Sunteți pe pagina 1din 8

Organizaţia:

Denumire post:
Titular post:
Întocmit de: , administrator
Anexa nr. 1 din data de 01.09.2012 la C.I.M. nr. /din data de 04.09.2012

Fişa de post
Tehnician pentru sisteme DSVCAM
Cod C.O.R.: 352130

Baza legală - Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Regulamentul


Intern al SC SRL, Regulamentul de organizare şi
funcţionare, Contractul individual de muncă nr. /
04.09.2012
Data primei întocmiri - 2012/09/04
Data ultimei actualizări - 2012/09/04
Nr. revizuire -1
Motivul actualizării - intocmire

1 – Descrierea postului
1.1 – Identificarea postului

1.1.1 - Denumire post: Tehnician pentru sisteme DSVCAM


1.1.2 - Cod C.O.R.: 352130;
1.1.3 - Nivelul de instruire: 3;
1.1.4 - Departamentul: Administrativ;
1.1.5 - Nivelul ierarhic (organigrama): 3;
1.1.6 - Nivelul postului: de execuţie;
1.1.7 - Obiectivele postului: Tehnicianul sisteme DSVCAM se ocupă în principal cu
montarea echipamentelor şi efectuarea cablajelor, efectuarea lucrărilor de reparaţii la
structurile afectate de montare / cablare, cuplarea sistemului DSVCAM la centrală,
diagnosticarea funcţionării sistemului DSVCAM, diagnosticarea stării de funcţionare a
echipamentelor componente ale sistemului DSVCAM, precum şi cu depanarea defecţiunilor
la echipamentele sistemelor DSVCAM.
SC SRL
FIŞA DE POST – Tehnician pentru sisteme DSVCAM, cod COR: 352130

1.2 – Sarcinile postului

Punctaj Tip Denumire


1. Montarea echipamentelor şi efectuarea cablajelor
1.1. Obţinerea datelor necesare montajului şi cablajului
Criterii de evaluare a performanţelor:
1.1.1. Toate caracteristicile tehnice ale proiectului (amplasament, parametrii tehnici şi
echipamente) sunt identificate prin analiza corectă a documentaţiei;
1.1.2. Identificarea sarcinilor concrete de execuţie la locul amplasamentului privind instalarea
echipamentelor se realizează prin analiza corespunzătoare a proiectului şi a ordinului de
instalare;
1.1.3. Vizitele la amplasament sunt efectuate cu scopul analizei la faţa locului a particularităţilor
acestuia şi a determinării posibilităţilor concrete de realizare a proiectului;
1.2. Pregătirea şi organizarea frontului de lucru
Criterii de evaluare a performanţelor:
1.2.1. Materialele, aparatele şi sculele necesare sunt pregătite la amplasament în calitatea şi
cantitatea corespunzătoare realizării proiectului;
1.2.2. Efectuarea de lucrări auxiliare înaintea instalării se execută în conformitate cu proiectul şi
ordinul de instalare;
1.2.3. Materialele şi sculele sunt păstrate în ordine şi în condiţii de siguranţă şi bună funcţionare;
1.3. Instalarea echipamentelor şi efectuarea cablajelor
Criterii de evaluare a performanţelor:
1.3.1. Montarea fiecărui echipament este corespunzătoare proiectului;
1.3.2. Cablajele sunt realizate cu respectarea traseelor din proiect şi a caracteristicilor
amplasamentului;
1.3.3. Echipamentele se manipulează adecvat pentru a se preveni deteriorarea acestora;
1.3.4. Echipamentele sunt verificate şi testate în vederea identificării unor defecte,
neconcordanţe cu cele specificate în proiect;
1.4. Verificarea montajelor şi a cablajelor
Criterii de evaluare a performanţelor:
1.4.1. Verificarea se realizează prin controlul vizual al concordanţei dintre proiect şi realizarea
propriu-zisă;
1.4.2. Verificarea funcţionării fiecărui echipament în parte se realizează în conformitate cu
specificaţiile tehnice ale proiectantului;
1.4.3. Sistemul DSVCAM montat este supus testării conform specificaţiilor tehnice, acoperind
toată gama de incidente specificată în proiect;

