Sunteți pe pagina 1din 14

PROIET TEMATIC

“ Cum este, a fost


şi va fi aici pe Pământ?”

" CU CE CĂLĂTORIM !

Ed. CONDEI MIHAELA şi


GĂVENEA ALEXANDRA

1
ARGUMENT

Se ştie că, datorită evoluţiei pe care a avut-o societatea în care


trăim , mijloacele de transport au devenit o necesitate la care
majoriatea oamenilor au acces. Copiii sunt introduşi de către
părinţii lor în această "lume a motoarelor" de la cea mai fragedă
vârstă.
Pentru că sunt multe lucruri necunoscute încă, iar curiozitatea
copiilor este mare, noi, cadrele didactice abordăm acest subiect
într-un cadru organizat , oferind infrmaţii raportate la nivelul lor de
vârstă şi de înţelegere.

2
PE PE ŞINE
ŞOSEA

TERESTR
E

CU CE CĂLĂTORIM

NAUTICE AERIEN
E

COMBUSTIBILI IMPORTANŢ
A
3
OBIECTIVE CADRU

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a


mediului înconjurător , precum şi stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia.
 Stimularea curiozităţii privind explicarea şi
înţelegerea lumii înconjurătoare.
 Lărgirea sferei cunoştinţelor copiilor privind
mijloacele de transport şi locomoţie.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

- să recunoască şi să denumească corect mijloacele de locomoţie şi


transport;
- să clasifice mijloacele de transport în funcţie de mediul în care se
deplasează;
- să-şi îmbogăţească şi activizeze vocabularul cu cuvinte şi expresii
noi;
- să se exprime corect în propoziţii dezvoltate corecte din punct de
vedere gramatical şi logic;
- să demonstreze că au înţeles conţinutul unei poveşti prin redarea
acesteia cu propriile cuvinte
- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple;
- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc,
atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- să comunice impresii pe baza obsrevărilor efectuate;

4
- să denimească/clasifice obiecte, constituind grupuri/mulţimi pe
baza unor ânsuşiri comune.
- să numere de la 1 la 9, recunoscând grupele de obiecte şi cifrele
corespunzătoare;
-să-şi însuşească diferite tehnici de lucru;
-să utilizeze diferite unelte simple pentru realizarea unei activităţi
practice;
-să asocieze mişcările din textul cântecului cu ritmul acestuia;
-să redea teme plastice specifice desenului/picturii/modelajului;
-să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexete;
-să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
-să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă în timpul
activităţilor.

RESURSE:
UMANE:
- copii, educatoare, părinţii copiilor de la grupă, agent
circulaţie, mecanic locomotivă;

MATERIALE:
- planşe, cărţi, reviste de specialitate, imagini, jetoane cu
mijloace de transport şi locomoţie, planşe cu semne de
circulaţie, jucării, parc auto în miniatură, culori, hârtie
glasată, fişe de lucru, fişe de evaluare etc.

DE TIMP:
3 săptămâni

5
METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE

- observarea spontană şi dirijată, explicaţia, conversaţia,


braimstormingul, Explozia stelară, munca independentă şi în grup,
demonstraţia, învăţarea prin descoperire, analiza produselor
cativităţii.

SCRISOAREA DE INTENŢIE

6
Dragi părinţi,

Vă informăm că pe parcursul următoarelor trei


săptămâni vom desfăşura împreună cu copiii
dumneavoastră o serie de activităţi prin care dorim să le
mărim volumul cunoştinţelor despre mijloacele de
transport şi locomoţie.
În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi discutând
cu copiii dumneavoastră despre maşina familiei şi
aducând la grădiniţă diverse materiale legate de această
temă care credeţi că ne-ar putea folosi.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!


Educatoarele şi copiii

7
INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIU COPIII CE DORESC SA AFLE


 cunosc mijloacele de transport în  mijloace de transport moderne;
comun;  reguli noi de circulaţie şi de
 diferenţa dintre acestea ( pe unde comportament;
circulă);  materialele din care sunt
 cine conduce aceste mijloace; confecţionate şi combustibilii
 unele reguli de circulaţie( ca utilizaţi;
pietoni)

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la


dispoziţia copiilor

BIBLIOTECA ARTĂ CONSTRUCŢII


Imagini diverse, planşe, Pensule, acuarele, Truse Lego, jocuri de
pliante, cărţi referitoare creioane colorate, coli construcţii plane, parcuri
la temă , o mică de hârtie A4, , panou auto de jucărie
expoziţie cu elemente adecvat pentru
din tema propusă; expunerea lucrărilor
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL NISIP ŞI APĂ
Siluete de maşini, Paletă de poliţist, O lădiţă cu nisip umed,
vapoare, avioane, diferite indicatoare, etc. apă, accesorii de joc în
sticluţe cu diferiţi nisip.
combustibili; eşantioane
de cărbuni, fişe de lucru.

EVALUAREA:
- realizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor;
- crearea unui album cu imagini legate de această temă;
- concurs „ Călătorim în jurul lumii …într-o oră!”

