Sunteți pe pagina 1din 6

SPECIFICATIE TEHNICA cod: ETN-ST-15-023

FDFEE
Echipare circuite secundare aferente unei celule
Transilvania Nord Nr. pagini: 6
Baterie de Condensatori

CUPRINS

1. Generalitati __________________________________________________ 2
1.1 Obiect si domeniu de aplicare ____________________________________ 2
1.2 Standarde, norme si reglementari de referinta ________________________ 2
1.3 Durata normata de exploatare ____________________________________ 2
2. Caracteristici tehnice ___________________________________________ 2

Anexa 1: Conditii tehnice si caracteristicile echipamentelor de protectie,


automatizare si comanda/control pentru celula B.C. ___________________ 3

ELABORAT: SDFEE TN Data aprobarii: Data intrarii in vigoare:


Serviciul PRAM – IP Aviz CTS nr.60/21.11.2003 21.11.2003
1. GENERALITATI

1.1 Obiect si domeniu de aplicare

Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar


al unei celule Bobina de Compensare dintr-o statie de transformare. Echipamentul secundar
trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in
Anexa 1 pentru celula respectiva fara sa mai fie necesar un alt echipament.
Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in
functiune a unei celule modernizata. Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac
obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la
echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a
reductorilor de curent, componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru
functiile de interblocare, etc.
Functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau
completate.

1.2 Standarde, norme si reglementari de referinta

Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde:

• PE 504 vol. I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare


ale statiilor electrice
• 1.E-Ip 50-86: Instructiuni de proiectare a bateriilor de condensatoare montate in
interior la statiile de transformare
• IEC 60068-2: Conditii generale de functionare
• IEC 60870-1: Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 1. Conditii generale
• IEC 60870-2: Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 2. Conditii de
functionare
• IEC 60870-3: Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 3. Interfete
• IEC 60870-4: Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 4. Prescriptii
referitoare la performante
• IEC 60870-5: Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 5. Protocoale de
transmisiuni
• IEC 255-5: Teste de izolatie
• IEC 255-22: Teste de compatibilitateelectromagnetica
• IEC 255-21: Teste de vibratii si seismicitate
• IEC 529: Grad de protectie al echipamentelor
• ISO 9001: Standard de calitate

1.3 Durata normata de functionare

În regim normal de funcţionare, durata normată de exploatare este de 14 ani, conform


HGR 964/1998, cu condiţia respectării regulilor de alegere, de întreţinere, de exploatare, de
transport şi de depozitare.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentelor secundare sint precizate in Anexa 1


pe care ofertantul trebuie sa o completeze.

2
Anexa 1

Conditii tehnice si caracteristicile echipamentelor de protectie, automatizare


si comanda/control pentru celula B.C.

Date tehnice
Nr. Date tehnice
Functiile echipamentului U/M garantate de
crt. solicitate
furnizor
Tipul echipamentului
Fabricant
1. Conditii tehnice
Tensiune nominala, Un
1.1 - circuit de masura Vc.a. 100√3
- circuit de protectie Vc.a 100
Frecventa nominala, Fn Hz 50
1.2
- gama de variatie admisibila a frecventei % ±5
1.3 Curentul nominal, In A 5
Alimentare in c.c.
- convertor c.c./c.c. inclus da/nu da
- tensiunea nominala c.c. Vc.c 220
1.4 - toleranta % +20/-20
- riplu admis (virf la virf) % Un 10
- imunitate la intreruperea tensiunii de c.c. da/nu da
pentru cel putin 50 msec.
Conditii termice (suprasarcini,supratensiuni)
- in circuitele de curent – permanent * In 3
1.5
- in circuitele de curent – pentru 1 sec * In 100
- in circuitele de tensiune – permanent * Un 1,3
Consum
1.6 - in circuitele de curent la In VA <20
- in circuitele de tensiune la Un VA <20
Protectie maximala de curent da/nu _____
- numar trepte functionare min. 2
- masura curent nr.faze min.2
- gama de reglaj curent tr. I * In 1÷10
- gama de reglaj curent tr. II * In 0,5÷5
- pas reglaj curent ambele trepte A max. 0,1
- precizie curent ambele trepte % min. 5
1.7 - coeficient revenire min. 0,9
- gama de reglaj temporizare tr. I sec. 0,05÷2
- gama de reglaj temporizare tr. II sec. 0,1÷4
- pas reglaj temporizare ambele trepte sec. max. 0,1
- precizie temporizare % min. 5
- durata impulsului de declansare sec. 0,5
- directionare tr. I da/nu nu
- directionare tr. II da/nu nu
Protectie de tensiune maxima da/nu _____
- gama de reglaj tensiune * Un 1÷2
- pas reglaj tensiune V max. 5
- precizie masura tensiune % min. 5
1.8
- coeficient de revenire min. 0,9
- gama de reglaj temporizare sec. 0÷5
- pas reglaj temporizare sec. max. 0,1
- durata impuls de declansare sec. 0,5
Protectie de tensiune minima da/nu _____
- gama de reglaj tensiune * Un 0,1 ÷ 0,6
1.9 - pas reglaj tensiune V max. 5
- precizie masura tensiune % min. 5
- coeficient de revenire min. 1,1
3
- gama de reglaj temporizare sec. 0÷5
- pas reglaj temporizare sec. max. 0,1
- durata impuls de declansare sec. 0,5
Protectie diferentiala de curent da/nu _____
- gama de reglaj curent * In 0 ÷ 0,8
- pas reglaj curent A 0,1
1.10 - precizie masura curent % max. 5
- gama de reglaj temporizare sec. 0÷1
- pas reglaj temporizare sec. max. 0,1
- durata impuls de declansare sec. 0,5
Protectie diferentiala homopolara de da/nu _____
curent
- gama de reglaj curent homopolar * In 0 ÷ 0,8
- pas reglaj curent A 0,1
1.11
- precizie masura curent % max. 5
- gama de reglaj temporizare sec. 0÷1
- pas reglaj temporizare sec. max. 0,1
- durata impuls de declansare sec 0,5
Masuri furnizate:
- curentul de sarcina A da
- tensiune kV da
1.12 - putere reactiva KVAr da
- energie activa KWh da
- energie reactiva KVArh da
- precizia masurilor % max. 2,5
Semnalizari de stare:
- pozitie intrerupator-anclansat/declansat da/nu da
- pozitie separatori bare-inchis/deschis da/nu da
- pozitie separator B.C.-inchis/deschis da/nu da
1.13 - pozitie CLP-inchis/deschis da/nu da
- pozitie carucior intrerupator- da/nu da
brosat/debrosat
- starea protectiilor -in functie/anulata da/nu da
- starea automatizarilor-in functie/anulat da/nu da
Semnalizari preventive:
- defect mecanism actionare intrerupator da/nu da
- lipsa tensiune alimentare mecanism da/nu da
1.14 actionare intrerupator
- defect circuit declansare da/nu da
- lipsa tensiune alimentare protectii si da/nu da
automatizari
Semnalizari de incident:
- functionare protectii da/nu da
1.15
- functionare automatizari da/nu da
- defect intern terminal da/nu da
Comenzi:
- anclansare/declansare intrerupator da/nu da
- inchidere/deschidere separatori bara da/nu da
1.16 - inchidere/deschidere separator BC da/nu da
- inchidere/deschidere CLP da/nu nu
- PIF/anulare protectii (pentru fiecare tip) da/nu da
- PIF/anulare automatizare da/nu da
Interblocare:
- inchidere CLP numai cu separator linie da/nu Se va completa
deschis si intrerupator declansat functie de
- debrosare/brosare intrerupator numai cu da/nu componenta
1.17
intrerupatorul declansat si CLP inchis celulei
- deschidere separator BC si bare numai da/nu
cu intrerupatorul declansat
- inchidere intrerupator cu CLP inchis da/nu
1.18 Locator de defect da/nu nu
1.19 Autotestare da/nu da

