Sunteți pe pagina 1din 1

Agenției Serviciilor Publice

Mun. Chişinău, str. A. Pușkin 42

CERERE

În conformitate cu art.19 din Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile
obşteşti, solicităm înregistrarea statutului și simbolului Asociației Obștești
_____________________________________________________________________________,
adoptat la Adunarea de Constituire (procesul-verbal Nr.1 din „__” ______________ 20___).

La cerere anexăm următoarele acte:


1. Statutul Asociației Obștești __________________________________________ (2 ex.).
2. Copiap rocesului-verbal al adunării de constituire Asociației Obștești
__________________________________________ Nr.1 din „__” ______________
20___ (2 ex.).
3. Lista fondatorilor Asociației Obștești
__________________________________________cu anexarea copiilor de pe actele de
identitate ale acestora.
4. Documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului.
5. Documentul bancar de achitarea taxei de înregistrare.
6. Model al simbolului alb-negru – 2 ex.
7. Model al simbolului colorat – 2 ex.

Membrii Consiliului de Administrare al Asociației Obștești


__________________________________________:

1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

Data: _________________________

S-ar putea să vă placă și