Sunteți pe pagina 1din 4

Tema V-a.

CONFLICTELE DE COMUNICARE
1. Care sunt accepțiile cuvîntului conflict ?
Accepțiile cuvântului conflict sunt: neințelegere, ciocnire de interese, ceartă, discuție
violentă, dezacord. La baza apatiției unui conflict stă, comunicarea cu tentă negativă.

2. Definiți conflictul de comunicare.


Termenul conflict provine din latinescul conflictus desemnând lovirea cu forță și
împiedicând prin aceasta dezacorduri și fricțiuni între membrii grupului, interacțiunea in
vorbire, emoții și afectivitate.

3. Elucidați structura triadică a conflictului propusă de Bernard Mayer. Dați


exemple pentru fiecare componentă a conflictului.
Structura triadica a conflictului: perceptia conflictului (modul în care îl înțelegem și îl
evaluăm), afectivitatea în conflict (emoțiile și sentimentele), acțiunea.

4. Cum credeți: ce stă șa baza apariției unui conflict ?


Consider ca la baza apariției unui conflict sta dezacordul între două sau mai multe
pesoane.

5. Care sunt fazele de apariție a unui conflict ?


Fazele apariției unui conflict sunt: dezacordul, alimentarea dezacordului, ruperea
cooperarii, confruntarea/ maifestarea propriu-zisă.

6. Ce înțelegeți prin dezacord ?


Dezacord-  lipsă de înțelegere între oameni, de armonie, neințelegre, punct de vedere
dirferit.

7. Ce înseamnă alimentarea dezacordului ?


Alimentarea dezacordului reprezintă: susținerea exagerată a puncrului de vedere,
sublinierea erorilor din punctul de vedere al interlocutorului, manifestarea unei presiuni
exagerate pentru a convnge interlocutorul, comunicarea defectuoasa într-o atmosfera
tensionată.

8. La ce poate duce ruperea cooperării între partenerii de comunicare ?


Ruperea cooperării intre partenaeri poate duce la mari pagube acestea nu vor ajunge la un
numitor comun in vederea semnarii unui acortd, iar din parteneri de afaceri pot ajunge
concurenți.

9. Prin ce se manifestă conflictul propriu-zis ?


Conflictul propriu-zis se manifesta prin: manifestarea unui comportaent concurențional
exagerat, accentuarea ostilităților care pot scaa de sub control, lunecarea către
agresivitate.

10.Care sunt semnele apariției conflictului ?


Semnele unui conflict: comunicarea ineficientă (netransmiterea unei informații
esențiale,transmiterea defectată a acesteia, transmiterea nor informații contradictorii),
relații interpersonale (atitudinea birocratică, sabotarea unei anumite peersoane, obțonerea
unor avantaje), starea psihică a unei persoane (pierderea motivației, scăderea
moralului).

11. Care sunt cauzele apariției unui conflict ?


Cauzele principale ale unu conflict: comunicarea ineficientă sau defectuoasă
(neințelegerea unei situații, lipsa de încredere, apariția zvonurilor, necunoașterea
priorităților), percepțiile greșite (posibilu adevăr, problema care separă spațiile aflate în
conflict), deosebirile existente între diferite persoane (scopuri, valori, sentimente, criterii
de apreciere), competiția exagerată (deliitarea neclara a atribuțiilor, ambiții, invidii,
resentmente), comportamentul neadecvat (abuziv, agresiv, preferențial, bazat pe
discriminări).

12.Clasificați conflictele și dați exemple pentru acestea .


Tipuri de conflict: după numărul de persoane ( individuale, interioare, de grup, colective),
după gradul de relevanță (majore, minore), după gradul de rezolvare îm timp
(instantanee, interminante), după natura lor (afective, intelectuale, mixte), conform
obiectivelor sale (conflict-scop, cofict cognitiv).

13.Ce metode de prevenire a conflictelor cunoașteți ?


Metode de prevnire a conflictelor: prezenterea corestă a imaginii de sine, cunoașterea și
respectarea celorlalți, recunoașterea greșelilor, ascultarea activă, selectarea cuvintelor
corespunzătoare scopului și subiectului comunicării, plasareaa imaginară în locul
oponentului pentru a-l îțelege, abținerea de a învinui imediat interlocutorul pentru reacția
lui, reformularea enunțului interlocutorului.

14.Ce metode de rezolvare a conflictelor cunoașteți ?


Metode de rezolvare a conflictului: abordarea bazata pe inițiativă și așteprate, înțelegerea,
compromisul, stăpânirea, separarea părților implicate în conflict, concilierea prin apel la
o terță parte.

15. Numiți tipurile de persoane care sunt preocupate de manipularea celorlalți


și declanșarea conflictelor .
Tipurile de persoane care sunt preocupate de manipularea celorlalți sunt: intrigantul,
criticul, certărețul, ursuzul, sloiul de gheață, glumețul.
16.Ce tehnici de apărare puteți folosi în raport cu manifestările persoanelor de
tipul menționat ?
Tehnici de apărare: tehnica oglinzii, tehnica amabilității, tehnica întrebării adresate repetat,
tehnica confruntării, contraatacul.

17.Numiți manifestările (pattern-urile ) dificile ale persoanelor care participă


la o comunicare .
Tipurile de persoane cu pattern-uri dificile într-o comunicare sunt: tancul, perfidul,
atotștiutorul, jeluitorul, negativistul, taciturnul, serviabilul, nehotărâtul, grenada, pseudo-
știutorul.

18. Precizați reacțiile nerecomandabile în comunicare cu tancul, grenada,


nehotărîtul și taciturnul .
Reacțiile nerecomandabile:
 Tancul: tendința de a tatca, tendința de a autovustifica, de a da explicații,
retragerea totață, abandonul.
 Granada: tendința de a deveni la fel ca el, de a părăsi terenul, de a acumula
resentimente față de o astfel de persoană.
 Nehotărâtul: tendința de al presa, critica, enerva, blama.
 Taciturnul: tendința de a deveni agresiv cu taciturnul, pierderea răbdării,
enervarea sau evitării lui.

19. Care este feedbackul recomandabil în comunicarea cu perfidul,


pseudoștiutorul, negativistul și jeluitorul ?
Reacții recomandabile:
 Perfidul: îi arătăm o curiozitate amuzantă, vom fi asertivi, vom pune întrebări
directe, sa ne dăm seama daca aluziile lui sunt tachinări prietenoase.
 Pseudo-știutorul: nu trebuie neapărat sa-l demascăm, sa-l facem să se nimta
stânjenit, von vorbi ca și cum ceea ce a spus el are legărură cu adevăratele
probleme, spusele lui ne-au focut să ne amintim oarecare momente importante.
 Jeluitorul: încercăm să particularizăm situația, prezentăm cu tact viitorul și îi
oferim, direct sugestiile, dacă nu ținem neapărat să prelungim relația, punem
punct.

20. Ce sfat ați oferi unui coleg de serviciu/ prieten care urmează să negocieze
cu un serviabil ? Argumentați .
I-aș sfătui unui coleg care urmează să negocieze cu un serviabil să nu îl: repesească,
preseze, evite sau sa-i ceară socoteala, ba din potrivă să îl ajute să își organizeze timpul și
activitățile, deoarece acest tip de oameni este pasiv, nonaseartiv, evitant și nu poate spune
nu.
21. Completați , cît mai creativ, fraza : „Nu aș vrea să mă cert niciodată cu
persoana X.., pentru că ....”

.... îmi respect mereu personalitatea și cred cu siguranță că există iesire din situație pentru
orice conflict și cu siguranță orice problemă poate fi revizuită pe cale pașnică .