Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul de excelenţă în medicină şi farmacologie”Raisa Pacalo

ESEU ARGUMENTATIV
TEMA: “RESPONSABILITĂŢILE PACIENTULUI”
Eu, cred că fiecare pacient odată ce a fost internat într-o instituţie medicală trebuie să îşi
cunoască bine atît drepturile cît şi responsabilităţile ,deoarece atîta timp cît este sub
supravegherea lucrătorilor medicali să nu apară convergenţe legate de deservirea şi
investigaţiile efectuate.Fiecare pacient este obligat sa cunoască următoarele responsabilităţi:
-Pacientul sau persoana împuternicită de el are responsabilitatea de a vă informa şi de a vă
familiariza cu informaţiile disponibile în pliantele de prezentare generală sau detaliată a
inevstigaţiilor pe care urmează să le efectuaţi şi să completaţi integral chestionarele sau
Acordul Pacientului înaintea oricărei investigaţii.
- Are obligaţia de a respecta şi de a proteja confidenţialitatea şi personalitatea celorlalţi
pacienţi care se află în centru alături de dumneavoastră.
-Are responsabilitatea şi obligaţia de a anunţa imediat personalul medical cu privire la
potenţiala întârziere sau în cazul anulării programării pe care ați confirmat-o anterior.
- Este responsabil cu privire la îndeplinirea obligaţiilor financiare ce îi revin pentru accesarea
serviciilor medicale acordate .
-Are obligaţia de a se conforma întru-totul condiţiilor impuse de tipul de asigurare de sănătate
de care dispuneţi.
În cazul în care apar unele probleme legate de deservire şi investigaţiile efectuate poate fi tras
la răspundere personalul medical sau chiar pacientul în cauză.
Spre exemplu:
Este internat o persoană “x” într-o instituţie medicală ,la internare ia fost oferit chestionarul
cu regulile instituţiei la care persoana”x” nici nu citeşte dar semnează fară a se familiariza cu
condiţiile inpuse şi oferite de instituţie,la un anumit timp personalul medical îi interzice să
fumeze pe teritoriul intituţiei la care pacientul se revolt că nu a fost instinţat despre acest
lucru,unde A/M îi prezintă chestionarul care a fost semnat de către persoana în cauză la
internare ,la care pacientul recunoaşte că este greşit că nu a citit documentul dat ,pînă la urmă
pacientul a fost externat din motivul ca crea disconfort celorlate persoane prin
comportamentul neadecvat ,iar personalul tras la raspundere că nu a impus persoana dată să
citeasca informaţiile legate de institut.”
Deci ,din toate aceste cosiderente pot spune că fiecare pacient indiferent de statutul social –
economic-religios este obligat să facă cunoştinţă cu toate regulile instituţiei la internare
pentru a nu apărea divergente sau conflicte ,atît cu personalul cît şi cu restul persoanelor aflate
în incinta instituţiilor medical. O foarte mare importanţă are respectarea regulilor oriunde nu
teai afla ,indiferent de situaţia pe care o ai .
Efectuat :Coşcodan Ana,gr.102 A/M