţelor.

INDICAŢIE
Întreţinerea bateriei nu face parte din întreţi-
nerea stivuitorului şi trebuie efectuată conform
instrucţiunilor producătorului bateriei respec-
tive.
Sistemul hidraulic
• Verificaţi etanşeitatea la scurgeri a tuturor
racordurilor hidraulice cu şurub şi strân-
geţi-le sau înlocuiţi-le după cum este nece-
sar.
• Verificaţi zgomotul de funcţionare al motor-
ului pompei.
• Curăţaţi pilitura de la periere din motorul
pompei. Atenţie: reziduurile ce rezultă în
urma abraziunii sunt periculoase pentru
sănătate; folosiţi o mască de protecţie.
• Verificaţi nivelul uleiului din rezervor şi
completaţi dacă este necesar.
Planul de lubrifiere
• Lubrifiere conform planului de lubrifiere.
Echipamentele de lucru şi de protecţie
• Verificaţi sau reparaţi dispozitivele de
protecţie în funcţie de echipament.
• Verificaţi funcţionarea şi starea tuturor
echipamentelor de lucru.
• Verificaţi starea scaunului şoferului. Verifi-
caţi, de asemenea, capacitatea de reglare,
suspensia şi montarea.
Semnele
• Verificaţi toate plăcuţele de identificare, in-
formaţiile grafice şi semnele de avertizare

68 51328042520 [RO]
Întreţinerea 5
Întreţinerea bateriei

sau diagramele de capacitate portantă pen-


tru a vă asigura că acestea sunt prezente şi
lizibile. Semnele ce lipsesc sau sunt ilizibile
trebuie înlocuite.
Curăţarea
• Curăţaţi stivuitorul cu o cârpă, aer compri-
mat sau cu un aspirator. Nu utilizaţi dispo-
zitive de curăţare cu înaltă presiune sau
solvenţi!

Întreţinerea anuală sau la fiecare 2.000


de ore
• Inspecţia periodică de siguranţă trebuie
efectuată de către un specialist.

INDICAŢIE
Este obligatorie respectarea reglementărilor
naţionale aplicabile.
• Schimbaţi uleiul din sistemul hidraulic
• Lubrifiaţi conform planului de lubrifiere

Întreţinerea la fiecare 2 ani sau la 4.000


de ore
• Schimbări ulterioare ale uleiului de cutie de
viteze

Întreţinerea bateriei
ATENŢIE
Electrolitul (acidul din baterie) este otrăvitor şi co-
roziv la contact. Mai ales pentru bateriile proaspăt
încărcate, aveţi în vedere riscul de explozie din
zona de ventilaţie.
Când manipulaţi acid de baterie, normele de sigu-
ranţă specificate trebuie respectate întocmai.

Bateria este o sursă de energie şi, în con-


secinţă, trebuie manipulată cu atenţie! - De
aceea:
• Păstraţi bateria curată şi uscată.
• Încărcaţi-o periodic şi verificaţi nivelul
electrolitului.

51328042520 [RO] 69
5 Întreţinerea
Întreţinerea bateriei

• Asiguraţi-vă că racordurile cablurilor şi


conectorul mamă al bateriei sunt în stare
perfectă.
• Asiguraţi protecţia împotriva coroziunii cu
vaselină fără acid pentru baterii.
În plus, pentru bateriile cu electrolit lichid:
• Verificaţi periodic nivelul electrolitului.
• Electrolitul în exces trebuie evacuat din tava
bateriei utilizând un sifon.

INDICAŢIE
Bateriile cu gel au instrucţiuni de încărcare/în-
treţinere/manevrare speciale. Trebuie re-
spectate îndrumările producătorului.
Pentru a proteja bateria împotriva descărcării
avansate, este instalat standard un indicator
de descărcare cu funcţie de oprire a elevato-
rului principal.

ATENŢIE
În cazul în care conectorul tată al bateriei este
deconectat în timp ce consumatorul este pornit,
este posibilă arderea contactelor.
Conectaţi şi deconectaţi conectorul tată al bateriei
numai când comutatorul cu cheie este în poziţia
oprit.

70 51328042520 [RO]
6

Date tehnice
6 Date tehnice
Date tehnice*

Date tehnice*

*Sub rezerva modificărilor


AS = partea de tracţiune
LS = partea de sarcină

72 51328042520 [RO]
Date tehnice 6
Date tehnice*

1.2 Denumirea de model a producătorului FS-X33


1.3 Propulsie (electrică, motorină, benzină) electrică

Controale (manuale, mod pedestru,


1.4 scaun şofer
platformă, scaun)
Caracteri-
stici 1.5 Capacitate/sarcină Q (kg) 3300
1.6 Centrul sarcinii c (mm) 1800
1.8 Distanţa până la încărcătură² x (mm) 2634/2528
1.9 Ampatament y (mm) 3700/3595
2.1 Greutatea stivuitorului (incl. bateria) kg 3560
Sarcina pe punte fără sarcină pe furci,
Greutate 2.2 kg 3450/3410
AS/LS
Sarcina pe punte cu sarcină pe furci,
2.3 kg 2790/770
AS/LS
3.1 Pneuri AS/LS Vulkollan
360x130
Pneuri şi 3.2 Dimensiune pneu AS/LS mm
90x95
roţi
3.5 Număr de roţi AS/LS 2/4
3.6 Ecartament AS/LS b10/b11 (mm) 562/370
4.4 Ridicare minimă h3(mm) 115
4.8 Înălţime scaun h7 (mm) 1474
4.15 Înălţime, furci coborâte h13(mm) 91
4.19 Lungime totală2) l1 (mm) 4893
4.20 Lungime incl. călcâiul furcii1) l2 mm 1305
Dimen- 4.21 Lăţime totală a şasiului b1/b3 (mm) 1000
siuni
4.22 Dimensiunile furcii s/e/l 70/200/3590
4.25 Lăţime totală a furcii b5 (mm) 570
4.32 Gardă la sol în centrul ampatamentului m2 (mm) 21
Lăţimea culoarului de lucru, paleţi de
4.34 Ast (mm) 5093
1000x1200
4.35 Rază de bracare Wa (mm) 3343
5.1 Viteză de deplasare cu/fără sarcină km/h 20,0/20,0
5.2 Viteză de ridicare cu/fără sarcină m/s 2,95/2,04
Perfor-
5.3 Viteză de coborâre cu/fără sarcină m/s 2,10/1,60
manţă
5.7 Pantă maximă cu/fără sarcină % 8,0/13,0
5.10 Frână de serviciu Generator

51328042520 [RO] 73
6 Date tehnice
Date tehnice*

Motor de deplasare, putere nominală S2


6.1 kW 2x6,5
= 60 min
Motor de ridicare, putere nominală S3 =
6.2 kW 2,0
15 %
Motoare Baterie în conformitate cu IEC 254-2 A,
6.3 nr.
electrice B, C
6.4 Tensiune/capacitate baterie V/Ah 48/1000
6.5 Greutate baterie ±5 % kg 1560
6.6 Energieverbrauch kWh
8.1 Tip de control al tracţiunii Curent trifazic

Altele 8.4 Nivel de sunet la urechea şoferului dB(A) 0,5

8.5 Vibraţiile corpului conform EN 13059 m/s² 0,4


.

74 51328042520 [RO]
7

Echipamente speciale
7 Echipamente speciale
Controlul electronic al accesului

Controlul electronic al
accesului
Stivuitorul poate fi echipat opţional cu sistem
de control electronic al accesului. În acest
caz, comutatorul de contact este înlocuit de un
buton.

Controlul accesului prin card cu cip


(FleetManager)
Pentru a porni stivuitorul, apăsaţi acest buton
şi introduceţi cardul cu cip corect în cititor. Sau
introduceţi întâi cardul cu cip, apoi apăsaţi
butonul.

„Codul PIN”
Funcţiile stivuitorului pot fi activate cu un
cod PIN din 5 cifre. În locul comutatorului
de contact este prevăzut un buton. Apăsaţi
acest buton pentru a activa stivuitorul. După
apăsarea butonului, pe afişaj apare un mesaj
(1) şi simbolul (3) este afişat intermitent. Acum
trebuie introdus codul numeric din 5 cifre de la
tastatură (2).
În cazul în care codul PIN este introdus
incorect de 3 ori, va fi generat un semnal
sonor.
Apăsaţi din nou butonul pentru a opri stivuito-
rul.

76 51328042520 [RO]
Echipamente speciale 7
Direcţia inversată

Direcţia inversată
Dacă volanul este rotit în sens orar când se
execută deplasarea în direcţia furcilor, stivui-
torul virează la dreapta (1). Dacă stivuitorul
este prevăzut cu direcţie inversată, acest fapt
va fi indicat de un autocolant amplasat în apro-
pierea volanului.

