Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1

FIȘĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ


1. Trece verbele din paranteze la modul indicativ, timpul indicat:
Ionel..........................(a afla-perfect-compus) ce.................................(a spune-perfect-
compus) prietenul său și......................................(a hotărî- perfect-compus) să discute
cu el. Acesta................................(a crede-imperfect) că..............................(a putea-
prezent) să-l înțeleagă dar s-...........................(a înșela-perfect-compus).

2. Corectați greșelile:
Eu crez o poiezie
Să fi politicos!
Fi atent!
Nu fii obraznic!
Dacă ți la cei din jur, trebuie să ști cum ar fi bine să te comporți.

FIȘĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ


1. Trece verbele din paranteze la modul indicativ, timpul indicat:
Ionel..........................(a afla-perfect-compus) ce.................................(a spune-perfect-
compus) prietenul său și......................................(a hotărî- perfect-compus) să discute
cu el. Acesta................................(a crede-imperfect) că..............................(a putea-
prezent) să-l înțeleagă dar s-...........................(a înșela-perfect-compus).

2. Corectați greșelile:

Eu crez o poiezie
Să fi politicos!
Fi atent!
Nu fii obraznic!
Dacă ți la cei din jur, trebuie să ști cum ar fi bine să te comporți.
Anexa 2

REBUS

* Rezolvând corect cerinţele, vei descoperi pe verticala A – B numele părţii de


vorbire studiate:

a. Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului care constă în ataşarea de sufixe şi


prefixe cuvintelor de bază;
b. Cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător sau identic;
c. Două semivocale şi o vocală într-o singură silabă formează un …;
d. Creaţie epică în care forţele răului luptă cu forţele binelui, cele din urmă
învingând.

B
ANEXA 3

FIȘĂ DE LUCRU PE GRUPE

Grupa I:
Identificați modurile personale ale verbului realizând un ciorchine.

Grupa a II-a:
Identificați modurile nepersonale ale verbului realizând un ciorchine;

Grupa a III-a:
Identificați timpurile modului indicativ.

Grupa a IV-a :
Conjugați verbul ”a citi” la modul indicativ, timpul imperfect.
ANEXA 4
VERBUL. MODUL INDICATIV.
EXERCIȚII

1. Schimbaţi forma următoarelor verbe, astfel încât să exprime acţiuni făcute


înaintea momentului vorbirii:
priveşte ...................................
ascultă ..................................
văd .................................
va călători ...............................
vor primi ................................
bate .................................

2. Găsiţi verbe care să aibă înţeles asemănător cu verbele:


a vorbi ....................................
a privi ....................................
a pricepe ...............................
a afla ....................................
a alcătui ...............................

3. Analizați verbele din următoarele propoziții precizând modul, timpul, persoana, numărul, funcția
sintactică.

a. Vreau să plec la munte.


b. Vei cumpăra un ghiozdan nou.
c. Fusese în străinătate mulţi ani, dar a hotărât să vină acasă.

Verbul Modul Timpul Persoana Numărul Funcţia sintactică


vreau
vei
cumpăra
fusese

a hotărât

4. Treceţi verbul a face la modul indicativ, timpurile imperfect şi viitor anterior.

Modul indicativ, timpul imperfect Modul indicativ, timpul viitor anterior

5.Construiți un enunț cu ortogramele ia/i-a, nea/ ne-a.


………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………