Sunteți pe pagina 1din 1

SRL”Nefis”

1003600044307
APROB:
Director
(funcţia)
Zikri Kilicoglu Zikri
__________________ ___________________________________
(semnătura) (numele, prenumele)

"13" ianuarie 2019


PROCES-VERBAL
de punere în funcţiune a activelor nemateriale
nr. 4 din "13" ianuarie 2019
În baza ordinului nr. 1 din " 13 " ianuarie 2019 , comisia în
componenţa preşedintelui comisiei director Kilicoglu Zikri
(funcţia) (numele, prenumele)

şi membrilor comisiei: contabil- sef Griu Mariana


(funcţia) (numele, prenumele)

tehnolog Tomac Ion


(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de punere în funcţiune a următoarelor active nemateriale:


Durata de
Data punerii Termenul de Suma
Nr. Valoarea exploatare
Denumirea activului nematerial în valabilitate amortizării
crt. de intrare, lei utilă,
funcţiune (data) lunare, lei
luni

1 2 3 4 5 6 7
Programa informatică 22000,00 13.01.2019 60 15.01.2024 366,6666666

Total 22000,00 X 60 X 366,6666666


Activele nemateriale sus-menţionate în sumă totală de
22000,00/ Douăzeci și două mii lei , 00 bani
(în cifre şi litere)
se pun în funcţiune.

Preşedintele comisiei Kilicoglu Zikri Zikri


(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: Griu Mariana Griu
(numele, prenumele) (semnătura)
Tomac Ion Tomac
(numele, prenumele) (semnătura)

Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea intrării activelor nemateriale:


Proces verbal de punre în funcțiune nr. 4 din " 13 " februarie 2019
(denumirea documentului)
Contabil-şef Griu Griu Mariana
(semnătura)

" 13 " ianuarie 2019