Echipament special — roţi de


inserţie pentru paleţii CHEP
Vedere de sub furcile de ridicare.
Aceste roţi de inserţie (2) facilitează introdu-
cerea furcilor în paleţii CHEP. Acestea sunt
montate în faţa roţilor portante frontale (1 ), în
direcţia vârfurilor furcii.

Cabina pentru depozite frigorifice


Cabina pentru depozite frigorifice
Cabina pentru depozite frigorifice dispune de
următoarele variante de echipare:
• Izolaţie termică pe interiorul cabinei
• Geamuri duble — la cerere cu încălzire
• Sistem de comunicare bidirecţională, care
permite şoferului să comunice cu lumea
exterioară fără a fi necesară deschiderea
uşii cabinei
• Încălzire a cabinei cu trei module de încăl-
zire independente Temperatura interioară

51328042520 [RO] 77
7 Echipamente speciale
Cabina pentru depozite frigorifice

poate fi reglată prin intermediul unui termo-


stat

Intrarea şi ieşirea din cabina pentru


depozite frigorifice
Intrarea în cabină
– Pentru deschiderea uşii, trageţi puternic de
mânerul exterior al uşii (1)

– Utilizaţi mânerele (2) şi treptele la intrarea


în stivuitor
PERICOL
Risc de zdrobire!
Înainte de a închide uşa, puneţi ambele picioare pe
pedale.

– Pentru a închide uşa, trageţi mânerul (3).


Uşa trebuie să se închidă în încuietoare,
iar garniturile de cauciuc trebuie aliniate
corect.

Ieşirea din cabină


– Parcaţi stivuitorul în siguranţă şi opriţi-l

78 51328042520 [RO]
Echipamente speciale 7
Cabina pentru depozite frigorifice

– Pentru a deschide uşa, trageţi mânerul (4)


şi împingeţi uşa. Utilizaţi mânerele (2) şi
treptele la ieşirea din stivuitor

Panoul de comandă pentru cabina


pentru depozite frigorifice
Dispozitivele de operare ale diferitelor va-
riante de echipare sunt combinate pe panoul
de comandă.
1 Suflantă, două trepte
2 Sistem de încălzire, două trepte
3 Încălzirea parbrizului, mod de acţionare
în trepte cu temporizator automat
4 Spot de lucru (opţional)
5 Sistem de comunicare bidirecţională
„pornit“ (opţional)
6 Controlul volumului sistemului de
comunicare bidirecţională (opţional)
7 Butonul pentru comunicare bidirecţională
8 Microfon

51328042520 [RO] 79
7 Echipamente speciale
Cabina pentru depozite frigorifice

Iluminarea cabinei pentru depozite


frigorifice
Pentru iluminarea locului de muncă este
instalată o lumină pe plafon.
Întrerupătorul basculant pentru lumina de pe
plafon dispune de trei poziţii:
• „1“ Putere de iluminare la jumătate
• „2“ Putere de iluminare maximă
• „0“ Oprit

Ieşirea de urgenţă din cabina pentru


depozite frigorifice
Geamul dinspre partea din faţă a furcilor
de încărcare permite ieşirea de urgenţă.
Este marcat cu o inscripţie „EMERGENCY
EXIT ONLY (NUMAI PENTRU IEŞIRE DE
URGENŢĂ)“. Dacă este necesară părăsirea
stivuitorului prin intermediul ieşirii de urgenţă,
vă rugăm să procedaţi după cum urmează:
– Opriţi stivuitorul
– La mânerul de ieşire de urgenţă (1), trageţi
complet profilul de blocare din rama ge-
amului. Împingeţi geamul afară şi ieşiţi din
stivuitor

80 51328042520 [RO]
Echipamente speciale 7
Cabina pentru depozite frigorifice

Termostatul pentru sistemul de


încălzire al cabinei pentru depozite
frigorifice
Temperatura necesară a sistemului de încăl-
zire a cabinei poate fi selectată de la termostat.
Pentru aceasta, setaţi roata de reglare la mar-
cajul de reglare (1) pentru nivelul de încălzire
dorit.