2. Efectuarea lucrărilor de reparaţii la structurile afectate de montare /


cablare
2.1. Stabilirea materialelor, lucrărilor şi echipamentelor necesare reparaţiilor
Criterii de evaluare a performanţelor:
2.1.1. Necesarul adecvat cantitativ şi calitativ de materiale şi echipamente se stabileşte în funcţie
de condiţiile concrete pentru efectuarea reparaţiilor necesare stipulate în contractul cu clientul;
2.1.2. Lucrările de reparaţii se identifică corect şi complet în funcţie de structurile afectate în
urma operaţiunilor de cablare / montare şi de clauzele contractuale (tencuiri, zidiri, lipiri tapet /
lambriuri, finisări ale elementelor de tâmplărie etc.);
2.2. Executarea lucrărilor de reparaţii
Criterii de evaluare a performanţelor:
2.2.1. Pregătirea corespunzătoare a frontului de lucru şi a materialelor în calitatea şi cantitatea
corespunzătoare se face în funcţie de condiţiile concrete şi de clauzele contractuale;
2.2.2. Efectuarea reparaţiilor se execută la nivelul calitativ prevăzut în contractul cu clientul;
2.2.3. Reparaţiile sunt efectuate în timpul stabilit şi conform contractului cu clientul;
2.3. Verificarea lucrărilor de reparaţii
Criterii de evaluare a performanţelor:
2.3.1. Controlul vizual al reparaţiilor se execută pentru verificarea încadrării acestora în nivelul

Pag. 2 din 8
SC SRL
FIŞA DE POST – Tehnician pentru sisteme DSVCAM, cod COR: 352130

calitativ şi estetic agreat în contractul cu clientul.


2.3.2. Verificarea prin testare se face ca să se identifice dacă reparaţiile nu au afectat sistemul
DSVCAM instalat;
2.3.3. Verificarea se face pentru identificarea corecta şi completa a tuturor lucrărilor efectuate;

3. Cuplarea sistemului DSVCAM la centrală


3.1. Programarea / reprogramarea codurilor din centrală şi a parametrilor
transmiţătorului
Criterii de evaluare a performanţelor:
3.1.1. Codurile şi modalităţile de programare / reprogramare a centralei sunt corect determinate
prin analiza documentaţiei specifice, în conformitate cu specificaţiile tehnice şi cu condiţiile
concrete;
3.1.2. Parametrii de funcţionare ai transmiţătorului sunt corect determinaţi pe baza
documentaţiei specifice şi a condiţiilor concrete;
3.1.3. Programarea / reprogramarea centralei este realizată corect în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului şi de condiţiile concrete agreate cu abonatul;
3.1.4. Parametrii din transmiţător sunt reglaţi corespunzător specificaţiilor tehnice ale
producătorului şi condiţiilor concrete;
3.2. Activarea / dezactivarea sistemului DSVCAM
Criterii de evaluare a performanţelor:
3.2.1. Activarea / dezactivarea are loc cu respectarea normelor interne şi cu notificarea
abonatului;
3.2.2. Modificările în procedurile de activare / dezactivare sunt comunicate abonatului corect,
complet şi într-un limbaj accesibil;
3.3. Verificarea funcţionării sistemului DSVCAM
Criterii de evaluare a performanţelor:
3.3.1. Testele de simulare sunt executate complet şi corect pentru acoperirea tuturor incidentelor
pentru care a fost instalat sistemul DSVCAM;
3.3.2. Rezultatele testelor sunt comparate cu cele standard pentru identificarea corectă şi
completă a contextului de funcţionare / nefuncţionare;
3.3.3. Verificarea funcţionării se face cu respectarea condiţiilor de siguranţă a echipamentelor şi
persoanelor;

4. Diagnosticarea funcţionării sistemului DSVCAM


4.1. Identificarea metodelor de testare
Criterii de evaluare a performanţelor:
4.1.1. Caracteristicile tehnice ale sistemului de DSVCAM sunt identificate corect şi complet din
documentaţia aferentă;
4.1.2. Testele care se vor realiza se stabilesc în funcţie de tipul sistemului şi în concordanţă cu
documentaţia de depanare;
4.1.3. Dispeceratul va fi informat prin mijloace adecvate (staţie radio, telemobil) despre trecerea
sistemului în / din starea "operativ" / "test", în conformitate cu normele interne;
4.2. Instalarea dispozitivelor de testare
Criterii de evaluare a performanţelor:
4.2.1. Dispozitivele de testare sunt conectate în conformitate cu standarde impuse de către
producătorul echipamentelor, în condiţii de siguranţă;
4.2.2. Dispozitivele de testare sunt instalate şi funcţionează corect;
4.2.3. Semnalele de "TEST" între abonat şi dispecerat sunt vizualizate, pentru a începe
operaţiunea de diagnosticare;
4.3. Monitorizarea parametrilor de transmisie
Criterii de evaluare a performanţelor:
4.3.1. Nivelul semnalelor este urmărit pe o perioadă de timp suficientă pentru stabilirea corectă
a eventualelor abateri faţă de limitele standard;
4.3.2. Nivelul semnalelor este reglat pentru ca a se situa în limitele corespunzătoare unei
funcţionări normale, în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorului;
4.3.3. Caracteristicile transmisiei sunt notate în Foaia Tehnică de Intervenţii în conformitate cu
procedurile interne;
4.4. Identificarea disfuncţionalităţilor

Pag. 3 din 8
SC SRL
FIŞA DE POST – Tehnician pentru sisteme DSVCAM, cod COR: 352130

Criterii de evaluare a performanţelor:


4.4.1. Posibilele cauze ale disfuncţionalităţilor sunt identificate corect, pe baza caracteristicilor
de funcţionare din documentaţia aferentă sistemului;
4.4.2. Disfuncţionalităţile sunt identificate prin compararea parametrilor optimi de funcţionare
din normele tehnice cu cei monitorizaţi;
4.5. Stabilirea modalităţilor de depanare
Criterii de evaluare a performanţelor:
4.5.1. Timpul şi modalităţile de depanare respectă condiţiile din contractul cu abonatul sau
înţelegerile cu acesta;
4.5.2. Soluţiile de remediere respectă specificaţiile tehnice din proiectul de instalare al
sistemului DSVCAM respectiv şi din normele de utilizare ale producătorului echipamentului;
4.5.3. Abonatul este notificat clar asupra stării de funcţionare / nefuncţionare şi asupra cauzelor
într-o maniera clară şi pe înţelesul său;

5. Diagnosticarea stării de funcţionare a echipamentelor componente ale


sistemului DSVCAM
5.1. Verificarea echipamentelor componente ale sistemului de DSVCAM
Criterii de evaluare a performanţelor:
5.1.1. Caracteristicile tehnice ale sistemului DSVCAM sunt identificate corect din documentaţia
aferentă dosarului abonatului;
5.1.2. Echipamentele sunt inspectate vizual pentru stabilirea integrităţii acestora şi a
concordanţei cu documentaţia din dosarul abonatului;
5.1.3. Mentenanţa curentă este efectuată conform normelor de mentenanţă stabilite de fabricant
şi a situaţiei concrete;
5.1.4. Verificarea vizuală a schimbărilor în structura obiectivului sau în redecorare în
comparaţie cu proiectul, pentru evidenţierea posibilităţilor de obturare a senzorilor;
5.1.5. Informaţiile suplimentare asupra comportamentului sistemului DSVCAM sunt obţinute de
la abonat, cu scopul identificării cât mai complete a comportamentului sistemului instalat;
5.2. Localizarea defecţiunilor
Criterii de evaluare a performanţelor:
5.2.1. Posibilele cauze de nefuncţionare sunt identificate corect, pe categorii (context de
funcţionare sau echipamentul în sine), prin verificări specifice şi / sau cu ajutorul unor
dispozitive;
5.2.2. Defecţiunile sunt identificate în mod corespunzător şi izolate de restul echipamentelor;
5.2.3. Procedurile / metodele de verificare şi diagnosticare sunt specifice tipului de echipament;
5.3. Stabilirea soluţiilor de remediere
Criterii de evaluare a performanţelor:
5.3.1. Timpul şi modalităţile de depanare respectă condiţiile din contractul cu abonatul sau
înţelegerile cu acesta;
5.3.2. Soluţiile de remediere respectă specificaţiile tehnice pentru fiecare echipament;
5.3.3. Clientul este informat corect şi utilizând un limbaj simplu asupra diagnosticării
echipamentelor şi asupra depanărilor necesare;
5.3.4. Clientul este informat corect, clar şi pe înţelesul său asupra unor defecţiuni apărute din
cauza sa şi este instruit corespunzător pentru a le evita;

6. Depanarea defecţiunilor la echipamentele sistemelor DSVCAM


6.1. Stabilirea componentelor, materialelor, dispozitivelor de verificare necesare depanării
Criterii de evaluare a performanţelor:
6.1.1. Necesarul adecvat cantitativ şi calitativ de materiale, componente şi aparatură /
instrumentele pentru depanare este stabilit în funcţie de tipul defecţiunii;
6.1.2. Caracteristicile tehnice ale sistemului DSVCAM sunt identificate corect şi complet din
documentaţia aferentă;
6.2. Executarea lucrărilor de depanare
Criterii de evaluare a performanţelor:
6.2.1. Frontul de lucru, echipamentele şi instrumentele necesare sunt pregătite corespunzător în
funcţie de amplasament, situaţie concretă şi tipul defecţiunilor;
6.2.2. Depanarea se face la nivelul calitativ corespunzător funcţionării sistemului DSVCAM în

Pag. 4 din 8
SC SRL
FIŞA DE POST – Tehnician pentru sisteme DSVCAM, cod COR: 352130

parametrii normali, specificaţi în documentaţia tehnică;


6.2.3. Depanările sunt realizate în condiţiile de calitate conforme contractului şi înţelegerilor cu
abonatul, utilizând materialele şi instrumentele adecvate tipului de remediere;
6.2.4. Depanarea se execută prompt, în condiţii de securitate;
6.3. Verificarea lucrărilor de depanare
Criterii de evaluare a performanţelor:
6.3.1. Verificările şi testele corespunzătoare, impuse de situaţiile concrete, se execută complet şi
corect pentru toate situaţiile pentru care a fost instalat sistemul, în conformitate cu specificaţiile
tehnice şi procedurile interne;
6.3.2. Rezultatele verificărilor şi simulărilor sunt comparate cu cele standard pentru identificarea
corectă şi completă a modului de funcţionare;
6.3.3. Verificările se fac cu respectarea condiţiilor de siguranţă a echipamentelor şi persoanelor;
6.3.4. Clientul este notificat asupra stării sistemului DSVCAM şi, dacă este cazul, asupra unor
modificări ale codurilor de acces sau a altor modificări ale sistemului;

7. Întocmirea documentelor de evidenţă şi rapoarte de activitate


7.1. Identificarea datelor şi documentelor
Criterii de evaluare a performanţelor:
7.1.1. Documentele care se întocmesc / completează sunt identificate corect în funcţie de tipul
activităţii;
7.1.2. Datele care se vor înregistra sunt în concordanţă cu realitatea şi cu tipul documentului;
7.1.3. Sursele de obţinere a datelor sunt corect identificate şi selectate în funcţie de natura
datelor;
7.2. Întocmirea / completarea documentelor de evidenţă
Criterii de evaluare a performanţelor:
7.2.1. Datele şi informaţiile sunt consemnate corect în documentele de evidenţă specifice;
7.2.2. Informaţiile înregistrate respectă ca fond şi formă procedurile interne;
7.2.3. Datele şi informaţiile consemnate în documentele de evidenţă sunt reale şi verificabile;
7.2.4. Documentele de evidenţă sunt întocmite / completate concis şi / sau lizibil;
7.2.5. Toate documentele standard sunt completate şi păstrate conform normelor legale şi
interne;
7.3. Întocmirea rapoartelor
Criterii de evaluare a performanţelor:
7.3.1. Modalitatea de întocmire a rapoartelor este în conformitate cu normele interne;
7.3.2. Rapoartele prezintă date relevante pentru scopul propus;
7.3.3. Rapoartele sunt întocmite concis şi lizibil;
7.3.4. Acolo unde este cazul, pentru dezvoltarea, modificarea unor sisteme de alarmă şi detecţie
de la abonat, datele de fezabilitate tehnică vor fi completate cu acceptul abonatului;

8. Alte sarcini
8.1. La solicitarea superiorului (sau altor persoane stabilite de către acesta, ori prin regulamente
şi norme interne), poate realiza şi alte sarcini sau poate prelua sarcinile altor angajaţi din cadrul
organizaţiei;

1.3 – Recompensarea muncii

1.3.1 – Recompensarea directă


1.3.1.1 – Salariul
Forma de salarizare: în acord;
Salariul de bază: conform CIM nr. 25/04.09.2012
1.3.2 – Recompensarea indirectă
Concedii cu plată:

Pag. 5 din 8
SC SRL
FIŞA DE POST – Tehnician pentru sisteme DSVCAM, cod COR: 352130

- pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de


concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile
cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, indemnizaţie care
reprezintă media zilnică a drepturilor salariale menţionate din ultimele 3 luni
anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul de zile de
concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu;
în cazul rechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suporta toate
cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii
concediului de odihnă;
- concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav;
- concedii cu plată pentru formarea profesională;
Concedii fără plată:
- 30 de zile de concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi
susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior;
- concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale;

