Sunteți pe pagina 1din 29

FDFEE

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ETN-ST-15-015


Transilvania Nord Transformator de curent, de tip interior
Nr. pagini: 29
pentru instalaţii electrice 10 kV

CUPRINS
Pagina
1. Cerinte tehnice generale 2
2. Caracteristici tehnice principale 3
3. Cerinte constructive 4
4. Incercari 5
5. Conditii de acceptare- receptie 6
6. Etichetare, ambalare si transport 7
7. Piese de schimb accesorii 7
8. Dotari pentru instalare, punere in functiune si mentenanta 7
9. Controlul instalarii, incercarii si punerii in functiune 7
10. Desene si informatii in oferta 8
11. Cartea cu instructiuni de functionare si de mentenanta 8
12. Garantii 8
13. Obligatii in caz de defectiuni 9
14. Referinte 9
15. Documente anexate 9
Anexa 1/1 Foaia de date tehnice specifice pentru transformatoarele 10
de curent tip suport pentru instalatiile de 10 kV (2x100/5;
2x200/5; 2x300/5)
Anexa 1/2 Foaia de date tehnice specifice pentru transformatoarele 16
de curent tip suport pentru instalatiile de 10 kV (2x50/5;
2x150/5)
Anexa 1/3 Foaia de date tehnice specifice pentru transformatoarele 20
de curent tip trecere pentru instalatiile de 10 kV (2500/5;
800/5; 600/5)
Anexa 2 Lista deviatiilor de la specificatia tehnica pentru 26
transformatoarele de curent pentru instalatiile de 10 kV
Anexa 3 Lista transformatorelor de curent similare in functiune, 27
care au fost livrate pina acum de catre Ofertant
Anexa 4 Lista accesoriilor furnizate pentru transformatoarele de 28
curent pentru inatalatiile de 10 kV
Anexa 5 Lista utilajelor si dispozitivelor necesare pentru 29
functionarea si mentenanta transformatoarelor de curent
pentru inatalatiile de 10 kV

ELABORAT: FDFEE TN Data aprobării: Data intrării în vigoare:


Biroul Tehnic Aviz CTS nr.60/21.11.2003 21.11.2003
1. CERINTE TEHNICE GENERALE

1.1. Scop

Aceasta specificatie se refera la procurarea unui:


Transformator de curent pentru instalatiile de 10 kV.

Specificatia tehnica cuprinde urmatoarele:

- caracteristicile tehnice principale;

- caracteristicile constructive solicitate;

- conditii pentru incercarile de receptie;

- tolerantele a caror depasire duce la refuzarea echipamentului;

- conditii de livrare.

1.2. Standarde de referinta

1.2.1.In conformitate cu aceasta specificatie, Transformatorul de curent pentru instalatiile


de 12,5 kV trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in urmatoarele standarde, daca nu este
precizat altfel in Specificatia Tehnica:
-IEC 185 - "Transformatoare de curent"
-IEC 60-1 - "Tehnici de incercare la inalta tensiune".
-IEC 71-1 - "Partea 1: Definitii si cerinte generale relativ
la incercari."
-IEC 71-2 - "Coordonarea izolatiei" Partea 2: Ghid de aplicare.
-IEC 270 - “Masurarea descarcarilor partiale”
-IEC 694 (1980) - “Clauze comune pentru instalatii de inalta tensiune”
-IEC 233 - “Incercarea izolatoarelor tip carcasa
utilizate la echipamentele electrice”
-IEC 529 - “Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP)”
-IEC 68-3-3 - “Incercari de mediu. Partea 3: Ghid pentru
metode de incercare seismica a echipamentelor“
-EN 45014 - “Criteriile generale pentru declaratia de conformitate”
1.2.2. Transformatoarele de curent nou achiziţionate trebuie să respecte prevederile din
“Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al
statului”aprobată prin Ordinul Biroului Român de Metrologie Legală în vigoare
1.2.3.Prevederi specifice.
-Beneficiarul transformatoarele de curent nou achiziţionate va solicita conform Codului de
măsurare a energiei electrice , condiţiile suplimentare ce trebuie respectate pentru înfăşurările
de măsură.
-Pentru situaţia în care transformatorul de curent face parte integrantă dintr-un grup de
măsurare clasificat conform art.7 din Codul de măsurare a energiei electrice clasa de precizie a
înfăşurărilor de măsură trebuie să respecte aceste prevederi specifice.

1.2.4. Daca transformatorul de curent de 10 kV- indeplineste cerintele altor standarde


autorizate Furnizorul va justifica clar in oferta sa diferentele intre standardele adoptate si cele de

2
referinta. Oferta trebuie sa fie insotita de o copie in limba engleza a respectivului standard
adoptat.

1.3. Conditii de functionare si de mediu

1.3.1. Conditii de functionare in retea


Tensiunea maxima a retelei 12 kV.
Transformatorul de curent de este destinat sa fie montat in interior in incaperi neincalzite
deci cu posibilitati de formare a condensului pe carcasele izolante.
El este utilizat pentru furnizarea curentilor secundari de 5A pentru alimentarea aparaturii
de masura si a instalatiilor de protectie prin relee.
Transformatorul de curent de functioneaza la frecventa nominala de 50Hz.
Reteaua functioneaza cu :
- neutrul compensat prin bobina fiind posibila o punere la pamant pe o faza, urmata de
cresterea tensiunii la valoarea de linie pe fazele sanatoase;
-neutrul legat la pamant prin rezistenta.

1.3.2. Conditii climatice si keraunice:

a - Temperatura ambianta minima : -5 (°C)


b - Umiditatea relativa maxima (%): la temperatura de 20 °C 95%
c - Altitudinea maxima fata de nivelul marii 1000 (m)
(optional) 2000 (m)
d -Acceleratia seismica la nivelul solului
- acceleratia orizontala: 0,3 (g)
- acceleratia verticala: 0,2 (g)
e - Presiunea atmosferica 760 ± 30 (mm Hg)
f - Atmosfera cu posibilitati de formare a condensului da

2. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

2.1. -Tensiunea maxima a retelei (Um) 12 kV


2.2. -Raport de transformare nominal -conform fişelor tehnice
2.3. -Frecventa nominala 50 Hz
2.4. -Numarul infasurarilor primare -conform fişelor tehnice
2.5. -Curentul nominal primar -conform fişelor tehnice
2.6. -Numarul infasurarilor secundare 2
2.7. -Curentul nominal secundar
-a) prima infasurare (masura) 5A
-b) a II-a infasurare (protectie) 5A
2.8. -Puterea minima nominala secundara
-a) prima infasurare (masura) 50 VA
-b) a II-a infasurare (protectie) 50 VA
2.9. -Clasa de precizie
a) prima infasurare (masura )la cos ϕ=0.8% 0,5
b) a doua-a infasurare (protectie) 6P
Furnizorul trebuie sa obtina aprobarea de mode de la BRML(Biroul Roman de
Metrologie Legala).
2.10 -Curentii limita
-Curentul limita termic de 1 sec 20 kA
-Curentul limita dynamic 50 kAmax

3
2.11 -Factorul termic de durata 1.2
Supratemperatura (conform materialului utilizat) 65°C
2.12. -Supracurent:
-factor de securitate pentru masura < 10
-limita de precizie pentru protectie >10
2.13. -Tensiunea nominala de tinere la impuls de tensiune de trasnet (1,2/50 µs):
-unda plina 75 kVvarf
-unda taiata 75 kVvarf
2.14. -Tensiunea nominala de tinere de scurta durata la frecventa industriala (50 Hz),
intre infasurarea primara si infasurarile secundare legate la masa 35 kVef
2.15. -Tensiunea de incercare a izolatiei intre spirele infasurarii secundare ≥ 4-kVef
2.16. -Tensiune de tinere de scurta durata la frecventa industriala intre fiecare infasurare
secundara si celalalte infasurari legate la masa 3 kVef
2.17. -Verificarea comportarii la atmosfera umeda si condens da
2.18. -Nivelul maxim al descarcarilor partiale
-a) la 1.2Um ptr. izolatie interna rasina 50 pC
-b) la 1.2Um 3 ptr. izolatie interna rasina 20 pC
2.19. -Nivel maxim perturbatii radio la 1,1 Um/ 3 ≤ 2500 µV
2.20. -Rezistenta de izolatie la 20°C
-infasurarea de 10 kV fata de infasurarile
secundare legate la masa 5000MΩ
-fiecare infasurare secundara fata de celelalte
scurtcircuitate si legate la masa 1000MΩ
2.21. -Factorul de pierderi dielectrice tg δ, (masurat la 20°C si la
o tensiune de 10kV) a infasurarii primare fata de celelalte
infasurari legate la pamant 0.5%
2.22. -Rezistentele ohmice ale infasurarilor secundare ……Ω
2.23. -Conditii de mentenanta
-Durata de viata garantata ≥14 ani
-Disponibilitate 99.95%
-Media timpului de buna functionare 262.800 ore

3. CERINTE CONSTRUCTIVE

3.1. Conditii generale

-Gabarit, greutate (valori maxime)


-a) lungime x latime maxim 300 x 200 mm x mm
-b) greutate neta maxim 35 kg
-c) inaltimea maxim 300 mm
-d) dimensiuni de prindere: se stabilesc la comanda
De asemenea se vor preciza:
a - etanseitatea cutiilor de borne care trebuie sa fie - IP-31;
b - socurile mecanice in timpul functionarii care trebuie sa corespunda prevederilor de la
pct. 1.3. 2.
c - transformatorul ambalat trebuie sa suporte socurile din timpul transportului;
d - conditiile pentru manipulare;
e - suprafata carcasei, indiferent de materialul din care este realizat, trebuie sa fie neteda
si lucioasa, forma sa fie asfel incat sa nu aiba muchii sau bavuri, vacuole, retea de pori etc;
materialul carcasei nu trebuie sa poata fi degradat sau deteriorat ca urmare a actiunii agentilor
climatici, a rozatoarelor etc.;
4
f - elementele mecanice trebuie sa aiba acoperire de protectie si sa aiba posibilitati de
imbinare cu suporturile actuale.
Nota: dimensiunile flanselor se vor negocia la intocmirea contractului

3.2. Conditii pentru elementele componente cu precizari privind verificarea acestora

In cazul realizarii transformatorelor de curent din rasini trebuie prevazut in interior un


strat elastic compensator care sa preia diferentele intre coeficientii de dilatare ai infasurarii si
respectiv ai izolatiei.
Materialul pentru miez trebuie sa asigure mentinerea caracteristicilor dupa incercarile
care au consecinta cresterea gradului de magnetizare; ca urmare dupa efectuarea acestor incercari
se verifica mentinerea erorilor de masurare.
Rasina de turnare trebuie sa fie astfel aleasa ca in caz de aprindere sa nu produca gaze
nocive periculoase pentru personalul de exploatare.

3.3. Conditii de dispunere

Bornele de racord ale curentilor primari se amplaseaza functie de configuratia instalatiilor


in care se monteaza si urmeaza sa fie precizate la intocmirea comenzii..
Borna de racord a ecranului se amplaseaza la partea inferioara a transformatorului si se
prevede cu posibilitatea de desfacere de la pamant.
Bornele infasurarilor secundare trebuie sa fie asigurate impotiva desfacerii atat ca
urmare a vibratiilor cat si in procesul de legare si dezlegare a conductoarelor circuitelor
secundare.
Borna de legare la pamant trebuie sa fie accesibila si identificabila prin inscriptionare.

3.4. Conditii minime de severitate impuse de normele de protectia muncii:


- marca CS pentru echipamente autohtone;
- marca CE pentru echipamente din import.

4. INCERCARI

Echipamentul va fi asamblat si testat la fabrica. Toate aceste teste trebuie facute in


concordanta cu IEC-185 (44-1), daca nu este specificat altfel in Specificatia Tehnica.
Incercarile vor fi efectuat de un laborator acreditat.
Incercarile mentionate in acest paragraf sunt formate din urmatoarele categorii:
- incercari individuale;
- incercari de tip.

Incercarile individuale vor fi efectuate pe toate echipamentele si pe toate componentele,


inaintea livrarii lor.
Ofertantul va prezenta rapoarte de incercari pentru probele de tip efectuate pe
transformatoare de curent de acelasi tip, livrate in ultimii cinci ani.

4.1. Incercari individuale

a) verificarea marcarii bornelor si polaritatii;


b) verificare aspectului exterior si acoperirilor;
c) incercarea cu tensiune de frecventa industriala, a infasurarilor secundare intre ele si
fata de masa;
d) incercarea izolatiei intre spire;

5
e) incercari la frecventa industriala a infasurarii primare;
f) incercari referitoare la clasa de precizie;
g) determinarea factorului de securitate pentru infasurarea de masura si a factorului
limita de supracurent pentru infasurarea de protectie;
h) masurarea descarcarilor partiale;
i) masurarea rezistentelor ohmice;
j) masurarea rezistentelor de izolatie a infasurarilor;
k) masurarea factorului de pierderi dielectrice ( tg δ) a infasurarilor.

4.2. Incercari de tip

a) incercarea la impuls de tensiune de traznet;


b) incercari la frecventa industriala a infasurarii primare;
c) incercarea la incalzire de lunga durata;
d) incercarea de tinere la curenti de scurtcircuit;
e) masurarea rezistentelor ohmice a infasurarilor;
f) incercarea izolatiei intre spirele infasurarilor secundare;
g) incercari referitoare la clasa de precizie;
h) determinarea factorului de securitate pentru masura si a factorului limita de
supracurent pentru infasurarea de protectie;
i) incercari la solicitari seismice;
j) verificarea tractiunii in borne;
k) verificarea comportarii la atmosfera umeda si sub condens;
l) verificarea rezervei de izolatie.

4.3. Metode de incercare

a - Toate incercarile din fabrica (incercari individuale si de tip) vor fi executate in


concordanta cu IEC-185 (44-1)
b - Determinarea rezervei de izolatie se va face prin aplicarea a cate 4 impulsuri de
tensiune de traznet cu nivele de 1.05; 1.1; 1.15 etc tensiunea de tinere la impuls de tensiune de
traznet pana la obtinerea strapungerii.
Dupa fiecare nivel de incercare se determina:
-rezistenta de izolatie intre infasurarea de inalta tensiune si infasurarile secundare;
-factorul de pierderi dielectrice, tg δ, intre infasurarea de de inalta tensiune si infasurarile
secundare;
- intensitatea descarcarilor partiale.

5. CONDITIILE DE ACCEPTARE RECEPTIE

5.1. Receptia la furnizor


In cazul cand nu se prevede receptia la furnizor, acesta va efectua incercarile individuale
intocmind protocoalele de incercare si copii de pe protocoalele incercarilor de tip.
In cazul cand se prevede receptia la furnizor, aceasta trebuie sa fie combinata cu
instruirea personalului.
Incercarile de receptie vor fi efectuate in prezenta a 1-3 (dupa caz) reprezentanti ai
Cumparatorului, durata si conditiile de suportare a cheltuielilor fiind prevazute in contract.
Ofertantul trebuie sa anunte data incercarilor cu cel putin 30 de zile in avans si are
obligatia sa dea intregul sprijin pentru obtinerea vizelor de intrare, in tara de fabricatie, pentru
reprezentantii Cumparatorului (daca este cazul).

6
Daca o anumita incercare nu poate fi executata in laboratorele (acreditate) ale fabricii, un
alt laborator acreditat va fi stabilit de comun acord. Aceasta chestiune va fi specificata in oferta
Cumparatorul are dreptul sa efectueze si alte incercari rezonabile fie inainte de livrare fie
la locul de amplasament in scopul de a fi sigur ca echipamentul corespunde cerintelor din
specificatie.

5.2. Receptia la cumparator


Receptia la cumparator se face de catre personal calificat pe baza documentelor
insotitoare (copie de protocoalele incercarilor de tip, protocolalele incercarilor individuale,
declaratia de conformitate, cartea tehnica) si a starii fizice a echipamentului.
Orice lipsa din furnitura, deteriorari constatate vor fi reclamate de urgenta producatorului.
a. Transformatorul de curent complet montat pentru exploatare trebuie supus la probe de
punere in functiune in scopul verificarii mentinerii performantelor in timpul transportului,
depozitarii si montarii; aceste incercari vor consta in repetarea partiala sau totala a incercarilor
individuale care s-au efectuat in fabrica.
b. Daca transformatorul de curent si toate accesoriile sale indeplinesc toate cerintele
mentionate in aceasta specificatie tehnica si daca a rezistat in mod adecvat la probele efectuate
atat la furnizor inainte de livrare cat si la punerea in functiune in instalatia electrica, atunci el va
fi considerat acceptat pentru punerea in functiune.

6. ETICHETARE, AMBALARE SI TRANSPORT

Etichetele de informare de pe transformatorul de curent trebuie sa fie scrise in limba


romana intr-un mod clar si concis.
Etichetele descriptive trebuie sa fie din materiale care sa nu provoace stergerea literelor.
Toate placutele trebuie facute din material rezistent la agentii atmosferici.
Transformatorul de curent care urmeaza sa fie livrat in conformitate cu aceasta
Specificatie Tehnica va fi pregatit pentru livrare si va fi ambalat astfel incit sa fie manuit usor si
sa se impiedice orice deteriorare in timpul transportului pana la Cumparator.
Pe ambalaj se vor specifica numarul de bucati si se vor marca semnele care atentioneaza
referitor la pozitia de manipulare si transport.
In ambalaj se vor prevedea sensori care sa ateste ca transformatoarele au fost transportate
corespunzator.
Produsele vor fi transportate pe teritoriul Romaniei pina la locul de instalare sau
depozitare cu trenul, masina sau alte mijloace de transport, prin grija furnizorului.

7. PIESE DE SCHIMB ACCESORII

Ofertantul trebuie sa stabileasca separat pretul pentru eventualele piese de schimb sau
accesorii necesare pentru transformatorul de curent mentionat in aceasta specificatie tehnica.

8. DOTARI SI PREGATIRI PENTRU INSTALARE PUNERE IN FUNCTIUNE


SI MENTENANTA

Ofertantul va prezenta separat in oferta sa lista cu seturile de utilaje solicitate in vederea


instalarii initiale si mentenantei ulterioare a transformatorului de curent
Ofertantul va mentiona de asemenea instalatiile recomandate de el pentru monitorizarea
on si off-line a functionarii transformatorului de curent.

7
Ofertantul va face propuneri de instruire a personalului si de activitati post garantie
precizand costurile si conditiile de asigurare a acetor servicii.

9. CONTROLUL INSTALARII, INCERCARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE

Ofertantul va preciza activitatile pentru controlul inainte, dupa montare si la punerea in


functiune.

10. DESENE SI INFORMATII IN OFERTA

Fiecare ofertant trebuie sa trimita documentatia tehnica in limba romana si engleza, in


doua copii atasate ofertei in vederea realizarii studiului preliminar.
Documentatia tehnica trebuie sa ofere urmatoarele detalii:
a - Foaia de date tehnice (anexa 1);
b - Desenul de ansamblu general cu dimensiuni, greutatea neta a transformatorului de
curent si greutatea sa de expediere;
c - Vedere in sectiune care sa prezinte detaliile configuratiei generale si dispunerea
elementelor de racord;
d - Rapoartele incercarilor de tip;
e - Marimea coletului principal care se expedieaza si pozitia sa de transport;
f - Lista incercarilor dintre cele precizate in paragraful 4 al acestei Specificatii
Tehnice, pe care Furnizorul nu le poate efectua in fabrica sa si sugestii pentru solutii alternative;
g - Prescriptii de transport;
j - Lista probelor de punere in functiune;
k - O documentatie tehnica tipica cu instructiunile de functionare si de mentenanta pentru
transformator de curent similar livrat de Furnizor.

11. CARTEA CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE MENTENANTA

Odata cu primul lot de transformatoare de curent livrat, Cumparatorul trebuie sa


primeasca trei copii in limba romana sau engleza a documentatiei tehnice continand toate
instructiunile referitoare la acest echipament si accesorile privind, montarea si demontarea
respectiv, functionarea si mentenanta,
Aceasta documentatie trebuie sa contina cel putin:
a - Descrierea transformatorului de curent;
b - Rapoartele de incercare cu incercarile de tip si incercarile individuale ale fiecarui
transformator de curent, in parte;
c - Foaia de date tehnice specifice.
d - Lista instrumentelor si echipamentlor de control, protectie si masura (indicand
producatorul, modelul si tipul lor);
e - Detalii constructive ale transformatorului de curent;
f - Proceduri de instalare, functionare, mentenanta, reparatii etc.
g - Scheme de conexiuni pe partea infasurarilor secundare.

12. GARANTII

8
12.1. Furniziorul va prezenta certificatul de calitate pentru echipamentul livrat si
protocoalele de incercare.
12.2. Furnizorul trebuie sa garanteze functionarea corespunzatoare a transformatorului de
curent si a tuturor accesoriilor pentru minim 18 de luni de la punerea in functiune si 24 de luni de
la livrare.
12.3. Furnizorul trebuie sa repare si sa furnizeze pe propria lui cheltuiala tranformatorul
de curent si al accesoriilor sale, care apar in timpul perioadei de garantie din vina sa si trebuie de
asemenea sa asigure pe cheltuiala lui asistenta tehnica necesara pentru aceste reparatii.
Durata de eventuala remediere este de 30 zile de la data anuntarii.
Durata pana la inlocuire este de 60 zile de la data anuntarii.
Durata de garantie se mareste cu durata indisponibilitatii echipamentului.

13. OBLIGATII IN CAZ DE DEFECTIUNI

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie


care apar in timpul perioadei de functionare standard si aceasta chiar daca perioada de garantie a
luat sfarsit si este obligat sa inlocuiasca transformatorul de curent in intelegere cu Cumparatorul.
In caz ca el refuza sa faca acest lucru, Cumparatorul are dreptul sa ceara despagubiri.
Perioada limita de remediere a defectiunilor produse din vina Furnizorului nu trebuie sa
depaseasca 3 luni de la instiintarea acestuia de catre Cumparator iar perioada de inlocuire este de
6 luni.

14. REFERINTE

Ofertantul va prezenta lista de referinte privind transformatoarele de curent identice sau


similare cu cel cerut prin acesta Specificatie Tehnica si care au fost livrate de el in ultimii 3 ani.

15. DOCUMENTE ANEXATE

Anexa 1 - Foaia de date tehnice specifice.

Anexa 2 - Lista deviatiilor de la specificatia tehnica pentru transformator de current


pentru instalatiile de 10 kV

Anexa 3 - Lista transformatoarelor de curent similare in functiune, care au fost livrate


pana acum de catre Ofertant

Anexa 4 - Lista accesoriilor livrate pentru transformator de curent pentru instalatiile


de 10 kV

Anexa 5 - Lista utilajelor si dispozitivelor necesare pentru functionarea si mentenanta


transformatoarelor de curent pentru instalatiile de 10 kV

9
Anexa 1/1
FOAIA DE DATE TEHNICE SPECIFICE
Transformator de curent tip suport pentru instalatiile de 10 kV
(2x100/5; 2x200/5; 2x300/5)
FABRICANT
TIP
STANDARD IEC 185 (44-1) si Specificatia tehnica
Nr. 2x100/5A/5A 2x200/5A/5A 2x300/5A/5A
Caracteristica tehnica U.M.
crt. cerute oferite cerute oferite cerute oferite
1. CONDITII DE SERVICIU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Locul de montaj Interior Interior Interior
neincalzit neincalzit neincalzit
1.2. Temperatura ambianta, minima °C -5 -5 -5
1.3. Umiditatea relativa maxima la 20 °°C % 95 95 95
1.4. Altitudinea maxima m 1000 1000 1000
2000 2000 2000
1.5 Acceleratia seismica la nivelul solului maxima
-acceleratia orizontala g 0,3 0,3 0,3
-acceleratia verticala g 0,2 0,2 0,2
1.6 Presiunea atmosferica mmHg 760±30 760±30 760±30
1.7 Atmosfera cu posibilitati de formare a condensului. Da Da Da
2. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE
2.1. Tensiunea maxima a retelei (Um) kV 12 12 12
2.2. Raport de transformare nominal A/A 2x100/5A/ 2x200/5A/ 2x300/5A/
5A 5A 5A
2.3. Frecventa nominala Hz 50 50 50
2.4. Modul de tratare al neutrului retelei de 10 kV:
- compensat prin bobina de stingere; Da Da Da
- legat la pamant prin rezistenta. Da Da Da
2.5. Numarul infasurarilor primare 2 2 2

10
2.6. Curentii nominali ai infasurarii primare A 2x100 2x200 2x300
2.7. Numarul infasurarilor secundare 2 2 2
2.8. Curentii nominali ai infasurarilor secundare
a) prima infasurare (masura) A 5 5 5
b) a II-a infasurare (protectie) A 5 5 5
2.9. Puterile nominale ale Infasurarilor secundare min.
a) prima infasurare (masura ) VA 50 50 50
b) a II-a infasurare (protectie) VA 50 50 50
2.10. Clasa de precizie
a)prima infasurare (masura ) la cos ϕ=0.8 0,5 0,5 0,5
Dacă transformatorul de măsură face parte integrantă dint-un
grup de măsură ce se incadrează conform art. 7 din Codul de
măsurare a e.e.acesta va respecta condiţiile inpuse cu privire la
clasa de precizie.
b) a II-a infasurare (protectie) 6P 6P 6P
2.11 Curentii limita
Curentul limita termic de 1 sec kA 20 20 20
Curentul limita dinamic kAmax 50 50 50
2.12 Factorul termic de durata 1.2 1.2 1.2
Supratemperatura (va fi determinata de tipul °C * * *
izolatiei folosite si va fi indicata de furnizor)
2.13 Supracurent:
-factor de securitate pentru masura < 10 < 10 < 10
-limita de precizie pentru protectie >10 >10 >10
2.14 Tensiunea nominala de tinere la impuls de tensiune
de traznet (1,2/50 µs)
-unda plina kVvarf 75 75 75
-unda taiata kVvarf 75 75 75
2.15 Tensiunea nominala de tinere de scurta durata la kVef 35 35 35
frecventa industriala (50 Hz), intre infasurarea
primara si infasurarile secundare legate la masa
2.16 Tensiunea de incercare a izolatiei intre spirele kVef ≥4 ≥4 ≥4
infasurarii secundare

11
2.17 Tensiune de tinere la proba de scurta durata cu
tensiune de frecventa industriala intre fiecare kVef 3 3 3
infasurare secundara. si celalalte infasurari legate la
masa.
2.18 Verificarea comportarii la atmosfera umeda si da da da
condens
2.19 Nivelul maxim al descarcarilor partiale
la 1.2Um
(izolatie interna de rasina ) pC 50 50 50
la 1.2Um 3
(izolatie interna de rasina) pC 20 20 20
2.20 Nivelul maxim al perturbatiilor radio µV 2500 2500 2500
(la 1,1 Um/ 3 )
2.21 Rezistenta de izolatie la 20°C:
- infasurarea primara fata de infasurarile secundare
legate la masa MΩ 5000 5000 5000
-fiecare infasurare secundara fata de celelalte
infasurari legate la masa MΩ 1000 1000 1000
2.22 Factorul de pierderi dielectrice tg δ (masurata la % 0.5 0.5 0.5
20°C si la o tensiune de 10 kV)a infasurarii primare
fata de infasurarile secundare
2.23 Rezistentelor ohmice ale infasurarilor secundare Ω Cat Cat rezulta Cat rezulta
rezulta
2.24.Conditii de mentenanta
Durata de viata garantata ani ≥14 ≥14 ≥14
Media timpului de buna functionare ore 262.800 262.800 262.800
Disponibilitate % 99.95 99.95 99.95
3. CERINTE CONSTRUCTIVE
3.1. Tip constructiv inductiv inductiv inductiv
3.2. izolatie interna -rasina -rasina -rasina

3.3. izolatie externa -rasina -rasina -rasina

12
-portelan -portelan -portelan
-compozit -compozit -compozit
3.5. Materialul bornelor de inalta tensiune cupru cupru cupru
(curent primar)
3.6. Tipul bornei pentru conectarea conductorului
primar ( se fixeaza la comanda)
3.7 Livrare cleme terminale Da Da Da
3.8. Tractiunea maxima admisibila la borna de inalta N 1000 1000 1000
tensiune (pe toate directiile)
3.12 Cutia terminala Da Da Da
3.13 Grad de protectie a cutiei terminale IP 31 IP 31 IP 31
3.14 Presetupe pentru etansare cabluri Da Da Da
3.15 Borna si clema racord la pamant cf. IEC 694
3.17 Protectie anticoroziva a partilor metalice da da da
3.18 Gabarit, greutate (valori maxime)
a) lungime x latime mmxm 300x200 300x200 300x200
m
b) Greutate neta: kg 30 30 30
c)Inaltimea mm 300 300 300
4. INCERCARI
4.1. Incercari individuale
a) verificarea marcarii bornelor si polaritatii; Da Da Da Da
b) verificare aspectului exterior si acoperirilor; Da Da Da Da
c) incercarea cu tensiune de frecventa industriala a
infasurarilor secundare intre ele si fata de masa;
d) incercarea izolatiei intre spire Da Da Da Da
e) incercari la frecventa industriala a infasurarii Da Da Da Da
primare
f) incercari referitoare la clasa de precizie; Da Da Da Da
g) determinarea factorului de securitate pentru Da Da Da Da
masura si a factorului limita de precizie pentru Da Da Da Da
infasurarea de protectie.

13
h) masurarea descarcarilor partiale Da Da Da Da
i) masurarea rezistentelor ohmice; Da Da Da Da
j) masurarea rezistentelor de izolatie ale Da Da Da Da
infasurarilor;
k) masurarea factorului de pierderi dielectrice Da Da Da Da
( tg δ) a infasurarii de inalta tensiune fata de
infasurarile secundare legate impreuna si la masa
Da Da Da Da
4.2. Incercari de tip
a) incercarea la impuls de tensiune de traznet; Da Da Da Da
b) incercari la frecventa industriala a infasurarii Da Da Da
primare
c) incercarea la incalzire de lunga durata; Da Da Da
d) incercarea de tinere la curenti de scurtcircuit; Da Da Da
e) masurarea rezistentelor ohmice a infasurarilor;
g) incercarea izolatiei intre spirele infasurarilor Da Da Da
secundare;
h) incercari referitoare la clasa de precizie; Da Da Da
i) determinarea factorului de securitate pentru
masura si factorului limita de precizie pentru Da Da Da
protectie; Da Da Da
j) incercari la solicitari seismice;
k) verificarea tractiunii in borne.
l) verificarea comportarii la atmosfera umeda si sub Da Da Da
condens; Da Da Da
m) verificarea rezervei de izolatie Da Da Da

4.3. Numele laboratorului de testare acreditat.


5. CONDITII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE
5.1. Conditii de ambalare
a) numarul transformatoarelor/colet

14
b) greutatea totala a unui colet
5.2. Conditii de transport si depozitare
-pozitie verticala Da Da Da
-prevederea de marcare care sa ateste
corectitudinea transportului Da Da Da
5.3. Numarul de zile estimat pentru montaj si punerea Da Da Da
in functiune set tripolar
6. DOCUMENTATII TEHNICE CE VOR FI LIVRATE ODATA CU PRODUSUL
6.1 Instructiuni de montare , rapoarte de incercari Da Da Da
6.2 Lista lucrarilor de mentenanta, periodicitatea lor;
scule si dispozitive specializate recomandate Da Da Da
6.3 Proceduri de instalare, functionare, mentenanta Da Da Da
6.4 Lista pieselor de schimb si furnizorii acestora Da Da Da
6.5 Desen de ansamblu, file de prospect si lista Da Da Da
caracteristicilor tehnice complete
6.6 Certificat de conformitate (certificat de calitate) Da Da Da
6.7 Certificat de garantie si data de la care incepe sa Da Da
curga timpul
7. MARCARE
7.1 Marcarea bornelor si placutei indicatoare Da Da Da
7.2 Pe capacul interior al cutiei de borne va fi Da Da Da
inscriptionata schema electrica de principiu a
transformatorului de curent cu indicarea marcarii
bornelor secundare.
7.3 Fiecare borna secundara si borna de nul a Da Da Da
transformatorului va avea marcat in dreptul ei
simbolul din schema de pe capacul cutiei de borne.
8. ALTE FACILITATI OFERITE

Semnatura Ofertantului.............................