Siguranţele din cabina pentru


depozite frigorifice
Siguranţele
Siguranţele pentru curent de control sunt
instalate în apropierea balamalei uşii din
spatele capacului din tablă. În cabina pentru
depozite frigorifice se utilizează următoarele
siguranţe:
• 30 A; sistemul de încălzire de lângă scaunul
şoferului
• 30 A; sistemul de încălzire din uşă
• 15 A; încălzirea uşii şi a geamului lateral
dreapta
• 15 A; încălzirea parbrizului şi a geamului
lateral stânga
• 3 A; spot de lucru (opţional)
• 3 A; transformator de tensiune radio (opţio-
nal)

51328042520 [RO] 81
7 Echipamente speciale
Cabina pentru depozite frigorifice

82 51328042520 [RO]
Index
g

A Consumabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Contorul orelor de funcţionare . . . . . . . . 55
Acces prin cod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Control cu două pedale . . . . . . . . . . . . . 28
Acidul bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Control cu o singură pedală . . . . . . . . . . 28
Afişaj pentru descărcarea bate-
riei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 55 Control electronic al accesului . . . . . 48, 76
Afişajul unghiului de bracaj . . . . . . . . . . . 27 Cotieră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ajutor la urcare . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 41 Cuplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ancorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Curba caracteristică pentru indicatorul
de descărcare . . . . . . . . . . . . . . . 35
B Curbă caracteristică de descărcare a
bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Baterie de tracţiune . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Baterie personalizată . . . . . . . . . . . . . . . 37 D
Broşură de informaţii VDMA (Federaţia
Dare în exploatare a bateriei . . . . . . . . . . 37
germană a inginerilor) . . . . . . . . . . . 6
Darea în exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . 35
C Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Cabină cu paravânt . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . 3
Cabină pentru depozite frigorifice . . . . . . 40 Declaraţie de conformitate CE,
conform Directivei privind utilajele . . 3
Capacitate portantă . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Defecţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Capacitatea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Demontarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . 38
Capacitatea portantă a podelei . . . . . . . . 13
Deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Caracteristici de conducere şi de frânare . 47
Deteriorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Caracteristicile de frânare . . . . . . . . . . . . . 8
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Card cu cip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Diagnosticare de bord . . . . . . . . . . . . . . 51
Casarea corectă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Diagnosticare la bord . . . . . . . . . . . . 27, 37
Căile de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Centura de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . 44
Direcţie de deplasare . . . . . . . . . . . . . . . 27
Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 27, 31
Direcţie inversată . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Coborâre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dispozitiv auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Coborârea sarcinii . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Documentaţia suport a produsului . . . . . . . 6
Cod PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Documentaţie legată de comandă . . . . . . . 6
Compania operatoare . . . . . . . . . . . . . . 18
Documentaţie suplimentară . . . . . . . . . . . 6
Compartiment de control . . . . . . . . . . . . 25
Drepturile de autor şi drepturile asupra
Compartimentul bateriei . . . . . . . . . . . . . 25 mărcilor comerciale . . . . . . . . . . . . 6
Compartimentul şoferului . . . . . . . . . . . . 25 Drepturile, obligaţiile şi regulile de
Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 26, 48 comportament ale şoferilor . . . . . . 18
Comutator de impact pentru oprire de
urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 E
Comutator de picior . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Echipamentul de protecţie personală . . . 16
Comutator de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . 28 Echipamentul medical . . . . . . . . . . . . . . 20
Comutatorul scaunului . . . . . . . . . . . . . . 51 Emisii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Condiţiile de operare . . . . . . . . . . . . . . . 13 Erori de funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . 51

