Sunteți pe pagina 1din 2

Statistici privind deșeurile - Statistics Explained https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_st...

Statistici privind deșeurile


Date extrase în iunie 2019.
Următoarea actualizare a articolului: martie 2021.

Principalele puncte Tweet În 2016, au fost generate 5 tone de deșeuri pe cap de


locuitor în UE.

Tweet În 2016, în UE, 45,7 % din deșeuri au fost depozitate în gropi de gunoi și 37,8 % au fost reciclate.

Generarea deșeurilor, 2016


</>
24000
22000
20000

18000
(kg pe cap de locuitor)

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
AT

MT

IT

LT

PT
-28

NL
EE

BG
SE
RO

EL
BE
DE

PL

UK
DK
IE

ES

SK

LV

IS
NO

RS
ME

MK

XK
BA
FI

LU

FR

SI
CZ

HU

HR

LI

TR
CY
EU

Kosovo (XK): această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului.
Bosnia și Herțegovina (BA): 2012.
Sursă: Eurostat (codul datelor online: env_wasgen)

Acest articol oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției generării și tratării deșeurilor în Uniunea Europeană (UE) și în mai multe țări terțe. Acesta
se bazează exclusiv pe datele colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la
statisticile privind deșeurile.
Deșeurile, definite în Directiva 2008/98/CE articolul 3 alineatul (1) drept „orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția
sau obligația să le arunce”, poate constitui o risipă enormă de resurse, atât în ceea ce privește materialele, cât și energia. În plus, gestionarea și
eliminarea deșeurilor poate avea un impact grav asupra mediului. Gropile de gunoi, de exemplu, ocupă terenuri și pot cauza poluarea aerului, a
apei sau a solului, în timp ce incinerarea poate genera emisii de poluanți ai aerului.
Prin urmare, politicile UE privind gestionarea deșeurilor își propun să reducă impactul deșeurilor asupra mediului și a sănătății și să îmbunătățească
eficiența resurselor în UE. Obiectivul pe termen lung al acestor politici este de a reduce cantitatea de deșeuri generate și, atunci când generarea
deșeurilor nu poate fi evitată, de a promova utilizarea acestora ca resursă și de a obține niveluri mai ridicate în ceea ce privește reciclarea și
eliminarea deșeurilor în condiții de siguranță.

Articol complet 

Volumul total al deșeurilor generate

Generarea de deșeuri, cu excepția deșeurilor minerale majore

Generarea deșeurilor periculoase

Tratarea deșeurilor

Tratarea deșeurilor periculoase

Acces direct:

1 of 2 17-Apr-20, 17:28
Statistici privind deșeurile - Statistics Explained https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_st...

Alte articole Tabele Bază de date

Secţiune tematică Publicații Metodologie

Legislație Linkuri externe

Adus de la „https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics/ro&oldid=462355”

Categorie: Statistical article/ro

2 of 2 17-Apr-20, 17:28