15
ANEXA 1/2

FOAIA DE DATE TEHNICE SPECIFICE


Transformator de curent tip suport pentru instalatiile de 10 kV
(2x50/5A/5A; 2x150)/5A/5A)
FABRICANT
TIP
STANDARD IEC 185 (44-1) si Specificatia tehnica
Nr.
Caracteristica tehnica U.M. cerute oferite
crt.
1. CONDITII DE SERVICIU
1 2 3 4 5
1.1. Locul de montaj Interior
neincalzit
1.2. Temperatura ambianta, minima °C -5
1.3. Umiditatea relativa maxima la 20 °°C % 95
1.4. Altitudinea maxima m 1000
2000
1.5 Acceleratia seismica la nivelul solului maxima
-acceleratia orizontala g 0,3
-acceleratia verticala g 0,2
1.6 Presiunea atmosferica mmHg 760±30
1.7 Atmosfera cu posibilitati de formare a Da
condensului.
2. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE
2.1. Tensiunea maxima a retelei (Um) kV 24
2.2. Raport de transformare nominal A/A 2x50/5/5
2x150/5/5
2.3. Frecventa nominala Hz 50
2.4. Modul de tratare al neutrului retelei de 20 kV:
-compensat prin bobina de stingere; Da
-legat la pamant prin rezistenta. Da
2.5. Numarul infasurarilor primare 2
2.6. Curentii nominali ai infasurarii primare (2x50)A
(2x150)A
2.7. Numarul infasurarilor secundare 2
2.8. Curentii nominali ai infasurarilor secundare
a) prima infasurare (masura) A 5
b) a II-a infasurare (protectie) A 5
2.9. Puterile nominale ale Infasurarilor secundare min.
a) prima infasurare (masura ) VA 50
b) a II-a infasurare (protectie) VA 50
2.10. Clasa de precizie
a)prima infasurare (masura ) la cos ϕ=0.8 0,5
Dacă transformatorul de măsură face parte integrantă dint-un
grup de măsură ce se incadrează conform art. 7 din Codul de
măsurare a e.e.acesta va respecta condiţiile inpuse cu privire
la clasa de precizie.
b) a II-a infasurare (protectie) 6P
2.11 Curentii limita
Curentul limita termic de 1 sec kA 20

16
Curentul limita dinamic kAmax 50
2.12 Factorul termic de durata 1.2
Supratemperatura (va fi determinata de tipul °C *
izolatiei folosite si va fi indicata de furnizor)
2.13 Supracurent:
-factor de securitate pentru masura < 10
-limita de precizie pentru protectie >10
2.14 Tensiunea nominala de tinere la impuls de
tensiune de traznet (1,2/50 µs)
-unda plina kVvarf 75
-unda taiata kVvarf 75
2.15 Tensiunea nominala de tinere de scurta durata la kVef 35
frecventa industriala (50 Hz), intre infasurarea
primara si infasurarile secundare legate la masa
2.16 Tensiunea de incercare a izolatiei intre spirele kVef ≥4
infasurarii secundare
2.17 Tensiune de tinere la proba de scurta durata cu
tensiune de frecventa industriala intre fiecare kVef 3
infasurare secundara. si celalalte infasurari legate
la masa.
2.18 Verificarea comportarii la atmosfera umeda si da
condens
2.19 Nivelul maxim al descarcarilor partiale
la 1.2Um
(izolatie interna de rasina ) pC 50
la 1.2Um 3
(izolatie interna de rasina) pC 20
2.20 Nivelul maxim al perturbatiilor radio µV 2500
(la 1,1 Um/ 3 )
2.21 Rezistenta de izolatie la 20°C:
- infasurarea primara fata de infasurarile
secundare legate la masa MΩ 5000
-fiecare infasurare secundara fata de celelalte
infasurari legate la masa MΩ 1000
2.22 Factorul de pierderi dielectrice tg δ (masurata la % 0.5
20°C si la o tensiune de 10 kV)a infasurarii
primare fata de infasurarile secundare
2.23 Rezistentelor ohmice ale infasurarilor secundare Ω Cat
rezulta
2.24. Conditii de mentenanta
Durata de viata garantata ani ≥14
Media timpului de buna functionare ore 262.800
Disponibilitate % 99.95
3. CERINTE CONSTRUCTIVE
3.1. Tip constructiv inductiv
3.2. izolatie interna -rasina

3.3. izolatie externa -rasina


-portelan
-compozit

17
3.5. Materialul bornelor de inalta tensiune cupru
(curent primar)
3.6. Tipul bornei pentru conectarea conductorului
primar ( se fixeaza la comanda)
3.7 Livrare cleme terminale Da
3.8. Tractiunea maxima admisibila la borna de inalta N 1000
tensiune (pe toate directiile)
3.12 Cutia terminala Da
3.13 Grad de protectie a cutiei terminale IP 31
3.14 Presetupe pentru etansare cabluri Da
3.15 Borna si clema racord la pamant cf. IEC 694
3.17 Protectie anticoroziva a partilor metalice da
3.18 Gabarit, greutate (valori maxime)
a) lungime x latime mmxmm 300x200
b) Greutate neta: kg 30
c)Inaltimea mm 300
4. INCERCARI
4.1. Incercari individuale
a) verificarea marcarii bornelor si polaritatii; Da
b) verificare aspectului exterior si acoperirilor; Da
c) incercarea cu tensiune de frecventa industriala a
infasurarilor secundare intre ele si fata de masa; Da
d) incercarea izolatiei intre spire Da
e) incercari la frecventa industriala a infasurarii
primare Da
f) incercari referitoare la clasa de precizie; Da
g) determinarea factorului de securitate pentru
masura si a factorului limita de precizie pentru
infasurarea de protectie. Da
h) masurarea descarcarilor partiale Da
i) masurarea rezistentelor ohmice; Da
j) masurarea rezistentelor de izolatie ale
infasurarilor; Da
k) masurarea factorului de pierderi dielectrice
( tg δ) a infasurarii de inalta tensiune fata de
infasurarile secundare legate impreuna si la masa Da
4.2. Incercari de tip
a) incercarea la impuls de tensiune de traznet; Da
b) incercari la frecventa industriala a infasurarii Da
primare
c) incercarea la incalzire de lunga durata; Da
d) incercarea de tinere la curenti de scurtcircuit; Da
e) masurarea rezistentelor ohmice a infasurarilor; Da
g) incercarea izolatiei intre spirele infasurarilor
secundare; Da
h) incercari referitoare la clasa de precizie; Da
i) determinarea factorului de securitate pentru
masura si factorului limita de precizie pentru
protectie; Da
j) incercari la solicitari seismice; Da
k) verificarea tractiunii in borne. Da