4
Caracteristici de iesire:
a) Contacte de declansare/anclansare:
- tensiunea de lucru Vc.c./c.a. conf. pct. 1.4
- curent de inchidere de scurta durata (0,5 A min. 5
sec.)
- curent de trecere continua A min. 2
- putere de rupere c.c. – rezistiv W min. 50
- putere de rupere c.c. – inductiv W min. 25
1.20 (L/R=0,04s)
b) Contacte de semnalizare
- tensiunea de lucru Vc.c./c.a. conf. pct. 1.4
- curent de inchidere de scurta durata (0,5 A min. 5
sec.)
- curent de trecere continua A min. 2
- putere de rupere c.c. – rezistiv W min. 50
- putere de rupere c.c. – inductiv W min. 25
(L/R=0,04s)
Date de fiabilitate:
- securitate (probabilitatea de operare Fs
falsa)
1.21
- dependabilitatea (probabilitatea de Pd
defectare la actionare)
- timp mediu de buna functionare MTBF
Integrare sistem SCADA:
1.22 - protocol de comunicare cu sistem da/nu da
SCADA existent
2. Date generale
Gama temperaturii ambiante
0
- transport C -20÷+55
2.1 0
- stocare C -20÷+55
0
- functionare C -5÷+40
Umiditate relativa conf. IEC 68/2/3 (la 400C % min.95
2.2
pentru 56 zile)
Test de izolatie conf. IEC 255-5 la 50Hz, 1
min.:
2.3
- intre borne si carcasa KV 2
- intre contacte deschise KV 1
Compatibilitate electromagnetica:
- test de frecventa inalta conf. IEC 255- KV 2,5
22-1 clasa III
2.4 - test la descarcari electrostatice conf. KV virf 8
IEC 255-22-2 clasa III
- test la perturbatii electromagnetice conf. V/m 10
IEC 255-22-3 clasa III
Test seismic conf. IEC 255-21-3 clasa I
2.5 - acceleratie/durata 0,5g/30
- gama de frecventa 0,5÷35Hz
3. Cerinte de realizare
Comunicatie la nivel statie
- fibra optica, topologie stea da/nu
3.1 - fibra optica, topologie inel da/nu
- bus RS 232 da/nu
- bus RS 485 da/nu
Protocol de comunicatie:
- IEC 870-5-103 da/nu
- DNP 3 da/nu
- Modbus da/nu
3.2
- IEC 61850 da/nu da
- La livrare furnizorul va da beneficiarului da/nu da
descrierea completa ( detaliat) a protocolului
de comunicatie implementat
3.3 Delimitare fata de proces:

5
- sir cleme da/nu da
- borne aparate da/nu nu

Preluare semnale analogice:


3.4 - direct da/nu da
- prin traductori da/nu nu
Realizare constructiva:
- integrat in celula da/nu
- dulap separat da/nu
3.5
- grad de protectie conf. IEC 529 IP 40
- mod de fixare fata/spate
- conectica de proces fata/spate
Realizare constructiva terminal:
3.6 - cu circuite integrate (analogic) da/nu nu
- cu microprocessor (numeric) da/nu da
Comanda locala celula:
- de la panoul frontal al terminalului, da/nu da
3.7 acesta fiind prevazut cu posibilitatea afisarii
schemei monofilare si a pozitiei
echipamentelor de comuntatie
4. Documentatie tehnica anexata ofertei
Lista cu piese de schimb si scule speciale da/nu da
4.1
de intretinere recomandate
Lista incercarilor de tip, individuale si de pe da/nu da
4.2
santier
4.3 Desene, prospecte, cataloage da/nu da
Certificate de conformitate pentru testele de da/nu da
4.4
tip
4.5 Liste de referinte da/nu da

5. Asigurarea calitatii
Lista cerintelor standard de calitate in timpul da/nu da
5.1
proiectarii, productiei si testelor
5.2 Lista testarilor de rutina da/nu da
Certificare Electrica conform procedurii SCE da/nu da
5.3
– 01 ed. 3 rev. 0

SEMNATURA:
DATA: