Sunteți pe pagina 1din 5

Școala: ________________________________________ Nr __________ din ________

Aria curriculară: Consiliere și orientare Aprobat, responsabil comisie,


Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Nr. ore: 1 oră/săptămână
Manual: Consiliere și dezvoltare personală, Editura Litera
Clasa: a VII-a ____ Avizat
Profesor: ______________________________________ Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – AN ȘCOLAR 2019 – 2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE


Semestrul I • AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT 14/15
9 septembrie – 20 decembrie 2019
• DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
Semestrul al II-lea • MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 19/20
13 ianuarie – 12 iunie 2020
• MANAGEMENTUL CARIEREI
Programul național „Școala Altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat
în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor.
Total ore an școlar: 34
Total săptămâni an școlar: 35

1
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

Nr.
crt. Domeniul tematic Conținuturi asociate Competențe specifice Nr. Săptămâna Data Obs.
ore

• Organizarea colectivului de elevi. Prezentarea manualului. Recapitulare inițială 1 S1

• Portofoliul personal de ȋnvӑțare – utilitatea, structura, modul de realizare și de prezentare. Recapitulare inițialӑ 1 S2

Lecția 1 – Eu pot (autoeficacitate, etichetări) 1.1.Planificarea 7 S3 – S9


1. AUTOCUNOAȘTERE
acțiunilor
ȘI STIL DE VIAȚĂ Lecția 2 – Eu pot și fac (abilități și activități)
specifice
SĂNĂTOS ȘI Lecția 3 – Eu pot, fac și am succes (performanță și succes) dezvoltării
ECHILIBRAT
Lecția 4 – Eu la vârsta provocărilor (provocări și oportunități, schimbări la nivel personale din
fizic și emoțional la preadolescenți) perspectiva
autoeficacității
Lecția 5 – Spun Nu violenței (comportamente responsabile; agresivitate,
violență, bullying: cauze, forme, soluții)
1.2. Autoevaluarea
Lecția 6 – Internetul în viața mea de zi cu zi (comportamente responsabile; stilului de viață
Internetul, rețelele sociale și viața zilnică) sănătos în raport
Lecția 7 – Momentul ECO (comportamente responsabile; atitudini față cu mediul de
de resurse și reciclare) viață

Recapitulare (domeniul tematic 1) 1 S10


Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

Lecția 1 – Diferențele individuale sau de grup în relațiile dintre noi (emoții, 2.1. Manifestarea 5 S11 – S15
2. DEZVOLTARE
2
EMOȚIONALĂ reacții, comportamente față de diversitate – gen, vârstă, apartenență empatiei în
ȘI SOCIALĂ socială, apartenență etnică, situație economică, stare de sănătate, raport cu
dizabilități/copii cu nevoi speciale de educație) diferențele
individuale
Lecția 2 – Gânduri, emoții, reacții în fața diversității (emoții, reacții,
și de grup
comportamente față de diversitate – gen, vârstă, apartenență socială,
apartenență etnică, situație economică, stare de sănătate,
2.2. Exprimarea
dizabilități/copii cu nevoi speciale de educație)
asertivă în
Lecția 3 – Empatia în dialog cu Diversitatea (empatia, emoții, reacții, interacțiuni
comportamente față de diversitate – gen, vârstă, apartenență socială, școlare,
apartenență etnică, situație economică, stare de sănătate, familiale și
dizabilități/copii cu nevoi speciale de educație) comunitare
Lecția 4 – Cooperarea și colaborarea – încredere, sprijin și respect reciproc
(colaborarea și cooperarea)
Lecția 5 – Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv în comunicare (caracteristici
ale comportamentului asertiv, pasiv, agresiv)

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Domeniul tematic Conținuturi asociate Competențe Nr. Săptămâna Data Obs.
crt. specifice ore
1. DEZVOLTARE Lecția 6 – Comunicarea în limbajul asertivității (caracteristici ale 2.1. Manifestarea 1 S1
EMOȚIONALĂ comportamentului asertiv, pasiv, agresiv) empatiei în raport
ȘI SOCIALĂ Recapitulare (domeniul tematic 2). cu diferențele 1 S2
individuale și de
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback grup 1 S3
2.2. Exprimarea
asertivă în
interacțiuni
școlare, familiale și
comunitare

2. MANAGEMENTUL Lecția 1 – Timpul – aliat sau dușman? (elemente de management 3.1. Integrarea în 6 S4 – S9
al timpului: organizare, planificare) programul zilnic
ÎNVĂȚĂRII
Lecția 2 – Cum îmi organizez spațiul de învățare (elemente de a unor rutine
management al timpului: organizare, planificare) privind
Lecția 3 – Cine învață câștigă! (reușită și eșec în învățare) autodisciplina și
Lecția 4 – Metode eficiente de învățare (reușită și eșec în învățare) stilul de viață
sănătos
Lecția 5 – Cum mă autoevaluez (reușită și eșec în învățare)
3.2. Raportarea
Lecția 6 – Pot să devin expert în învățare (mentalitate de creștere
reflexivă și
versus mentalitate fixă în învățare)
constructivă
asupra reușitelor 1 S10
Recapitulare (domeniul tematic 3).
și nereușitelor în
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback
învățare
4
3. MANAGEMENTUL Lecția 1 – Scopuri personale, pentru fete și băieți (scopuri 4.1. Formularea unor 6 S11 – S16
CARIEREI personale referitoare la educație, carieră și stil de viață; scopuri personale
dimensiunea de gen în educație și carieră) referitoare la
educație, carieră
Lecția 2 – Alegeri de familie – alegerile mele (scopuri personale
și stil de viață
referitoare la educație, carieră și stil de viață;
dimensiunea de gen în educație și carieră)
4.2. Evaluarea
Lecția 3 – Aspirațiile mele – între dorință și realizare (aspirații corespondenței
personale, cerințe ale unei ocupații și nivelul de educație dintre aspirațiile
necesar pentru exercitarea acesteia) personale,
Lecția 4 – Vizită în lumea ocupațiilor (aspirații personale, cerințe cerințele unei
ale unei ocupații și nivelul de educație necesar pentru ocupații și nivelul
exercitarea acesteia) de educație
necesar
Lecția 5 – Biblioteca „Ocupațiilor” (opțiunile de carieră: relația
dintre informațiile despre sine – caracteristici personale,
abilități, interese, valori legate de muncă, nivelul de
educație și alegerea carierei)
Lecția 6 – Traseul meu spre destinația CARIERA (opțiunile de
carieră: relația dintre informațiile despre sine –
caracteristici personale, abilități, interese, valori legate
de muncă, nivelul de educație și alegerea carierei)
Recapitulare (domeniul tematic 4).
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback 1 S17

4. Recapitulare finală, evaluare și autoevaluare. 2 S18 – S19

Galeria portofoliilor de ȋnvӑțare. Feedback-ul profesorului

S-ar putea să vă placă și