51328042520 [RO] 83
Index
g

Este interzisă utilizarea de către Î


persoane neautorizate . . . . . . . . . 19
Înălţimea podelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Etichetarea CE . . . . . . . . . . . . ........ 2
Încălzire în spaţiul pentru picioare . . . . . . 27
Exersarea conducerii . . . . . . . . . . . . . . . 47
Încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Exersarea pentru prima dată a
conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Încărcare cu macara . . . . . . . . . . . . . . . 34
Încărcarea cu macara . . . . . . . . . . . . . . . 25
F Încărcături care se balansează . . . . . . . . 10
Fişa bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Îndrumări VDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fixare cu cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Înlocuirea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Întreţinere la fiecare şase luni sau la
1.000 de ore . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Frână de parcare . . . . . . . . . . . . . . . 27, 50
Întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Frână de parcare automată . . . . . . . . . . 50
Întreţinerea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Frână de serviciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Frână electromagnetică . . . . . . . . . . . . . 28 L
Frâne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Lampă de citit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Frecvenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Listă de piese de schimb . . . . . . . . . . . . . 6
Frecvenţe şi intervale de service . . . . . . . 63
Listă de verificare înainte de începerea
Funcţii hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
lucrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 47
Funcţiile afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lubrifianţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Funcţionar responsabil de siguranţă . . . . 10
Luminozitatea afişajului . . . . . . . . . . . . . 51
Funcţionare de urgenţă . . . . . . . . . . . . . 56
Furcă pentru încărcătură . . . . . . . . . . . . 25 M
G Manipularea arcurilor cu gaz şi a
acumulatorilor . . . . . . . . . . . . . . . 21
Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Mânere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ghid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mânerul uşii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mesaje de eroare . . . . . . . . . . . . . . . 27, 51
I
Modificarea stării structurale . . . . . . . . . . 24
Informaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Modulul volanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Informaţii generale privind siguranţa,
partea a 2-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 O
Inspecţia de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . 13
Obligaţiile companiei operatoare . . . . . . 10
Inspecţia de siguranţă periodică . . . . . . . 63
Ore de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instalarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Instrucţiuni de operare şi întreţinere . . . . . 6 P
Instrucţiuni speciale de siguranţă Panoul tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
pentru preluarea încărcăturilor . . . 10
Pantele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instruirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Parametrizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Instruirea şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pedala de acceleraţie . . . . . . . . . . . . . . . 26
Interval de întreţinere . . . . . . . . . . . . 27, 51
Pedala de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pedală de acceleraţie . . . . . . . . . . . . . . . 28

84 51328042520 [RO]
Index
g

Pericolele reziduale . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Siguranţa operaţională . . . . . . . . . . . . . . 14


Permisul de conducere . . . . . . . . . . . . . . 15 Siguranţa operării . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Piesele originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Siguranţă de curent principal . . . . . . . . . 62
Placă cu pedale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Siguranţă pentru curent de control . . . . . 62
Plan de lubrifiere . . . . . . . . . . . . . . . 64 – 65 Siguranţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sistem de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Preluarea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . 56 Sistem electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Prezintă scurgeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sistem hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Profilul şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Spătar scaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Protecţie personală . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Stabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . 35 Starea podelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Puterea câmpului electric . . . . . . . . . . . . 10 Suport lombar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Supraîncălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
R Suspensie orizontală . . . . . . . . . . . . . . . 44
Radiator scaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 SW scaun închis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Radiaţia electromagnetică . . . . . . . . . . . 10
Radiaţia neionizantă . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ş
Reciclarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Şasiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Reglarea scaunului şoferului . . . . . . . . . 44 Şoferii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Responsabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Responsabilitatea producătorului . . . . . . 14
T
Restricţiile zonei de operare . . . . . . . . . . 13 Tensiune nominală . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Reziduurile ce conţin ulei . . . . . . . . . . . . 16 Tip de baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 51
Ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ridicarea completă de pe sol . . . . . . . . . . 8 Treaptă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 41
Ridicarea mai multor paleţi . . . . . . . . . . . 49 Turaţia ventilatorului . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ridicarea sarcinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Risc de explozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
U
Role pentru încărcătură . . . . . . . . . . . . . 25 Ulei de angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Roţi şi role pentru încărcătură . . . . . . . . . 65 Ulei de transmisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ulei hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 64
S Unitate de propulsie . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Schimbarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Urcare în stivuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Schimbarea uleiului de motor . . . . . . . . . 64 Uşa cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 41
Schimbarea uleiului hidraulic . . . . . . . . . 64 Utilizare în depozite frigorifice . . . . . . . . . 58
Sarcina pe roţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Sarcinile pe podea . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Utilizare corectă . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Scaunul şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Utilizarea bateriilor în depozitul frigorific . 60
Scoaterea din uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Utilizarea corespunzătoare . . . . . . . . . . . . 6
Sertar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Utilizarea necorespunzătoare a
Setarea greutăţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 dispozitivelor de siguranţă . . . . . . 20

51328042520 [RO] 85
Index
g

V Vibraţiile mâinii şi braţului . . . . . . . . . . . . 15


Viteză de deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Verificarea comutatorului de oprire de
urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Verificarea dispozitivelor de operare . . . . 40 Volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Verificarea echipamentului de transport . 40
Z
Verificarea funcţionării ansamblurilor
de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zona de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Verificarea funcţionării direcţiei . . . . . . . . 40 Zona de pericol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Verificarea roţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zonă de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vibraţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zonă de ventilaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

86 51328042520 [RO]
STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg

Nr. de identificare 51328042520 RO

S-ar putea să vă placă și