Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES-VERBAL №1

al adunării de constituire Asociației obștești


____________________________________________________
din ___________ 20___

Adunarea a avut loc pe adresa: __________________________________________________.

Au participat:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea preşedintelui şi secretarului adunării


2. Adoptarea deciziei privind crearea Asociaţiei (deminirea Asociaţiei)
3. Discutarea şi adoptarea statutului
4. Alegerea organelor de conducere, executive şi de control şi revizie ale asociaţiei
5. Discutarea şi adoptarea simbolului
6. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte asociaţia în procesul înregistrării

DISCURSURILE

1. Referitor la alegerea preşedintelui şi secretarului adunării __________________________


a propus în calitate de secretarul ședinței pe __________________________, iar în calitate
de președintele ședinței pe ________________________.

S-A HOTĂRÂT:
1. În calitatea de secretarul ședinței a fost ales ________________________ (2 voturi PRO,
0 voturi CONTRA, 1 ABȚINERE – ________________________).
2. În calitatea de președintele ședinței a fost ales ________________________ (2 voturi
PRO, 0 voturi CONTRA, 1 ABȚINERE – ________________________).

2. Referitor la necesitatea creării Asociației obștești ________________________ au luat


cuvântul:
1. ________________________ a povestit despre necesitatea creării Asociaţiei și a
prezentat ideea și conceptul Asociației obștești ________________________;
2. ________________________ a explicat de ce denumirea
________________________ este cea mai potrivită pentru Asociaţia;
3. ________________________ a explicat necesitatea înregistrării Asociaţiei în Agenția
Servicii publice.
4. ________________________a susținut ideea de acrea Asociaţia. El a povestit despre
experiența lui în activitatea civică și despre dificultăți care pot fi soluționate mai ușor
în cadrul unei Asociației și a declarat că crearea acestei este un pas foarte important
pentru mai mulți locuitorii din mun.Chișinău și cetățenii RM.
5. ________________________ a susținut ideea de acrea Asociaţia. El a declarat că este
convinsă că crearea Asociației va pune începutul hotărârilor sistemice problemelor
legate de transparența.

S-A HOTĂRÂT: De a crea Asociația obștească ________________________ (3 voturi PRO, 0


voturi CONTRA, 0 ABȚINERI).

3. Referitor la statutul propus spre aprobare a luat cuvântul ________________________


care a citit varianta propusă a Statutului Asociației (draft).
1. ________________________ a susținut Statutul în varianta inițială.
2. ________________________ a susținut Statutul în varianta inițială.
3. ________________________ a susținut Statutul în varianta inițială.

S-A HOTĂRÂT: De a aproba statutul Asociației obștești ________________________ în


varianta inițială (3 voturi PRO, 0 voturi CONTRA, 0 ABȚINERI).

4. Referitor la alegerea organelor de conducere, executive şi de control şi revizie ale


Asociației au luat cuvântul:
1. ________________________ a declarat că toți membrii Asociației în mod
automat devin membrii Adunării Generale.
2. ________________________ a povestit despre modul alegerii președintelui
Asociației, membriilor Consiliului de Administrare și membriilor Comisiei de
Cenzori (censor).
3. ________________________ a propus în calitate de președintele Asociației pe
________________________.
4. ________________________ a susținut candidatura
________________________ în calitate de președintele Asociației.
5. ________________________ a propus în calitate de membrii Consiliului de
Administrare pe ________________________ și ________________________.
6. ________________________a susținut candidatura ________________________
în calitate de membru Consiliului de Administrare.
7. ________________________ a susținut candidatura
________________________ în calitate de membru Consiliului de Administrare.
8. ________________________ a propus în calitate de membru Comisiei de
Cenzori pe ________________________.
9. ________________________ a susținut candidatura
________________________ în calitate de membru Comisiei de Cenzori
(cenzor).

S-A HOTĂRÂT:
1. Preşedintele Asociaţiei a fost ales ________________________ (2 voturi PRO, 0
voturi CONTRA, 1 ABȚINERE – ________________________).
2. De a crea Consiliul de Administrare în urmăroarea componență:
________________________ și ________________________ (3 voturi PRO, 0
voturi CONTRA, 0 ABȚINERI).
3. De a crea Comisia de Control (censor) în urmăroarea componență:
________________________ (2 voturi PRO, 0 voturi CONTRA, 1 ABȚINERE –
________________________).

5. Referitor la simbolul a luat cuvântul ________________________. El a spus că semnul


________________________ simbolizează ________________________.
________________________ a susținut semnul ________________________ ca cel mai
potrivit pentru simbolul Asociației.
________________________ a susținut semnul ________________________ în calitate
de simbolul al Asociației.

S-A HOTĂRÂT: De a aproba semnul ________________________ în calitate de simbolul


al Asociaţiei (3 voturi PRO, 0 voturi CONTRA, 0 ABȚINERI).

6. Referitor la desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte asociaţia în


procesul înregistrării a luat cuvântul ________________________ care a propus că în
procesul înregistrării Asociaţiei o să reprezinte ________________________.
________________________ a susținut candidatura ________________________
pentru a reprezenta Asociaţia în procesul înregistrării în organele competente.

S-A HOTĂRÂT: De a împuternici pe ________________________ de a reprezenta


Asociaţia în procesul înregistrării în organele competente (2 voturi PRO, 0 voturi CONTRA,
1 ABȚINERE – ________________________).

Preşedintele adunării __________________________

Secretarul adunării _____________________________

S-ar putea să vă placă și