Sunteți pe pagina 1din 1

Judecătoria Lipova

Secţia Civilă
Dosar nr. 1933/250/2019
Judecătoria Lipova
Strada Sava Brancovici, nr. 27, Lipova

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, Alin Sorin STOICA, domiciliat în satul Cuvin nr. 486, județul
Arad, având C.N.P. 1951130020110, în calitate de pârât în cauza de faţă,
formulez prezenta

Întâmpinare

la cererea de chemare în judecată având ca obiect acțiunea în pretenții,


formulată de reclamantul S.C. FORGE OF TALENTS S.R.L. în dosarul nr.
1933/250/2019, prin care vă solicit:
- _______ (să respingeţi acţiunea în totalitate/să admiteţi acţiunea/să
admiteţi în parte);
- să obligaţi reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.
Motivele întâmpinării:
Excepţii: Invoc următoarele excepţii:
a) de procedură _________
b) de fond _________
Apărări de fond: Învederez instanţei că _________
Temeiul de drept: Invoc dispoziţiile art. proc. civ. şi _________
Probe: Vă solicit încuviinţarea următoarelor probe _________
Anexez: copie a întâmpinării pentru reclamant, copie înscrisuri, certificate
pentru conformitate, pentru reclamant, lista cu numele şi domiciliul martorilor.

Semnătura,

____________

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului _________