Sunteți pe pagina 1din 1

În ultimii ani, bugetele pentru apărare a majorității statelor membre NATO și UE s-au diminuat, deși

misiunea este aceeași: statele aliate să fie considerate ca făcând parte dintr-o comunitate în care
noțiunile de libertate, pace, securitate și valori comune există și sunt aplicate în aceeași măsură.
Pentru a supraviețui perioadei de austeritate, NATO și UE au dezvoltat conceptele Smart Defence și
Pooling and Sharing, astfel minimizând impactul reducerii bugetelor și asigurând eficacitatea
Alianței. Aceste inițiative consistă din trei elemente – punerea în comun și partajarea capabilităților,
stabilirea priorităților adecvate și coordonarea mai eficientă între statele aliate. In recent years, the
defence budgets of most NATO and EU member states have decreased, while the mission remains
the same: the Allies to be considered as part of a community in which the concepts of freedom,
peace, security and shared values exist and are applied equally. To survive the period of austerity,
NATO and EU have developed the concepts of Pooling and Sharing and Smart Defence, thus
minimizing the impact of budget cuts and ensuring the effectiveness of the Alliance. These initiatives
consist of three elements - pooling and sharing capabilities, setting appropriate priorities and more
effective coordination between allied countries