Sunteți pe pagina 1din 8

Activități liber alese I

Prof.PIP
Bărbules
cu
Mariana

GRUPA
MARE

1 Albinuțel
e
Proiect de activitate

Data: 21 februarie 2018

Gradiniţa: Grădiniţa P.N ETHOS Craiova

Grupa: mare, Albinuțele

Prof.I.P: Bărbulescu Mariana

Tema de studiu: “CUM ESTE A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”

Tema săptămânii: ”Exploratori la Polul Nord ”

Tema activității: ”Cu Olaf La Polul Nord”

Categoria de activitate: ALA I (Activităţi liber alese)

Centre de interes:

Știință: “Ne jucăm cu prietenii de la pol!”

Artă: ”Modelăm animalul preferat”

Joc de rol: “Pescuim la copcă”

Mijloace de realizare:

2
Joc senzorial, experimente

Modelaj

Joc simbolic de manipulare, de imitare, cu undițe, copcă, pești

Scopul activității:

 Dezvoltarea spiritului de observatie


 Observarea a două stări de agregare ale apei : lichidă, solidă
 Studierea fenomenelor de scufundare și plutire;
 perfecţionarea unor priceperi şi deprinderi de manipulare a materialelor puse la dispoziţie, în vederea realizării unor lucrări și experimente
 dramtizarea unor situații din viața eschimoșilor

Obiective operationale :

Știință:

Să efectueze experimente simple: topirea gheței, plutire, scufundare

Să exploreze și să descrie verbal procese din mediul înconjurător;

Artă

3
Să modeleze plastilină prin mișcări translatorii, circulare, de aplatizare, alungire;

Să interacționeze cu partenerii de joc;

Joc de rol:

să imite situatii din viața eschimoșilor;

Strategia didactică :

a) Metode si procedee

Observaţia, povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, analiza.

Mijloace de învăţământ

I. Măsuța experiment, apă, gheață, zăpadă artificială, zahăr, apă caldă;

II. Plastilină

III. Undițe, copcă, pești

b) Forme de realizare: pe grupuri, individuală.

Durata: 25 – 30 minute

Locul de desfăşurare : Sala de grupă

4
Desfășurarea activității

NR Evenimentul CONŢINUTUL ŞTIINTIFIC STRATEGIA DIDACTICA EVALUAREA

CRT didactic Metode Mijloace Forme

şi de învățământ de

procedee organizare

1. Moment  aerisirea sălii de grupă;


 aranjarea mobilierului;
organizatoric
 pregătirea materialelor didactice necesare temelor
propuse pentru cele 3 sectoare;
 intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă şi
aşezarea acestora în cerc.

2. Captarea Se realizează intuirea materialelor existente la cele 3 observarea frontal Gradul de interes
sectoare: Știință, Artă, joc de rol(cercetarea centrelor de conversaţia manifestat
atenţiei pentru materialul
interes) și se vor împărți copiii pe cele trei sectoare
pus la dispoziţie.

5
3. Anunţarea Se anunţă tema şi obiectivele: conversaţia -frontal Capacitatea de a
temei şi explicaţia. asculta
Știință: vom observa fenomenul de plutire și scufundare recomandările
enunțarea
jucându-ne cu prietenii noștri de la Polul Nord. Vom
obiectivelor indicaţiile.
obserba și fenomenul de topire a gheții. Artă: vom
Identificarea
OLAF UNDE modela animalul nostru preferat Joc de rol: Îmbrăcați
preferinţelor
E ?????? foarte gros vom pescui la copcă peștișori pentru puii copiilor
animalelor polare.

4. Reactualiza- Se realizează printr-o scurtă conversație, prin care se conversaţia


rea cunoștințe- urmărește aducerea în prim plan a cunoștințelor și explicaţia.
lor informațiilor pe care copiii le au referitoare la animalele
de la Poli.

5. Dirijarea Știință: copiii vor explora conținutul măsuței și vor repovestire animale de - pe
învățării efectua experimente de plutire, scufundare. Vom analiza observatia plastic grupuri,
Modul de
cu atentie gheața și testăm duritatea acesteia. Ne putem conversaţia indivi-
- masa interacţiune în
imagina cum pluteste un aisberg pe apă. Partea cea mai explicaţia, dual
exerciţiul
experiment, cadrul grupului.
mare a aisbergului se află in apă. Ursuleții polari inoată,
cuburi de gheață:
ba chiar se și scufundă. Vom observa fenomenul de Comportamentul
banchize,
topire a gheții printr-un experiment având trei cuburi de copiilor
aisberg, mici
gheață pe care vom pune apă caldă, sare și zahăr pentru a
animălute,
vedea care se topește mai repede

Artă : vom modela din plastilină animalul nostru preferat

6
apoi câte un igloo. Plastilină albă

Joc de rol: Îmbrăcați foarte gros, vom pescui la copcă


pentru mai micii noștri prieteni.
Copcă, undițe,
Se va trece pe la fiecare sector, pentru verificarea peștișori
înțelegerii sarcinilor ce urmează a fi duse la bun sfârșit.

Se va interveni pe parcursul desfăşurării activităţilor,


corectându-i dacă este nevoie.

6. Asigurarea Se adresează copiilor întrebări referitoare la activitățile conversaţia

retenției și desfășurate:

transferului -Ce am realizat noi astăzi în cadrul activităților la


alegere?

7. Evaluarea - Se trece, în grup, pe la fiecare centru de interes pentru -conversaţia, - frontal


analiza,
autoevaluarea rezultatelor.
Autoevaluarea
-Se expun lucrările realizate.

8. Încheierea - Se fac aprecieri globale şi individuale privind


activității implicarea copiilor în activitate.

7
8