Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAȚIA DE ONESTITATE

Subsemnatul, _________________________, declar pe proprie răspundere


că simbolica Asociației Obștești _______________________________, prezentată
pentru înregistrare, corespunde condițiilor stabilite în art. 14 al Legii nr. 837 cu
privire la asociațiile obștești și, prin urmare:

 diferă de simbolica altor persoane juridice deja înregistrate, inclusiv ale


acestora care, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din legea
prenotată, au fost dizvoltate prin hotărâre judecătorească și și-au încetat
activitatea;

 nu coincide cu simbolica de stat a Republicii Moldova sau a unor state


străine, nici cu cea a organismelor internaționale recunoscute.

__________________________,
Președintele Asociației Obștești
______________________ _______________________

S-ar putea să vă placă și