Sunteți pe pagina 1din 5

Activități liber alese Prof.

PIP
Bărbules
cu
Mariana

GRUPA
MARE

Albinuțel
e
Proiect de activitate

Data: 21 februarie 2018

Grădinița cu PN ETHOS, CRAIOVA

Grupa: Mare Albinuțele

Prof. I.P. : Bărbulescu Mariana

Tema de studiu: “CUM ESTE A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”

Tema săptămânii: ”Exploratori la Polul Nord ”

Tema activității: ” Întrecerea eschimoșilor”

Categoria activitatii  : ALA II (Activităţi liber alese)

Forma de realizare: Joc de mişcare: ‘’Întrecerea eschimoșilor!’’

Scopul activitatii : Satisfacerea nevoii de mişcare, destinderea şi recreerea copiilor; dezvoltarea atenţiei,
rapidităţii în reacţii, a îndemânării; dezvoltarea fizică generală a copiilor, educarea
spiritului de echipă şi a fair-play-ului.

Obiective operationale:

Să respecte regulile impuse de joc şi regulile de disciplină;

Să execute diferite mişcari la comenzile educatoarei şi la un semnal stabilit;

să dea dovadă de spirit de observaţie ;

să fie atenţi în timpul activitaţii.

Strategia didactica:

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul;

Forme de realizare: individual, pe grupe, în perechi ;


Mijloace didactice: ecusoane, peştişori confecţionaţi, coşuleţe, panou, bulinuţe, muzică PC.

Locul de desfășurare: Sala de grupă

Durata: 25- 30 minute

Desfășurarea activității 
NR. EVENIMENTUL CONTINUTUL STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
DIDACTIC
CRT. ŞTIINŢIFIC Metode Mijloace Forme de
organizare

1. Moment Se creează un spaţiu suficient


organizatoric pentru desfăşurarea jocului.

Se pregătesc cele necesare şi se


asigură disciplina prin cerinţe
verbale.

2. Captarea atenţiei Se prezintă copiilor cutia cu cutie - frontal; Gradul de


surprize ce conţine materialele surprize cu interes
necesare desfăşurării jocului conversaţi peștișori manifestat
(peştişori şi coşuleţe). a pentru
coșulețe materialul
prezentat

3. Anunţarea temei Pentru a se pregăti pentru Gradul de


și enunțarea noaptea polară eschimoșii trebuie interes
obiectivelor să strângă hrană de aceea ei conversaţia
organizează jocuri sportive în care
pescuiesc Se anunţă jocul:
«Întrecerea eschimoșilor»

4. Reactualizarea Se realizează printr-o scurtă conversaţia Gradul de


cunoștințelor conversație prin care se va interes
evidenția elementul central al
întregii zile și anume animalele de
la poli, eschimoșii, hrana acestora.

5. Dirijarea învățării Se explică modul de desfășurare -frontal


a jocului: împărtirea grupei de
copii în două triburi: -tribul Urşilor conversaţia -ecusoane Capacitatea de a
polari şi tribul Vulpilor polare, asculta
-peştişori -pe grupe, în recomandările,
conform ecusoanelor primite. Doi
perechi; indicaţiile
copii, câte unul din fiecare echipă,
se vor întrece cu peştişorul în
linguriță, pentru a-l aşeza în -lingurițe
coşuleţ. Echipa al cărui participant
ajunge primul, va primi bulinuţă explicaţia
roşie. Bulinuţa albastră va primi
-2 coşulete
echipa al cărui reprezentant
ajunge al doilea. Bulinuţele sunt
aşezate pe un panou, pentru a fi
Respectarea
numărate la finalul jocului. panou,
regulilor.
bulinuțe
REGULI:

- să nu scape peştişorul pe jos şi


să-l pună în coşuleţul echipei lui;

- putem să ne susţinem
coechipierul, dar nu zgomotos;
Copiii primesc peştişorii.

Vom desfăşura împreună un joc Interesul


de probă. Dacă se impune se vor acordat jocului
da explicaţii suplimentare.

Jocul se repetă până când toţi


copiii au participat la întrecere.

Se intervine numai dacă copiii


întâmpină greutăţi sau încalcă
regulile stabilite.

6. Obținerea De data aceasta copiii trebuie să -peştişori -frontal, Gradul de


performanței ajungă la coșul plin, să ia cu înţelegere al
lingurița un peștișor și ocolind explicația -lingurițe pe grupe; regulilor jocului
jaloanele să le readucă la echipa
-2 coşulete Comportamen-
lui.
tul copiilor în
exerciţiul panou,
cadrul jocului
bulinuțe
Jaloane

7. Asigurarea Se discută pe marginea jocului, conversaţia -frontal,


retenției și astfel încât copiii să rețină
transferului denumirea jocului și regulile
acestuia, personajele din joc și
mediul în care acestea trăiesc.

8. Evaluarea Un copil va fi solicitat pentru a - -frontal,


număra bulinuţele roşii de pe conversaţia
panou. Echipa care are cele mai - bulinuţe pe grupe; Evaluare orală
multe bulinuţe roşii va fi albastre şi
desemnată câştigătoare. roşii

Se fac aprecieri globale şi


individuale privind implicarea
copiilor în activitate.