Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru pentru Bacalaureat şi Academia de Poliţie

România modernă

I. Proiectul politic paşoptist – din timpul Revoluţiei de la 1848:


1. Contextul european: __________________________________________________: „______________________”
2. Cauze:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
3. Obiective (propunere, îndeplinire):
 ___________________________________________→___________________
 ___________________________________________→___________________
 ___________________________________________→___________________
4. Forţe participante:
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
5. Revoluţionari:
 Ţara Românească: _____________________________→___________________________
 Moldova: _____________________________→___________________________
 Transilvania: _____________________________→___________________________
6. Documente (denumire, prevederi, zonă):
 ___________________________→______________________,_________________________→_____________
 ___________________________→______________________,_________________________→_____________
 ___________________________→______________________,_________________________→_____________
II. Unirea Principatelor – constituirea statului român modern:
1. Cauze:
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
2. Mişcarea unionistă (adepţi; locaţie; instituţie: denumire, locaţie, lider; obiectiv; instrumente; personalităţi străine):
_____________→____________→______________________________-______________→__________________→
___________________→_______________→___________________,__________________,___________________
3. Context internaţional:
 Anul; evenimentul şi documentul elaborat; caracteristici ale documentului:
____________→________________________________→_____________________________________________:
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 Problema Principatelor – problemă intrenaţională: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
 Anul; evenimentul; caracteristici:
____________→________________________________:
→___________________________________________________________________________________________
→___________________________________________________________________________________________
 Anul; evenimentul şi documentul elaborat; caracteristici ale documentului:
____________→_________________________________→___________________________________________:
→State semnatare (unioniste şi antiunioniste): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
→Rolul documentului: ________________________________________________________________________
→Acţiunea: _________________________________________________________________________________
→Numele statului: ___________________________________________________________________________
→Instituţii proprii: _____________________________________________________________________________
→Instituţii comune: ______________________şi__________________________________→_________________
→Statutul politico-juridic: _______________________________________________________________________
→Drepturi şi libertăţi: ______________________, __________________________, ________________________
→Tip vot: _______________________________________
→Armata: _______________________________________
→Posibilitatea modificării documentului: ___________________________________________________________
4. Context intern (data, evenimentul):
 ____________→_______________________________________________________________________________
 ____________→_____________________________________________________:
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 ____________→_______________________________________________________________________________
 ____________→_______________________________________________________________________________
5. Precizaţi cum a fost posibilă alegerea aceluiaşi domn în ambele Principatelor:
 _____________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________
6. Caracteristici ale situaţiei imediat următoare dublei alegeri: ________________, ______________, _______________
7. Conferinţele Puterilor Garante (dată, locaţie):
 Pentru recunoaşterea dublei alegeri: ________→_________; Recunoaşterea de către imperiile Otoman şi austriac:
____________; primirea firmanului de învestitură: ________________
 Pentru unificarea administrativă (dată, locaţie): ___________________________________
8. Unificarea administrativă:
 Perioada: ____________________________
 Caracteristici: _________________________→___________________________→_________________________
9. Unificarea politică: ____________________________ (___________)→__________________________ (________):
___________________________________
10. Numirea guvernului Kogălniceanu: data, cauza, prima lege adoptată:
 _______________
 _____________________________________________________________________________________________
 _______________→___________________________________→_______________________________________
11. Reformele: ___________
 Contextul: ____________________________________→_______________________________________________
 Noua lege fundamentală: _________________________________________________________________________
 Principalele reforme:
 _______________: _________________________→_______________________________________________
 _______________: _______________________________→_________________________________________
 _______________: ______________________→__________________________________________________
 _______________: ______________________→__________________________________________________
12. Înlăturarea lui Cuza (data, cauza, alianţa care a pregătit evenimentul, instituţiile care vor guverna provizoriu ţara):
____________→_______________________→_________________→_____________________şi_______________

III. Monarhia constituţională şi obţinerea independenţei României:


1. Principele străin vizat a fi domnul României (numele şi ruda sa încoronată): ______________________________→
____________________________________________________________
2. Principele străin (numele, data încoronării, semnificaţie): ____________________________→_______________→
__________________________________________________ şi ________________________________________________
3. Numele politicianului care a convins personalitatea să ocupe tronul: _________________________________
4. Legea fundamentală (data promulgării, categorie): _______________________
5. Forma de guvernământ: _________________________________________________________________________
6. Sistemul de partide: ________________________→__________________________ şi ______________________
7. Sistemul de guvernare: ______________________ (________)→________________________________________
8. Titlurile noului şef de stat:
 _________________________→__________________________
 _________________________→__________________________
 _________________________→__________________________
9. Independenţa:
 Context extern (perioadă, acţiuni): ________________→_______________________________________________
→___________________________________________________________________________________________
 Poziţia Imperiului Otman: ______________→________________________________________________________
 Preliminarii ale acţiunii diplomatice româno-ruse (data, locaţia, exponenţi-nume şi funcţie, hotărâre):
____________→___________ __________________→______________________şi
________________________→____________________________________________________________________
 Relaţii diplomatice româno-ruse (data, acţiunea, caracteristici): _____________→___________________________
→___________________________________________________________________________________________
→___________________________________________________________________________________________
 Proclamare (dată, autor, locaţie): ______________→___________________________→____________________→
Legiferare: ___________________________________________________________________________________________
 Acţiunea imediată a Rusiei (data, evenimentul, situaţia României): _______→______________________________→
_____________________________________________________________________________________________
 Precizaţi cum a fost posibil ca România să participe la războiul ruso-otoman, când se specificase contrariul:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 Obţinere→acţiune militară (denumire, perioadă, caracteristici): _________________ (______________) →_______
→___________________________________________________________________________________________
→__________________________________________________________________________________________
 Recunoaştere internaţională→acţiune diplomatică recunoscută de Puterile Garante: (denumire, dată, caracteristici):
_________________→________
→___________________________________________________________________________________________
→___________________________________________________________________________________________
→___________________________________________________________________________________________
 Recunoaştere internaţională→acţiune diplomatică nerecunoscută de Puterile Garante: (denumire, dată, motiv
respingere): _____________________→__________→________________________________________________
 Însemnătatea obţinerii independenţei: _______________________________________________________________
10. Relaţiile României cu Tripla Alianţă (data, acţiunea, cauza, membrii alianţei): __________→___________________
___________________→______________________________________________________________________→
___________________, ______________________, _________________
IV. Constituirea statului naţional unitar român:
1. Premise (an, eveniment, consecinţă):
 __________: ___________________________- ____________________________
 __________: ___________________________- ____________________________
 __________: ___________________________ - ____________________________
 __________: ___________________________ - ____________________________
2. România în Primul Război Mondial:
 Pretextul (data, evenimentul): ___________________________________________________________________
 Atitudinea României la începutul conflictului (data, evenimentul, hotărârea): __________→ _________________→
____________________________________________________________________________________________
 Blocurile militare aflate în conflict:
 _____________ (_____________): _______________, _______________ şi ______________
 _____________ (_____________): ____________________ şi _________________________
 Grupările în care s-au împărţit românii în perioada neutralităţii: __________________ şi ___________________
 România în război:
 Semnarea convenţiilor (data, blocul militar preferat, prevederi):
- ________________________
- ________________________
- ___________________________________________________
- ___________________________________________________
- ___________________________________________________
 Hotărârea Consiliului de Coroană de la Bucureşti (data, hotărârea):
- ___________________________
- ___________________________
 Consecinţa campaniei din 1916: ____________________________→__________________________________
 Victoriile din 1917: ______________________, ______________________, _____________
 Tratatul de pace de la Bucureşti (data, cu cine, poziţia regelui, consecinţa principală): _______→_____________
- _____________________________________________________________
- _____________________________________________________________
3. Unirea din 1918:

A.
 Provincia: ____________________________
 Capitala: _____________________________
 Data: _________________
 Instituţia care a hotărât unirea: ___________________________
 Recunoaşterea internaţională (tratat, statul/statele care recunoaşte/recunosc unirea, an):
______________________, ______________________, __________
B.
 Provincia: ____________________________
 Capitala: _____________________________
 Data: _________________
 Instituţia care a hotărât unirea: ___________________________
 Recunoaşterea internaţională (tratat, statul care recunoaşte unirea, an): ______________________,
_______________________, __________
C.
 Provinciile: _______________, _____________, ________________ şi ______________
 Capitala: _____________________________
 Data: _________________
 Instituţia care a hotărât unirea: ___________________________
 Recunoaşterea internaţională (tratat, statul care recunoaşte unirea, an): ______________________,
_______________________, ___________