Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia, structura Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”

Cotu-Vameș

Religie, săptămâna a 11-a (miercuri, 25 martie 2020), semestrul al II-lea

Profesor, Samoilă Vlad

Clasa a V-a

-Elevii recitesc lecția „Ajutorul oferit semenilor” din manual (manual Religie, clasa a
V-a, Editura Akademos, pag. 68)

-Elevii răspund în scris următoarei cerințe: Identificați cel puțin 3 exemple de


milostenie făcute în familia voastră în ultimul timp.

Clasa a VI-a

- Elevii recitesc din manual lecția „Rugăciunea Tatăl nostru” (Manual Religie, clasa a
VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, pag. 64)
- Elevii realizează un desen sau o scurtă poezie cu titlul: „Prima mea rugăciune”

Clasa a VII-a

- Elevii recitesc lecția „Manifestarea bucuriei în viața omului” (Manual Religie, clasa
a VII-a, Editura Corint, pag. 62)
- Elevii rezolvă în scris exercițiul 1 de la pagina 64 din manual (pe două coloane
extrageți din cele 9 Fericiri virtuțile și răsplata aferentă).

Clasa a VIII-a

- Elevii citesc lecția „Sfintele pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos” din manualul
de Religie sau din Sfânta Scriptură (Evanghelia după Matei capitolele 26, 27, 28)
- Elevii vizionează filmul „Patimile lui Iisus”