Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACTUL DE DONAȚIE

-CUPRINS-

CAPITOLUL I – Contractul. Reguli generale

Secțiunea I – Contractul –un mijloc juridic de realizare a intereselor persoanelor

Secțiunea a II-a – Formarea consimțământului și încheierea contractului

Secțiunea a III-a- Executarea contractului

Secțiunea a IV-a – Cesiunea și încetarea contractului

CAPITOLUL II – Contractul de donație

Secțiunea I – Noțiuni istorice privind contractul de donație

Secțiunea a II-a Delimitarea contractului de donație

Secțiunea a III-a – Condiții de fond

Secțiunea a IV-a – Principiul irevocabilității speciale a donației

Secțiunea a V-a – Donațiile deghizate, donațiile indirecte și darurile manuale

Secțiunea a VI-a -Efectele contractului de donație

Secțiunea a VII-a – Cauzele legale de revocare a donațiilor

CAPITOLUL III – Elemente de jurisprudență și de drept comparat

Secțiunea I – Elemente de jurisprudență

Secțiunea a II-a – Elemente de drept comparat

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE