Sunteți pe pagina 1din 6

REFERAT

Tema: Noțiuni generale despre educația fizică

CHIŞINĂU 2020
Cuprins

1. Educația fizică (cultura fizică de tonifiere)…………………………3


2. Obiectivul disciplinei educației fizice …...…………………………..3
3. Educația fizică şi sarcinile ei…………………………………………4
4. Factorii care definesc educația fizică ………..………………….…..5
5. Bibliografie………………………………………………….………...6

2
Educația fizică (cultura fizică de tonifiere) este un mod funcţionabil şi
efectiv de formare, dezvoltare, socializare a personalităţii care are ca obiectiv
adaptarea omului social - biologic la schimbările ecologice, la economia de
consum şi la condiţiile de instruire şi formare. Efectul său depinde în mare măsură
de varietatea metodelor şi mijloacelor de acţionare, de existenţa formelor
progresive (adaptarea la cerinţele solicitanţilor, receptivitatea la nou). Toate
acestea au nevoie de o înnoire permanent a programelor de lucru, de implementare
a noutăţilor tehnologice (aparate modeme), de asigurarea unor condiţii optime de
desfăşurare a activităţii. Acest volum mare de muncă trebuie să se bazeze pe
rădăcinile teoretice şi metodologice ale culturii fizice, să folosească cele mai noi
realizări ale ştiinţelor din domeniul social şi al ştiinţelor naturale, să se axeze pe
dezvoltarea pedagogiei sociale.
Obiectivul disciplinei educației fizice este prezentarea conţinutului şi a
metodelor utilizate în scopul îmbunătăţirii condiţiei fizice la diferite categorii de
populaţie în funcţie de vârstă şi sex.
Disciplina educația fizică se bazează pe conţinutul altor materii, prevăzute
în curricula şcolară a instituţiei de învăţământ superior. Ea adânceşte şi detaliază
întrebările teoriei şi metodicii culturii fizice, referitoare la dezvoltarea calităţilor
motrice de bază şi însuşirea deprinderilor fizice ca un proces dirijat, adaptat la
tendinţele pedagogiei contemporane, pentru atragerea populaţiei către practicarea
sub diferite forme a exerciţiului fizic.
Practicarea sistematică a educației fizice va determina creşterea nivelului
cunoştinţelor de anatomie şi fiziologie a omului. Cercetările din această direcţie
impun condiţionarea practicării educației fizice de posibilităţile funcţionale ale
organismului, alegerea exerciţiilor fizice compatibile, dozarea efortului fizic în
funcţie de vârstă, sex şi starea sănătăţii.
Cunoştinţele din domeniul culturii fizice medicale se suprapun cu principiile
metodice de efectuare a exerciţiilor fizice la diferite categorii de vârstă şi sex a

3
populaţiei, îndreptate spre menţinerea stării de sănătate, prevenirea unor boli
reglarea greutăţii corpului, corectarea platfusului şi a ţinutei incorecte, restabilirea
nivelului capacităţii de muncă a organismului.
Educația fizică are drept scop - menţinerea sănătăţii oamenilor. De aici reies
şi sarcinile ei:

1. Creşterea capacităţilor de funcţionare a organismului.

2. Profilaxia bolilor.

3. Optimizarea regimului de mişcare.

4. Scăderea oboselii psihice prin odihna activă.

5. Individualizarea optimă a programului de antrenament având ca obiectiv

tonifierea musculaturii.

6. Obişnuirea oamenilor de vârste diferite, sex şi stare de sănătate precară, a

persoanelor cu nevoi speciale, cu activităţile specifice fitnessului.

7. Practicării exerciţiilor fizice împotriva deprinderilor dăunătoare.

8. Introducerea exerciţiului fizic ca şi component de neînlocuit al modului de

viaţă sănătos.

9. Dezvoltarea unor calităţi profesionale de mişcare ridicate, creşterea capacităţii

de muncă.

În contextul nostru, educația fizică reflectă capacitatea de a duce o viaţă


destul de activă în timpul liber şi în activitatea profesională fără consecinţe
dăunătoare pentru sănătate.

4
Factorii care definesc educația fizică unei persoane sunt:

• efort fizic sistematic;

• alimentaţie corectă;

• somn suficient şi sănătos;

• relaxare şi evitarea stresului;

• renunţarea la tutun, alcool şi alte deprinderi dăunătoare.

5
Bibliografie

1. Dragnea, Adrian. Teoria edicaţiei fizice şi sportului. Bucuresti Editura Cartea


Şcolii, 2000.
2. Raţă, Gloria. Didactica educaţiei fizice şi sportului. – Bacău: Alma Mater, 2004.