18
l) verificarea comportarii la atmosfera umeda si
sub condens; Da
m) verificarea rezervei de izolatie Da
4.3. Numele laboratorului de testare acreditat.
5. CONDITII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE
5.1. Conditii de ambalare
a) numarul transformatoarelor/colet
b) greutatea totala a unui colet
5.2. Conditii de transport si depozitare
-pozitie verticala Da
-prevederea de marcare care sa ateste
corectitudinea transportului Da
5.3. Numarul de zile estimat pentru montaj si punerea Da
in functiune set tripolar
6. DOCUMENTATII TEHNICE CE VOR FI LIVRATE ODATA CU PRODUSUL
6.1 Instructiuni de montare, rapoarte de incercari Da
6.2 Lista lucrarilor de mentenanta, periodicitatea lor; Da
scule si dispozitive specializate recomandate
6.3 Proceduri de instalare, functionare, mentenanta Da
6.4 Lista pieselor de schimb si furnizorii acestora Da
6.5 Desen de ansamblu, file de prospect si lista Da
caracteristicilor tehnice complete
6.6 Certificat de conformitate (certificat de calitate) Da
6.7 Certificat de garantie si data de la care incepe sa Da
curga timpul
7. MARCARE
7.1 Marcarea bornelor si placutei indicatoare
7.2 Pe capacul interior al cutiei de borne va fi
inscriptionata schema electrica de principiu a
transformatorului de curent cu indicarea marcarii
bornelor secundare.
7.3 Fiecare borna secundara si borna de nul a
transformatorului va avea marcat in dreptul ei
simbolul din schema de pe capacul cutiei de
borne.
8. ALTE FACILITATI OFERITE
1 2 3 4 5

Semnatura Ofertantului.............................

19
Anexa 1/3

FOAIA DE DATE TEHNICE SPECIFICE


Transformator de curent tip trecere pentru instalatiile de 10 kV
(2500/5A; 800/5A; 600/5A)
FABRICANT
TIP
STANDARD IEC 185 (44-1) si Specificatia tehnica
Nr. 2500/5/5 A 800/5/5 A 600/5/5 A
Caracteristica tehnica U.M.
crt. cerute oferite cerute oferite cerute oferite
1. CONDITII DE SERVICIU
1.1. Locul de montaj Interior Interior Interior
neincalzit neincalzit neincalzit
1.2. Temperatura ambianta, minima °C -5 -5 -5
1.3. Umiditatea relativa maxima la 20 °°C % 95 95 95
1.4. Altitudinea maxima m 1000 1000 1000
2000 2000 2000
1.5 Acceleratia seismica la nivelul solului maxima
-acceleratia orizontala g 0,3 0,3 0,3
-acceleratia verticala g 0,2 0,2 0,2
1.6 Presiunea atmosferica mmHg 760±30 760±30 760±30
1.7 Atmosfera cu posibilitati de formare a condensului. Da Da Da
2. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE
2.1. Tensiunea maxima a retelei (Um) kV 24 24 24
2.2. Raport de transformare nominal A/A 2500/5/5 800/5/5 600/5/5
2.3. Frecventa nominala Hz 50 50 50
2.4. Modul de tratare al neutrului retelei de 20 kV:
-compensat prin bobina de stingere; Da Da Da
-legat la pamant prin rezistenta. Da Da Da
2.5. Numarul infasurarilor primare 1 1 1
2.6. Curentii nominali ai infasurarii primare A 2500 800 600
2.7. Numarul infasurarilor secundare 2 2 2

20
2.8. Curentii nominali ai infasurarilor secundare
a) prima infasurare (masura) A 5 5 5
b) a II-a infasurare (protectie) A 5 5 5
2.9. Puterile nominale ale Infasurarilor secundare min.
a) prima infasurare (masura ) VA 50 50 50
b) a II-a infasurare (protectie) VA 50 50 50
2.10. Clasa de precizie
a)prima infasurare (masura ) la cos ϕ=0.8 0,5 0,5 0,5
Dacă transformatorul de măsură face parte integrantă dint-un
grup de măsură ce se incadrează conform art. 7 din Codul de
măsurare a e.e.acesta va respecta condiţiile inpuse cu privire la
clasa de precizie.
b) a II-a infasurare (protectie) 6P 6P 6P
2.11 Curentii limita
Curentul limita termic de 1 sec kA 20 20 20
Curentul limita dinamic kAmax 50 50 50
2.12 Factorul termic de durata 1.2 1.2 1.2
Supratemperatura (va fi determinata de tipul izolatiei °C * * *
folosite si va fi indicata de furnizor)
2.13 Supracurent:
-factor de securitate pentru masura < 10 < 10 < 10
-limita de precizie pentru protectie >10 >10 >10
2.14 Tensiunea nominala de tinere la impuls de tensiune
de traznet (1,2/50 µs)
-unda plina kVvarf 75 75 75
-unda taiata kVvarf 75 75 75
2.15 Tensiunea nominala de tinere de scurta durata la kVef 35 35 35
frecventa industriala (50 Hz), intre infasurarea
primara si infasurarile secundare legate la masa
2.16 Tensiunea de incercare a izolatiei intre spirele kVef ≥4 ≥4 ≥4
infasurarii secundare
2.17 Tensiune de tinere la proba de scurta durata cu
tensiune de frecventa industriala intre fiecare kVef 3 3 3

21
infasurare secundara. si celalalte infasurari legate la
masa.
2.18 Verificarea comportarii la atmosfera umeda si da da da
condens
2.19 Nivelul maxim al descarcarilor partiale
la 1.2Um
(izolatie interna de rasina ) pC 50 50 50
la 1.2Um 3
(izolatie interna de rasina) pC 20 20 20
2.20 Nivelul maxim al perturbatiilor radio µV 2500 2500 2500
(la 1,1 Um/ 3 )
2.21 Rezistenta de izolatie la 20°C:
- infasurarea primara fata de infasurarile secundare
legate la masa MΩ 5000 5000 5000
-fiecare infasurare secundara fata de celelalte
infasurari legate la masa MΩ 1000 1000 1000
2.22 Factorul de pierderi dielectrice tg δ (masurata la % 0.5 0.5 0.5
20°C si la o tensiune de 10 kV)a infasurarii primare
fata de infasurarile secundare
2.23 Rezistentelor ohmice ale infasurarilor secundare Ω Cat Cat rezulta Cat rezulta
rezulta
2.24. Conditii de mentenanta
Durata de viata garantata ani ≥14 ≥14 ≥14
Media timpului de buna functionare ore 262.800 262.800 262.800
Disponibilitate % 99.95 99.95 99.95
3. CERINTE CONSTRUCTIVE
3.1. Tip constructiv inductiv inductiv inductiv
3.2. izolatie interna -rasina -rasina -rasina