1.4 – Condiţiile de muncă


1.4.1 - Statutul angajatului: (X) Permanent ( ) Temporar
1.4.2 - Locul desfăşurării muncii: Str. Ciulini nr. 3, com Jilava, jud. Ilfov, santiere
temporare
1.4.3 - Resurse disponibile
Dotarea materială:
- Echipamentele componente ale sistemelor de DSVCAM: senzori gaze / fum,
dispozitive de control acces, antene, claviaturi, centrale, transmiţătoare, elemente
de televiziune în circuit închis, cabluri etc.;
- Materiale / scule / echipamente pentru realizarea lucrărilor de reparaţii: lianţi,
siliconi, chituri, vopsele, paste speciale, maşini de găurit, scule de zidărie etc.;
- Dispozitive de testare-diagnosticare: voltmetre, ampermetre, ohmmetre,
powermetre, frecvenţmetre şi altele specificate de producător etc.;
- Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Apă, nisip, pături, hidranţi,
stingătoare cu spumă, cu praf, cu CO2;
- Materiale şi mijloace de securitate şi sănătate în muncă: echipamente de lucru şi
echipamente individuale şi colective de protecţie, trusă de prim ajutor, materiale
igienico-sanitare;
1.4.4 - Timpul de muncă:
Tipul de normă: ( ) Normă întreagă (X) Normă redusă
Nr. ore muncă / zi: 2;
Nr. ore muncă suplimentară / zi:
Tipul programului de lucru: program redus;
Programul de lucru: 09.00 – 11.00;
Pauze: 10 minute o dată la două ore;
Zilele lucrătoare: Luni – Vineri;
Zilele libere plătite:
- Sâmbătă şi Duminică,
- Sărbătorile legale;
- Căsătoria angajatului – cinci zile;
Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de 21 de zile lucrătoare, în afara
sărbătorilor legale şi a celorlalte zile libere plătite;

Pag. 6 din 8
SC SRL
FIŞA DE POST – Tehnician pentru sisteme DSVCAM, cod COR: 352130

1.4.5 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului în cadrul organizaţiei


Angajatul va beneficia de cursuri periodice şi neperiodice de pregătire în domenii conexe
activităţii, cum ar fi cursuri de noutăţi tehnice în domeniu (standarde, tehnologii,
echipamente), cursuri de aprofundare a cunoştinţelor existente, exploatarea corectă a
echipamentelor din dotare, managementul aprovizionării şi al gestionării materialelor,
legislaţie în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, PSI etc.

Angajatul are obligaţia de a participa la toate cursurile, stagiile şi alte forme de pregătire şi
perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de organizaţie.

1.5 – Relaţiile cu celelalte posturi

1.5.1 - Nivelul de supervizare: () Minim (X) Mediu ( ) Maxim


1.5.2 - Posturi subordonate ierarhic: echipe de service şi instalare
1.5.3 - Posturi subordonate funcţional
1.5.4 - Posturi superioare ierarhic: Director Tehnic, diverşi directori
1.5.5 - Posturi superioare funcţional
1.5.6 - Relaţii de reprezentare personală
1.6.7 - Relaţii de reprezentare organizaţională
1.6.8 - Relaţii de coordonare
1.6.9 - Relaţii de cooperare: Şef Formaţie Pază şi Ordine, Agenţi Pază Control Acces
Ordine şi Intervenţie, Paznici, Controlori Poartă

2 – Specificaţiile (cerinţele) postului


2.1 – Studii

2.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate (PPS – SVP): 6-7 (Este necesară o pregătire
între un an şi doi ani inclusiv;
2.1.2 - Studii superioare: conform legislaţiei în vigoare, nu sunt necesare;
2.1.3 - Studii medii / postliceale: liceu sau şcoală profesională plus studii postliceale în
domeniu;
2.1.4 - Studii generale: şcoala generală;
2.1.5 - Alte studii, cursuri şi specializări: în cazul în care nu îndeplineşte condiţiile de studii
postliceale, curs de formare profesională în ocupaţia „Tehnician pentru sisteme de detecţie,
supraveghere video şi de monitorizare control acces şi comunicaţii”, sau un curs similar;

Pag. 7 din 8
SC SRL
FIŞA DE POST – Tehnician pentru sisteme DSVCAM, cod COR: 352130

2.2 – Experienţa

2.5.1 - Experienţa în muncă: cel puţin un an;


2.5.2 - Experienţa în specialitate: cel puţin un an;
2.5.3 - Experienţa în organizaţie:
2.5.4 - Experienţa în domenii conexe:

Intocmit, Luat la cunostinta,

Data, Data,
04.09.2012 04.09.2012

Numele si prenumele, Numele si prenumele,

Functia, Functia,
Administrator Tehnician pentru sisteme DSVCAM

Semnatura, Semnatura,
...................................... .....................................

Pag. 8 din 8