Sunteți pe pagina 1din 1

Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (sec.

XVIII – XIX)
Fişă lucru

a) Menţionaţi două obiective majore ale românilor:


 _________________________________
 _________________________________
b) Menţionaţi două argumente folosite de români pentru legitimarea drepturilor lor:
 _________________________________
 _________________________________
c) Enumeraţi trei caracteristici ale regimului fanariot:
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
d) Enumeraţi două caracteristici ale regimului habsburgic referitoare la români:
 __________________________________
 __________________________________
e) Precizaţi doi domni fanarioţi reformatori şi două reforme ale acestora:
1. _______________________: __________________________________________
2. _______________________: __________________________________________
f) Menţionaţi două proiecte politice din a doua jumătate a secolului XVIII şi prima jumătate a
secolului XIX:
 _________:____________________________________________________________
 _________:____________________________________________________________
g) Menţionaţi două mişcări naţionale din Transilvania (sec. XVIII):
 ___________:__________________________________________________________
 ___________: _________________________________________________________
h) Menţionaţi trei proiecte politice referitoare la statul român modern din prima jumătate a sec.
XIX:
 ___________:
______________________________________________________________
 ___________:
______________________________________________________________
 ___________:
______________________________________________________________
i) Precizaţi trei obiective fundamentale ale Revoluţiei de la 1848 care au fost îndeplinite în a doua
jumătate a sec. XIX:
 ___________________(__________)
 ___________________(__________)
 ___________________(__________)