Sunteți pe pagina 1din 2

“O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o

păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, pe care o


arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor
oamenilor!”
Psalmul 31:19

„Odihneşte-te în Domnul şi aşteaptă-L cu răbdare


să-ţi vină în ajutor.”
Psalmul 37:7

„Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu


sufletul care-L caută. Bine este să aştepţi în tăcere
ajutorul Domnului.”
Plângerile lui Ieremia 3:25-26

„Bunătatea şi iubirea Domnului nu s-a sfârşit,


îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în
fiecare dimineaţă. Mare este credincioşia Ta!”
Plângerile lui Ieremia 3:22-23
„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi
cuvintele Mele, cereţi orice a-ţi voi şi vi se va da.”
Ioan 15:7
„Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; cereţi
şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie
deplină.”
Ioan 16:24

„Iată care e îndrăzneala pe care o avem la El: că,


dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă
ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că avem
cererile pe care le-am cerut de la El.”
I Ioan 5:14-15

„Mulţumiţi lui Dumnezeu în toate împrejurările,


căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos
Isus, cu privire la voi.”
I Tesaloniceni 5:18