Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru recapitulativă

România în epoca modernă

I. Revoluţia paşoptistă
a) Precizaţi denumirea cu care este cunoscută revoluţia europeană de la 1848 → _______________
b) Numiţi două focare revoluţionare europene → _________________ şi ________________
c) Menţionaţi principalele dorinţe ale revoluţionarilor români:
 Transilvania → _____________________________________________________
 Ţara Românească şi Moldova → _______________________________________
_______________________________________
d) Enumeraţi cele trei imperii vecine care au înăbuşit revoluţia în Ţările Române →
 _______________________
 _______________________
 _______________________ ________-________
e) Numiţi câte un revoluţionar pentru fiecare dintre provinciile româneşti ________-________
________-________
II. Unirea Principatelor şi marile reforme
a) Precizaţi data dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza → _______________________
b) Menţionaţi un document elaborat de Marile Puteri în 1858 → ____________________
c) Precizaţi denumirea cu care este cunoscută dubla alegere a aceluiaşi domn, împotriva
hotărârilor Marilor Puteri → ”politica ________________”
d) Numiţi cele două personalităţi care au înfăptuit unirea şi au reformat noul stat →
 ____________________________
 ____________________________
e) Prezentaţi două reforme înfăptuite de domnul unificator:
 _________________________ → ___________________________________________
 _________________________ → ___________________________________________

III. Proclamarea şi obţinerea independenţei României proclamarea independenţei _____


a) Precizaţi când au avut loc următoarele evenimente obţinerea independenţei _____
recunoaşterea independenţei _____
b) Enumeraţi principalele bătălii la care au participat românii în Războiul de Independenţă →
 ________________________
 ________________________
 ________________________
c) Numiţi cele trei personalităţi româneşti care au obţinut independenţa României →
 __________________________
 __________________________
 __________________________

IV. Primul Război Mondial şi Marea Unire participarea României la Primul Război
a) Precizaţi când au avut loc următoarele evenimente Mondial → _________________
definitivarea Marii Uniri → ____________
b) Enumeraţi cele trei bătălii câştigate de români în Primul Război Mondial →
 ______________________ ___________________
 ______________________ ___________________
 ______________________ ___________________
c) Menţionaţi provinciile care s-au unit cu România în 1918 ___________________
___________________
___________________