Sunteți pe pagina 1din 1

NAŞTEREA

DOMNULUI

La Vifleem colo-n jos


Cerul arde luminos Şi vãzând cã nu gãsesc o gazdã, au plecat spre dealul de
Preacurata naşte lângã cetate. Aici, într-un staul unde erau ţinute animalele, au
gãsit adãpost. Şi iatã cã minunea avea sã se întâmple, cãci
astăzi pe Hristos
Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, S-a nãscut chiar în
acea noapte. Poate cã Fiul lui Dumnezeu ar fi trebuit sã se nascã
Bunul Dumnezeu a privit spre pãmânt, cãutând o
într-un palat, plin de luminã şi cãldurã, înconjurat de slugi fãrã
fecioară cu inima bunã şi plinã de credinţã. O fecioară
numãr care sã-i împlineascã voia...
cum nu mai fusese alta şi nici cã avea sã mai existe o
Dar Bunul Dumnezeu a vrut sã Se nascã acolo, simplu, dar
fãpturã atât de gingaşã şi de curatã. Şi vãzând-o pe
atât de frumos. Cãci steaua care i-a cãlãuzit pe magi L-a
Fecioara Maria, a trimis îngerul la ea sã-i vesteascã
luminat, şi suflarea blândelor animale L-a încãlzit. Ciobanii aflaţi
minunea ce avea sã se împlineascã : cã Fiul lui
în apropiere, chemaţi de îngeri, I s-au închinat, iar cei trei magi
Dumnezeu Se va naşte pe pãmânt, ca sã-i mântuiascã
au venit de departe sã-i aducã daruri. Îngerii, pãstorii, magii,
pe oameni şi sã-i scape de pãcat, iar ea, Fecioara
Fecioara Maria şi Dreptul Iosif erau în jurul sãu, ca şi animalele
Maria, avea sã-i fie mamã. Şi vorbele îngerului s-au
cuminţi, toţi şi toate se bucurau din suflet de Naşterea Pruncului
adeverit. În luna decembrie, Dreptul Iosif a plecat
Sfânt, cãci El avea sã mântuiascã lumea.
împreunã cu Fecioara Maria, la Betleem.

Şi de aceea Fecioara Maria mai este numitã şi Maica Domnului. Iar ziua de 25
decembrie, adicã atunci când S-a nãscut Iisus Hristos, a rãmas o sãrbãtoare fãrã
pereche, Crãciunul fiind pentru toţi sãrbãtoarea bucuriei şi a speranţei. Se
împodobeşte bradul, se cântã colinde, familia toatã se strânge în jurul mesei şi toţi au
inima plinã de lumina şi bucuria Naşterii Domnului!