BIBLIOGRAFIE
Curriculum pentru învăţământul preşcolar-2008
Metode interactive de grup
Scrisoarea metodică: „ Educaţia este un orizont nu o destinaţie”,
octombrie 2008

8
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

SĂPTĂMANA I : „ HAI LA DRUM”

LUNI
ALA:
Biblioteca: „ Citim imagini cu mijloace de transport tresetru”
Construcţii: „ Garaje pentru maşini”

ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DŞ, DEC)


„ Mergem în excursie”
( lectură după imagini, cântec „ Ce-i vehicul?”)
ADP: „ Vizităm autogara oraşului nostru”

MARŢI
ALA:
Joc de rol: „ De-a şoferii”
Nisip şi apă: „ Autostrada”
DLC: „ O plimbare în metrou” de E Căldăraru- memorizare
DŞ: „ Cine ştie mai bine?”- joc didactic
ADP: „ Spunem reguli de bună purtare”

MIERCURI
ALA:
Ştiinţă: „ Cine pune în mişcare maşinile”
Artă: „ Maşina mea preferată”-desen
ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DLC. DEC)
„ Cu ce circulăm?”
( joc didactic, pictură –mijloace de transport trestru)
ADP:Jocuri distractive în aer liber"-„ Trenuleţul”

9
JOI
ALA:
Joc intelectual: „ Pe unde circulăm”-joc didactic
Joc de masă: „ Aşază-mă la locul potrivit!”
ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DŞ, DOS, DLC)
„ Trenuleţul „
( aplicaţie, compunere de probleme)
ADP: „ Limba engleză prin cânt şi joc”-opţional

VINERI
ALA:
Artă-pictură „ Semaforul”
Ştiinţă: „ Pe unde merge, cu ce merge?”

DOS: „ Strada , prieten sau duşman?”- convorbire tematică


DPM: Transport de greutăţi
Joc: „ Plecăm în excursie”
ADP: Ed. Rutieră: „ Ce reguli de circulaţie respectă pietonii?”

10
SĂPTĂMANA A II-A „ PE MARE SAU ÎN ZAREA
ALBASTRĂ”

LUNI
ALA:
Ştiinţă: „ Cum plutesc bărcile?”
Artă –desen „ Corabia piratului”
Biblioteca:Poveste creata:Corabia şi avionul
ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DŞ, DEC)
„ Călătorim pe apă”
( lectură după imagini, audiţie „ Barca pe valuri”")
ADP:” Apa prietena sau duşmanul bărcilor?
MARŢI:
ALA:Stiinta: ,,Puzzle cu mijloace de transport aeriene şi
nautice,,
Construcţii: „ Pista pentru avioane”
Joc de rol: „ De-a marinarii,de-a pliotii”
ADE: DLC: „Hai sa vorbim despre....,, -joc didactic
DOS: „ Avionul şi barca-pliere”
ADP: „ Zburam ca avioanele”

MIERCURI
ALA:
Joc de masă: „ Alege şi grupează”
Artă: „ Costumul de marinar”
Biblioteca:,,Un avion se prăbuşeşte’’-pov. educatorei
DOS: ,,Ce rol au avioanele şi vapoarele în viaţa noastră’’-
convorbire
DS:,,Cine ştie răspunde corect’’ –joc didactic
ADP: „ Continuă povestea…”

JOI
ALA:Biblioteca:,,Cărticica cu mijloace de transport’’
Joc de rol: „ Ne pregătim pentru călătorie’’
Artă: „ Bărcuţe colorate’’-modelaj

11
ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DŞ DEC)
„ Jake şi piraţii în căutarea comorii ascunde’’
-joc didactic- consolidare numerele 1-9
-pictură –Corabia Piraţilor
ADP:” Bună dimineaţa ,dragi piraţi!’’

VINERI
ALA:
Ştiinţă: „ Unde-i locul meu?”
Joc de masă: „ Caută umbra potrivită”
Construcţii:,,Portul’’
DPM: Transport de greutăţi
Joc:” După apă”
DLC: „Călătorie cu vaporul’’ –poveste creată
ADP: „ Aceste activităţi mi-au plăcut/ nu mi-au plăcut pentru
că…”

12
SĂPTĂMANA A III-A „ ÎN EXCURSIE CU....”

LUNI
ALA:
Ştiinţă: „ Cum zboară avioanele”
Artă: desen „ Avioane”
ACTIVITATE INTEGRATĂ (DŞ, DEC)
„ Călătorim cu avionul”
( lectură după imagini, căntec „ avionul”)
ADP: „ Aş vrea să zbor pentru că…”

MARŢI
ALA:
Bibliotecă: „ Citim reviste cu mijloace de transport aerian”
Joc de masă: „ Alege şi portiveşte”
DLC: „ Călătorie cu balonul”-poveste crată
DŞ : „ Înregistrăm avioanele”- joc exerciţiu
ADP: Jocuri de mişcare : „ Paraşutiştii”

MIERCURI
ALA:
Joc de rol: De-a stewardesele”
Ştiinţă: „ Uneşte punctele şi spune ce ai descoperit”
ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DLC, DEC)
„ Spune ce ştii despre…”
( joc didactic, pictură mijloace de transpot aerian)
ADP: „ "Singur sau în grup?”

JOI
ALA:
Construcţii:” Aeroportul”
Bibliotecă: „ Scriem etichete pentru imagini”
ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DŞ, DOS)
„ Cine ştie, răspunde corect”
( îndoire „ Avionul”, rezolvare de probleme ilustrate)

13
ADP:

VINERI
ALA:
Deprinderi practice: „ Paraşute colorate”-decupare, lipire
Joc de rol: „ De-a aviatorii”
DOS: „ Ce sunt rachetele şi la ce folosesc”-convorbire tematică
DPM: Escaladare
Joc : „ Trecem munţii”
ADP: Jocuri distractive în aer liber

14