Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA DOCTORALA DE DREPT

Susţineri teze de doctorat la Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept

Tezele care au fost susţinute sau urmează să fie susţinute în şedinţă publică, pot fi consultate la Biblioteca Facultăţii de Drept.
CV-urile membrilor comisiei de susținere publică și CV-ul studentului(ei)-doctorand sunt afișate pe site-ul Universității din București (secțiunile: doctorat> calendar susțineri> calendar susțineri
publice teze de doctorat).

Comisia de doctorat
Hotărârea Ordin prin care s-a
Numele şi prenumele Rezumatul tezei de
Nr. crt. Titlul tezei de doctorat Data susţinerii publice comisiei de conferit titlul de
studentului-doctorand doctorat Preşedintele doctor în Drept
Conducătorul doctorat
comisie de Referenţi
de doctorat
doctorat
Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU (Univ. de Vest din
rezumat - limba română Timișoara); prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU 10 aprilie 2017, ora 14,
Buna administrare în spațiul administrativ Prof. univ. dr. Prodecan-conf. univ. dr. acordarea titlului Ordin M.E.N. nr. 4097
1 SLABU I. ELISABETA (Univ. Creștină Dimitrie Cantemir din București); Sala Prof. C-tin Stoicescu ,
european. Dana TOFAN Claudiu Paul BUGLEA de doctor din 20 iunie 2017
rezumat - limba engleză conf. univ. dr. Alexandrina ȘERBAN (Univ. din Facultatea de Drept
București)
Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI (Univ. Titu
rezumat - limba română Prof. univ. dr. Maiorescu din București); prof. univ. dr. Viorel ROȘ 24 mai 2017, ora 14, Sala
TĂNĂSICĂ N. OANA- Societățile destinate activității comerciale Prof. univ. dr. Dana acordarea titlului Ordin M.E.N. nr. 3779
2 Dragoș-Alexandru (Univ. Nicolae TItulescu din București); prof. univ. Arhitect P. Antonescu ,
CRISTINA cu participare străină în România. SITARU
TOFAN
dr. Gheorghe PIPEREA (Univ. din București) Facultatea de Drept
de doctor din 04 iunie 2018
rezumat - limba engleză

Prof. univ. dr. Claudia-Ana MOARCĂȘ (Univ. din


rezumat - limba română Prof. univ. dr. București); prof. univ. dr. Magda VOLONCIU (Univ. 14 iunie 2017, ora 11, Sala Ordin M.E.N. nr. 5701
BĂLĂ C. MĂDĂLINA-ANI Nulitatea în dreptul muncii. Privire Decan-Prof. univ. dr. acordarea titlului
3 Alexandru Titu Maiorescu din București); conf. univ. dr. Prof. C-tin Stoicescu , din 27 decembrie
(căs. IORDACHE) comparativă cu nulitatea în dreptul civil. ATHANASIU
Flavius A. BAIAS
Marioara ȚICHINDELEAN (Univ. Lucian Blaga din Facultatea de Drept
de doctor
2017
rezumat - limba engleză
Sibiu)
Executarea silită în natură a obligațiilor Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ (Univ. din București);
rezumat - limba română prof. univ. dr. Eugen CHELARU (Univ. din Pitești; 27 iunie 2017, ora 15, Sala
DIACONIȚĂ R.M. contractuale în sistemul Codului civil Prof. univ. dr. Decan-Prof. univ. dr. acordarea titlului Ordin M.E.N. nr. 3779
4 prof. univ. dr. Sevastian CERCEL (Univ. din Craiova) Prof. C-tin Stoicescu ,
VLADIMIR-FLORIN român. Noțiunea și condițiile de drept Valeriu STOICA Flavius A. BAIAS
Facultatea de Drept
de doctor din 04 iunie 2018
rezumat - limba engleză
comun.
Prof. univ. emerit dr. Corneliu BÎRSAN (Univ. din
rezumat - limba română Prof. univ. dr. București); prof. univ. dr. Valentin CONSTANTIN 19 septembrie 2017, ora 12,
CORDUNEANU I. IONUȚ- Neutralitatea religioasă în jurisprudența Director SD-Prof. univ. acordarea titlului Ordin M.E.N. nr. 3356
5 Corneliu-Liviu (Univ. de Vest din Timișoara); prof. univ. dr. Bianca- Sala Prof. C-tin Stoicescu ,
GABRIEL Curții Europene a Drepturilor Omului POPESCU
dr. Dana TOFAN
Andrada GUȚAN (Univ. Lucian Blaga din Sibiu) Facultatea de Drept
de doctor din 21 martie 2018
rezumat - limba engleză

Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. Radu CATANĂ (Univ. Babeș Bolya i
La convergence en matière de droit rezumat - limba română Gheorghe din Cluj-Napoca); prof. univ. dr. Hervé LE 16 octombrie 2017, ora 15,
Prof. univ. dr. Hervé acordarea titlului Ordin M.E.N. nr. 4193
6 PAPADIMA O. Ș. RALUCA applicable aux sociétés cotées de l 'Union PIPEREA și prof.
SYNVET
NABASQUE (Univ. Paris I Panthéon- Sorbonne); Universitatea Paris II
de doctor din 27 iulie 2018.
européenne. rezumat - limba franceză univ. dr. Hervé prof. univ. dr. Anne-Catherine MULLER (Univ. Paris Panthéon-Assas, Franța
SYNVET I Panthéon- Sorbonne)
Prof. univ. dr. Dan Drosu ȘAGUNA (Univ. din
Funcția publică: regim juridic. Egalitatea rezumat - limba română Prof. univ. dr. București); Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU (Univ. 23 noiembrie 2017, ora 13,
QUFFA S. WEDAD- Director SD-Prof. univ. acordarea titlului Ordin M.E.N. nr. 3356
7 de acces între femei și bărbați în ocuparea Verginia
dr. Dana TOFAN
de Vest din Timișoara); Prof. univ. dr. Dan Claudiu Sala de Consiliu ,
de doctor din 21 martie 2018
ANDRADA VEDINAȘ DĂNIȘOR (Univ. din Craiova).
și exercitarea acesteia rezumat - limba engleză Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Marian NICOLAE (Univ. din


rezumat - limba română București); Prof. univ. dr. Brândușa ȘTEFĂNESCU 14 decembrie 2017, ora 11,
Răspunderea contractuală. O analiză Prof. univ. dr. Decan-Prof. univ. dr. acordarea titlului Ordin M.E.N. nr. 3779
8 PAZIUC N. CRISTIAN (Academia de Studii Economice din București); Prof. Sala Prof. C-tin Stoicesu ,
juridică și economică Corneliu BÎRSAN Flavius A. BAIAS de doctor din 04 iunie 2018
rezumat - limba engleză univ. dr. Ionuț-Florin POPA (Univ. Babeș-Bolyai din Facultatea de Drept
Cluj-Napoca).