3.3. izolatie externa -rasina -rasina -rasina


-portelan -portelan -portelan
-compozit -compozit -compozit

22
3.5. Materialul bornelor de inalta tensiune cupru cupru cupru
(curent primar)
3.6. Tipul bornei pentru conectarea conductorului
primar ( se fixeaza la comanda)
3.7 Livrare cleme terminale Da Da Da
3.8. Tractiunea maxima admisibila la borna de inalta N 1000 1000 1000
tensiune (pe toate directiile)
3.12 Cutia terminala Da Da Da
3.13 Grad de protectie a cutiei terminale IP 31 IP 31 IP 31
3.14 Presetupe pentru etansare cabluri Da Da Da
3.15 Borna si clema racord la pamant cf. IEC 694
3.17 Protectie anticoroziva a partilor metalice da da da
3.18 Gabarit, greutate (valori maxime)
a) lungime x latime mm
b) Greutate neta: kg
c)Inaltimea mm
4. INCERCARI
4.1. Incercari individuale
a) verificarea marcarii bornelor si polaritatii; Da Da Da Da
b) verificare aspectului exterior si acoperirilor; Da Da Da Da
c) incercarea cu tensiune de frecventa industriala a
infasurarilor secundare intre ele si fata de masa;
d) incercarea izolatiei intre spire Da Da Da Da
e) incercari la frecventa industriala a infasurarii Da Da Da Da
primare
f) incercari referitoare la clasa de precizie; Da Da Da Da
g) determinarea factorului de securitate pentru Da Da Da Da
masura si a factorului limita de precizie pentru Da Da Da Da
infasurarea de protectie.
h) masurarea descarcarilor partiale Da Da Da Da
i) masurarea rezistentelor ohmice; Da Da Da Da
j) masurarea rezistentelor de izolatie ale Da Da Da Da

23
infasurarilor;
k) masurarea factorului de pierderi dielectrice Da Da Da Da
( tg δ) a infasurarii de inalta tensiune fata de
infasurarile secundare legate impreuna si la masa
Da Da Da Da
4.2. Incercari de tip
a) incercarea la impuls de tensiune de traznet; Da Da Da Da
b) incercari la frecventa industriala a infasurarii Da Da Da
primare
c) incercarea la incalzire de lunga durata; Da Da Da
d) incercarea de tinere la curenti de scurtcircuit; Da Da Da
e) masurarea rezistentelor ohmice a infasurarilor;
g) incercarea izolatiei intre spirele infasurarilor Da Da Da
secundare;
h) incercari referitoare la clasa de precizie; Da Da Da
i) determinarea factorului de securitate pentru
masura si factorului limita de precizie pentru Da Da Da
protectie; Da Da Da
j) incercari la solicitari seismice;
k) verificarea tractiunii in borne.
l) verificarea comportarii la atmosfera umeda si sub Da Da Da
condens; Da Da Da
m) verificarea rezervei de izolatie Da Da Da

4.3. Numele laboratorului de testare acreditat.


5. CONDITII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE
5.1. Conditii de ambalare
a) numarul transformatoarelor/colet
b) greutatea totala a unui colet
5.2. Conditii de transport si depozitare
-pozitie verticala Da Da Da
-prevederea de marcare care sa ateste corectitudinea
transportului Da Da Da

24
5.3. Numarul de zile estimat pentru montaj si punerea Da Da Da
in functiune set tripolar
6. DOCUMENTATII TEHNICE CE VOR FI LIVRATE ODATA CU PRODUSUL
6.1 Instructiuni de montare , rapoarte de incercari Da Da Da
6.2 Lista lucrarilor de mentenanta, periodicitatea lor;
scule si dispozitive specializate recomandate
Da Da Da
6.3 Proceduri de instalare, functionare, mentenanta Da Da Da
6.4 Lista pieselor de schimb si furnizorii acestora Da Da Da
6.5 Desen de ansamblu, file de prospect si lista Da Da Da
caracteristicilor tehnice complete
6.6 Certificat de conformitate (certificat de calitate) Da Da Da
6.7 Certificat de garantie si data de la care incepe sa Da Da
curga timpul
7. MARCARE
7.1 Marcarea bornelor si placutei indicatoare Da Da Da
7.2 Pe capacul interior al cutiei de borne va fi Da Da Da
inscriptionata schema electrica de principiu a
transformatorului de curent cu indicarea marcarii
bornelor secundare.
7.3 Fiecare borna secundara si borna de nul a Da Da Da
transformatorului va avea marcat in dreptul ei
simbolul din schema de pe capacul cutiei de borne.
8. ALTE FACILITATI OFERITE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Semnatura Ofertantului.............................

25
ANEXA 2

LISTA DEVIATIILOR DE LA SPECIFICATIA TEHNICA


PENTRU TRANSFORMATOR DE CURENT
PENTRU INSTALATIILE DE 10 kV

In caz ca in oferta exista abateri de la Specificatia Tehnica, conditiile de ofertare si de la


cerintele generale ale contractului, Ofertantul va face un tabel cu aceste abateri si va semna sub
el.

Stipularea din
Nr. crt. Denumirea Abaterea oferita Observatii
specificatie

Semnatura ofertantului………………

26
ANEXA 3

LISTA TRANSFORMATORELOR DE CURENT SIMILARE IN FUNCTIUNE


CARE AU FOST LIVRATE PANA ACUM DE OFERTANT

Denumirea si descrierea echipamentului Cumparator Anul livrarii

Semnatura Ofertantului________________

27
ANEXA 4

LISTA ACCESORIILOR LIVRATE PENTRU


TRANSFORMATOR DE CURENT PENTRU INSTALATIILE DE 10 kV

Nr. Numele Nr. de Pret Pret


Denumirea
crt. furnizorului bucati unitar total

Semnatura Ofertantului……………………

28
ANEXA 5

LISTA UTILAJELOR SI DIPOZITIVELOR NECESARE PENTRU


FUNCTIONAREA SI MENTENANTA TRANSFORMATOARELOR DE CURENT
PENTRU INSTALATIILE DE 10 KV

Ofertantul va specifica in tabel lista sculelor si dispozitivelor furnizate pentru


functionarea si mentenanta echipamentului livrat in concordanta cu aceasta Specificatie Tehnica.
Se va specifica separat pretul total al acestora.

Nr. Nr. de Pret Pretul


Denumirea Numele furnizorului
crt. bucati unitar total

Semnatura Ofertantului………………

29