Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: ……………………..........

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


TERRA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE FIZICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a V-a
Timp: 1 oră/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Terra – o planetă a Universului 1.1.  Elemente de geografie a României. 4 1-4
1.2. România în Europa și pe glob.
2.1. (recapitulare) (9 septembrie –
2.3.  Universul şi Sistemul Solar – aspecte 4 octombrie
3.1. generale 2019)
3.2.  Terra - o planetă a Sistemului Solar (formă
3.3. şi dimensiuni)
4.1.  Aplicaţie practică: Călătorie virtuală în
4.2. Univers I
4.3.
Terra – o planetă în mișcare 1.1.  Globul geografic şi harta. Coordonate 4 5-8 (9 septembrie – 20
1.2. geografice decembrie 2019)
2.1.  Mişcările Pământului şi consecinţele lor (7 -31
2.2.  Orientarea în spaţiul terestru (elemente octombrie
2.3. naturale şi instrumente clasice şi moderne) 2019)
3.1.  Aplicaţii practice: Măsurarea timpului (zi,
3.2. săptămână, lună, anotimp, an, calendar),
4.1. Orizontul local – orientare, măsurare şi
4.2. reprezentare, Construirea unor forme
4.3. simple de reprezentare grafică şi
cartografică.

1
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Terra – o planetă în 1.1. Litosfera 7 9 – 15 I
transformare 1.2.  Caracteristici generale și importanță
2.1.  Structura internă a Terrei (4 noiembrie – (9 septembrie – 20
Geosferele Terrei 2.2.  Relieful: continente și bazine oceanice; 20 decembrie decembrie 2019)
Litosfera 2.3. forme majore de relief 2019)
3.1.  Vulcanii şi cutremurele
3.2.  Aplicaţii practice: Relieful orizontului
3.3. local, Reguli de comportare şi măsuri de
4.1. protecţie în cazul producerii de fenomene
4.3. şi procese în orizontul local (prăbuşiri,
alunecări de teren, cutremure etc.)
Vacanța de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)

Terra – o planetă în 1.1. Atmosfera 6 16 – 21 II


transformare 1.2.  Caracteristici generale și importanță
2.1.  Elemente şi fenomene meteorologice (13 ianuarie – (13 ianuarie – 12
Geosferele Terrei 2.2.  Vremea şi clima 21 februarie iunie 2020)
Atmosfera 2.3.  Zonele climatice ale Terrei. Influenţa 2020)
3.1. climei asupra geosferelor
3.2.  Aplicaţii practice: Clima, vremea şi
3.3. activitatea umană în orizontul local,
4.1. Modalităţi de avertizare, reguli de
4.2. comportare şi măsuri de protecţie în cazul
4.3. producerii de fenomene extreme în
orizontul local (grindină, polei, furtuni,
secetă, caniculă, viscol, tornade etc.)

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Terra – o planetă în 1.1. Hidrosfera 6 22 – 27 II
transformare 1.2.  Caracteristici generale şi importanţă
2.1.  Oceanul Planetar – componente și (24 februarie – (13 ianuarie – 12
Geosferele Terrei 2.2. localizare. Dinamica apelor oceanice 3 aprilie 2020) iunie 2020)
Hidrosfera 2.3.  Apele continentale
3.1.  Gheţarii
3.2.  Aplicaţii practice: Apele din orizontul
3.3. local, Resurse de apă potabilă, Măsuri de
4.1. protecţie a apelor, Modalităţi de avertizare,
4.3. reguli de comportare şi măsuri de protecţie
în cazul producerii de fenomene extreme în
orizontul local (viitură/revărsare/inundaţie,
pod de gheaţă etc.)
Vacanța de primăvară (4 – 21 aprilie 2020)
Terra – o planetă în 1.1. Biosfera şi solurile 4 28 - 31 II
transformare 1.2.  Caracteristici generale şi importanţă
2.1.  Plantele şi animalele – repartiţia lor (22 aprilie – 15 (13 ianuarie – 12
Geosferele Terrei 2.3. geografică mai 2020) iunie 2020)
Biosfera şi solurile 3.1.  Solul - resursă a vieţii
3.2.  Aplicaţie practică: Protecţia plantelor, a
3.3. animalelor şi conservarea solului
4.1.
4.3.
Zonele naturale ale Terrei 1.2.  Diversitatea peisajelor terestre naturale 2 32 – 33
2.2. (18 – 29 mai
3.3. 2020)
4.2.
4.3.
Terra – elemente de geografie 1.1.  Recapitulare. 1 34
fizică … (2 – 12 iunie
4.3. 2020)
Notă: o săptămână este alocată Programului național ”Școala altfel”, în perioada stabilită la nivelul fiecărei unități școlare, conform OMEN nr. 3191/20.02.2019
privind structura anului școlar 2019-2020. Se vor face observațiile corespunzătoare în planificare.