Sunteți pe pagina 1din 1

Fisă de lucru

I. Regimuri totalitare:
1. Forme:
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
2. Lideri:
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
3. State:
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
4. Partide - a se specifica regimul:
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
5. Simbolurile - a se specifica regimul:
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
6. Două caracteristici particulare - a se specifica regimul:
 ___________________________________
 ___________________________________
7. Două practici politice - a se specifica regimul:
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
8. Două caracteristici comune:
 __________________________________
 __________________________________
9. Care dintre cele trei regimuri s-a răspândit şi a continuat să existe şi în a doua
jumătate a secolului XX: ___________________
II. Precizaţi două asemănări şi două deosebiri existente în Constituţiile din 1866 şi 1923:
1. Asemănări: ________________________________şi___________________________
2. Deosebiri: 1866___________________________şi_______________________ în timp
ce, în 1923 _______________________________________şi ____________________
III. Precizaţi două documente cu caracter constituţional din prima jumătate a secolului XIX:
1. _____________,______________________________________________________
2. _____________,______________________________________________________
IV. Menţionaţi partidele guvernamentale din perioada antebelică şi principalele două din cea
interbelică:
1. _________________ (lider: ______________) şi _________________ (lider: ______________)
2. _________________ (lider: ______________) şi _________________ (lider: ______________)
V. Prezentaţi două practici politice democratice din România interbelică (an, denumire, prezentare):
1. _______,_________________________,_____________________________________________
2. _______,_________________________,_____________________________________________
VI. Enumeraţi teritoriile pierdute de România în 1940 şi statele care le-au primit:
1. __________________________________________: ____________________________________
2. __________________________________________: ____________________________________
3. __________________________________________: ____________________________________