Sunteți pe pagina 1din 1

INSTITUŢIILE MEDIEVALE ROMÂNEŞTI

METODA CIORCHINELUI

________________________
_______________________
← Instituţii politice _____________________
centrale (denumire, ____________________
__________,_________________ componenţă/structură,
_________,___________; prerogative/atribuţii);
__________,_______________ Domnia în secolele XVI,
XVII (caracteristica
________________________ ____________________
principală,
reprezentanţi)→ ____________________
________________________ şi XVIII (noul regim:
date, caracteristici)→
_________________________
________________________ ___________________
_______________________ ___________________
___________________

_________________________
________________________
________________________ _____________________
_____________________
_____________________
_____________________ _____________________
____________________
Viaţa eclesiastică:
←Instituţii
←Rolul domniei ________________________
Atribuţii ale ________________________
_____________________ instituţiei supreme→
_____________________ Episcopiile (Ţara
Românească şi
Moldova)→ _________________________
________________________
________________________

___________________________
__________________________ _____________________
__________________________ _____________________
_____________________

___________________________ Originea puterii ___________________


_______________________ instituţiei supreme, ___________________
______________________ argumente →
_______________________ Caracterul stăpânirii,
argument→
←Succesiunea la tron ___________________
←Însemnele puterii ___________________
← Dinastiile _____________________
___________:___________ medievale
___________:___________ 3 dregătorii→