Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru pentru Bacalaureat şi Academia de Poliţie

I. Faceţi corespondenţa între coloane după modelul 1aA

1. Constantin al VII-lea Porfirogenetul a. sec. VII A. „Se zice că sunt veniţi demult din Italia”
2. Mauricius b. sec. IX B. După limbă, locuitorii din N Dunării erau numiţi romani
3. Ioan Kynnamos c. sec. X C. „Aceştia se mai numesc şi romani, au venit din Roma”
4. Teophanes Confesor d. sec. XII D. „Retorna, retorna, fratre”

1. Sec. XI a. Cronica pictată de la Viena A. românii crescători de animale


2. Sec. XII b. Gesta Hunnorum et Hungarorum (Faptele hunilor şi ungurilor) B. bătălia de la Posada
3. Sec. XIII c. Legenda Sfântului Gerard C. voievodatul lui Gelu
4. Sec. XIV d. Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor) D. voievodatul lui Ahtum

1. Vlahii-călători a. sec. VIII A. Kedrenos


2. Vlaho-rinchini b. sec. IX B. Constantin VII
3. Ţara necunoscută-Balak c. sec. X C. Mănăstirea Castamonitu
4. Face distincţie între romei şi romani d. sec. XI D. Moise Chorenati

1. Simon de Keza a. sec. X A. Românii plasaţi între Dunăre şi un munte mare


2. Corespondenţa dintre Ioniţă Kaloian şi Papalitate b. sec. XI B. La venirea ungurilor, românii erau în Pannonia
3. „Podoaba istoriilor” a lui Gardizi c. sec. XII C. Românii amintiţi cu termenul de vlahi
4. Corespondenţa lui Vasile Macedoneanul d. sec. XIII D. Ideea romanităţii românilor

1. Poggio Bracciolini a. introduce ideea originii romane a românilor în circuitul ştiinţific european
2. Flavio Biondo b. românii invocă cu mândrie originea lor romană
3. Enea Silvio Piccolomini/Pius II c. românii sunt conştienţi de descendenţa lor dintr-o colonie fondată de Traian
Sec. XV 4. Antonio Bonfini d. descendenţa românilor din colonişti romani
5. Filippo Buonaccorsi e. românii se trag din legiunile şi coloniile aduse de împăraţii romani în Dacia
6. Laonic Chalcocondil f. numeşte daci pe românii din N Dunării şi vlahi pe cei din S

II. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu :

A. Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele ;
B. Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală între ele ;
C. Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea este fals ;
D. Dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

"Teoria imigraţionistă" elaborată de Franz Joseph Sulzer a fost lansată în secolul al XVIII-lea ; Teoria va
fi denumită roesleriană, după reluarea şi îmbogăţirea ei de către istoricul maghiar Robert Roesler.

III. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:

1. Bogdan Petriceicu Haşdeu demonstra că Şcoala Ardeleană a făcut o interpretare forţată a izvoarelor antice în
lucrarea:
a) "Pierit-au dacii ?"
b) "Istorie şi mit în conştiinţa românească"
c) "Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor"
d) "Studii româneşti. Cercetări cu privire la istoria veche a României".
2. Constituţia României din 1948 a fost inspirată din:
a) Constituţia stalinistă din 1936
b) Constituţia leninistă din 1921
c) Constituţia bolşevică din 1918
d) Constituţia stalinistă din 1926

3. Dimitrie Cantemir subliniază descendenţa pur romană, latinitatea şi continuitatea românilor în lucrarea:
a) "Pierit-au dacii ?"
b) "Istorie şi mit în conştiinţa românească"
c) "Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor"
d) "Studii româneşti. Cercetări cu privire la istoria veche a României".
4. Constituţia României din 1991 a fost inspirată din:
a) Constituţia din 1923
b) Constituţia din1866
c) Constituţia din 1948
d) Constituţia din 1965
IV. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă :
A. Constantin al VII-lea Porfirogenetul
B. Mauricius
C. Ioan Kynnamos
a) ABC
b) ACB
c) BAC
d) CAB

A. Constantin Cantacuzino
B. Poggio Bracciolini
C. Nicolaus Olachus
a) ABC
b) ACB
c) BAC
d) CAB

V. Completaţi cu noţiunea corectă:


1. Proces complex şi îndelungat prin care civilizaţia romană pătrunde în toate compartimentele vieţii unei provincii,
ducând la înlocuirea limbii proprii cu limba latină şi adoptarea unui nou mod de viaţă: ___________________
2. Fenomen religios de contopire a unor divinităţi asemănătoare, dar de origini diferite, într-una singură: ___________
3. Cerere/carte de plânfgere a românilor
4. Carte de plângere a românilor: _____________________________
5. Curent cultural iluminist, care susţine latinitatea şi continuitatea de locuire a românilor: ____________________
6. Ansamblu de idei care explică desfăşurarea unor evenimente şi procese istorice: ______________________
7. Totalitatea elementelor care se adaugă unui idiom (limbă, dialect), după constituirea lui: _________________
8. Curent în istoriografie care se opune ideii continuităţii de locuire a poporului român în SCDP: ________________
9. Fenomen de adoptare a unor divinităţi dacice sub nume romane (Bendis, Zalmoxis): ______________________
10. Persoană care propovăduieşte o nouă religie pe un teritoriu: ____________________
11. Sistem de apărare folosit de romani, zid de piatră sau val de pământ construit la graniţele provinciilor: _________
12. Curent de idei preocupat să pună în valoare prioritatea unui popor, teme etc.: ______________________
13. Regat din afara Imperiului Roman, căruia îi recunoaşte autoritatea în schimbul asigurării protecţiei:______________

VI. Definiţi termenii:

1. Adstrat: ___________________________________________________________________________________
2. Imigraţionism:______________________________________________________________________________
3. Interpretatio romana: _________________________________________________________________________
4. Misionar: ___________________________________________________________________________________
5. Limes: _______________________________________________________________________________________
6. Protocronism: _________________________________________________________________________________
7. Regat clientelar: _______________________________________________________________________________
8. Romanizare: _________________________________________________________________________________
9. Sincretism religios:
____________________________________________________________________________
10. Supplex: ____________________________________________________________________________________
11. Supplex Libellus Valachorum:
___________________________________________________________________
12. Şcoala Ardeleană:
_____________________________________________________________________________
13. Teorie istoriografică: __________________________________________________________________________