Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A ALTEI PERSOANE

Domnule/Doamnă preşedinte,

Subscrisa X SRL, în calitate de reclamant, cu sediul în localitatea TIMISOARA, str./bd.


GHEORGHE DOJA, nr. 1, ap 4, judet TIMIS, cod unic de înregistrare/cod de identificare
fiscală RO43567245, număr de înmatriculare în registrul comerţului J35/1234/2009, cont
bancar RO00INGB00000000075757, adresă electronic XONSTRUCT@GMAIL.COM,
număr de telefon 0256745677, număr de fax 0256745677, reprezentata de administrator
GEORGESCU ION, prin POPESCU XENOPOL, în calitate de avocat, cu sediul profesional
în localitatea Timisoara, str. Barzavei, nr. 1, judeţ Timis, adresă electronică
avxenopol@gmail.com, număr de telefon 0756345678 , număr de fax 0256789098, in calitate
de reclamant în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 1234/325/2018 al Judecatoriei
Timisoara, formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A ALTEI PERSOANE

Respectiv a Z S.R.L. cu domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea Timisoara, str./bd. Soarelui,


nr. 1 , bl. 2 , sc. B3 , et. 1 , ap. 1 , judeţ Timis ,cod unic de înregistrare/cod de identificare
fiscală RO344646, număr de înmatriculare în registrul comerţului/număr de înscriere în
registrul persoanelor juridice J53/4353/2014, cont bancar RO0000BRD3494853, adresă
electronică zsrl@yahoo.com, număr de telefon 02563626467, număr de fax 2335425, prin
Mircea Sandu, în calitate de avocat, cu sediul profesional în localitatea Timisoara str./bd.
Grigorescu, nr. 3 , bl. A2 , sc. 5, et. 3 , ap.5 , judeţ Timis, adresă electronică
sandu@yahoo.com, număr de telefon 072546573 , număr de fax 346575645,

Solicitându-vă admiterea în principiu a prezentei cereri şi hotărârea care se va pronunţa să îi


fie opozabilă acestuia.

Motivele cererii de chemare în judecată a altei persoane sunt următoarele:

În fapt, intre mine si societatea Z S.R.L. a fost incheiat contractul de antrepriza de constructii.
Astfel, m-am obligat sa contruiesc pentru Z S.R.L. un numar de 5 imobile, pe terenul
proprietatea acestuia. In acest sens, am deschis santierul despre care am facut vorbire in
cererea de chemare in judecata.

Prejudiciul rezultat ca urmare a accidentului produs de catre parat, se refera la distrugerea


partiala a unui imobil aflat in constructie, imobil care este proprietatea societatii Z S.R.L..

Pentru aceste motiv, consider ca societatea Z S.R.L., poate pretinde la fel ca si mine reparea
aceastui prejudiciu de catre paratul din prezentul dosar.

În drept îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 57 Cod procedura civila.

1
În dovedirea cererii mele înţeleg să mă folosesc de următoarele probe: proba cu înscrisurile
anexate: contract antrepriza in constructii;

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subsemnata pentru conformitate cu


originalul, de pe înscrisurile pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces, în 3 exemplare,
dintre care unul pentru instanţă şi două pentru a fi comunicate celui chemat în judecată şi
părţii potrivnice.

Data 28.04.2019 Semnătura Xsrl

Domnului/Doamnei preşedinte a(l) JUDECATORIEI TIMISOARA