Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI Numele şi prenumele elevului……...............

…………………………………………
JUDEŢUL TULCEA
Data …………………………………………….. Clasa a VII-a
TEST DE EVALUARE: PATRULA TERE
 Din oficiu se acordă 10 puncte. ŞCOALA SARICHIOI, PROFESOR TIT CUPRIAN
 Timpul de lucru este de 50 minute.
Subiectul I. Urmăriţi desenul alăturat şi completaţi spaţiile libere. (15 puncte)
3p 1) Patrulaterul 1 se numeşte ………………………………………..
3p 2) Patrulaterul 2 se numeşte ………………………………………..
3p 3) Patrulaterul 3 se numeşte ………………………………………..
3p 4) Patrulaterul 4 se numeşte ………………………………………..
3p 5) Patrulaterul 5 se numeşte ………………………………………..
Subiectul II. Încercuiţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
5p 1) Suma măsurilor unghiurilor într-un patrulater convex este egală cu:
A.90 B.180 C.270 D.360
5p 2) În paralelogramul ABCD, dacă m( A) = 55, atunci m( D) este egală cu:
A.125 B.135 C.115 D.35
5p 3) În paralelogramul ABCD, dacă AB = 15 cm şi BC = 7 cm, atunci perimetrul paralelogramului
este egal cu:
A.22 cm B.37 cm C.44 cm D.29 cm
5p 4) În paralelogramul ABCD, ACBD={O}, dacă AO=8 cm, atunci AC=......
A.4 cm B.24 cm C.20 cm D.16 cm
5p 5) Dacă în paralelogramul ABCD, ACBD={O}, m( A)90 şi ABBC, atunci în ADC, DO este:
A.bisectoare B.mediană C.înălţime D.mediatoare
5p 6) În paralelogramul ABCD, ACBD={O}, dacă m( BDC) = 35 şi m( BAC) = 25,
atunci m( BOC) =....
A.40 B.50 C.60 D.90

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (45 puncte)


10p 1) În figura 1, desenaţi pătratul ABCD unde AB este latura acestuia.
10p 2) În figura 2, desenaţi rombul ABCD unde A este vârful rombului, ACBD={O} iar vârful B se
află pe dreapta d.

10p 3) În figura 3 ABCD este un trapez iar MN este linia mijlocie. Măsura ABC este egală cu 60,
PQ= 2 cm, CD=8 cm. a) Aflaţi măsura BCD; b) Aflaţi lungimea segmentului [MN].
15p 4) În figura 4 ABC este un triunghi: M, N şi P sunt
mijloacele laturilor [AB], [BC] şi respectiv[AC].
ANCM={G}, MPAN={Q}, AQ=MQ= 6 cm.
a) Aflaţi lungimea lui [BC] ;
b) Aflaţi lungimea segmentului [GQ].
c) Dacă aria AQM este egală cu 15 cm2, atunci
aflaţi aria ABC.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………
JUDEŢUL TULCEA
Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE: PATRULAT ERE


 Din oficiu se acordă 10 puncte. ŞCOALA SARICHIOI, PROFESOR TIT CUPRIAN
 Timpul de lucru este de 50 minute.
Subiectul I. Urmăriţi desenul alăturat şi completaţi spaţiile libere. (15 puncte)
3p 1) Patrulaterul 1 se numeşte ………………………………………..
3p 2) Patrulaterul 2 se numeşte ………………………………………..
3p 3) Patrulaterul 3 se numeşte ………………………………………..
3p 4) Patrulaterul 4 se numeşte ………………………………………..
3p 5) Patrulaterul 5 se numeşte ………………………………………..
Subiectul II. Încercuiţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
5p 1) Suma măsurilor unghiurilor într-un romb este egală cu:
A.90 B.270 C.360 D.180
5p 2) În rombul ABCD, dacă m( A) = 130, atunci m( D) este egală cu:
A.130 B.70 C.60 D.50
5p 3) În rombul ABCD, dacă AB = 16 cm, atunci perimetrul rombului este egal cu:
A.80 cm B.64 cm C.48 cm D.32 cm
5p 4) În rombul ABCD, ACBD={O}, dacă BO=12 cm, atunci BD=......
A.24 cm B.18 cm C.12 cm D.6 cm
5p 5) Dacă în rombul ABCD, ACBD={O}, BO=4 cm, OC=3 cm, atunci perimetrul rombului este
egal cu:
A.28 cm B.24 cm C.20 cm D.14 cm
5p 6) În rombul ABCD, ACBD={O}, dacă m( BDC) = 25, atunci m( BAO) =....
A.25 B.50 C.60 D.65
Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (45 puncte)
10p 1) În figura 1, desenaţi pătratul ABCD unde AB este latura acestuia.
10p 2) În figura 2, desenaţi dreptunghiul ABCD unde A este vârful dreptunghiului, ACBD={O} iar
vârful B se află pe dreapta d.

10p 3) În figura 3 ABCD este un trapez iar MN este linia mijlocie. Măsura ADC este egală cu 105,
MN= 11 cm, CD= 6 cm. a) Aflaţi măsura DAB; b) Aflaţi lungimea segmentului [PQ].
15p 4) În figura 4 ABC este un triunghi: M, N şi P sunt
mijloacele laturilor [AB], [BC] şi respectiv[AC].
ANCM={G}, MPAN={Q}, NG= 6 cm, NC= 10 cm.
a) Aflaţi lungimea lui [MQ].
b) Aflaţi lungimea segmentului [GQ].
c) Dacă aria MPC este egală cu 40 cm2, atunci
aflaţi aria ABC.