Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Fizica

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 4

la Mecanica realizată în MATLAB


Tema: Compunerea oscilatiilor armonice

Varianta 2

A îndeplit st.gr.RM-191 Axente Ion

A controlat Gh. Coman

Chișinău - 2019
I. De făcut o generalizare concisă despre caracteristicile cinematice
ale oscilaţiilor armonice si despre compunerea acestora, în
cazul,când direcţiile coincid, şi ,când direcţiile sunt reciproc
perpendiculare.
(1) x ( t +T )=x (t) T – frecventa procesului oscilatoriu
1
(2) f=
T - frecventa procesului oscilatoriu (Hz), adica nummarul de
oscilatii in 2 π unitati de timp (sec) si care se noteaza ω

(3) ω=
T Pulsatia se masoara in rad/s sau se noteaza n si se
masoara in rot/min
πn
(4) ω=
30

Parametrul x se exprima in functie de timpul t prin


x= A∗sin(ω∗t+α )
x= A∗cos ( ω∗t +α )

α – Faza initiala
ω– Pulsatia
Pozitia initiala a vectorului se defineste prin unghiul α
Viteza oscilatiei armonice (5)
dx
v= =ω∗A∗cos(ω∗t +α )
dt
Iar accleratia
a=−ω 2∗A∗sin ⁡( ω∗t+α )

Amplitudinea vitezei si accleratiei corespunzator sunt egale cu a=ω si a ω 2

Compunerea a doua oscilatii armonice pe aceiasi directive


x 1= A1 cos(ω1 t+α 1) x 2= A2 cos(ω2 t+α 2)

Amplitudinea oscilatiei rezultantei


a=a1 +a 2
II. De ales două oscilaţii armonice de aceiaşi direcţie(x1 şi x2), cu
frecvenţele ciclice ω1 şi ω2, cu fazele iniţiale α1 şi α2 , şi cu
amplitudinile А1 şi А2 . De compus(de adunat) aceste oscilaţii (х= x1 +
x2 , oscilaţia rezultantă), construind graficele respective cu inscripţii
informative pentru următoarele cazuri:
a). Oscilaţii armonice necoerente (ω1 ≠ ω2). De scris
file- funcţia de timp, ce ar construi în o fereastră grafică pe
axe comune graficele funcţiilor x1(t) , x2(t) şi х(t). De analizat
rezultatele obţinute.
(1)
(2)

Fig (2)

Observatie: Cand pulsatiile difera , atunci miscarea oscilatorie


este necoerenta .

b). Oscilaţii armonice coerente (ω1 =ω2). De scris file-funcţia


de timp, ce ar construi în o fereastră grafică pe axe comune
graficele funcţiilor x1(t) , x2(t) şi х(t). De analizat rezultatele
obţinute.
Observatie: Cand pulsatiile sunt egale (ω1 =ω2) , miscarea
oscilatorie este coerenta .

c). Oscilaţii armonice necoerente (ω1 ≅ ω2 , - oscilaţie de tip


bătaie). De scris file-funcţia de timp, ce ar construi în o fereastră
grafică graficul funcţiei х(t). De determinat caracteristicile
cinematice ale oscilaţiei de tip bătaie.
Fig (4)

Observatie: Cu cat micsoram diferenta dintre ω si ω cu atat


1 2

graficul difera de tipul ”bataie”.


Perioada variaţiei amplitudinii TA = 4π/ω = 4π/(ω2 – ω1 ) .
Perioada bătăilor T = 2π/ω şi deci TA ≫ T .

d) Oscilatii armonice coerente (ω =ω ). De scris o file-functie cu


1 2

parametrii de intrare numarul figure si diferenta de faze α =α −α ,


1 2

ce ar construi, in o fereastra grafica , graficele functiilor


π π π π 2 π 3π 5 π
x ( t ) , x (t ) si x (t ) pentru α =0 ; ; ; ; ;
1 2 ; ; ; π ; pe axe
6 4 3 2 3 4 6
separate(fereastra grafica se divizeaza in 9 sectoare, fiecare cu
axele sale , pentru fiecare valoare ale parametrului α ).
>> figure(5);
>> myfun3(1,0);
>> myfun3(2,pi/6);
>> myfun3(3,pi/4);
>> myfun3(4,pi/3);
>> myfun3(5,pi/2);
>> myfun3(6,2*pi/3);
>> myfun3(7,3*pi/4);
>> myfun3(8,5*pi/6);
>> myfun3(9,pi);
Fig (5)

III. Punctul material ia parte la două oscilaţii armonice de


direcţii reciproc perpendiculare (x şi y) cu frecvenţele ciclice ω1
şi ω2 , сu fazele iniţiale α1 şi α2 şi amplitudinile А1 şi А2 .
Este necesar de selectat aceste oscilaţii în următoarele cazuri:

a). ω1 =ω2 . De scris o file-funcţie cu parametrii de intrare


numărul figurii şi diferenţa de faze α=α1 - α2 ,
ce ar construi, pe axe separate , în o fereastră grafică, traiectoriile
mişcării punctului (figurile lui Lissajous),pentru
π π π π 2 π 3π 5 π
α =0 ; ; ; ; ; ; ; ;π;
6 4 3 2 3 4 6

>> figure(6);
>> myfun3(1,0);
>> myfun3(2,pi/6);
>> myfun3(3,pi/4);
>> myfun3(4,pi/3);
>> myfun3(5,pi/2);
>> myfun3(6,2*pi/3);
>> myfun3(7,3*pi/4);
>> myfun3(8,5*pi/6);
>> myfun3(9,pi);

Fig (6)
ω1 n1 π
b). ω ≠ ω , ω = n , n ,n =1,2,3 , …. , α =α =α − 2
1 2
2 2
1 2 1 2

De scris o file-funcţie cu parametrii de intrare numărul


figurii şi parametru α , ce ar construi, pe axe separate , în o
fereastră grafică, traiectoriile mişcării punctului (figurile lui
π π π π 2 π 3π 5 π
Lissajous),pentru α =0 ; ; ; ; ;
6 4 3 2 3 4
; ;
6
;π;

>> figure(7);
>> myfun3(1,0);
>> myfun3(2,pi/6);
>> myfun3(3,pi/4);
>> myfun3(4,pi/3);
>> myfun3(5,pi/2);
>> myfun3(6,2*pi/3);
>> myfun3(7,3*pi/4);
>> myfun3(8,5*pi/6);
>> myfun3(9,pi);
Fig(7)

S-ar putea să vă placă și